Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
Autentificare  
Web Opac UTM;              Catalog Electronic;              Repozitoriu Institutional;
Tel. 022 509971;      E-mail: library@lib.utm.md        
  Bine aţi venit la Biblioteca U.T.M.
library.utm.md 
Prima pagină
Despre bibliotecă Biblioteca electronică
Întreabă bibliotecarul Materiale editate la U.T.M  Expoziţie virtuală             
Anul 2017    Anul 2016    Anul 2015    Anul 2014    Anul 2013    Anul 2012    Anul 2011    Anul 2010    Anul 2009    Anul 2008    Anul 2007    Anul 2006    Anul 2005   
Literatura electronică       Achiziţii noi e-Resurse
Achiziţii de carte Publicaţii periodice
Baze de date Date de contact  
Noutăţi
08.05.2019
Vă invităm la expoziţiile tematice de publicaţii organizate de BTŞ UTM în mai 2019

Program expoziţional ...

܀ ܀ ܀

Mai mult

Acum pe site este un utilizator.
Acest site a fost accesat de ori

Boxa de idei:
Nume:

     


Web Opac UTM;


Informator


MAXIME
Aici puteti adresa o intrebare bibliotecarului.

Numele: *
Ocupatia:
Facultatea:
E-mail: *
Întrebare: *

Generalităţi. Ştiinţă şi cunoaştere. Organizare. Informare. Documentare. Biblioteconomie. Instituţii.
Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie.
Matematică şi ştiinţe naturale
Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică
Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite
Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Aparate şi instrumente optice.
Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei
Tehnologie chimică. Industrii chimice şi adiacente
Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale
Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie.
Artă. Arhitectură. Arte plastice. Desen. Pictură.
Limbă. Lingvistică. Literatură
Beletristică
Geografie. Biografie. Istorie

Generalităţi. Ştiinţă şi cunoaştere. Organizare. Informare. Documentare. Biblioteconomie. Instituţii.

Academician Alexandru Ciubotaru : Biobiblografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan” (Inst.) ; ed. şi red. şt.: Constantin Manolache ; resp. de ed.: Ion Valer Xenofontov ; coord.: Rodica Chiţan ; bibliogr.: Elena Nigreţchi. – Ch.: Secţia editorial-poligrafică a BŞC, 2017 – 224 p.
CZU 016:929:58(478)


 

 
Academician Valeriu Rudic :Biobiblografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan” (Inst.) ; ed. şi red. şt.: Constantin Manolache ; resp. de ed.: Ion Valer Xenofontov ; coord.: Liliana Cepoi ; bibliogr.: Silvia Golban. – Ch.: Secţia editorial-poligrafică a BŞC, 2017 – 216 p.
CZU 016:929:579(478)


 

 
Biblioteconomie : Sinteze, metodologii, traduceri / Biblioteca Naţională a României. – Bucureşti : Ed. Bibl. Naţ. a României, 2010. – Anul XLV, Nr. 2/2009. – 2010. – 134 p.

 

 
Catalogul documentelor normative – 2004 : Situaţia la data de 01 ianuarie 2004. Vol. 1 - 3 / col. de red.: Sergiu Baban, Raisa Nidelcu, Nona Luscalov, ...; elab.: Inst. Naţional de Standard. şi Metrol. ; Depart. Standard. şi Metrol. al R. Moldova. - Ed. oficială. - Ch.: [S. n.], 2004. -
CZU 006 / C 29
Vol. 1. - 2004. - 104 p.
Vol. 2 : Standarde interstatale (01.020 – 33.200). - 2004. - 380 p.
Vol. 3 : Standarde interstatale (35.200 – 97.220). - 2004. - 379 p.

 

 
Ciocoiu, Mihai
Strategia cercetării : Pentru uzul studenţilor de la secţia Master. Volumul 1 / Mihai Ciocoiu. – Iaşi : Performantica, 2002. – 260 p.: tab.
CZU 001.89 / C 51


 

 
Drăgulănescu, Nicolae George
Ştiinţa şi tehnologiile informaţiei : Geneză şi evoluţie / Nicolae George Drăgulănescu. - Bucureşti : Ed. AGIR, 2004. – 321 p. – (Repere istorice)
CZU 007 / D 80


 

 
Балашова Елена Васильевна
Библиотечный дизайн : Учебное пособие / Елена Васильевна Балашова, Марина Николаевна Тищенко, Анатолий Николаевич Ванеев. - М. : Гардарики, 2004. - 288 p.
CZU 022 / Б 20


 

 
Conferinţe
Studii masterale
Studii doctorale
Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii
Facultatea Tehnologia Alimentelor
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
   Facultatea de Inginerie şi Management în Mecanică
Facultatea Urbanism şi Arhitectură
Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru
Facultatea Inginerie economică şi Business
Facultatea Textile şi Poligrafie
Rapoarte de activitate. Regulamente

Conferinţe

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2017 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 16 – 18 noiembrie, 2017 [Resursă electronică]. Vol. 1 / Univ. Tehn. a Mold. – Ch.: Tehnica –UTM, 2017. – 547 p. 

 

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2017 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 16 – 18 noiembrie, 2017 [Resursă electronică]. Vol. 2 / Univ. Tehn. a Mold. – Ch.: Tehnica –UTM, 2017. – 529 p. 

 

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2016 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 1-14 decembrie, 2016 [Resursă electronică]. Vol. 1 / Univ. Tehn. a Mold. – Ch.: Tehnica –UTM, 2016. – 449 p. 

 

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2016 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 1-14 decembrie, 2016 [Resursă electronică]. Vol. 2 / Univ. Tehn. a Mold. – Ch.: Tehnica –UTM, 2016. – 438 p. 

 

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2015 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 26-28 noiembrie, 2015 [Resursă electronică]. Vol. 1 / Univ. Tehn. a Mold. – Ch.: Tehnica –UTM, 2016. – 403 p. 

 

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2015 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 26-28 noiembrie, 2015 [Resursă electronică]. Vol. 2 / Univ. Tehn. a Mold. – Ch.: Tehnica –UTM, 2016. – 470 p. 

 

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2015 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 26-28 noiembrie, 2015 [Resursă electronică]. Vol. 3 / Univ. Tehn. a Mold. – Ch.: Tehnica –UTM, 2016. – 484 p. 

 

Conferinţa jubiliară tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2014 ; Chişinău)
Conferinţa jubiliară tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor consacrată celei de-a 50-a aniversări a U.T.M., 201-21 octombrie 2014. Vol. 1 / Univ. Tehn. a Mold. – Ch.: Tehnica –UTM, 2015. – 532 p. 

 

Conferinţa jubiliară tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2014 ; Chişinău)
Conferinţa jubiliară tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor consacrată celei de-a 50-a aniversări a U.T.M., 201-21 octombrie 2014. Vol. 2 / Univ. Tehn. a Mold. – Ch.: Tehnica –UTM, 2015. – 584 p. 

 

Conferinţa jubiliară tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2014 ; Chişinău)
Conferinţa jubiliară tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor consacrată celei de-a 50-a aniversări a U.T.M., 201-21 octombrie 2014. Vol. 3 / Univ. Tehn. a Mold. – Ch.: Tehnica –UTM, 2015. – 542 p. 

 

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2013 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 15-23 noiembrie 2013. Volumul 1 / Univ. Tehn. a Mold. – Ch.: Tehnica-UTM, 2014. – 460 p. 

 

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2013 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 15-23 noiembrie 2013. Volumul 2 / Univ. Tehn. a Mold. – Ch.: Tehnica-UTM, 2014. – 493 p. 

 

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2013 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 15-23 noiembrie 2013. Volumul 3 / Univ. Tehn. a Mold. – Ch.: Tehnica-UTM, 2014. – 471 p. 

 

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2012 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 15-17 noiembrie 2012. Volumul 1 / Univ. Teh. a Mold. – Ch.: Tehnica-UTM, 2012. – 516 p. 

 

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2012 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 15-17 noiembrie 2012. Volumul 2 / Univ. Teh. a Mold. – Ch.: Tehnica-UTM, 2012. – 522 p. 

 

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2012 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 15-17 noiembrie 2012. Volumul 3 / Univ. Teh. a Mold. – Ch.: Tehnica-UTM, 2012. – 523 p. 

 

Conferinta tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2011 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 08-10 decembrie 2011. Volumul 1 / Univ. Teh. a Mold. – Ch.: U.T.M., 2011. – 518 p. 

 

Conferinta tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2011 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 08-10 decembrie 2011. Volumul 2 / Univ. Teh. a Mold. – Ch.: U.T.M., 2011. – 461 p. 

 

Conferinta tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2011 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studentilor, 08-10 decembrie 2011. Volumul 3 / Univ. Teh. a Mold. – Ch.: U.T.M., 2011. – 420 p. 

 

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 17-19 noiembrie 2010. Volumul 1 / Univ. Teh. a Mold. – Ch., 2010. – 430 p. 

 

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 17-19 noiembrie 2010. Volumul 2 / Univ. Teh. a Mold. – Ch., 2010. – 512 p. 

 

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 17-19 noiembrie 2010. Volumul 3 / Univ. Teh. a Mold. – Ch., 2010. – 298 p. 

 

Publicaţiile Bibliotecii Tehnico–Ştiinţifice a U.T.M.


܀  Prezentări
  ۗ  2013
      «Promovarea site-ului ABRM, instrument important în
        comunicarea profesională»

      «Primăvara cărţilor la UTM»
        Ziua cărţii
        Cartea şi lectura în citate
        Monumente dedicate cărţilor

܀  Materialele conferinţelor
    2013 
    
2012
    2010
    2008
    2007

܀   Bibliografii
  ۗ  generale
      Publicaţii ale profesorilor şi cercetătorilor UTM (1964-2014)
      Publicaţii ale profesorilor şi cercetătorilor UTM (1964-2009)
      Publicaţii intrate in colecţia bibliotecii
        Buletin bibliografic Nr. 3 2017  
        Buletin bibliografic Nr. 2 2017  
        Buletin bibliografic Nr. 1 2017  
        Buletin bibliografic Nr. 4 2016
        Buletin bibliografic Nr. 3 2016
        Buletin bibliografic Nr. 2 2016
        Buletin bibliografic Nr. 1 2016
        Buletin bibliografic Nr. 4 2015
        Buletin bibliografic Nr. 3 2015
        Buletin bibliografic Nr. 2 2015
        Buletin bibliografic Nr. 1 2015
        Buletin bibliografic Nr. 4 2014
        Buletin bibliografic Nr. 3 2014
        Buletin bibliografic Nr. 2 2014
        Buletin bibliografic Nr. 1 2014
        Buletin bibliografic Nr. 4 2013
        Buletin bibliografic Nr. 3 2013
        Buletin bibliografic Nr. 2 2013
        Buletin bibliografic Nr. 1 2013
        Buletin bibliografic Nr. 4 2012
        Buletin bibliografic Nr. 3 2012
        Buletin bibliografic Nr. 1-2 2012
        Buletin bibliografic Nr. 3 2011
        Buletin bibliografic Nr. 2 2011
        Buletin bibliografic Nr. 1 2011
        Buletin bibliografic Nr. 4 2010
        Buletin bibliografic Nr. 3 2010
        Buletin bibliografic Nr. 2 2010
        Buletin bibliografic Nr. 1 2010
  ۗ  tematice
      Conferinţe, simpozioane ştiinţifice organizate de UTM (1964-2014)  
      Cadrul de referinţă European
      Publicaţii ale Consiliului Europei şi Uniunii Europene
      Profesia de inginer şi societatea. (Indice de recomandare)
      Uscarea produselor alimentare (1995-2005)
      Tehnologia obţinerii gemurilor şi confiturilor (dulceţurilor, jeleurilor
      şi altor produse similare) (1999 - 2010)

܀  Biobibliografii
    Academicianul Ion Bostan. Biobibliografie
    Constantin Glusco. Biobibliografie
    Ilie Botez. Biobibliografie

܀  Ghiduri
    Biblioteca U.T.M.
    Acces la Baze de Date online
    Referinţe bibliografice: cerinţe pentru elaborarea lucrărilor studenţeşti
    (tezei de an, tezei de licenţă, tezei de masterat etc.)
    Resurse electronice pentru ştiinţă şi cercetare

Unable to open remote file.

Ultimele ştiri din ştiinţă:

Cărţi noi
Mai mult
Repozitoriul instituţional
Proiecte
Baze de date abonate

Mai mult

© 2001 - 2016 Biblioteca
Tehnico–Ştiinţifică a UTM