Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
Autentificare  
Web Opac UTM;              Catalog Electronic;              Repozitoriu Institutional;
Tel. 022 509971;      E-mail: library@lib.utm.md        
 Schimb interbibliotecar
library.utm.md 
Prima pagină
Despre bibliotecă Biblioteca electronică
Întreabă bibliotecarul Materiale editate la U.T.M  Expoziţie virtuală             
Anul 2017    Anul 2016    Anul 2015    Anul 2014    Anul 2013    Anul 2012    Anul 2011    Anul 2010    Anul 2009    Anul 2008    Anul 2007    Anul 2006    Anul 2005   
Literatura electronică       Achiziţii noi e-Resurse
Achiziţii de carte Publicaţii periodice
Baze de date Date de contact  
Noutăţi
03.04.2023
Dragi absolvenţi ai facultăţilor Agricole !

Cu prilejul jubileului de 90 ani ai învăţământului agricol din Republica Moldova, Biblioteca Filială a Facultăţilor de Ştiinţe Agricole, Silvice şi ale Mediului şi de Medicină Veterinară ale Bibliotecii Ştiinţifice a UTM lansează campania "O carte pentru generaţiile viitoare de agricultori".
Campania se va desfăşura în perioada aprilie – septembrie 2023.

Detalii aici ...

܀ ܀ ܀

Mai mult

Acum pe site sunt 13 utilizatori.
Acest site a fost accesat de ori

Boxa de idei:
Nume:

     


Web Opac UTM;


Informator
Considerînd schimbul interbibliotecar de publicaţii o importantă sursă de dezvoltare a colecţiilor cu lucrări de valoare, o formă de manifestare de coexistenţă, o expresie a unităţii informaţionale a ştiinţei, Biblioteca UTM propune următoarele publicaţii pentru schimb.

Suntem în aşteptarea doleanţelor şi ofertelor din partea partenerilor şi eventualilor parteneri de schimb.

Ne puteţi contacta la adresa bibl_achizitie@mail.utm.md

Serviciul Completarea şi evidenţa colecţiilor

Lista publicaţiilor oferite în schimb de Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică U.T.M.

  Nr.
d/o
Titlul Preţ / Exemplare
1 Academicianul Ion Bostan: Biobibliografie. - Ch.: Bons Offices SRL, 2009. - 432 p. 100 lei, 45 ex.
2 Acţionări hidraulice şi pneumatice în maşini şi sisteme de producţie: Album. Material didactic p/u curs, lucrări practice, lucrări de an şi de diplomă. - Ch.: UTM, 2008. - 181 p. 53 lei 30 b., 1 ex.
3 Antologia invenţiilor: Vol. 1: Transmisiuni planetare precesionale / I. Bostan, V. Dulgheru, A. Sochirean. - Ch.: S. n., 2011. - 594 p. 120 lei, 151 ex.
4 Antologia invenţiilor: Vol. 2: Transmisiuni planetare precesionale / I. Bostan, V. Dulgheru, C. Gluşco. - Ch.: „Bons Offices” SRL, 2011. - 542 p. 98 lei 84 b., 151 ex.
5 Antologia invenţiilor: Vol. 4: Transmisiuni planetare precesionale / I. Bostan, V. Dulgheru, V. Ţopa. - Ch.: „Bons Offices” SRL, 2011. - 636 p. 101 lei, 150 ex.
6 Bartha, Iosif. Hidraulica: Manual. - Chişinău: Tehnica, 1998. Vol. 1. - 1998. - 460 p. 50 lei, 1 ex.
7 Bălan, Iurie. Tehnologia făinii şi crupelor: Manual / Iurie Bălan, Andrei Lupaşco, Vasile Tarlev. - Chişinău: Tehnica - Info, 2003. - 312 p. 60 lei, 6 ex.
8 Borgmann, Albert. Ancorarea în realitate: Natura informaţiei la sfîrşit de mileniu. - Chişinău: Tehnica - Info, 2003. - 274 p. 40 lei, 1 ex.
9 Botnaru, Dumitru. îndrumător la matematică. - Chişinău: Ed.Tehnică, 1998. - 306 p. 25 lei, 5 ex.
10 Caraganciu, Vladimir. Mecanică teoretică. Compendiu şi probleme. - Ch.: Tehnica –Info, 2008. – 220 p. 25 lei 90 b., 4 ex.
11 Ciumac, Jorj. Science et technologies des aliments: - Ch.: Tehnica - Info, 2006. - 548 p. 137 lei 14 b., 7 ex.
12 Cobzac, Victor. Întoarcerea stelelor: Versuri.- Ch.:Tehnica Info, 2011.-vol.1.-2011.- 180 p. 20 lei. 20 ex
13 Dabija, Nicolae. Tema pentru acasă: roman. - Ch.: Ed. pentru Literatură şi Artă, 2011. - 408 p. 96 lei, 13 ex.
14 Darienco, Claudia. Piloni ai neamului. Portrete de epoca. V. 2 .- Chişinău: Iulian.- 414 p. 125 lei, 26 ex.
15 Dezvoltarea de parteneriate cu întreprinderile din Republica Moldova: Rezultate ale Proiectului Tempus JEP 144544- FR 2008 / P. Todos, J. Ciumac.- Ch.: UTM, 2012.- 280 p. 13 ex.
16 Dore, Ronald. întreprinderea Britanică. întreprinderea Japoneză. Originile diversităţii la nivel naţional în sfera relaţiilor industriale. - Ch.: Ed. Tehnica, 1998. - 669 p. 30 lei, 4 ex.
17 Elemente de istorie a matematicii şi matematica in R.M. / coord. M. Cioban, I. Valuţă; Societatea Matematicienilor din R. M.; Univ. de Stat din Tiraspol; Univ. Tehnică a Moldovei. - Ch., 2006. – 380 p. 75 lei, 1 ex.
18 Fedorenco, Victoria. Drama istorică naţională din secolul al XIX - lea: „Petru Rareş” de Gh. Asachi, „Răzvan şi Vidra” B.P. Haşdeu, „Despot – Vodă” de V. Alecsandri. - Chişinău: Tehnica - Info, 2001. - 112p. 15 lei, 1 ex.
19 Frolov, K. V. Teoria mecanismelor şi a maşinelor - Ch.:U.T.M., 2013. - 528 p. 68 lei 16b., 22 ex.
20 Ganea, Grigore. Linii tehnologice automatizate şi mecanizate din industria de prelucrare a produselor horticole. - Ch.: UTM, 2001. - 161 p. 30 lei, 2 ex.
21 Hooks, Bell. Teoria feministă de la margini spre centru. - Chişinău: Tehnica - Info, 2003. - 166 p. 20 lei, 2 ex.
22 Ilie Botez: Bibliografie/ E. Placintă, edit. Ingrijită de Z. Stratan. - Chişinau: Tehnica-UTM, 2013. - 175 p. 31 lei, 5 ex.
23 Inventatorii Universităţii Tehnice a Moldovei: Bibliografia invenţiilor 1964 - 2004 / V. Dulgheru, E. Plăcintă, R. Ciobanu, O. Ciobanu. - Chişinău: Ed. U.T.M., 2004. - 440 p. 28 lei 27 b., 48 ex.
24 Jamba, A., Carabulea, B. Tehnologia păstrării şi industrializării produselor horticole. - Chişinău: Ed. Cartea Moldovei, 2002. - 493 p. 68 lei, 2 ex.
25 Javgureanu, Vasile. Acţionări hidraulice şi pneumatice. - Chişinău: Tehnica - Info, 2002. - Vol.2. - 2002. - 419 p.: tab., graf., scheme. 50 lei, 7 ex.
26 Luchianov, Ludmila. Turbo Pascal 7.0. A course on Structured Data. - Ch.: UTM, 2001. - 143 p. 9 lei, 7 ex.
27 Mardare, Igor. Concepţia cognitiv - structurală de creare a sistemelor intelectuale p/u restabilirea imaginilor: monografie. - Ch.: Tehnica - Info, 2008. - 276 p. 130 lei, 2 ex.
28 Maxime şi poveţe de Dimitrie Cantemir. Selectie de Ion Hanganu. - Ch.:, 2008. - 31 p. 15 lei, 5 ex.
29 Mecanica aplicată / Valeriu Dulgheru, A. Oprea, G. Poştaru, A.Mustea. - Chişinău: Tehnica, 1999. - 283 p. 20 lei, 4 ex.
30 Miron, Sergiu. Elemente de analiză matamatică: Manual pentru colegii şi licee cu profil matematic: Vol. 1. - Chişinău: Tehnica, 1998. - 512 p. 40 lei, 3 ex.
31 Mogoreanu, Nicolae. Iluminatul electric: Curs universitar.- Chişinău: Lumina, 2013.- 208 p. 84 lei, 7 ex.
32 Organizarea şi gestionarea businessului propriu / Ciloci R., Chişlari E., Coban M., Gorobievschi S. - Chişinău: Tehnica – Info, 2004. - 219 p. 30 lei, 13 ex.
33 Ornea, Zigu. Viaţa lui Constantin Stere. Vol. I. - Ch.: Universul, 2005. - 589 p. 49 lei 90 b., 1 ex.
34 Ornea, Zigu. Viaţa lui Constantin Stere. Vol II. - Ch.: Universul, 2005. - 635 p. 49 lei 90 b., 1 ex.
35 Pleşcan, Tudor. Grafică inginerească. Desen industrial: V.2. - Chişinău: Tehnica – Info, 2003. - 341 p. 40 lei, 2 ex.
36 Proceeding of the 4th internaţional conferencee on microelectronics and computer sciens: september 15 - 17, 2005. Volume 1 / Tech. Univ. of Moldova. - Ch: Technical Univ. of Moldova, 2005. - 306 p. 80 lei, 1 ex.
37 Procesarea materiilor prime alimentare şi pierderile de substanţe biologic active / Const. Banu, Maria Iordan, Gr. Musteaţă, Violeta Nour. - Chişinău: Ed. Tehnica U.T.M., 2003. - 152 p. 25 lei, 5 ex.
38 Produse vinicole secundare / Academia de Ştiinţe a R. M., Ştiinţifico - Practic de horicultură şi Tehnologii Alimentare; în red.: Gheorghe Duca. - Chişinău: Ştiinţa, 2011. 352 p. 150 lei, 8 ex.
39 Proiectarea asistată de calculator în construcţia de maşini / Ion Bostan, Valeriu Dulgheru, V. Boboc - Chişinău: Tehnica - Info, 2001. - 208 p. 38 lei 50 b., 64 ex.
40 Publicaţii ale profesorilor şi cercetătorilor U.T.M.: Bibliografia selectivă 1964 - 2004 / Ludmila Jarinov, Lilia Popov, Elena Ţurcan; ed. îngrij. de Zinaida Stratan; Univ. Tehn. Moldovei; Biblioteca. - Ch.:UTM, 2004. - 184 p. 12 lei 88 b., 90 ex.
41 Rogai, Eliferie, Rogai, Mihai. Formule şi tabele matematice. - Bucureşti: Ed. Tehnică, 1996. - 263 p. 15 lei, 4 ex.
42 Roman, Emilian. Climatizarea aerului/Em. Roman, Cartofeanu Vas.- Chişinău: Tehnica –Info, 2013.-353 p. 100 lei, 4 ex.
43 Samusi, I., Analiza structurală. Metode difractometrice şi microscopice. - Ch.: Tehnica, 2006.- 138 p. 25 lei, 45 ex.
44 Sisteme de conversie a energiilor regenerabile / I. Bostan, V. Dulgheru, I. Sobor. - Ch.: Tehnica - Info, 2007.- 592 p. 152 lei, 63 ex.
45 Şişianu, Sergiu. Comunicaţii prin fibre optice. - Chişinău: Tehnica - Info, 2003. - 546 p. 50 lei, 3 ex.
46 Transactions on metrology and analytical methods of researsh. - Ch.: Publish.A.S. of Moldova, 2010.- 282 p. 50 lei, 5 ex.
47 Ţâu Nicolae Diplomaţie în culise: Suveranitate independenţă, război şi pace. 1990 - 1998 / Nicolae Ţău. - Bucureşti: Editura Enciclopedică, 2002. - 389 p.: il. color. 94 lei 50 b., 7 ex.
47 Wolf, Eric R. Ţăranii. - Chişinău: Tehnica, 1998. - 116 p. 25 lei, 9 ex.
48 Мардаре, И. Когнитивно - структурный подход построения интелектуальных систем востановления изображений. - Ch.: Tehnica - Info, 2006.- 219 p. 71 lei 43 b., 3 ex.
49 Мардаре, И. Функционирование интелектуальной системы восстановления изображений. Анализ экспериментальных данных. - Ch.: Tehnica - Info, 2007.- 212 p.
          Reviste:
70 lei, 4 ex.
50 Meridian ingineresc. - 1995, Nr. 1. 50 lei, 1 ex.
51 Meridian ingineresc. - 2001, Nr. 1. 50 lei, 3 ex.
52 Meridian ingineresc. - 2001, Nr. 2. 50 lei, 3 ex.
53 Meridian ingineresc. - 2002, Nr. 1. 50 lei, 1 ex.
54 Meridian ingineresc. - 2002, Nr. 2. 50 lei, 3 ex.
55 Meridian ingineresc. - 2003, Nr. 2. 50 lei, 1 ex.
56 Meridian ingineresc. - 2003, Nr. 3. 50 lei, 1 ex.
57 Meridian ingineresc. - 2004, Nr. 1. 50 lei, 1 ex.
58 Meridian ingineresc. - 2004, Nr. 2. 50 lei, 5 ex.
59 Meridian ingineresc. - 2004, Nr. 3. 50 lei, 1 ex.
60 Meridian ingineresc. - 2005, Nr. 1. 50 lei, 1 ex.
61 Meridian ingineresc. - 2005, Nr. 2. 50 lei, 2 ex.
62 Meridian ingineresc. - 2005, Nr. 4. 50 lei, 1 ex.
63 Meridian ingineresc. - 2006, Nr. 1. 50 lei, 1 ex.
64 Meridian ingineresc. - 2006, Nr. 2. 50 lei, 1 ex.
65 Meridian ingineresc. - 2006, Nr. 3. 50 lei, 1 ex.
66 Meridian ingineresc. - 2006, Nr. 4. 50 lei, 1 ex.
67 Meridian ingineresc. - 2007, Nr. 1. 50 lei, 2 ex.
70 Meridian ingineresc. - 2007, Nr. 4. 50 lei, 1 ex.
71 Meridian ingineresc. - 2008, Nr. 1. 50 lei, 1 ex.
72 Meridian ingineresc. - 2008, Nr. 2. 50 lei, 3 ex.
73 Meridian ingineresc. - 2008, Nr. 3. 50 lei, 2 ex.
74 Meridian ingineresc. - 2009, Nr. 1. 50 lei, 2 ex.
75 Meridian ingineresc. - 2009, Nr. 2. 50 lei, 4 ex.
76 Meridian ingineresc. - 2009, Nr. 3. 50 lei, 7ex.
77 Meridian ingineresc. - 2009, Nr. 4. 50 lei, 4 ex.
78 Meridian ingineresc. - 2010, Nr. 1. 50 lei, 4 ex.
79 Meridian ingineresc. - 2010, Nr. 2. 50 lei, 1 ex.
80 Meridian ingineresc. - 2010, Nr. 3. 50 lei, 5 ex.
81 Meridian ingineresc. - 2010, Nr. 4. 50 lei, 8 ex.
82 Meridian ingineresc. - 2011, Nr. 1. 50 lei, 12 ex.
83 Meridian ingineresc. - 2011, Nr. 2. 50 lei, 12 ex.
84 Meridian ingineresc. - 2011, Nr. 3. 50 lei, 10 ex.
85 Meridian ingineresc. - 2011, Nr. 4. 50 lei, 10 ex.
86 Meridian ingineresc. - 2012, Nr. 1. 50 lei, 2 ex.
87 Meridian ingineresc. - 2012, Nr. 2. 50 lei, 1 ex.
88 Meridian ingineresc. - 2012, Nr. 3. 50 lei, 2 ex.
89 Meridian ingineresc. - 2012, Nr. 4. 50 lei, 24 ex.
90 Meridian ingineresc. - 2013, Nr. 1. 50 lei, 8 ex.
91 Meridian ingineresc. - 2013, Nr. 2. 50 lei, 9 ex.
92 Meridian ingineresc. - 2013, Nr. 3. 50 lei, 5 ex.
93 Meridian ingineresc. - 2013, Nr. 4. 50 lei, 7 ex.


Cărţi noi
Mai mult
Repozitoriul instituţional
Proiecte
Baze de date abonate

Mai mult

© 2001 - 2016 Biblioteca
Tehnico–Ştiinţifică a UTM