Inapoi la lista selectata

CUPRINS

CUPRINS

 

 

 

CAPITOLUL 1

 

Conţinutul aplicativ şi metodologic al analizei activităţii economico-financiare

11

1.1. Necesitatea, tipurile şi rolul analizei economico-financiare în realizarea procesului decizional al conducerii

11

1.2. Funcţiile analizei economico-financiare

15

1.3. Tipologia factorilor care influenţează situaţia rezultatelor economico-financiare

17

1.4. Etapele analizei economico-financiare

19

1.5. Metode folosite în analiza economico-financiară

21

CAPITOLUL 2

 

Analiza rezultatelor economice pe baza indicatorilor de gestiune

41

2.1. Sistemul indicatorilor de gestiune

42

2.2. Analiza dinamicii indicatorilor de gestiune

47

2.2.1. Analiza relaţiilor de proporţionalitate dintre indicatorii

de gestiune

47

2.3. Analiza structurii indicatorilor de gestiune

52

2.3.1. Analiza structurii şi previziunii structurii indicatorilor complecşi

cu ajutorul „Metodei lanţurilor Markov"

56

2.4. Analiza ritmicităţii, tendinţei şi sezonalităţii indicatorilor de volum

fizic şivaloric

59

2.4.1. Analiza ritmicităţii

59

2.4.2. Analiza evoluţiei, tendinţei şi sezonalităţii

64

2.5. Analiza interdependenţei indicatorilor de gestiune cu ceilalţi indicatori economico-financiari

69

2.5.1. Analiza cifrei de afaceri

69

2.5.1.1. Modele generale de analiză factorială a cifrei de afaceri în

cazul activităţilor productive

69

2.5.1.2. Modele particulare de analiză a cifrei de afaceri în cazul

activităţilor de prestări servicii

72

2.5.2. Analiza factorială a valorii adăugate prin prisma modificării cifrei de

afaceri şi a proporţiei consumurilor intermediare în cifra de afaceri

78

2.5.3. Analiza factorială a cifrei de afaceri prin prisma modificării

factorilor economici principali ai activităţii

79

2.5.4. Analiza factorială a rezultatului exploatării prin prisma

indicatorilor de gestiune

85

2.5.5. Analiza corelaţiei dintre indicatorii de rezultate economico-

financiare, prin utilizarea metodelor statistico-matematice

91

CAPITOLUL 3

 

Analiza cheltuielilor aferente activităţii economice

99

3.1. Descrierea economică a cheltuielilor aferente activităţii economice

99

3.2. Analiza cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri

103

3.3. Analiza structurii cheltuielilor totale aferente activităţii economice

107

3.4. Modele particulare de analiză a cheltuielilor aferente activităţii

economice

111

3.5. Analiza cheltuielilor cu forţa de muncă

116

3.5.1. Analiza modificării absolute şi relative a cheltuielilor cu forţa de

muncă

116

3.5.2. Analiza dinamicii cheltuielilor cu forţa de muncă prin prisma

 modificării numărului mediu al salariaţilor şi a cheltuielilor ce revin

 pe un salariat

118

3.5.3. Analiza factorială a cheltuielilor cu forţa de muncă la 1000 lei cifră

de afaceri

118

3.6. Amortizarea şi analiza cheltuielilor cu amortizarea capitalului

imobilizat înactive corporale şi necorporale

121

3.7. Analiza costului unitar

128

3.8. Analiza interdependenţei cheltuielilor aferente activităţii economice cu

ceilalţi indicatori economico-financiari

132

3.8.1. Analiza rentabilităţii pe baza punctului critic

137

CAPITOLUL 4

 

Analiza stării financiare pe baza raportărilor de sinteză contabilă

143

4.1. Analiza generală a bilanţului contabil sau a situaţiei patrimoniului

143

4.2. Analiza ratelor financiare

150

4.2.1. Analiza indicatorilor de performanţă financiară

150

4.2.2. Analiza indicatorilor de eficienţă a utilizării activelor circulante

155

4.2.3. Analiza indicatorilor de lichiditate

162

4.2.4. Analiza indicatorilor care exprimă gradul de îndatorare-

solvabilitate

163

4.2.5. Analiza indicatorilor acţiunilor şi dividendelor

167

4.3. Analiza echilibrului financiar

169

4.3.1. Analiza patrimoniului net

169

4.3.2. Analiza tabloului de finanţare

170

4.3.3. Elaborarea şi analiza bugetului activităţii de trezorerie

175

4.3.4. Analiza elasticităţii şi prognoza fondului de rulment în funcţie de

cifra de afaceri

177

4.4. Analiza situaţiei financiare cu ajutorul unor metode manageriale

180

CAPITOLUL 5

 

Sarcinile fiscale ale persoanelor juridice şi fizice

187

5.1. Impozitul pe profit

189

5.2. Impozitul pe venit

192

5.3. Impozitele şi taxele locale

198

5.4. Taxa pe valoarea adăugată

199

5.5. Accizele

205

5.6. Impozitul la ţiţeiul şi gazele naturale din producţia internă

208

5.7. Taxa pentru jocuri de noroc

208

5.8. Alte taxe speciale

208

5.9. Sistemul de marcare prin timbre şi banderole al ţigaretelor, produselor

dintutun, alcoolului şi băuturilor alcoolice

208

5.10. Taxe vamale de la persoane juridice

209

5.11. Taxe vamale încasate de la persoanele fizice prin unităţile vamale

211

TABELE ANEXĂ

213

BIBLIOGRAFIE

215