Inapoi la lista selectata

CUPRINS

C U P R I N S

 

PREFAŢĂ

5

Tema 1.  Analiza programului de producţie şi comercializare

6

1.1.   Însemnătatea, sarcinile analizei şi sursele principale de informaţie

6

1.2.   Corelaţia indicatorilor privind volumul programului de producţie

şi comercializare

7

1.3.   Aprecierea generală a îndeplinirii programului de producţie şi

comercializare

9

1.4.   Analiza îndeplinirii programului de producţie pe sortimente

11

1.5.   Analiza îndeplinirii programului de producţie după structură

12

1.6.   Analiza programului de producţie după calitate şi competitivitate

13

1.7.   Analiza îndeplinirii programului de producţie după ritmicitate

17

1.8.   Analiza valorii adăugate

19

1.9.   Analiza venitului din vânzări

27

1.10. Aprecierea evoluţiei întreprinderii analizate pe piaţa de desfacere

28

Verificarea cunoştinţelor

31

Tema 2.  Analiza asigurării cu resurse umane şi a eficienţei

utilizării acestora

32

2.1.   Însemnătatea, sarcinile analizei şi sursele principale de informaţie

32

2.2.   Analiza asigurării întreprinderii cu resurse umane sub aspect

cantitativ, structural şi calitativ

33

2.3.   Analiza utilizării timpului de muncă

39

2.4.   Analiza productivităţii muncii

43

2.5.   Calculul influenţei factorilor de muncă la devierea volumului

producţiei fabricate

49

Verificarea cunoştinţelor

52

Tema 3.  Analiza asigurării cu mijloace fixe şi a eficienţei

utilizării acestora

53

3.1.   Însemnătatea, sarcinile analizei şi sursele principale de informaţie

53

3.2.   Analiza structurii, mişcării şi stării funcţionale a mijloacelor fixe

în dinamică

54

3.3.   Analiza eficienţei utilizării mijloacelor fixe

57

3.4.   Analiza folosirii utilajului

65

3.5.   Calculul influenţei factorilor privind asigurarea cu mijloace fixe şi

utilizarea acestora la devierea volumului producţiei fabricate

70

Verificarea cunoştinţelor

74

Tema 4.  Analiza aprovizionării şi asigurării întreprinderii cu

resurse materiale şi a eficienţei utilizării acestora

75

4.1.   Însemnătatea, sarcinile şi sursele principale de informaţie

75

4.2.   Analiza aprovizionării şi asigurării întreprinderii cu resurse

materiale

76

4.3.   Analiza stocurilor de materiale

80

4.4.   Analiza eficienţei utilizării resurselor materiale în baza

indicatorilor generalizatori sintetici

83

4.5.   Calculul influenţei factorilor privind aprovizionarea şi

asigurarea cu resurse materiale şi utilizarea acestora la devierea

volumului producţiei fabricate şi produsului concret

86

Verificarea cunoştinţelor

88

Tema 5.   Analiza consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii

89

5.1.   Însemnătatea, sarcinile şi sursele principale de informaţie

89

5.2.   Analiza structurii costului producţiei

90

5.3.   Analiza consumurilor la 1 leu producţie fabricată

91

5.4.   Analiza consumurilor directe în costul producţiei

94

5.4.1.   Analiza consumurilor directe de materiale

94

5.4.2.   Analiza consumurilor directe privind retribuirea muncii

99

5.5.   Analiza consumurilor indirecte în costul producţiei

101

5.6.   Analiza structurii cheltuielilor întreprinderii pe feluri de activităţi

104

5.7.   Analiza costului la 1 leu venit din vânzări

106

5.8.   Analiza cheltuielilor perioadei

110

5.8.1.   Analiza cheltuielilor comerciale

111

5.8.2.   Analiza cheltuielilor generale şi administrative

115

5.8.3.   Analiza altor cheltuieli operaţionale

117

Verificarea cunoştinţelor

119

Bibliografie

120