Inapoi la lista selectata

CUPRINS

CUPRINS

 

Prefaţă

5

CAPITOLUL 1. INIŢIERE

7

1.1.  Algoritmi elementari

7

 Probleme propuse

9

1.2.  Baze de numeraţie

10

Probleme propuse

13

1.3.  Prelucrări numerice

14

Exerciţii propuse

15

1.3.1.  Şiruri speciale

16

Probleme propuse

20

1.3.2.  Divizibilitate

20

1.4.  Prelucrarea tablourilor

25

Probleme propuse

38

1.5.  Alte probleme

40

Probleme propuse

50

CAPITOLUL 2.  ŞIRURI DE CARACTERE

54

CAPITOLUL 3.  FIŞIERE

70

3.1.  Fişiere de tip stream

70

3.1.1.  Fişiere text

70

Exerciţii propuse

79

3.1.2.  Fişiere binare

86

Probleme propuse

90

3.2.  Utilizarea fişierelor de tip handle

90

Probleme propuse

100

3.3.  Folosirea ierarhiei de clase iostream

101

Exerciţii propuse

104

3.4.  Alte operaţii cu fişiere

105

Probleme propuse

111

CAPITOLUL 4.  RECURSIVITATE

112

4.1.  Recursivitate directă

112

Probleme propuse

133

4.2.  Recursivitate indirectă

135

CAPITOLUL 5.  LISTE

142

5.1.  Liste simplu înlănţuite

142

Exerciţii propuse

151

5.2.  Liste duble

151

Probleme propuse

158

5.3.  Stiva

158

5.4.   Lista de tip coadă

173

Probleme propuse

178

5.5.  Liste circulare 

178

Exerciţii propuse

185

5.6.  Liste compuse

185

Probleme propuse

188

CAPITOLUL 6.  ALGORITMI DE TEORIA GRAFURILOR

  IMPLEMENTAŢI ÎN C

189

6.1.  Grafuri neorientate

189

6.1.1.  Determinarea componentelor conexe ale unui graf

191

6.1.2.  Secvenţe de vârfuri într-un graf

194

Exerciţii propuse

198

6.1.3.  Parcurgerea grafurilor

199

6.1.3.1.  Algoritmi de parcurgere în lăţime

200

6.1.3.2.  Algoritmi de parcurgere în adâncime

201

Exerciţii propuse

201

6.2.  Grafuri orientate

202

6.2.1.  Noţiuni introductive

202

6.2.2.  Algoritmul lui Dijkstra

203

6.2.3.  Algoritmul lui Roy-Floyd

205

Exerciţii propuse

206

6.2.4.  Probleme rezolvate

206

Probleme propuse

213

6.2.5.  Alţi algoritmi din teoria grafurilor

215

6.2.6.  Alte reprezentări ale grafurilor

223

6.2.7.  Aplicaţii ale grafurilor orientate

224

6.2.7.1.  Grafuri de activităţi

224

6.2.7.2.  Flux maximal într-o reţea de transport

228

CAPITOLUL 7.  ARBORI

234

7.1.  Arbori oarecare

234

7.1.2.  Reprezentarea şi parcurgerea arborilor oarecare

235

7.1.2.1.  Reprezentarea arborilor oarecare

235

7.1.2.2.  Moduri de parcurgere a unui arbore oarecare

236

Probleme propuse

242

7.1.3.  Codul lui Pruffer

242

7.1.4.  Arbori parţiali

245

7.1.4.1.  Determinarea arborilor parţiali de cost minim

245

7.1.4.1.1.  Algoritmul lui Kruskall

245

7.1.4.1.2.  Algoritmul lui Prim

247

7.1.4.2.  Alte probleme de arbori parţiali

249

7.1.5.  Modalităţi de stocare statică ale arborilor oarecare

251

Probleme propuse

253

7.2.  Arbori binari

254

7.2.1.  Crearea unui arbore binar şi parcurgerea lui

256

Exerciţii propuse

266

7.3.  Transformarea unui arbore oarecare în arbore binar

266

7.4.  Arbori binari de căutare

270

7.3.1.  Arbori de căutare optimali

272

Exerciţii propuse

275

7.4.  Arbori binari de selecţie

276

7.4.1.  Mean-heap şi Max-heap

276

Exerciţii propuse

279

7.5.  Arbori asociaţi expresiilor aritmetice

279

Probleme propuse

280

Bibliografie

283