Inapoi la lista selectata

CUPRINS

CUPRINS

 

CAPITOLUL 1. ELEMENTE DE TEORIA BAZELOR DE DATE

1

1.1.  Activităţile şi obiectivele organizării datelor

1

1.2.  Concepte utilizate în organizarea datelor

2

1.3.  Relaţii între date

3

1.4.  Structuri de date

4

1.5.  Modele de date

10

1.6.  Baze de date

13

1.7.  Sisteme de gestiune a bazelor de date

15

1.7.1.  Definirea sistemului de gestiune a bazei de date

15

1.7.2.  Obiectivele unui sistem de gestiune a bazelor de date

16

1.7.3.  Funcţiile unui sistem de gestiune a bazelor de date

17

1.7.4.  Arhitectura sistemelor de gestiune a bazelor de date

19

1.7.5.  Clasificarea sistemelor de gestiune a bazelor de date

22

1.8.  Maşini baze de date. Arhitectura maşinilor baze de date

22

CAPITOLUL 2. PROIECTATEA BAZELOR DE DATE

26

2.1.  Etapele de realizare a bazelor de date

26

2.2.  Analiza sistemului (domeniului economic) şi a cerinţelor informaţionale

27

2.2.1.  Analiza structurală a sistemului economic. Tehnica diagramelor entitate-asociere

28

2.2.2.  Analiza dinamică (de comportament) a sistemului economic

48

2.2.3.  Analiza cerinţelor informaţionale (analiza funcţională a sistemului)

50

2.2.4.  Integrarea modelelor sistemului (domeniului)  economic

51

2.3.  Proiectarea structurii bazei de date

52

2.3.1.  Alegerea sistemului de gestiune a bazei de date

53

2.3.2.  Proiectarea schemei conceptuale

54

2.3.3.  Proiectarea schemei externe

57

2.3.4.  Proiectarea schemei interne

57

2.4.  Încărcarea datelor în baza de date

57

2.5.  Exploatarea şi întreţinerea bazei de date

59

CAPITOLUL 3.  BAZE DE DATE CU STRUCTURI IERARHICE ŞI REŢEA

60

3.1.  Modelul ierarhic şi baze de date ierarhice

60

3.2.  Sisteme de gestiune a bazelor de date ierarhice

67

3.3.  Modelul reţea şi baze de date reţea

80

3.4.  Sisteme de gestiune a bazelor de date reţea

88

CAPITOLUL 4.  BAZE DE DATE RELAŢIONALE

96

4.1.  Aspecte privind utilizarea bazelor de date relaţionale

96

4.2.  Modelul relaţional al datelor

98

4.2.1.  Structura relaţională a datelor

99

4.2.1.1.  Domeniu  

99

4.2.1.2.  Relaţie

100

4.2.1.3.  Atribut

101

4.2.1.4.  Schema unei relaţii

101

4.2.2.  Operatorii modelului relaţional

102

4.2.2.1.  Algebra relaţională şi extensiile sale

102

4.2.2.2.  Calculul relaţional şi variantele sale

117

4.2.2.3.  Echivalenţa dintre algebra relaţională şi calculul relaţional

121

4.2.3.  Restricţiile de integritate ale modelului relaţional

124

4.2.3.1.  Restricţiile de integritate minimale

125

4.2.3.2.  Alte restricţii de integritate

128

4.3.  Sisteme de gestiune a bazelor de date relaţionale

132

4.3.1.  Definirea sistemelor de gestiune a bazelor de date relaţionale

132

4.3.1.1.  Regulile lui Codd

133

4.3.1.2.  Exemple de aplicare a regulilor lui Codd

135

4.3.1.3.  Criteriile minimale de definire a SGBDR

136

4.3.2.  Caracteristicile generale ale SGBDR

137

4.3.2.1.  Limbajele relaţionale

139

4.3.2.2.  Mecanismele pentru controlul integrităţii semantice a datelor

156

   4.3.2.3.  Mecanismele pentru asigurarea coerenţei datelor în condiţiile accesului concurent şi apariţiei unor incidente (avarii)

157

4.3.2.4.  Mecanismele pentru optimizarea cererilor de date

158

4.3.2.5.  Utilitarele pentru generarea de rapoarte, statistici, aplicaţii etc.

161

4.3.3.  Analiza comparativă a SGBDR

162

4.3.3.1.  Analiza comparativă a SGBDR în funcţie de facilităţile a datelor

162

4.3.3.2.  Analiza comparativă a SGBDR în funcţie de facilităţile oferite pentru manipularea datelor

163

4.3.3.3.  Analiza comparativă a SGBDR în funcţie de utilitarele puse la dispoziţia utilizatorilor şi administratorului BD

164

4.4.  Proiectarea bazelor de date relaţionale

164

4.4.1.  Proiectarea schemei conceptuale

165

4.4.1.1.  Formele normale ale relaţiilor

165

4.4.1.2.  Etapele procesului de proiectare a schemei conceptuale

170

4.4.1.3.  Tehnica normalizării relaţiilor

172

4.4.1.4.  Tehnica diagramelor de dependenţă riguroasă

196

4.4.1.5.  Proiectarea asistată de calculator a schemei conceptuale a BDR. Pachetul de programe PROBD

206

4.4.2.  Proiectarea schemei externe

214

4.4.3.  Proiectarea schemei interne

215

4.5.  Direcţii de perfecţionare a bazelor de date relaţionale

216

CAPITOLUL 5.  BAZE DE DATE ORIENTATE PE OBIECTE

218

5.1.  Obiective, domenii de aplicare

218

5.2.  Modelul de date orientat pe obiecte

220

5.2.1.  Concepte de bază

220

5.2.2.  Aspecte structurale ale modelului de date orientat pe obiecte

229

5.2.3.  Operaţiile modelului de date orientat pe obiecte

229

5.2.4.  Reguli de integritate ale modelului de date orientat pe obiecte

229

5.2.5.  Modelul de date orientat pe obiecte în comparaţie cu modelul de date relaţional

230

5.3.  Baze de date orientate pe obiecte

231

5.3.1.  Conceptul de bază de date orientată pe obiecte

231

5.3.2.  Proiectarea bazei de date orientată pe obiecte

232

5.3.3.  Limite ale bazelor de date orientate obiect

232

5.4.  Sisteme de gestiune a bazelor de date orientate pe obiecte

233

5.4.1.  Principii definitorii

233

5.4.2.  Caracteristici fundamentale

234

5.4.3.  Arhitectura sistemelor de gestiune a bazelor de date orientate pe obiecte

238

5.4.3.1.  Prezentarea arhitecturii

238

5.4.3.2.  Limbajul pentru baze de date orientate pe obiecte

239

5.4.3.3.  Prelucrarea mesajelor

240

5.4.3.4.  Definirea şi modificarea schemei

241

5.4.3.5.  Gestiunea tranzacţiilor

242

5.4.3.6.  Gestiunea stocului

243

5.4.3.7.  Securitatea şi integritatea semantică

244

5.4.3.8.  Caracteristicile distribuite

244

5.5.  Aplicaţii

246

CAPITOLUL 6.  BAZE DE DATE FUNCŢIONALE

248

6.1.  Modelul funcţional al datelor

249

6.1.1.  Structura funcţională a datelor

250

6.1.2.  Operatorii modelului funcţional al datelor

252

6.1.3.  Restricţiile de integritate ale modelului funcţional

254

6.2.  Sisteme de gestiune a bazelor de date funcţionale

255

6.2.1.  Reprezentarea programelor în notaţie funcţională

255

6.2.2.  Limbaje de descriere şi de manipulare a datelor pentru BDF

256

6.3.  Proiectarea bazelor de date funcţionale

262

6.3.1.  Proiectarea schemei conceptuale

262

6.3.2.  Proiectarea schemei externe

264

6.3.3.  Proiectarea schemei interne

265

6.3.4.  Reprezentarea schemelor funcţionale prin relaţii şi a schemelor    relaţionale prin funcţii

266

CAPITOLUL 7.  BAZE DE DATE DEDUCTIVE

266

7.1.  Caracteristicile bazelor de date inteligente

267

7.2.  Arhitectura sistemelor de gestiune a bazelor de date inteligente

279

7.3.  Concepte de bază în teoria bazelor de date deductive

280

7.4.  Semantica bazelor de date deductive

283

7.4.1.  Semantica declarativă

283

7.4.2.  Semantica punctului fix

284

7.4.3.  Semantica procedurală

284

7.5.  Tipuri de baze de date deductive

285

7.6.  Limbaje de reguli pentru bazele de date deductive

286

7.7.  Evaluarea şi modelarea cerinţelor deductive

287

7.7.1.  Evaluarea bottom-up

287

7.7.2.  Evaluarea top-down

287

7.7.3.  Modelarea cererilor prin grafuri

288

7.8.  Realizări în domeniul bazelor de date deductive

290

7.8.1.  Sistemele Deduce II şi BDGEN

290

7.8.2.  Sisteme bazate pe cuplarea slabă a unui SGBD cu un limbaj de programare logică

290

7.8.3.  Sisteme bazate pe cuplarea strânsă a unui SGBD cu un limbaj de programare logică

291

7.8.4.  Sisteme bazate pe integrarea completă a mecanismelor deductive în cadrul unui SGBD

291

CAPITOLUL 8.  BAZE DE DATE DISTRIBUITE

293

8.1.  Definiţie, obiective şi caracteristici generale

293

8.2.  Sistemul de gestiune a bazelor de date distribuite

296

8.2.1.  Definiţie, funcţii, caracteristici

296

8.2.2.  Arhitectura de referinţă a SGBDD. Nivele ale transparenţei distribuţiei

298

8.3.  Noţiunea de distribuţie

300

8.4.  Proiectarea unei baze de date distribuite

301

8.4.1.  Abordarea ascendentă şi descendentă

302

8.4.2.  Proiectarea fragmentării

303

8.4.3.  Proiectarea alocării

307

8.5.  Cereri distribuite

310

8.5.1.  Tehnici de reprezentare a cererilor

310

8.5.2.  Expresia canonică a cererii globale

311

8.5.3.  Algebra relaţiilor calificate

312

8.5.4.  Criterii de simplificare a cererilor distribuite

314

8.5.5.  Gruparea distribuită şi evaluarea funcţiilor de agregare

319

8.6.  Administrarea bazelor de date distribuite

321

8.6.1.  Gestiune catalogului

322

8.6.2.  Conţinutul catalogului

322

8.6.3.  Distribuirea catalogului

323

8.7.  Sisteme de baze de date distribuite

323

8.7.1.  Sisteme omogene

323

8.7.2.  Sisteme eterogene

327

CAPITOLUL 9.  PROIECŢIA BAZELOR DE DATE

330

9.1.  Integritatea datelor

330

9.1.1.  Integritatea  semantică a datelor

331

9.1.2.  Controlul accesului concurent la baza de date

334

9.1.3.  Salvarea şi restaurarea bazei de date

341

9.2.  Securitatea bazei de date

348

BIBLIOGRAFIE

352