Inapoi la lista selectata

CUPRINS

CUPRINS

 

Introducere

3

CAPITOLUL I

Economia de piaţă: marfa şi banii

 

1.1.  Economia naturala şi economia de schimb

6

1.2.  Caracteristicile generale ale economiei de piaţă

7

1.3.  Marfa si proprietăţile ei

9

1.4.  Natura şi funcţiile banilor. Inflaţia

10

CAPITOLUL II

Factorii de producţie

 

2.1.  Factorii de producţie. Generalizări

14

2.2.  Munca

15

2.3.  Pământul – factorul natural al producţiei

16

2.4.  Capitalul –factor derivat de producţie

18

CAPITOLUL III

Proprietatea

 

3.1.  Proprietatea - generalizări

24

3.2.  Proprietatea privată

25

3.3.  Proprietatea colectivă

26

3.4.  Proprietatea publică

28

CAPITOLUL IV

Plata şi concurenţa

 

4.1.  Tipuri şi forme de piaţă

32

4.2.  Cererea

34

4.3.  Oferta

36

4.4.  Concurenţa

39

CAPITOLUL V

Costul de producţie. Preţul

 

5.1.  Costul de producţie

42

5.2.  Preţuri. Tipurile preţurilor

44

5.3.  Rolul şi funcţiile preţurilor

46

5.4.  Formarea preţurilor în condiţiile diferitor tipuri de concurenţă

48

          CAPITOLUL VI

Salariul

 

6.1.  Natura salariului. Formele de salarizare

52

6.2.  Formarea salariului pe piaţa muncii

54

6.3.  Organizarea retribuirii muncii şi garanţiile sociale de stat

56

6.4.  Minimul de viaţă

59

CAPITOLUL VII

Forţa de muncă şi şomajul

 

7.1.  Reproducţia  forţei de muncă

62

7.2.  Ocuparea, cererea şi oferta forţei de muncă

63

7.3.  Şomajul: concept , forme, caracterizare

64

CAPITOLUL VIII

Investiţiile şi rolul lor în economie. Riscul

 

8.1.  Conceptul de investiţii. Investiţiile în circuitul economic

68

8.2.  Clasificarea investiţiilor şi sursele de finanţare ale lor

70

8.3.  Riscul în economie. Riscul investiţional

74

8.4.  Riscul în procesul de investiţie. Criterii de apreciere a nivelului de risc

77

CAPITOLUL IX

Activitatea de antreprenoriat

 

9.1.  Antreprenorul şi întreprinderea

82

9.2.  Formele activităţii de antreprenoriat

85

9.3.  Înfiinţarea, înregistrarea şi reînregistrarea întreprinderilor

91

9.4.  Încetarea şi lichidarea activităţii de antreprenoriat

94

CAPITOLUL X

Susţinerea şi protecţia micului business

 

10.1.  Micul business

98

10.2.  Susţinerea de stat şi nestatală a micului business

98

10.3.  Protecţia micului business

102

CAPITOLUL XI

Planul de afaceri

 

11.1.  Ce este un plan de afaceri

104

11.2.  Cum se elaborează un plan de afaceri

106

11.3.  Structura planului de afaceri

108

CAPITOLUL XII

Cum de organizat o afacere

 

12.1.  Alegerea formei de antreprenoriat

126

12.2.  Aspecte individuale în organizarea afacerii

129

12.3.  Securitatea internă a întreprinderii

132

CAPITOLUL XIII

Analiza activităţii întreprinderii

 

13.1.  Profitul

136

13.2.  Dobânda

139

13.3.  Renta

141

13.4.  Productivitatea factorilor de producţie

142

13.5.  Eficienţa şi rentabilitatea

145

BIBLIOGRAFIE

148