Inapoi la lista selectata

CUPRINS

CUPRINS

 

 

 

Prefaţă

15

Partea I. INFORMATICA

17

 

 

Capitolul 1. Concepte majore în informatică

17

1.1. Informaţia-informatica

17

1.1.1. Noţiuni generale

17

1.1.2. Clasificarea informaţiei

20

1.1.3. Mesaje, semnale

21

1.1.4. Cantitatea informaţiei

24

1.1.5. Suporturi de informaţie

27

1.1.6. Codificarea informaţiei

27

1.1.7. Reprezentarea internă a datelor numerice

32

1.2. Calculatoare

36

1.2.1. Evoluţia calculatoarelor

36

1.2.2. Structura calculatoarelor

42

1.2.3. Clasificarea calculatoarelor

45

1.2.4. Forme de utilizare a calculatoarelor

49

1.3. Sistemul de programe

49

1.3.1. Sisteme de operare

51

1.3.2. Sistemul de programare

53

1.3.3. Programe utilite

55

1.3.4. Programe aplicative

56

1.4. Reţele de calculatoare

57

1.4.1. Noţiuni generale. Scurt istoric

57

1.4.2. Staţii şi tehnologii de cooperare în reţele

60

1.4.3. Transferul de date în reţele

62

1.4.4. Clasificarea reţelelor

64

1.4.5. Caracteristici de bază

67

1.4.6. Servicii în reţele

68

1.4.7. Reţele locale

70

1.4.8. Reţele de arie largă

74

1.5. Tehnologii informaţionale

77

1.5.1. Noţiuni generale

77

1.5.2. Tehnologia GUI

79

1.5.3. Tehnologii orientate pe obiecte

80

1.5.4. Tehnologia Plug-and-Play

82

1.5.5. Securitatea informaţiilor

82

1.6. Sisteme informatice

84

1.7. Mijloace şi tehnologii birotice

86

1.7.1. Sisteme birotice

86

1.7.2. Baza informaţională a sistemelor birotice

87

1.7.3. Echipamente birotice

90

1.7.4. Produse program

91

1.7.5. Programe aplicative de birotică

92

 

 

Capitolul 2. Calculatoarele personale

98

2.1. Structura calculatoarelor personale

99

2.2. Microprocesorul central

103

2.2. l. Noţiuni generale

103

2.2.2. Microprocesoarele Intel

106

2.2.3. Alte microprocesoare

109

2.3. Memoria

110

2.3.1. Noţiuni generale

110

2.3.2. Memoria principală

117

2.3.3. Memoria imediată

119

2.3.4. Memoria CMOS

119

2.3.5. Memoria ROM internă

120

2.3.6. Memoria video

120

2.3.7. Discurile flexibile

121

2.3.8. Discurile fixe

124

2.3.9. Discurile optice

128

2.3.10. Alte echipamente de memorie

131

2.4. Echipamente de intrare a datelor

134

2.4.1. Tastatura

134

2.4.2. Şoricelul

137

2.4.3. Scanerul

139

2.4.4.  Alte echipamente de intrare a datelor

140

2.5. Echipamente de redare a datelor

140

2.5.1. Monitorul

141

2.5.2. Imprimanta

143

2.5.3. Alte echipamente de redare a datelor

146

2.6. Unităţi de interfaţă

147

2.7. Magistrala

150

 

 

Partea II. SISTEME DE OPERARE

153

Capitolul 3. Sistemul de operare MS-DOS

153

3.1. Componentele sistemului MS-DOS

153

3.2. Lansarea sistemului de operare MS-DOS

154

3.3. Discuri logice şi dispozitive standard

155

3.4. Fişiere

156

3.5. Directoare si subdirectoare

157

3.6. Principalele operaţii executate în MS-DOS

159

3.6.1. Operaţii cu fişiere

159

3.6.2. Operaţii cu directoare

160

3.6.3. Operaţii cu discuri

161

3.6.4. Alte operaţii de bază în MS-DOS

161

3.7. Fişierele autoexec.bat şi config.sys

162

3.8. Rezumat al comenzilor MS DOS

163

3.9. Interfaţa Norton Commander

164

3.9.1. Lansarea interfeţei Norton Commander

164

3.9.2. Structura ecranului

165

3.9.3. Configurarea interfeţei Norton Commander

166

3.9.4. Utilizarea HELP-ului

168

3.9.5. Gestiunea panourilor în Norton Commander

168

3.9.6. Lansarea programelor

169

3.9.7. Utilizarea listei comenzilor lansate anterior

169

3.9.8. Vizualizarea conţinutului unui fişier

170

3.9.9. Redactarea conţinutului unui fişier

170

3.9.10. Crearea si excluderea unui director

171

3.9.11. Selectarea unui grup de fişiere

171

3.9.12. Operaţii cu grupuri de fişiere

172

3.9.13. Obţinerea informaţiei despre unitatea de disc

173

3.9.14. Căutarea rapidă a fişierelor pe unitatea de disc

174

3. 9.15.   Rezumat al comenzilor şi funcţiilor Norton Commander

174

3.10. Interfaţa Dos Narvigator

177

 

 

Capitolul 4. Sistemul de operare Windows 2000

178

4.1. Lansarea sistemului de operare

178

4.2. Suprafaţa de lucru a sistemului

178

4.3. Utilizarea mouse-ului

180

4.4. Finalizarea lucrului cu Windows 2000

181

4.5. Tipuri de pictograme

182

4.6. Elementele de bază ale ferestrelor

185

4.7. Meniuri

188

4.8. Casete de dialog

190

4.9. Memoria Clipboard

193

4.10. Taste operative

195

4.11. Meniul de bază Start

196

4.12. Utilizarea aplicaţiei Windows Explorer

197

4.12.1. Crearea dosarelor şi fişierelor

199

4.12.2. Selectarea obiectelor

199

4.12.3. Copierea obiectelor

199

4.12.4. Deplasarea obiectelor

200

4.12.5. Ştergerea obiectelor

201

4.12.6. Restabilirea obiectelor şterse

201

4.12.7. Redenumirea obiectelor

202

4.12.8. Afişarea proprietăţilor obiectelor

202

4.12.9.   Afişarea rapidă a conţinutului documentului

203

4.12.10. Lansarea în execuţie a programelor

204

4.12.11. Adăugarea unei comenzi rapide pe suprafaţa de lucru

204

4.12.12. Ştergerea unei comenzi rapide de pe suprafaţa de lucru

205

4.12.13. Crearea unui dosar în meniul Programs

205

4.12.14. Ştergerea unui dosar din meniul Programs

206

4.12.15. Instalarea programelor

206

4.12.16. Dezinstalarea programelor

207

4.13.  Utilizarea aplicaţiei My Computer

207

4.14.  Crearea copiilor de rezervă

209

14.1. Comprimarea informaţiei

209

14.2. Stocarea arhivelor pe suporturi de date

210

14.3. Restabilirea informaţiei

210

4.15. Întreţinerea discurilor

211

4.15.1. Afişarea proprietăţilor discului

211

4.15.2. Formatarea unui disc

212

4.15.3. Analiza (scanarea) discurilor

213

4.15.4. Defragmentarea discurilor

214

4.15.5. Curăţarea discurilor

214

4.16.  Panoul de control

215

4.16.1. Modificarea datei si timpului

216

4.16.2. Ecranul

217

4.16.3. Sunete

219

4.16.4. Imprimante

220

4.16.5. Adăugarea şi excluderea fonturilor

222

4.16.6. Aplicaţia Regional Options

223

4.16.7. Adăugarea/excluderea indicatorilor tastaturii

224

4.16.8. Alte aplicaţii ale grupului Control Panel

226

4.17. Bara de sarcini

226

4.18. Câteva aplicaţii din grupul Accessories

228

4.18.1. Aplicaţia Paint

228

4.18.2. Aplicaţia Calculator

231

4.18.3. Aplicaţia WordPad

232

4.18.4. Aplicaţia Sound Recorder

232

4.18.5. Aplicaţia CDPlayer

233

4.19. Căutarea fişierelor şi dosarelor pe disc

234

4.20. Utilizarea sistemului de asistentă şi ajutor

235

4.21. Lansarea programelor cu ajutorul comenzii Run

237

4.22. Lucrul în reţeaua locală

237

4.22.1. Adăugarea/excluderea utilizatorilor

237

4.22.2. Acordarea accesului la informaţia proprie

239

4.22.3. Accesarea informaţiilor de pe un alt calculator

240

4.22.4. Acordarea accesului la imprimanta proprie

240

4.22.5. Conectarea la o imprimantă de reţea

241

4.23. Finalizarea lucrului. Reîncărcarea calculatorului

241

 

 

Partea III. MICROSOFT OFFICE 2000

243

 

 

Capitolul 5. Microsoft Office 2000 - prezentare

243

5.1. Componentele Office 2000

243

5.2. Facilităţi comune ale aplicaţiilor Office 2000

245

5.2.1. Lansarea aplicaţiilor

246

5.2.2. Interfaţa de lucru

247

5.2.3. Sistemul de asistenţă

250

5.2.4. Comenzi rapide

252

5.3. Caracteristica generală a unor aplicaţii

252

5.3.1. Microsoft PowerPoint

252

5.3.2. Microsoft Outlook

253

5.3.3. Miniaplicaţiile Office 2000

264

5.4. FrontPage 2000

266

5.4.1. Pagini şt locaţii Web

266

5.4.2. Facilităţi şi fereastra de lucru FrontPage

270

5.4.3. Primii paşi în crearea unei pagini Web

274

5.4.4. Gestiunea hiperlegăturilor

277

5.4.5. Configurarea iniţială a locaţiilor Web

280

5.4.6. Configurarea structurii de navigare

284

5.4.7. Zone partajate

285

5.4.8. Bare de navigare

286

5.4.9. Folosirea modelelor aspectuale

290

5.4.10. Folosirea unui şablon cu cadre

291

5.4.11. Folosirea graficii

293

5.4.12. Automatizarea conţinutului

295

5.4.13. Folosirea animaţiilor

297

5.4.14. Inserarea applet-urilor Java

299

5.4.15. Folosirea formelor

299

5.4.16. Formatarea paginilor

303

5.4.17. Definitivarea şi modificarea locaţiilor Web

304

5.4.18. Publicarea locaţiilor Web

305

5.5. Integrarea programelor Office 2000

306

5.5.1. Utilizarea tehnologiei Clipboard

306

5.5.2. Utilizarea legăturilor dinamice

308

5.5.3. Încapsularea documentelor

309

5.5.4. Utilizarea bibliografturilor

309

 

 

Capitolul 6. Procesorul de texte Microsoft Word 2000

313

6.1. Primii paşi în Word

313

6.1.1. Lansarea aplicaţiei Word 2000

314

6.1.2. Introducerea textului. Noţiune de alineat

319

6.1.3. Deplasarea în cadrul documentului

320

6.1.4. Editarea elementară a textului

322

6.1.5. Anularea şi restabilirea acţiunilor anterioare

323

6.1.6. Selectarea, copierea, deplasarea şi eliminarea textului

323

6.1.7. Utilizarea sistemului de asistenţă Help

324

6.1.8. Salvarea documentului

327

6.1.9.   Ieşirea din Word

329

6.2.  Deschiderea documentelor

329

6.2.1. Deschiderea unui document existent

330

6.2.2. Deschiderea unui document nou

331

6.2.3. Proprietăţile documentului

331

6.2.4. Moduri de vizualizare a documentului

332

6.3.  Formatarea documentelor

335

6.3.1. Noţiuni generale

335

6.3.2. Configurarea parametrilor paginii

336

6.3.3. Noţiune de bloc. Selectarea textului

338

6.3.4. Formatarea caracterelor

340

6.3.5. Formatarea alineatelor, folosirea riglelor

342

6.3.6. Crearea listelor marcate

346

6.3.7. Trecerea la o pagină nouă

348

6.3.8. Includerea comentariilor

348

6.3.9. Crearea notelor de subsol

349

6.3.10. Crearea coloanelor de tip ziar

350

6.3.11. Stiluri de formatare

351

6.3.12. Formatarea automată

352

6.4.  Editarea documentelor

353

6.4.1. Copierea unui fragment de text

353

6.4.2. Deplasarea unui fragment de text

355

6.4.3. Eliminarea unui fragment de text

355

6.4. 4. Inserarea simbolurilor speciale

355

6.4.5. Regăsirea unei secvenţe de text

357

6.4.6. Înlocuirea unor secvenţe de text

357

6.4.7. Utilizarea dicţionarelor de sinonime

358

6.4.8. Facilitatea AutoCorrect

359

6.4.9. Facilităţile AutoText şi AutoComplete

360

6.5. Inserţia obiectelor

363

6.5.1. Bara cu instrumente Drawing

363

6.5.2. Crearea obiectelor

364

6.5.3. Inserţia obiectelor externe

371

6.5.4. Inserţia unei imagini

373

6.5.5. Modificarea parametrilor imaginii

375

6.5.6. Inserţia secvenţelor audio şi a clipurilor video

376

6.6. Lucrul cu tabele şi diagrame

377

6.6.1. Crearea tabelelor

377

6.6.2. Introducerea şi redactarea datelor în tabel

379

6.6.3. Modificarea tabelului

379

6.6.4. Formatarea elementelor tabelului

380

6.6.5. Efectuarea calculelor

382

6.6.6. Sortarea informaţiei

383

6.6.7. Crearea diagramelor în baza unui tabel

384

6.6.8. Convertirea unui text în tabel

386

6.7. Lucrul cu mai multe documente

387

6.7.1. Schimbul de date între documente Word

387

6.7.2. Schimbul de date între documente Microsoft Office

388

6.8. Definitivarea documentului

388

6.8.1. Definirea anteturilor şi subsolurilor

388

6.8.2. Numerotarea paginilor

389

6.8.3. Verificarea ortografiei

390

6.8.4. Inserţia cuprinsului

391

6.8.5. Crearea şi inserţia indexurilor

392

6.9. Tipărirea documentelor

394

6.9.1. Vizualizarea prealabilă a documentului

394

6.9.2. Imprimarea documentelor

394

6.10. Personalizarea procesorului Word

395

6.10.1. Personalizarea barelor cu instrumente

395

6.10.2. Personalizarea meniurilor

399

6.10.3. Modificarea unor parametri

400

6.11. Alte facilităţi

402

6.11.1. Obţinerea unor date statistice

402

6.11.2. Utilizarea şabloanelor

402

6.11.3. Crearea stilurilor noi

403

6.11.4. Microsoft Word 2000 şi reţeaua  Internet

405

Anexa 6.1. Taste operative

406

 

 

Capitolul 7. Procesorul tabelar Microsoft Excel 2000

408

7.1. Noţiuni generale

408

7.1.1. Lansarea Microsoft Excel, încheierea sesiunii de lucru

408

7.1.2. Structura ferestrei Excel

408

7.1.3. Tipuri de indicatoare

410

7.1.4. Deplasări în cadrul foii de calcul

411

7.1.5. Blocuri de celule. Selectarea blocurilor

412

7.1.6. Obţinerea informaţiilor ajutătoare

413

7.2. Introducerea şi editarea datelor

414

7.2.1. Introducerea datelor de la tastatură

414

7.2.2. Ştergerea datelor

415

7.2.3. Introducerea seriilor

416

7.2.4. Completarea automată a valorilor textuale

418

7.2.5. Validarea datelor

419

7.2.6. Modificarea conţinutului celulelor

421

7.2.7. Găsirea şi înlocuirea datelor

421

7.2.8. Includerea comentariilor la celule

422

7.2.9. Verificarea ortografiei

423

7.2.10. Corectarea automată

423

7.2.11. Anularea unor acţiuni

424

7.2.12. Modificarea lăţimii coloanelor

424

7.2.13. Modificarea înălţimii liniilor

426

7.2.14. Copierea datelor

426

7.2.15. Deplasarea datelor

427

7.2.16. Utilizarea memoriei Clipboard

427

7.2.17. Metode de deplasare şi copiere rapidă

428

7.2.18. Modalităţi de inserare a blocurilor

429

7.2.19. Includerea elementelor în foaia de calcul

431

7.2.20. Excluderea elementelor din foaia de calcul

432

7.2.21. Utilizarea meniurilor contextuale

433

7.3. Moduri de afişare a foilor de calcul

433

7.3.1. Modul de afişare pe tot ecranul

433

7.3.2. Schimbarea scării de afişare

434

7.3.3. Imobilizarea unor zone de afişare

434

7.4. Operaţii cu registre

434

7.4.1. Memorizarea rezultatelor pe disc

434

7.4.2. Deschiderea unui registru existent

434

7.4.3. Închiderea registrului curent

435

7.4.4. Crearea unui registru nou

435

7.4.5. Proprietăţile registrului

436

7.5. Gestiunea foilor de calcul în registru

436

7.5.1. Selectarea foilor de calcul

436

7.5.2. Includerea foilor de calcul în registru

437

7.5.3. Eliminarea foilor de calcul din registru

437

7.5.4. Schimbarea numelui etichetei unei foi de calcul

437

7.5.5. Copierea/deplasarea foilor de calcul

438

7.6. Formatarea datelor

439

7.6.1. Autoformatarea

439

7.6.2. Formatarea valorilor numerice

440

7.6.3. Alinierea datelor

441

7.6.4. Modificarea fonturilor

442

7.6.5. Adăugarea chenarelor

443

7.6.6. Adăugarea texturilor

444

7.6.7. Folosirea stilurilor de formatare

445

7.7. Efectuarea calculelor

446

7.7.1. Introducerea formulelor

446

7.7.2. Facilitatea AutoCalculate

448

7.7.3. Modificarea adreselor celulelor la copiere

449

7.7.4. Utilizarea adreselor relative şi absolute ale celulelor

449

7.8. Utilizarea funcţiilor standard

450

7.8.1. Exemple de utilizare a funcţiilor

451

7.8.2. Operaţii cu date calendaristice

454

7.8.3. Utilizarea numelor atribuite blocurilor

455

7.8.4. Recalcularea formulelor

456

7.9. Gestiunea datelor

457

7.9.1. Sortarea datelor

457

7.9.2. Filtrarea datelor

459

7.9.3. Utilizarea formularelor

461

7.9.4. Crearea subtotalurilor

462

7.9.5. Utilizarea facilităţii PivotTable Wizard

463

7.10. Construirea diagramelor

465

7.10.1. Tipuri de diagrame

465

7.10.2. Crearea unei diagrame

466

7.10.3. Modificarea caracteristicilor diagramei

469

7.10.4. Tipărirea diagramelor

473

7.11. Inserţia obiectelor

473

7.12. Tipărirea rezultatelor

474

7.13. Personalizarea sistemului Excel

475

7.14.Schimbul de date cu alte aplicaţii

476

7.15. Accesul la Internet

476

 

 

Capitolul 8. Sistemul de gestiune a bazelor de date MS Access 2000

479

8.1. Iniţiere în teoria bazelor de date

479

8.1.1. Modele de baze de date

479

8.1.2. Gestiunea bazelor de date

480

8.1.3. Administrarea bazelor de date

481

8.2. Principiile proiectării bazelor de date

481

8.2.1. Necesitatea proiectării bazelor de date

481

8.2.2. Stabilirea obiectivelor bazei de date

481

8.2.3. Specificarea structurilor de date

482

8.2.4. Principiul descompunerii câmpurilor unui tabel

483

8.2.5. Principiul descompunerii tabelelor bazei de date

483

8.2.6. Tipuri de relaţii dintre tabele

483

8.3. MS Access 2000 - generalităţi

484

8.3.1. Lansarea sistemului Access

485

8.3.2. Crearea unei baze de date

485

8.3.3. Închiderea/redeschiderea bazei de date

486

8.3.4. Ieşirea din Access

486

8.4. Tabele

486

8.4.1. Crearea unui tabel

486

8.4.2. Caracteristicile câmpurilor

487

8.4.3. Stabilirea cheilor primare

488

8.4.4. Proprietăţile câmpurilor

489

8.4.5. Specificarea valorilor prestabilite

490

8.4.6. Stabilirea unor condiţii de validare

490

8.4.7. Modificarea descrierii unui tabel

491

8.4.8. Introducerea datelor în tabel

492

8.4.9. Redactarea datelor

492

8.4.10. Modificări ce nu afectează structura fundamentală

494

8.4.11. Relaţii dintre tabele. Integritatea datelor

495

8.5. Funcţii standard

497

8.6. Extragerea informaţiilor din BD

499

8.6.1. Necesitatea extragerii informaţiilor

499

8.6.2. Definirea interogărilor. Noţiuni generale

499

8.6.3. Tipuri de interogări

499

8.6.4. Interogări de selecţie (Select Query)

500

8.6.5. Specificarea criteriilor de selecţie

501

8.6.6. Interogări pentru sortarea înregistrărilor

504

8.6.7. Interogări de excludere a înregistrărilor

505

8.6.8. Interogări de modificare a înregistrărilor

506

8.6.9. Încă o dată despre integritatea datelor

508

8.6.10. Interogări de creare a unor câmpuri rezultante

510

8.6.11. Interogări de grupare şi totalizare

512

8.6.12. Interogări încrucişate

514

8.6.13. Utilizarea parametrilor la definirea interogărilor

516

8.6.14. Interogări de generare a tabelelor noi

517

8.6.15. Proprietăţile interogărilor

518

8.7. Afişarea informaţiei. Formulare

518

8.7.1. Modalităţi de afişare a informaţiei

518

8.7.2. Formulare

518

8.7.3. Crearea formularelor în regimul Form Wizard

520

8.7.4. Definirea formularelor în baza interogărilor

521

8.7.5. Modul Design de prezentare a unui formular

522

8.7.6. Elementele de control ale unui formular

522

8.7.7. Componentele elementelor de control

523

8.7.8. Modificarea dimensiunilor elementelor de control

523

8.7.9. Deplasarea elementelor de control

524

8.7.10. Stilizarea elementelor de control

524

8.7.11. Pictogramele casetei cu instrumente Toolbox

526

8.7.12. Adăugarea elementelor de control legate

526

8.7.13. Adăugarea elementelor de control calculate

528

8.7.14. Adăugarea elementelor de control nelegate

529

8.7.15. Adăugarea unui buton de comandă

531

8.7.16. Crearea unei casete combinate

534

8.7.17. Excluderea elementelor de control

534

8.8. Subformulare

534

8.8.1. Necesitatea creării subformularelor

534

8.8.2. Crearea unui subformular

537

8.9. Crearea rapoartelor

537

8.9.1. Crearea rapoartelor în regimul Report Wizard

541

8.9.2. Crearea rapoartelor în regimul Design View

542

8.9.3. Crearea graficelor în cadrul rapoartelor

544

8.9.4. Tipărirea rapoartelor

545

8.10. Importarea/exportarea datelor

545

8.10.1. Necesitatea importării/exportării datelor

545

8.10.2. Importarea/exportarea din/în alte baze de date

547

8.10.3. Importarea/exportarea datelor din/în Excel

547

8.10.4. Importarea/exportarea textelor

549

8.10.5. Ataşarea (legarea) tabelelor

549

8.11. Întreţinerea bazelor de date

549

8.11.1. Compactarea şi repararea unei baze de date          

549

8.11.2. Crearea copiilor de siguranţă

550

Anexa 8.1. Tabelele bazei de date BIBL

551

 

 

Partea IV. UTILIZARE INTERNET

553

 

 

Capitolul 9. Comunitatea de reţele Internet

553

9.1.  Prezentare generală

553

9.2.  Arhitectura

556

9.3. Adresare în Internet

558

9 4 Conectarea la Internet

560

9.4.1. Alternative de conectare

560

9.4.2. Mijloace informatice necesare

562

9.5. Servicii în Internet

563

9.5.1. Teleconectare

564

9.5.2. Transfer de fişiere

565

9.5.3. Poşta electronicã

567

9.6. Căutarea informaţiilor în Internet

568

9.6.1. Problema localizãrii informaţiilor

568

9.6.2. Serviciul  WWW

569

9.6.3. Serviciul Archie

571

9.6.4. Serviciul WAIS

574

 

 

Capitolul 10. Explorarea resurselor Internet

575

10.1. Poşta electronicã cu Outlook Express

575

10.1.1. Noţiuni generale

575

10.1.2. Folosirea facilitãţilor de bazã

580

10.1.3.  Facilitaţi suplimentare

582

10.2. Utilizare Microsoft Internet Explorer

586

10.2.1. Prezentare generalã

586

10.2.2.Explorarea Internet

592

10.2.3. Gestiunea informaţiilor

593

10.2.4. Configurarea Internei Explorer

596

10.2.5. Accesul serverelor non-WWW

598

10.3. Utilizare Netscape

600

10.4. Servere-sisteme de căutare a informaţiilor

602

10.4.1. Noţiuni generale

602

10.4.2. Căutarea informaţiilor folosind Yahoo

606

10.5. Resurse informaţionale în Internet

607

Anexa 10.1. Unele  servere  Internet  publice

608

 

 

Bibliografie

615