Inapoi la lista selectata

CUPRINS

CUPRINS

 

Prefaţă

Предисловие

V

Lista standardelor naţionale în vigoare, în ordinea clasificării internaţionale a standardelor

Перечень действующих национальных стандартов по международной классификации

01  Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare

Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация

1

03  Sociologie. Servicii. Organizarea şi managementul întreprinderii. Administrare. Transport

Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт

11

07  Matematică. Ştiinţe naturale

Математика. Естественные науки

15

11  Medicină

Здравоохранение

16

13  Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate

Охрана окружающей среды, зажита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность

17

17  Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice

Метрология и измерения. Физические явления

21

19  Încercări

Испытания

24

21  Sisteme şi componente mecanice de uz general

Механические системы и устройства общего назначения

25

23  Sisteme pentru fluide şi componente de uz general

Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения

26

25  Tehnici de fabricare

Машиностроение  

28

27  Energetică şi transmisia căldurii

Энергетика и теплотехника

29

29  Electrotehnică

Электротехника

30

31  Electronica

Электроника

33

33  Telecomunicaţii. Tehnici audio şi video

Телекоммуникации. Аудио – и видеотехника

34

35  Tehnologia informaţiei. Maşini de birou

Информационные технологии. Конторские машины

37

37  Tehnologia imaginii

Технология получения изображений

39

43  Vehicule rutiere

Дорожно-транспортная техника

40

55  Ambalaje şi distribuirea mărfurilor

Упаковка и размещение грузов

41

59  Industria textilă şi a pielăriei

Технология текстильного и кожевенного производства

43

61  Industria de confecţii

Швейная промышленность

44

65  Agricultură

Сельское хозяйство

45

67  Industria alimentară

Технология пищевых продуктов

49

71  Industria chimică

Химическая  технология

57

73  Mine şi minereuri

Горное дело и полезные ископаемые  

58

75  Industria petrolieră şi tehnologii asociate

Технология добычи  и переработки нефти  и смежные технологии

59

79  Industria lemnului

Технология древесины

60

81  Industria sticlei şi a ceramicii

Стекольная и керамическая промышленность

62

83  Industria cauciucului şi a materialelor plastice

Резиновая и пластмассовая промышленность

63

85  Industria hârtiei

Технология бумаги

64

87  Industria de vopsele şi coloranţi

Лакокрасочная промышленность

65

91  Costrucţii şi materiale de construcţii

Строительные материалы и строительство

66

93  Construcţii civile

Гражданское строительство

68

97  Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport

Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт

69

Lista standardelor naţionale în vigoare, în ordine numerică

Перечень действующих национальных стандартов в порядке возрастания номеров

71

Lista documentelor normative NRS, NRS PB, RTM NML, RG, RG RD, RG PB, PG, PG RD, PS, NM, NTM, ПБ, РД în vigoare în ordinea clasificării pe domenii

Перечень действующих нормативных документов NRS, NRS PB, RTM NML, RG, RG RD, RG PB, PG, PG RD, PS, NM, NTM, ПБ, РД в порядке классификации по областям

Standardizare

Стандартизация

79

Standardizare militară

Военная стандартизация

80

Metrologie

Метрология

80

Norme de metrologie

Метрологические нормы

83

Evaluarea conformităţii

Оценка соответствия

86

Acreditare

Акредитация

88

Securitatea industrială

Промышленная безопасность

88

Domeniul economiei

Область экономики

98

Lista documentelor normative NRS, NRS PB, RTM NML, RG, RG RD, RG PB, PG, PG RD, PS, NM, NTM, ПБ, РД în vigoare, în ordine numerică

Перечень действующих нормативных документов ..  в порядке возрастания номеров

99

Lista clasificatoarelor informaţiei tehnico-economice

Перечень классификаторов технико-экономической информации

103