Inapoi la lista selectata

C U P R I N S

 

CUVÎNT ÎNAINTE

7

INTRODUCERE

9

CAP.1. DESPRE SPORT, CONFORT LA PURTAREA   

             ÎMBRĂCĂMINTEI ŞI PERFORMANŢĂ SPORTIVĂ

11

1.1.         De ce despre sport?

11

1.2.         Sporturi şi echipamente pentru sport

12

1.3.         Abordarea performanţelor sportive prin prisma confortului la purtare

27

1.4.         Predicţia confortului la purtarea îmbrăcămintei în vederea obţinerii performanţelor sportive

32

     1.4.1.   Predicţia confortului termofiziologic la purtarea îmbrăcămintei

32

     1.4.2.   Predicţia confortului senzorial la purtarea îmbrăcămintei

33

 Bibliografie

40

CAP.2. RELAŢIA CORP - ÎMBRĂCĂMINTE - MEDIU ÎN  

             SPORT

41

 2.1.   Sistemul "corp - îmbrăcăminte - mediu"

41

 2.2.   Abordarea sistemică a relaţiei corp - îmbrăcăminte-mediu

44

 2.3.   Organismul uman în timpul activităţilor sportive

45

      2.3.1.   Efortul fizic în activităţile sportive

45

      2.3.2.   Mecanisme fiziologice de adaptare a organismului la starea de   

                efort

47

      2.3.3.   Consumuri energetice specifice activităţilor sportive

51

 2.4.   Despre îmbrăcămintea pentru sport      

53

      2.4.1.   Clasificarea îmbrăcămintei pentru sport

53

      2.4.2.   Îmbrăcăminte pentru mişcare în aer liber

56

      2.4.3.   Cerinţe impuse îmbrăcămintei pentru sport

59

      2.4.4.   Funcţiile produselor de îmbrăcăminte pentru sport - punte de

                legătură între cerinţele şi caracteristicile acestora

62

      2.4.5.   Caracteristicile produselor de îmbrăcăminte pentru sport

64

      2.4.6.   Factorii de mediu în relaţia corp - îmbrăcăminte - mediu

68

 2.5.   Procese şi mecanisme de transfer a umidităţii şi căldurii în cadrul  

         sistemului "corp -îmbrăcăminte - mediu"

69

      2.5.1.   Rolul transpiraţiei în relaţia "corp -îmbrăcăminte - mediu"

70

      2.5.2.   Mecanisme de transfer a umidităţii prin îmbrăcăminte

73

           2.5.2.1.   Transferul umidităţii prin difuziune

74

           2.5.2.2.   Transfer de umiditate datorat forţelor capilare

78

      2.5.3.   Aspecte generale referitoare la transferul de umiditate prin  

                tricoturi atificate destinate îmbrăcămintei pentru sport

80

 2.6.   Transfer simultan de căldură şi umiditate prin îmbrăcăminte în

         condiţii dinamice de purtare

83

 2.7.   Transfer simultan de căldură şi umiditate în condiţii tranzitorii    de

         purtare a îmbrăcămintei

87

 Bibliografie

88

CAP.3. MATERII PRIME ŞI MATERIALE UTILIZATE ÎN  

             REALIZAREA ÎMBRĂCĂMINTEI PENTRU SPORT

89

 3.1.   Caracterizarea materialelor textile ca medii capilar-poroase

89

     3.1.1.   Definiţia şi clasificarea mediilor capilar-poroase

89

     3.1.2.   Caracterizarea cantitativă a structurii capilar-poroase

                 a materialelor textile

91

 3.2.   Caracteristicile materiilor prime utilizate în realizarea straturilor de

          îmbrăcăminte care vin în contact direct cu pielea

97

 3.3.   Materiale utilizate pentru straturile interioare ale structurilor    

         vestimentare pentru sport

109

     3.3.1.   Tricoturile - ca strat interior în structuri vestimentare pentru  

                 sport

110

         3.3.1.1.   Proprietăţi ale tricoturilor care răspund cerinţelor impuse     

                      de domeniul sport

110

         3.3.1.2.   Posibilităţi de îmbunătăţire a caracteristicilor tricoturilor  

                       destinate îmbrăcămintei pentru sport

116

         3.3.1.3.   Caracteristicile specifice tricoturilor stratificate destinate

                       produselor de îmbrăcăminte pentru sport

117

 3.4.   Materiale utilizate pentru straturile intermediare ale structurilor

          vestimentare pentru sport

119

     3.4.1.   Funcţiile straturilor intermediare

119

     3.4.2.   Materii prime şi materiale pentru straturi intermediare cu rol

                 termoizolator în structuri vestimentare pentru sport

119

 3.5.   Materii prime şi materiale pentru straturile exterioare ale structurilor  

          vestimentare pentru sport

125

     3.5.1.   Cerinţe impuse straturilor exterioare ale structurilor

                vestimentare pentru sport

125

     3.5.2.   Materiale pentru straturile exterioare ale structurilor vestimentare  

                pentru sport

132

         3.5.2.1.   Materiale pentru straturile exterioare cu rol de protecţie  

                       împotriva intemperiilor

132

 Bibliografie

146

CAP.4. ASPECTE PRIVIND CONFORTUL SENZORIAL

147

 4.1.   Senzaţii percepute la purtarea îmbrăcămintei

147

 4.2.   Relaţia dintre senzaţii şi stimuli în starea de confort

151

 4.3.   Măsurarea gradului de percepţie a confortului senzorial

          la purtarea îmbrăcămintei

152

 4.4.   Probe de purtare în percepţia subiectivă a confortului.

          la purtarea îmbrăcămintei

158

 4.5.   Relaţia dintre preferinţele consumatorilor şi confortul senzorial

160

 Bibliografie

161

CAP.5. PARTICULARITĂŢI DE PROIECTARE ŞI

             CONFECŢIONARE ALE ÎMBRĂCĂMINTEI PENTRU  

             SPORT ŞI MIŞCARE ÎN AER LIBER

162

 5.1.   Sistemul „corp - îmbrăcăminte" în dinamică

162

     5.1.1.   Tipuri de mişcări specifice activităţilor sportive

163

     5.1.2.   Calculul efectelor dinamice

166

     5.1.3.   Stabilirea interdependenţei dintre valoarea efectului dinamic şi  

                valorile adaosurilor constructive

168

 5.2.   Date iniţiale necesare proiectării produselor de îmbrăcăminte pentru  

         sport

173

     5.2.1.   Calculul adaosurilor constructive

173

         5.2.1.1.   Adaosurile compoziţional - constructive

175

         5.2.1.2.   Adaosurile constructiv- tehnologice

178

         5.2.1.3.   Adaosurile tehnologice

181

 5.3.   Principii de proiectare a produselor de îmbrăcăminte pentru sport

182

     5.3.1.   Proiectarea produselor de îmbrăcăminte cu sprijin pe umeri

187

     5.3.2.   Proiectarea produselor de îmbrăcăminte cu sprijin pe talie

194

     5.3.3.   Proiectarea produselor „hibride"

201

     5.3.4.   Proiectarea elementelor funcţional-constructive

206

 5.4.   Particularităţi de confecţionare a produselor de îmbrăcăminte

          pentru sport şi mişcare în aer liber

207

     5.4.1.   Principalele tipuri de asamblări utilizate la fabricarea

                 îmbrăcămintei pentru sport   şi mişcare în aer liber

207

     5.4.2.   Particularităţi de prelucrare tehnologică a principalelor

                elemente în îmbrăcămintea pentru sport şi mişcare în aer liber

209

 Bibliografie