Inapoi la lista selectata

CUPRINS

CUPRINS

 

Partea 1  Bazele fizice ale mecanicii

7

Capitolul 1. Cinematica punctului material şi a mişcării de translaţie a rigidului

8

1.1.  Mişcarea mecanică

8

1.2.  Viteza

12

1.3.  Acceleraţia

14

1.4.  Mişcarea de translaţie a rigidului

15

Capitolul 2.  Dinamica punctului material şi a mişcării de translaţie a rigidului

17

2.1.  Legea inerţiei. Sisteme de referinţă inerţiale

17

2.2.  Forţa

18

2.3.  Masa

20

2.4.  Legea fundamentală a dinamicii punctului material

21

2.5.  Legea variaţiei impulsului

23

2.6.  Centrul de masă şi legea mişcării lui

24

2.7.  Mişcarea unui corp de masă variabilă

25

Capitolul 3.  Lucrul şi energia mecanică

28

3.1.  Lucrul forţei

28

3.2.  Energia cinetică

31

3.3.  Energia potenţială

32

3.4.  Legea variaţiei energiei mecanice

35

3.5.  Ecuaţia continuităţii şi ecuaţia lui Bernoulli

36

Capitolul 4.  Cinematica şi dinamica mişcării de rotaţie

39

4.1.  Cinematica mişcării de rotaţie a rigidului

39

4.2.  Legea conservării momentului impulsului

41

4.3.  Dinamica mişcării de rotaţie a rigidului în jurul unei axe fixe

43

Capitolul 5.  Legile conservării în mecanică

48

5.1.  Legea conservării impulsului. Ciocnirea perfect neelastică

48

5.2.  Legea conservării energiei mecanice. Ciocnirea perfect elastică

49

5.3.  Legea conservării momentului impulsului

52

5.4.  Mişcarea în câmpul forţelor centrale

55

5.5.  Viteza cosmică şi problema zborurilor cosmice

57

5.6.  Legătura dintre proprietăţile simetriei spaţiului şi timpului şi legile conservării

59

Capitolul 6.  Mişcarea în sisteme de referinţă neinerţiale

61

6.1.  Cinematica mişcării relative

61

6.2.  Forţe de inerţie

62

6.3.  Mişcarea relativă în sistemul de referinţă terestru

64

6.4.  Principiul echivalenţei

66

Capitolul 7.  Bazele teoriei relativităţii restrânse

68

7.1.  Principiul mecanic al relativităţii al lui Galilei

68

7.2.  Postulatele teoriei relativităţii restrânse

69

7.3.  Transformările lui Lorentz

72

7.4.  Relativitatea lungimilor şi intervalelor de timp. Intervalul dintre două evenimente

74

7.5.  Transformările vitezelor şi acceleraţiilor în cinematica relativistă

77

7.6.  Noţiune de dinamică relativistă

79

7.7.  Legile interconexiunii dintre masă şi energie

81

Partea 2  Bazele fizicii moleculare şi ale termodinamicii

83

Capitolul 8.  Noţiuni şi definiţii ale fizicii moleculare şi ale termodinamicii

84

8.1.  Introducere. Mişcare termică

84

8.2.  Metodele statistică şi termodinamică de cercetare

85

8.3.  Sisteme termodinamice. Parametri şi procese termodinamice

86

8.4.  Ecuaţia de stare a gazului ideal

87

Capitolul 9.  Prima lege a termodinamicii

90

9.1.  Energia internă a sistemului

90

9.2.  Lucrul şi căldura

90

9.3.  Prima lege a termodinamicii

92

9.4.  Reprezentarea grafică a proceselor termodinamice şi a lucrului

93

9.5.  Capacitatea termică a substanţei. Aplicarea primei legi a termodinamicii la izoprocese în gazele ideale

94

9.6.  Procesul adiabatic şi procesul politropic în gazele ideale

97

Capitolul 10.  Teoria cinetică a gazelor

100

10.1.  Câteva date despre fizica statistică clasică

100

10.2.  Ecuaţia teoriei cinetice a gazului ideal

100

10.3.  Legea distribuţiei moleculelor după viteze şi energii

101

10.4.  Verificarea experimentală a legii distribuţiei moleculelor după viteze

104

10.5.  Formula barometrică. Legea lui Boltzmann pentru distribuţia particulelor într-un câmp potenţial exterior

105

10.6.  Parcursul liber mediu al moleculelor  

107

10.7.  Fenomenele de transport în sisteme termodinamice neechilibrate

109

10.8.  Ecuaţii fundamentale şi coeficienţii fenomenelor de transport

110

10.9.  Unele consecinţe din teoria fenomenelor de transport în gaze

112

10.10.  Noţiune despre proprietăţile gazelor rarefiate

113

10.11.  Legea echipartiţiei energiei după gradele de libertate

115

10.12.  Teoria clasică a capacităţilor termice ale gazelor ideale şi dificultăţile ei

116

Capitolul 11.  Legea a doua a termodinamicii

118

11.1.  Procese reversibile şi ireversibile

118

11.2.  Procese ciclice. Ciclul Carnot

119

11.3.  Entropie

121

11.4.  Diagrama termodinamică T-S şi utilizarea ei

123

11.5.  Legea a doua a termodinamicii

126

11.6.  Interpretarea statică a legii a doua a termodinamicii

128

11.7.  Fluctuaţii

130

11.8.  Mişcarea browniană

131

Capitolul 12.  Gaze reale şi aburi

133

12.1.  Forţe de interacţiune moleculară în gaze

133

12.2.  Ecuaţia lui Van der Waals

135

12.3.  Izotermele gazelor  reale. Noţiuni despre tranziţii de fază de primul şi de al doilea ordin

137

12.4.  Suprafluiditatea heliului

140

12.5.  Energia internă a gazului real. Efectul Joule-Thomson

141

Partea 3 Electrodinamica

144

Capitolul 13.  Câmpul electrostatic şi caracteristicile lui

145

13.1.  Legea conservării sarcinii electrice

145

13.2.  Legea lui Coulomb

146

13.3.  Intensitatea câmpului electric

147

13.4.  Potenţialul câmpului electrostatic

148

13.5.  Câmpul electrostatic al dipolului electric în vid

151

Capitolul 14.  Teorema lui Ostrogradski-Gauss pentru campul electrostatic în vid

154

14.1.  Teorema lui Ostrogradski-Gauss

154

14.2.  Aplicarea teoremei lui Ostrogradski-Gauss la calculul câmpurilor electrostatice în vid

156

Capitolul 15.  Câmpul electrostatic într-un mediu dielectric

161

15.1.  Momente dipolare ale moleculelor dielectricului

161

15.2.  Polarizarea dielectricilor

163

15.3.  Teorema lui Ostrogradski-Gauss pentru câmpul electrostatic într-un mediu

166

15.4.  Condiţiile de frontieră pentru vectorii E şi D în cazul a două medii dielectrice izotrope

167

15.5.  Seignetoelectricii

171

Capitolul 16.  Conductorii în câmpul electrostatic

173

16.1.  Distribuţia sarcinilor în conductor

173

16.2.  Capacitatea electrică a unui conductor izolat

176

16.3.  Capacitatea electrică a doi conductori. Condensatoarele

177

Capitolul 17.  Energia câmpului electric

181

17.1.  Energia conductorilor încărcaţi şi a câmpului electrostatic

181

17.2.  Energia dielectricului polarizat

183

17.3.  Legea conservării energiei pentru câmpul electric

184

Capitolul 18.  Teoria electronica clasică a conductivităţii electrice a metalelor

186

18.1.  Curentul electric şi caracteristicile lui

186

18.2.  Experienţele care demonstrează conductivitatea electronică a metalelor

187

18.3.  Bazele teoriei electronice clasice a conductivităţii metalelor

189

18.4.  Neajunsurile teoriei electronice clasice a conductivităţii metalelor

191

18.5.  Lucrul de ieşire a electronului din metal. Emisia termoelectronică

193

Capitolul 19.  Legile curentului continuu

196

19.1.  Legea generalizată a lui Ohm pentru o porţiune de circuit

196

19.2.  Legea lui Joule-Lenz pentru o porţiune de circuit

198

19.3.  Legile lui Kirchhoff

199

Capitolul 20.  Curentul electric în lichide, gaze şi plasmă

201

20.1.  Legile lui Faraday pentru electroliză

201

20.2.  Legea lui Ohm pentru densitatea curentului în electroliţi

202

20.3.  Conductivitatea gazelor

204

20.4.  Descărcarea neautonomă

206

20.5.  Descărcarea autonomă

208

20.6.  Descărcarea luminescentă

209

20.7.  Descărcarea autonomă la presiune normală şi la presiune înaltă

210

20.8.  Limitele de aplicare a legii lui Ohm

212

20.9.  Plasma

213

Capitolul 21.  Acţiunea câmpului magnetic asupra sarcinilor în mişcare şi asupra conductorilor parcurşi de curent

217

21.1.  Câmpul magnetic

217

21.2.  Inducţia magnetică. Forţa Lorentz

219

21.3.  Legea lui Ampere

221

Capitolul 22.  Câmpul magnetic al curentului electric continuu în vid

226

22.1.       Legea lui Biot - Savart - Laplace

226

22.2   Exemple de câmpuri magnetice simple ale conductorilor parcurşi de curent electric

228

22.3.  Legea curentului total pentru câmpul magnetic în vid

231

22.4.   Teorema lui Ostrogradski-Gauss pentru câmpul magnetic în vid

231

22.5.  Lucrul efectuat la deplasarea conductorului parcurs de curent într-un câmp magnetic permanent

235

22.6.  Noţiune despre aparatele de măsurat magnetoelectrice şi electromagnetice

236

Capitolul 23.  Mişcarea particulelor încărcate în câmpurile electric şi magnetic

239

23.1.  Mişcarea particulelor încărcate într-un câmp magnetic permanent

239

23.2.  Efectul Hall

240

23.3.  Determinarea experimentală a sarcinii specifice a particulelor

241

23.4.  Acceleratori de particule elementare

244

23.5.  Interpretarea relativistă a interacţiunii magnetice dintre o sarcină electrică în mişcare şi un curent rectiliniu

249

Capitolul 24.  Câmpul magnetic în substanţă

253

24.1.  Momentele magnetice ale atomilor

253

24.2.  Atomul într-un câmp magnetic

253

24.3.  Diamagneticii şi paramagneticii într-un câmp magnetic

254

24.4.  Legea curentului total pentru câmpul magnetic în substanţă

259

24.5.  Feromagneticii

261

24.6.  Condiţiile de frontieră pentru vectorii B şi H în cazul a două medii magnetice izotrope

265

Capitolul 25.   Inducţia electromagnetică

267

25.1.   Legea fundamentală a inducţiei electromagnetice

267

25.2.   Fenomenul de autoinducţie

273

25.3.   Fenomenul inducţiei mutuale

276

25.4.   Energia câmpului magnetic într-un mediu neferomagnetic izotrop

277

25.5.   Legea conservării energiei pentru câmpul magnetic într-un mediu neferomagnetic

279

Capitolul 26.  Bazele teoriei lui Maxwell pentru câmpul electromagnetic

281

26.1.   Caracteristica generală a teoriei lui Maxwell

281

26.2.   Prima ecuaţie a lui Maxwell

282

26.3.   Curentul de deplasare. Ecuaţia a doua a lui Maxwell

283

26.4.   Ecuaţia a treia şi a patra a lui Maxwell

285

26.5.   Sistemul complet de ecuaţii ale lui Maxwell pentru câmpul electromagnetic

286

Partea 4  Procese oscilatorii şi ondulatorii

289

Capitolul 27.  Oscilaţii armonice libere

290

27.1.   Oscilaţii armonice

290

27.2.   Oscilaţii armonice mecanice

291

27.3.   Oscilaţii armonice libere în circuitul electric oscilant

294

27.4.   Compunerea oscilaţiilor armonice

295

Capitolul 28.  Oscilaţii amortizate şi oscilaţii forţate

300

28.1.   Oscilaţii amortizate

300

28.2.   Oscilaţii mecanice forţate

302

28.3.   Oscilaţii electrice forţate

306

Capitolul 29.  Unde în mediul elastic

310

29.1.   Unde longitudinale şi transversale

310

29.2.   Ecuaţia undei

312

29.3.   Viteza de fază a undei

314

29.4.   Energia undei

315

29.5.   Principiul superpoziţiei undelor

319

29.6.   Interferenţa undelor. Unde staţionare

319

29.7.   Efectul Doppler în acustică

322

Capitolul 30.  Unde electromagnetice

324

30.1.   Proprietăţile undelor electromagnetice

324

30.2.   Energia undelor electromagnetice

327

30.3.   Radiaţia dipolului electric

328

30.4.    Experienţele lui Lebedev. Scara undelor electromagnetice

330

30.5.   Reflexia şi refracţia undelor electromagnetice la suprafaţa de separaţie dintre două medii dielectrice

331

30.6.   Efectul Doppler

334

Capitolul 31.  Interferenţa luminii

337

31.1.   Monocromatismul şi coerenţa temporală a luminii

337

31.2.   Interferenţa luminii. Coerenţa spaţială

339

31.3.   Interferenţa luminii în pelicule subţiri

342

31.4.   Interferenţa mai multor unde

346

31.5.   Interferometre

348

Capitolul 32.  Difracţia luminii

351

32.1.   Principiul Huygens- Fresnel

351

32.2.   Difracţia Fresnel

354

32.3.   Difracţia Fraunhofer printr-o fantă şi un orificiu circular

356

32.4.   Reţea de difracţie

358

32.5.   Difracţia pe reţea spaţială

360

32.6.   Holografia

362

32.7.   Puterea de separaţie a aparatelor optice

364

Capitolul 33.  Propagarea luminii în substanţă

366

33.1.   Interacţiunea luminii cu substanţa

366

33.2.   Absorbţia luminii

367

33.2.   Difuzia luminii

368

33.4.   Dispersia luminii

370

33.5.   Teoria electronică a dispersiei luminii

371

33.6.   Radiaţia Vavilov-Cerenkov

373

Capitolul 34.  Polarizarea luminii

376

34.1.   Polarizarea luminii la reflexia şi refracţia la suprafaţa de separaţie dintre două medii dielectrice

376

34.2.   Birefringenţa

377

34.3.   Interferenţa luminii polarizate

381

34.4.   Anizotropia optică artificială

383

34.5.   Rotaţia planului de polarizare

385

Partea 5  Proprietăţi cuantice ale radiaţiei   

387

Capitolul 35.  Radiaţia termică

388

35.1.   Radiaţia termică

388

35.2.   Legile radiaţiei termice a corpului negru

391

35.3.   Noţiune de pirometrie optică

396

Capitolul 36.  Bazele opticii cuantice

398

36.1.   Efectul fotoelectric

398

36.2.   Legile şi teoria cuantică a fotoefectului exterior

399

36.3.   Alte confirmări experimentale ale proprietăţilor cuantice ale luminii

401

36.4.   Impulsul fotonului

403

36.5.   Efectul Compton

404

36.6.   Dualismul undă-corpuscul al proprietăţilor luminii

406

Partea 6  Elemente de mecanică cuantică şi fizică atomică

408

Capitolul 37.  Elemente de mecanică cuantică

409

37.1.   Dualitatea undă-corpuscul a proprietăţilor particulelor de substanţă

409

37.2.   Proprietăţi ale undelor lui de Broglie

412

37.3.   Interpretarea statistică a undelor lui de Broglie

413

37.4.   Relaţiile de nedeterminare (de incertitudine) ale lui Heisenberg

415

37.5.   Ecuaţia lui Schroedinger

418

37.6.   Mişcarea particulei libere

420

37.7.   Electronul în „groapa” de potenţial  

420

37.8.   Trecerea particulei prin bariera de potenţial

422

37.9.   Oscilatorul armonic liniar

424

Capitolul 38.  Structura şi spectrele liniare ale sistemelor hidrodinamice

429

38.1.   Experienţele lui Rutherford asupra difuziei particulelor a de substanţă

429

38.2.   Modelul nuclear Rutherford al atomului

431

38.3.   Spectrul liniar al atomului de hidrogen

432

38.4.   Teoria lui Bohr pentru sisteme hidrogenoide

433

38.5.   Confirmarea experimentală a postulatelor lui Bohr

436

Capitolul 39.  Conceptul contemporan de structură şi proprietăţi de structură şi proprietăţi optice ale atomilor

439

39.1.   Sistemul hidrogenoid în mecanica cuantică

439

39.2.   Starea fundamentală a atomului de hidrogen

439

39.3.   Metoda aproximativă de cuantificare a energiei electronului în atomul de hidrogen

441

39.4.   Cuantificare spaţială. Spinul electronului

442

39.5.   Principiul lui Pauli

445

39.6.   Sistemul periodic al elementelor al lui D. I. Mendeleev

446

39.7.   Emisia şi absorbţia luminii

449

39.8.   Interpretarea postulatelor lui Bohr în cadrul mecanicii cuantice

452

39.9.   Efectul Zeeman

454

39.10.  Noţiune despre fenomenele de rezonanţă magnetică

454

39.11.  Difuzia combinată a luminii

458

39.12.   Luminescenţa

459

Capitolul 40.  Bazele fizicii laserelor

463

40.1.   Absorbţia negativă a luminii

463

40.2.   Generatoare cuantice optice

465

Partea 7  Elemente ale statisticilor cuantice şi ale fizicii cuantice a corpului solid

470

Capitolul 41.  Statistici cuantice şi unele aplicaţii

471

41.1.   Informaţie generală despre statisticile cuantice

471

41.2.   Funcţia de distribuţie Fermi-Dirac

472

41.3.   Funcţia de distribuţie Bose-Einstein

473

41.4.   Degenerarea sistemelor de particule descrise de statisticile cuantice

475

41.5.   Distribuţia Fermi-Dirac pentru gazul electronic degenerat în metale

477

41.6.   Unele proprietăţi ale gazului electronic degenerat din metale

479

41.7.   Gazul de fotoni într-o cavitate închisă

480

41.8.   Capacitatea termică a corpurilor solide

480

Capitolul 42.  Elemente de teorie cuantică a metalelor

484

42.1.    Noţiune de teorie cuantică a conductivităţii electrice a metalelor

484

42.2.   Legea lui Ohm în teoria cuantică a conductivităţii electrice a metalelor

485

42.3.   Supraconductivitatea

487

42.4.   Unele proprietăţi magnetice ale supraconductorilor

488

42.5.   Noţiune despre teoria supraconductivităţii

490

42.6.   Conceptul de efecte Josephson

491

42.7.   Cuantificarea fluxului magnetic (efectul cuantic macroscopic)

492

42.8.   Unele aplicaţii ale supraconductivităţii în ştiinţă şi tehnică

493

Capitolul 43.  Teoria benzilor de energie în corpurile solide

495

43.1.    Conceptul de teorie a benzilor de energie în corpurile solide

495

43.2.    Benzile de energie ale cristalelor în aproximaţia legăturii puternice

495

43.3.    Metale, dielectrici şi semiconductoare

497

43.4.    Conductivitatea intrinsecă a semiconductoarelor

499

43.5.    Conductivitatea prin impurităţi  (extrinsecă) a semiconductoarelor

503

43.6.    Fotoconductivitatea semiconductoarelor

505

Capitolul 44.  Fenomene de contact

508

44.1.    Contactul a două metale

508

44.2.    Contactul metalului cu semiconductorul

509

44.3.    Contactul semiconductoarelor de tip n şi de tip p  (joncţiunea p - n)

510

44.4.    Influenţa diferenţei de potenţial exterioare asupra joncţiunii p - n

511

Partea 8  Elemente de fizică a nucleului şi a particulelor elementare

514

Capitolul 45.  Structura şi proprietăţile principale ale nucleelor

515

45.1.    Proprietăţile principale şi structura nucleului

515

45.2.    Energia de legătură a nucleului

516

45.3.    Forţe nucleare

517

45.4.    Radioactivitatea

518

45.5.    Dezintegrarea  a

520

45.6.    Dezintegrarea  b

521

45.7.    Radiaţia  g

522

45.8.    Efectul Messbauer

523

45.9.    Reacţii nucleare

525

Capitolul 46.  Particule elementare

530

46.1.    Concept de particule elementare

530

46.2.    Proprietăţi generale ale particulelor elementare

531

46.3.    Transformările reciproce ale particulelor elementare

536

46.4.    Interacţiuni fundamentale

539

46.5.    Leptoni

541

46.6.    Hadroni

543

46.7.    Quarcuri

547

46.8.    Purtători de interacţiuni fundamentale

549

Încheiere

554

Anexe

556

A.1.   Sisteme de unităţi ale mărimilor fizice

556

A.2.   Constante fizice fundamentale

562

A.3.   Erori la măsurările mărimilor fizice

564