Inapoi la lista selectata

CUPRINS

CUPRINS

 

ARGUMENT

3

CAPITOLUL I. NOŢIUNI DESPRE ADMINISTRAŢIE

4

1. Originea şi esenţa conducerii sociale

4

2. Administraţia publică contemporană şi factorii care o determină

5

3. Principiile administraţiei publice

8

3. Administraţia publică şi puterea executivă

26

CAPITOLUL II. DREPTUL ADMINISTRATIV RAMURĂ

A DREPTULUI PUBLIC

28

1. Conceptul de drept administrativ

28

2. Normele de drept administrativ

30

3. Raporturile de drept administrativ

33

4. Izvoarele dreptului administrativ

36

5. Sistemul dreptului administrativ

37

6. Ştiinţa dreptului administrativ şi ştiinţa administraţiei

38

CAPITOLUL III. SISTEMUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

40

SECŢIUNEA 1. NOŢIUNI GENERALE

40

1. Noţiunea de sistem al administraţiei publice

40

2. Noţiunea de organ al administraţiei publice, elementele componente

şi trăsăturile lui caracteristice

41

3. Clasificarea organelor administraţiei publice

45

SECŢIUNEA 2. INSTITUŢIA PREŞEDINTELUI REPUBLICII

46

1. Locul şi rolul şefului de stat în diferite sisteme politice

46

2. Alegerea şi demiterea Preşedintelui Republicii

48

3. Atribuţiile Preşedintelui Republicii Moldova

49

4. Actele Preşedintelui Republicii

51

SECŢIUNEA 3. GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA ŞI

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE

52

1. Formarea şi componenţa Guvernului

52

2. Domeniile de activitate şi atribuţiile Guvernului

55

3. Actele Guvernului

57

SECŢIUNEA 4. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE

60

1. Ministerele

61

2. Departamentele şi alte autorităţi administrative centrale

de specialitate

62

SECŢIUNEA 5. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

63

1. Organizarea administraţiei publice locale

63

2. Ordinea de alegere şi revocare a autorităţilor publice locale

67

3. Consiliile locale de nivelul întâi

70

4. Consiliul judeţean

72

5. Primarul

73

6. Prefectul

74

CAPITOLUL IV. FUNCŢIA PUBLICĂ

80

1. Noţiuni despre serviciul public, funcţia publică,

funcţionarul public

80

2. Clasificarea funcţionarilor publici

84

3. Drepturile şi obligaţiile funcţionarului public

85

4. Restricţii şi exigenţe

86

5. Temeiurile juridice de apariţie şi încetare a raporturilor

de serviciu

87

6. Modalităţile de completare a funcţiilor vacante în serviciul public

88

7. Retribuirea muncii şi garanţiile sociale ale funcţionarilor publici

89

8. Măsurile de stimulare a funcţionarilor publici

90

9. Răspunderea juridică a funcţionarilor publici

91

CAPITOLUL V. ACTUL ADMINISTRATIV

94

1. Noţiunea şi trăsăturile actului administrativ

94

2. Compararea actului administrativ cu alte acte juridice

96

3. Categoriile de acte administrative

97

4. Faptele juridice materiale

100

5. Procedura emiterii actului administrativ

101

6. Condiţiile de legalitate şi valabilitate a actelor administrative

106

7. Nevalabilitatea actelor administrative

109

CAPITOLUL VI. RĂSPUNDEREA ÎN DREPTUL ADMINISTRATIV

111

SECŢIUNEA 1. NOŢIUNI GENERALE

111

1. Convingerea şi constrângerea

111

2. Conceptul răspunderii juridice

118

3. Răspunderea administrativă ca formă a răspunderii juridice

122

SECŢIUNEA 2. RĂSPUNDEREA CONTRAVENŢIONALĂ

126

1. Caracteristica generală a răspunderii contravenţionale

126

2. Sancţiunile contravenţionale

128

3. Contravenţia ca temei juridic de aplicare a

răspunderii contravenţionale

136

4. Delimitarea contravenţiei de alte fapte ilicite

144

5. Elementele constitutive ale contravenţiei

148

6. Cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei şi

răspunderea contravenţională

158

SECŢIUNEA 3. ALTE FORME DE RĂSPUNDERE ADMINISTRATIVĂ

162

1. Răspunderea administrativ-disciplinară

162

2. Răspunderea administrativ-patrimonială

166

CAPITOLUL VII. MODALITĂŢILE DE ASIGURARE

A LEGALITĂŢII ÎN ADMINISTRAŢIE

169

SECŢIUNEA 1. CONTROLUL ADMINISTRATIV

169

1. Necesitatea asigurării legalităţii în administraţie

169

2. Noţiunea şi obiectivele controlului administrativ

170

3. Condiţiile de eficienţă a controlului administrativ

172

4. Controlul administrativ intern

174

5. Controlul administrativ ierarhic

176

6. Tutela administrativă

177

7. Controlul administrativ extern specializat

180

SECŢIUNEA 2. CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV

184

1. Noţiunea de contencios administrativ

184

2. Contenciosul administrativ în Republica Moldova

186

SECŢIUNEA 3. CONTROLUL PARLAMENTAR

207

1. Controlul exercitat de Parlament asupra activităţii

Preşedintelui Republicii

208

2. Controlul parlamentar asupra activităţii Guvernului

209

3. Controlul Parlamentului asupra Administraţiei Publice

exercitat prin instituţia Avocatului Parlamentar

211

Bibliografie selectivă

213