Inapoi la lista selectata

CUPRINS

CUPRINS

 

PREFAŢĂ

11

1.  INTRODUCERE

13

1.1.  Denumire

14

1.2.  Discipline conexe

14

1.3.  Istoricul şi evoluţia tribologiei

15

1.4.  Aspecte economice

20

1.5.  Consideraţii ecologice

22

1.6.  Terminologie şi unităţi de măsură

24

1.7.  Sisteme de unităţi de măsură

25

1.8.  Principalele obiective ale tribologiei

28

2.  SUPRAFAŢĂ DE FRECARE

31

2.1.  Aspectele suprafeţei de frecare

32

2.1.1.  Aspectul metalurgic

32

2.1.2.  Aspectul geometric

34

2.1.2.1. Abaterilor suprafeţelor prelucrate  

34

2.1.2.2.  Parametrii rugozităţii

37

2.2.  Aria de contact

43

2.2.1.  Tipuri de arii de contact

43

2.2.1.  Parametrii ariei de contact

44

2.2.1. 1.  Portanţa şi curba de portanţă

44

2.2.1. 2.  Indicele de plasticitate

51

2.2.1. 3.  Presiunea de contact

51

3.  PROCESE DE FRECARE

55

3.1.  Frecarea

56

3.2.  Cuple de frecare

56

3.3.  Tipuri şi regimuri de frecare

59

4.  FRECAREA USCATĂ

61

4.1.  Teoriile frecării uscate

62

4.2.  Legile frecării uscate

67

4.2.1.  Legile Amontons - Coulomb

67

4.2.2.  Legile Bowden - Tabor

68

4.2.2.1.  Frecarea unor straturi metalice moi

70

4.2.2.2.  Variaţia coeficientului de frecare

72

4.3.  Forţa de frecare - coeficient de frecare. Expresii cu mai mulţi factori

73

5.  FRECAREA LIMITĂ

75

5.1.  Regimul de frecare limită

76

5.1.1.  Contaminare naturală

76

5.1.1.1.  Absorbţia  

77

5.1.1.2.  Oxidarea suprafeţelor

77

5.1.2.  Contaminarea artificială

78

5.2.  Natura frecării limită

78

5.3.  Forţa şi coeficientul de frecare limită

80

6.  FRECAREA  MIXTĂ

83

6.1.  Regimul de frecare mixtă

84

6.2.  Calculul forţei de frecare

85

6.2.1.  Calculul forţei de frecare în prima zonă

86

6.2.1.1.  Domeniul elastic 

87

6.2.1.2.  Domeniul plastic

87

6.2.2.  Calculul forţei de frecare în a doua zonă

87

6.3.  Curbele Stribeck

89

6.4.  Alunecarea cu intermitenţe (stick-slip)

94

6.4.1.  Modelarea fenomenului 

95

6.4.2.  Explicarea fenomenului 

96

6.4.3.  Forme ale mişcării sacadate

97

6.4.4.  Influenţa parametrilor

98

6.4.5.  Uzarea în condiţiile mişcării sacadate

99

6.4.6.  Ecuaţii de mişcare

100

7.  FRECAREA (UNGEREA) FLUIDĂ

101

7.1.  Regimul de frecare fluidă

104

7.2.  Legile care guvernează ungerea fluidă

108

7.2.1.  Legea lui Newton

108

7.2.2.  Petroff

110

7.2.3.  Legea lui Poieseuille

111

7.2.4.  Legea lui Stefan

112

7.3.  Regimul de frecare (ungere) hidrodinamic

112

7.3.1.  Formarea penei de lubrifiant

112

7.3.2.  Ipoteze simplificatoare

113

7.3.3.  Relaţii de bază în regimul de ungere hidrodinamic dintre două suprafeţe plane

114

7.3.3.1.  Determinarea vitezelor de curgere

114

7.3.3.2.  Determinarea ecuaţiei lui Reynolds

119

7.3.3.3.  Presiunea portantă, forţa şi coeficientul de frecare

122

7.3.4.  Ungerea hidrodinamică prin extrudarea filmului de lubrifiant (squeeze-film)

124

7.4.  Regimul de frecare (ungere) hidrostatic

127

7.4.1.  Ungere în regim hidrostatic

127

7.4.2.  Regimul de ungere hidrostatic pentru suprafeţe plane aflate în regim de rotaţie-lagăre axiale hidrostatice

127

7.4.3.  Regimul hidrostatic pentru suprafeţe cilindrice aflate în mişcare de rotaţie-lagăre radiale hidrostatice

132

7.5.  Lubrificaţia cu gaze

134

7.5.1.  Aspecte generale

134

7.5.1. 1.  Avantajele lubrificaţiei cu gaze

135

7.5.1. 2.  Dezavantaje. Capacitatea de încărcare

136

7.5.2.  Aspecte teoretice

136

8.  FRECARE ELASTOHIDRODINAMICĂ

141

8.1.  Regimul elastohidrodinamic

142

8.2.  Eforturi unitare pentru contacte hertziene helubrificate şi fără frecare

143

8.2.1.  Aria de contact

143

8.2.2.  Presiunea de contact

147

8.3.  Contacte hertziene cu luarea în considerare a frecării

149

8.4.  Lubrifiantul din zona de contact

149

8.5.  Grosimea minimă a peliculei de lubrifiant

152

8.6.  Coeficientul de frecare

156

8.7.  Metodica de calcul prin regimul elastohidrodinamic

157

9.  APLICAŢII ALE REGIMULUI DE FRECARE (UNGERE) FLUIDĂ ŞI A CELUI ELASTOHIDRODINAMIC

159

9.1.  Lubrificaţia cuplelor de frecare cu contact liniar şi suprafeţe cilindrice

160

9.1.1.  Determinarea grosimii filmului  de lubrifiant 

160

9.1.1.1.  Contactul cilindru-plan  

160

9.1.1.2.  Contactul a doi cilindri exteriori

161

9.1.1.3.  Contactul a doi cilindri interiori

163

9.1.2.  Determinarea presiunii portante

164

9.2.  Lubrificaţia cuplelor de frecare cu contact punctiform şi suprafeţe sferice

169

9.2.1.  Determinarea grosimii filmului de lubrifiant

169

9.2.2.  Determinarea presiunii portante

170

9.3.  Lagăre hidrodinamice

172

9.3.1.  Generalităţi

172

9.3.2.  Geometria lagărelor hidrodinamice

173

9.3.3.  Calculul presiunii

174

9.3.4.  Coeficientul de frecare

176

10.  ASPECTE TERMICE ALE FRECĂRII

179

10.1.  Interdependenţa proceselor şi disiparea energiei în cazul frecării

180

10.1.1.  Interdependenţa proceselor

180

10.1.2.  Disiparea energiei termice de frecare

181

10.2.  Calculul temperaturii de frecare

183

10.2.1.  Ecuaţiile conductivităţii termice

183

10.2.2.  Temperatura suprafeţei pentru contactul liniar

188

10.2.3.  Temperatura suprafeţei pentru contactul punctiform

192

10.3.  Efectele încălzirii prin frecare

194

11.  APARATE PENTRU DETERMINAREA UNOR PARAMETRI TRIBOLOGICI

197

11.1.  Tribometru bazat pe măsurarea dimensiunilor liniare

198

11.1.1.  Descrierea tribometrului

199

11.1.2.  Relaţii de calcul

200

11.1.3.  Metodologia de lucru

201

11.2.  Tribometru bazat pe măsurarea dimensiunilor unghiulare

202

11.2.1.  Descrierea tribometrului

203

11.2.2.  Relaţii de calcul

204

11.2.3.  Metodologia de lucru

206

11.3.  Tribometru de înaltă precizie cu prisme

208

11.3.1.  Descrierea tribometrului

209

11.3.2.  Metodologia de lucru

212

11.4.  Tribometru pentru determinarea coeficientului static de frecare în câmp de vibraţii

213

11.4.1.  Descrierea tribometrului

214

11.4.2.  Relaţii de calcul

215

11.4.3.  Metodologia de lucru

217

11.5.  Aparat portabil pentru determinarea coeficientului de frecare de alunecare

220

11.5. 1.   Descrierea aparatului

221

11.5. 2.   Relaţii de calcul

223

11.5. 3.   Metodologia de lucru

223

11.6.  Tribometru care utilizează amortizarea oscilaţiilor unui pendul lăgăruit gazostatic

224

11.6. 1.   Descrierea tribometrului

225

11.6. 2.   Relaţii de calcul

226

11.6. 3.   Metodologia de lucru

229

BIBLIOGRAFIE

230