Inapoi la lista selectata

C U P R I N S

 

INTRODUCERE

3

NOTAŢII ŞI SIMBOLURI UTILIZATE

4

CAP.1.  SISTEME DE PROIECŢII

6

 1.1.   Sursele reiaţiilor grafice contemporane. Scurt istoric

6

 1.2.   Obiectul şi metoda geometriei descriptive

8

 1.3.   Esenţa metodei de proiecţie

12

 1.4.   Proiecţia centrală

12

 1.5.   Proiecţia paralelă

14

 1.6.   Proiecţia ortogonală

16

 1.7.   Probleme

18

CAP.2.  PARAMETRI ZAREA FIGURILOR GEOMETRICE

21

 2.1.   Generalităţi

21

 2.2.   Exemple de alegere şi calculare a parametrilor

22

 2.3.   Parametizarea formei şi poziţiei figurilor

26

CAP.3.  DESENELE COMPLEXE ALE VEDERILOR DE BAZĂ.

REPREZENTAREA FIGURILOR GEOMETRICE SIMPLE

28

 3.1.   Alcătuirea desenelor complexe

28

 3.2.   Reprezentarea punctului

29

 3.3.   Reprezentarea dreptei

31

 3.4.   Reprezentarea planului

34

 3.5.   Alcătuirea şi reprezentarea poliedrelor

38

 3.6.   Exemple de executare a desenelor pieselor, care au forma unor

suprafeţe poliedrice

41

 3.7.   Condiţiile geometrice de determinare a figurilor geometrice

simple pe desenele vederilor de bază

45

 3.8.   Probleme

46

CAP.4.  PROBLEME POZIŢIONALE DE BAZĂ

49

 4.1.   Punct situat pe dreaptă

49

 4.2.   Drepte şi puncte conţinute în plan

49

 4.3.   Probleme de intersecţie reciprocă

50

     4.3.1.   Determinarea punctului de intersecţie a dreptei

cu un plan proiectant

50

     4.3.2.   Construirea liniei de intersecţie a planului de poziţie

generală cu un plan proiectant

50

     4.3.3.   Construirea punctului de intersecţie a dreptei cu un plan

51

     4.3.4.   Construirea liniei de intersecţie a două plane de poziţie

generală

52

     4.3.5.   Construirea unei drepte şi a unui plan reciproc paralele

52

     4.3.6.   Construirea planelor reciproc paralele

53

 4.4.   Condiţiile vizibilităţii pe desenul complex

53

 4.5.   Condiţiile geometrice de apartenenţă şi paralelism reciproc

55

     4.5.1.   Generalităţi

55

     4.5.2.   Apartenenţă

55

     4.5.3.   Drepte paralele

56

     4.5.4.   Plane paralele

57

     4.5.5.   Dreapta paralelă cu planul

57

 4.6.   Probleme

59

CAP.5.  PROBLEME METRICE

62

 5.1.   Proiecţia ortogonală a unghiului arbitrar

62

 5.2.   Perpendicularitatea dreptelor de poziţie particulară

63

 5.3.   Dreaptă şi plan reciproc perpendiculare

64

 5.4.   Determinarea distanţelor dintre figurile geometrice simple

65

     5.4.1.   Determinarea mărimii adevărate a segmentului după

proiecţiile lui

65

 5.4.2.   Determinarea distanţei de la un punct pînă la o dreaptă

66

     5.4.3.   Distanţa dintre două drepte paralele

67

     5.4.4.   Distanţa dintre un punct şi un plan

67

 5.5.   Unghiul diedru dintre un plan dat şi unul din planele de proiecţie

68

 5.6.   Plane reciproc perpendiculare

69

 5.7.   Drepte de poziţie generală reciproc perpendiculare

70

 5.8.   Aria proiecţiei figurilor plane

71

 5.9.   Condiţiile geometrice de perpendicularitate reciprocă

72

     5.9.1.   Drepte perpendiculare

72

     5.9.2.   Dreaptă perpendiculară pe un plan

72

     5.9.3.   Două plane reciproc perpendiculare

73

 5.10.  Probleme

73

CAP.6.  METODELE DE TRANSFORMARE A PROIECŢIILOR

(METODELE GEOMETRIEI DESCRIPTIVE)

75

 6.1.   Metoda schimbării planelor de proiecţie

75

 6.2.   Metoda mişcării plan-paralele

78

 6.3.   Metoda rotaţiei în jurul unei axe perpendiculare faţă de un plan

de proiecţie

80

 6.4.   Rotaţia în jurul dreptelor de nivel (Rabatarea)

82

 6.5.   Metoda sistemelor de proiecţie suplimentare

84

 6.6.   Probleme

86

CAP.7.  LINII CURBE

88

 7.1.   Generalităţi

88

 7.2.   Caracteristicile locale ale liniilor curbe

91

 7.3.   Cercetarea proprietăţilor liniei curbe în împrejurimea punctului ei

91

     7.3.1.   Cercetările proprietăţilor liniilor curbe plane

91

     7.3.2.   Cercetările proprietăţilor liniilor curbe spaţiale

93

 7.4.   Reprezentarea şi determinarea liniilor curbe pe desenul ortogonal

94

 7.5.   Proprietăţile proiective ale liniilor curbe

94

 7.6.   Liniile curbe de ordinul doi şi mulţimile lor

96

 7.7.   Construirea contururilor plane

100

 7.8.   Linii elicoidale

102

 7.9.   Exemple de determinare şi reprezentare a liniilor curbe în practica

inginerească

104

CAP.8.  SUPRAFEŢE CURBE. GENERAREA ŞI

DETERMINAREA PE DESEN

110

 8.1.   Generalităţi

110

 8.2.   Metode de definire a suprafeţelor

111

 8.3.   Determinarea şi reprezentarea, suprafeţei pe desen

112

 8.4.   Conturul suprafeţei

113

 8.5.   Suprafeţe riglate

113

 8.6.   Suprafeţe de rotaţie

118

 8.7.   Suprafeţe elicoidale

119

 8.8.   Suprafeţe de translare paralelă

122

 8.9.   Suprafeţe ciclice

123

 8.10. Suprafeţe de înclinare constantă

124

 8.11. Metoda parametrică de generare a carcasei suprafeţelor

125

 8.12. Discretizarea suprafeţelor

127

 8.13. Probleme

129

 8.14. Exemple de determinare, reprezentare şi executare a

suprafeţelor în practica inginerească

131

     8.14.1. Desenele pieselor cu suprafeţe de rotaţie

131

     8.14.2. Desenele pieselor cu suprafeţele riglate

133

     8.14.3. Desenele pieselor cu suprafeţe ciclice

134

CAP.9.  PROBLEMELE POZIŢIONALE GENERALIZATE

137

 9.1.   Intersecţia suprafeţelor

137

 9.2.   Secţiuni plane în suprafeţe

149

 9.3.   Intersecţia suprafeţelor cu drepte

154

 9.4.   Probleme

156

CAP.10.  DESFĂŞURAREA SUPRAFEŢELOR

162

 10.1. Desfăşurarea poliedrelor

162

 10.2. Desfăşurările precise ale suprafeţelor riglate desfăşurabile

165

 10.3. Desfăşurarea aproximativă a suprafeţelor riglate desfăşurabile

166

 10.4. Desfăşurările convenţionale ale suprafeţelor nedesfăşurabile

168

 10.5. Probleme soluţionate

170

 10.6. Utilizarea metodelor de soluţionare a problemelor poziţionale

şi metrice pe suprafeţe în practica inginerească

173

CAP.11.  PLANE TANGENTE LA SUPRAFAŢE CURBE

178

 11.1. Soluţionările respective ale problemelor a, b, c

179

 11.2. Construirea planului tangent la o suprafaţă şi care trece printr-o

dreaptă dată

182

 11.3. Construirea planului tangent la o suprafaţă şi paralel cu un

plan dat

182

CAP.12.  PROIECŢII AXONOMETRICE PARALELE

183

 12.1. Generalităţi

183

 12.2. Proprietăţile principale ale axonometriei paralele

184

 12.3. Schema construirii desenului axonometric

185

 12.4. Axonometria dreptunghiulară

185

     12.4.1. Teoremele de bază ale axonometriei dreptunghiulare

185

 12.5. Construirea axonometriei după axe şi coeficienţii de deformare

188

 12.6. Coeficienţii (indicii) de deformare reduşi

189

 12.7. Izometria practică (redusă)

189

 12.8. Dimetria practică

190

 12.9. Reprezentarea axonometrică a cercului

190

CAP.13.  APLICAŢII ALE GEOMETRIEI DESCRIPTIVE

ÎN CONSTRUCŢIA DE MAŞINI

192

 13.1. Aplicaţii în desenul tehnic

192

 13.2. Utilizarea parametrizării figurilor geometrice la cotarea desenelor

tehnice

196