Inapoi la lista selectata

CUPRINS

C U P R I NS

 

Prefaţă

9

CAPITOLUL 1

Introducere în domeniul managementului financiar

şi evaluarea proprietăţilor imobiliare

 

 

11

1.1.  Pledoarie pentru profesiile legate de managementul financiar

al proprietăţilor imobiliare

12

1.2.  Pledoarie pentru profesia de evaluator de proprietăţi imobiliare

19

1.3.  În ce alte situaţii mai puteţi fi interesaţi de managementul financiar

şi evaluarea proprietăţilor imobiliare

28

Bibliografie

29

CAPITOLUL 2  

Valoarea unei proprietăţi imobiliare

 

31

2.1.  Perspective asupra proprietăţilor imobiliare

31

2.2.  Factori determinanţi ai valorii în domeniul imobiliar

40

Bibliografie

50

CAPITOLUL 3

Piaţa imobiliară

 

51

3.1.  Piaţa imobiliară - aspecte de bază

51

3.2.  Piaţa imobiliară - piaţă a spaţiilor fizice

59

3.3.  Piaţa imobiliară - componentă a pieţei financiare

67

Bibliografie

80

CAPITOLUL 4

Inspecţia proprietăţilor imobiliare

 

81

4.1.  Aspecte generale

81

4.2.  Terenurile libere

82

4.3.  Clădirile cu caracter rezidenţial

88

4.4.  Clădirile cu caracter comercial

100

4.5.  Clădirile cu caracter de producţie, industriale sau de depozitare

102

Bibliografie

106

CAPITOLUL 5

Intermedierea imobiliară.

Teoria de mandat în intermedierea imobiliară

 

 

107

5.1.  Aspecte generale privind intermedierea imobiliară

107

5.2.  Probleme de mandat în intermedierea imobiliară

116

Bibliografie

124

CAPITOLUL 6

Evaluarea proprietăţilor imobiliare

 

125

6.1.  Aspecte de bază privind evaluarea proprietăţilor imobiliare

125

6.2.  Evaluarea terenurilor

141

6.3.  Evaluarea clădirilor

154

Bibliografie

162

CAPITOLUL 7

Investiţiile imobiliare

 

163

7.1.  Ce sunt investiţiile imobiliare

163

7.2.  Proprietăţile imobiliare ca investiţii reale

166

7.3.  Proprietăţile imobiliare ca titluri de valoare

189

Bibliografie

196

CAPITOLUL 8

Finanţarea proprietăţilor imobiliare

 

197

8.1.  Surse de finanţare pentru cumpărarea

sau construcţia unei locuinţe

197

8.2.  Creditarea proprietăţilor imobiliare în România

199

8.3.  Legislaţia aplicabilă în domeniul creditului ipotecar

208

8.4.  Metode de determinare a costului capitalurilor împrumutate

212

Bibliografie

213

CAPITOLUL 9

Administrarea proprietăţilor imobiliare

 

215

9.1.  Utilitatea apelării la o firmă specializată

în managementul proprietăţilor imobiliare

215

9.2.  Principalele activităţi în administrarea proprietăţilor imobiliare

217

9.3.  Organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

219

9.3.1.  Procedura de constituire a asociaţiilor de proprietari

220

9.3.2.  Persoane cu atribuţii în cadrul asociaţiei de proprietari

223

9.3.3.  Constituirea şi utilizarea fondului de rulment

233

9.3.4.  Privilegiul imobiliar al asociaţiei de proprietari

234

9.3.5.  Repartizarea cheltuielilor şi veniturilor rezultate

din întreţinerea, repararea şi exploatarea condominiilor

235

9.3.5.1.  Repartizarea cheltuielilor pe persoană

237

9.3.5.2.  Repartizarea cheltuielilor

pe cotă-parte de proprietate

240

9.3.5.3.  Repartizarea cheltuielilor pe consumatori tehnici

şi de altă natură

243

9.3.6.  Exemplu practic privind determinarea cheltuielilor

de întreţinere în cadrul unui condominiu

245

Bibliografie

255