Inapoi la lista selectata

CUPRINS

C U P R I N S

 

CUVÂNT ÎNAINTE

9

CAP. 1.   REFORMA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC

11

1.1.   Cadrul legal

12

1.2.   Evoluţia după 1989

13

1.3.   Perspective

16

CAP. 2.   BANCA CENTRALĂ

19

2.1.   Autoritatea monetară şi poziţia acesteia faţă de puterea executivă

19

2.2.   Funcţiile băncii centrale

25

2.3.   Instrumentele politicii monetare

30

CAP. 3.   PLANUL CONTABIL BANCAR

43

3.1.   Principiile contabilităţii bancare

43

3.2.   Bilanţul bancar. Caracteristici

45

3.3.   Bilanţul bancar şi funcţia băncilor de a crea bani în economie prin credite

51

3.4.   Conţinutul planului de conturi. Corelaţia cu bilanţul bancar

57

CAP. 4.   CADRUL GENERAL AL GESTIUNII RISCURILOR BANCARE

73

4.1.   Riscurile şi performanţele: măsurarea lor

75

4.2.   Obiectivele, funcţiile şi particularităţile gestionării riscurilor

79

4.3.   Măsurarea riscurilor

84

CAP. 5.   RISCUL DE CREDIT

89

5.1.   Concept

89

5.2.   Gestionarea apriori şi a posteriori

90

5.3.   Garanţiile şi clauzele contractuale

93

5.4.   Metoda corelaţiilor

94

5.5.   Reglementări privind limitarea riscului de credit

95

CAP. 6. RISCUL DE LICHIDITATE

101

6.1.   Accepţiuni

101

6.2.   Impasurile în lichiditate

102

6.3.   Consolidarea bilanţului

105

6.4.   Reglementări privind lichidarea băncii

108

CAP. 7.   RISCUL DE RATĂ A DOBÂNZII ŞI RISCUL DE SCHIMB

117

7.1.   Conceptul de risc de rată a dobânzii. Tipuri de rate

117

7.2.   Gestionarea poziţiilor de lichiditate şi de rată. Arbitrajele de rată

119

7.3.   Acoperirea în rată şi instrumentele. Impasurile în rată

121

7.4.   Impasurile în stocuri. Profilurile impasurilor de rată.

125

7.5.   Simulările

132

7.6.   Riscul de schimb

133

7.7.   Reglementări pentru limitarea riscului de schimb

135

CAP. 8.   RISCUL DE PIAŢĂ

137

8.1.   Prezentare generală. Măsurarea riscului de piaţă

137

8.2.   Analiza riscului de piaţă la portofoliu

139

8.3.   Metode de măsurare a riscului de piaţă

141

8.4.   Durata

144

CAP. 9.   RISCUL DE SOLVABILITATE

147

9.1.   Fondurile proprii economice şi măsurările lor

147

9.2.   Performanţele ajustate cu riscul

152

9.3.   Titlurizarea. Mecanisme. Evaluarea unei soluţii de titlurizare.

154

9.4.   Reglementări privind solvabilitatea băncii

161

CAP. 10.   RISCUL DE ŢARĂ

169

10.1.   Concepte fundamentale ale analizei riscului de ţară

169

10.2.   Sisteme de analiză a riscului de ţară

174

10.3.   Model analitic de cuantificare şi evaluare a riscului de ţară

177

CAP. 11.   GESTIONAREA INSTRUMENTELOR ŞI

MODALITĂŢILOR DE PLATĂ

191

11.1.   Decontările prin ordine de plată

191

11.1.1.   Concept. Caracteristici

191

11.1.2.   Părţi implicate. Derularea plăţii

192

11.2.   Decontările prin incasso-ul documentar

195

11.2.1.   Concept. Caracteristici

195

11.2.2.   Părţi implicate. Obligaţii. Documente. Mecanism.

196

11.2.3.   Riscurile derulării. Modalităţi de diminuare

200

11.3.   Decontările prin acreditiv

202

11.3.1.   Concept. Caracteristici. Forme ale acreditivului documentar

202

11.3.2.   Părţi implicate. Mecanismul derulării acreditivului

207

11.3.3.   Repere conceptuale şi metodologice

211

11.3.3.1.   Fermitatea angajamentului bancar (forma AD)

211

11.3.3.2.   Domicilierea acreditivului documentar

216

11.3.3.3.   Modul de utilizare (plată) a acreditivului documentar

218

11.3.3.4.   Clauze speciale ale acreditivului documentar

223

11.3.3.5.   Folosirea combinată a acreditivului documentar

231

CAP. 12.   ANALIZA FINANCIARĂ A ACTIVITĂŢII BANCARE

235

12.1.   Analiza financiară - instrument de conducere şi îmbunătăţire

a performanţelor

235

12.2.   Indicatori de performanţă bancară

238

12.3.   Metoda ratelor

249

12.4.   Analiza riscurilor asumate

252

12.5.   Indicatori globali pentru aprecierea poziţiei de risc a băncii

255

CAP. 13.   MARKETINGUL BANCAR

257

13.1.   Definiţia marketingului bancar

257

13.2.   Instrumentele diagnosticului strategic într-o bancă

260

13.3.   Elaborarea reconversiei

265

13.4.   Etapele unui plan de marketing bancar

266

13.5.   Elaborarea unei politici de marketing

269

13.5.1.   Politica de produs

269

13.5.2.   Politica de preţuri

273

13.5.3.   Politica de comunicaţie

277

13.5.4.   Politica de comercializare

282

CAP. 14.   AUDITUL BANCAR

285

14.1.   Probleme generale

288

14.2.   Pregătirea misiunii

298

14.3.   Diagnosticarea punctelor forte şi a punctelor slabe

301

14.4.   Identificarea cauzelor

314

14.5.   Evaluarea consecinţelor

315

14.6.   Stabilirea recomandărilor

316

14.7.   Redactarea raporturilor

317

14.8.   Verificarea angajamentelor

322

14.9.   Bilanţul misiunii

322

14.10.   Exemplificarea unei misiuni de audit

324

14.11.   Implementarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate

în România

326

CAP. 15.   AUDITUL ACTIVITĂŢILOR DE CREDITARE

337

15.1.   Generalităţi

337

15.2.   Riscuri şi obiective ale auditului

338

15.3.   Organizarea administrativă şi auditul intern

340

15.4.   Dosarul de audit

342

15.5.   Auditul aspectelor formale ale creditelor

342

15.6.   Auditul aspectelor de fond privind creditele

346

Bibliografie

349