Inapoi la lista selectata

CUPRINS

C U P R I N S

 

Cuvânt înainte

5

Capitolul 1

MANAGEMENTUL FINANCIAR - COMPONENTĂ A MANAGEMENTULUI GENERAL AL ÎNTREPRINDERII

 

1.1.  Managementul întreprinderii în  condiţiile  economiei  de piaţă

11

1.2.  Funcţiunea financiar - contabilă şi relaţiile ei cu celelalte funcţii

ale întreprinderii

16

1.3.  Managementul financiar

19

1.3.1.  Definirea şi evoluţia managementului financiar

19

1.3.2.  Obiectivele şi domeniile de abordare a managementului financiar  

20

1.3.3.  Organizarea activităţii financiare

23

Capitolul 2

GESTIUNEA FINANCIARA ŞI MANAGEMENTUL ACIVITĂŢII FINANCIARE

DIN ÎNTREPRINDERE

 

 

2.1.  Consideraţii generale privind gestiunea financiară a întreprinderii

27

2.2.  Locul şi conţinutul gestiunii financiare a întreprinderii

29

2.3.  Structura financiară a întreprinderii

32

2.4.  Efectul de îndatorare al întreprinderii şi costul creditului pe termen scurt

35

2.5.  Managementul activităţii financiare al întreprinderii

40

Capitolul 3

CAPITALURILE ÎNTREPRINDERII

 

 

3.1.  Definirea şi structura capitalurilor

49

3.2.  Capitalurile proprii

50

3.2.1.  Creşterea capitalului propriu

52

3.2.2.  Ridicarea capitalului propriu

59

3.3.  Capitalurile împrumutate

61

3.4.  Piaţa capitalurilor

63

3.5.  Cortul capitalurilor

65

Capitolul 4

GESTIUNEA ACTIVELOR CORPORALE ŞI NECORPORALE ŞI

AMORTIZAREA LOR

 

4.1.  Conţinutul şi structura activelor corporale şi necorporale

69

4.2.  Amortizarea imobilizărilor corporale fi necorporale

72

4.2.1.  Rolul si conţinutul amortizării activelor imobilizate

72

4.2.2.  Elementele sistemului de amortizare

75

4.2.3.  Calculul amortizării imobilizărilor

79

Capitolul 5

GESTIUNEA ŞI FINANŢAREA ACTIVELOR CIRCULANTE

 

5.1.  Conţinutul si structura activelor circulante

88

5.2.  Ciclul de exploatare, stocurile si gestiunea lor

91

5.3.  Dimensiunea stocurilor

93

5.4.  Finanţarea activelor circulante

101

5.4.1.  Fondul de rulment

102

5.4.2.  Surse atrase - pasive stabile

105

5.4.3.  Surse împrumutate

109

5.5.  Viteza de rotaţie si folosirea eficientă a activelor circulante

112

Capitolul 6

GESTIUNEA TREZORERIEI

 

6.1.  Definirea, organizarea si sistemul trezeroriei

119

6.2.  Trezoreria netă. Cash-flow-ul

121

6.3.  Bugetul de trezorerie

125

6.4.  Gestiunea şi dimensionarea trezoreriei

130

Capitolul 7

STRATEGIA ŞI POLITICA FINANCIARĂ - COMPONENTE ALE GESTIUNII   ŞI MANAGEMENTULUI  FINANCIAR  AL ÎNTREPRINDERII

 

7.1.  Aspecte generale privind strategia şi politica financiară a întreprinderii

135

7.2.  Decizia financiară - componentă a gestiunii şi managementului financiar

137

7.2.1.  Decizia de investiţie

140

7.2.2.  Decizia de dezinvestiţie

147

7.2.3.  Decizia de finanţare pe termen lung

149

7.2.4.  Decizia de investire

152

7.2.5.  Decizia de finanţare

153

7.2.6.  Decizia de autofinanţare

154

7.2.7.  Politica dividendelor

156

7.3.  Riscul în gestiunea si managementul financiar al întreprinderii

159

Capitolul 8

PLANIFICAREA FINANCIARĂ

 

8.1.  Definirea şi rolul bugetului de venituri şi cheltuieli

164

8.2.  Conţinutul şi structura bugetului de venituri si cheltuieli

166

8.3.  Echilibrul financiar

174

8.3.1.  Conţinutul economic şi importanţa echilibrului financiar

174

8.3.2.  Indicatorii echilibrului financiar

175

Capitolul 9

VENITURILE, CHELTUIELILE ŞI REZULTATELE FINANCIARE ALE ÎNTREPRINDERII

 

9.1.  Conţinutul si structura veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor financiare

ale întreprinderii

180

9.2.  Funcţiile şi căile de sporire a profitului

184

9.3.  Rata profitului si a rentabilităţii - indicator de apreciere

a rezultatelor financiare

188

9.4.  Determinarea profitului impozabil, a impozitului pe profit şi

repartizarea profitului net

190

9.5.  Previzionarea profitului întreprinderii

195

Bibliografie

199