Inapoi la lista selectata

CUPRINS

CUPRINS

 

Content

23

Cuvânt înainte

33

Prefaţă la ediţia II-a

35

CAPITOLUL 1.  FUNDAMENTELE TEORETICE ALE

MANAGEMENTULUI FIRMEI

37

1.1.  Obiectul de studiu

37

1.1.1.  Definirea ştiinţei managementului

37

1.1.2.  Procesele de management

39

1.1.3.  Relaţiile de management

40

1.2.  Funcţiile managementului firmei

43

1.2.1.  Previziunea

43

1.2.2.  Organizarea

44

1.2.3.  Coordonarea

45

1.2.4.  Antrenarea

46

1.2.5.  Control-evaluare

48

1.2.6.  Interdependenţele şi dinamica funcţiilor managementului

49

1.3.  Principiile şi sistemul de management

54

1.3.1.  Principiile generale ale managementului firmei

54

1.3.2.  Definirea şi componentele sistemului de management al firmei

57

1.4.  Evoluţia managementului pe plan mondial şi în România

63

1.4.1.  Consideraţii generale privind formarea şi dezvoltarea ştiinţei managementului

63

1.4.2.  Abordări ale managementului de mapamond

65

1.4.3.  Managementul românesc

68

1.5.  Raporturile dintre ştiinţa managementului şi managementul ştiinţific

71

1.5.1.  Definirea şi conţinutul managementului ştiinţific al firmei

71

1.5.2.  Interdependenţa dintre ştiinţa managementului şi managementul ştiinţific

73

Întrebări de control

74

Bibliografie

75

CAPITOLUL 2. ÎNTREPRINZĂTORUL, FIRMA ŞI MEDIUL AMBIANT

77

2.1.  Mediul ambiant al firmei

77

2.1.1.  Necesitatea abordării mediului ambiant pentru managementul firmei

77

2.1.2.  Definirea mediului ambiant al firmei

79

2.1.3.  Factorii de influenţă ai mediului ambiant asupra firmei

80

2.2.  Principalele mutaţii economice în mediul ambiant al firmei româneşti

88

2.2.1.  Definire şi succintă caracterizare a economiei de piaţă

88

2.2.2.  Principalele modalităţi de trecere la economia de piaţă

90

2.3.  Firma ca obiect al managementului

98

2.3.1.  Conceptul de firmă şi rolul ei de decisiv în funcţionarea economiei de piaţă

98

2.3.2.  Tipologia firmelor şi implicaţii asupra  managementului

103

2.4.  Întreprinzătorul şi firma

109

2.4.1.  Definirea întreprinzătorilor

109

2.4.2.  Caracteristici ale întreprinzătorului român

113

2.4.3.  Privire generală asupra situaţiei întreprinderii mari şi mijlocii în Comunitatea Europeană

116

2.5.  Studiu de caz – O carieră fulgerătoare

119

Întrebări de control

126

Bibliografie

127

CAPITOLUL 3.  STRATEGIA ŞI MANAGEMENTUL STRATEGIC AL FIRMEI

129

3.1.  Conceptele de strategie, management strategic şi politică a organizaţiei

129

3.1.1.  Scurtă incursiune retrospectivă

129

3.1.2.  Gama variată a abordărilor strategiei

130

3.1.3.  Strategia şi principalele sale caracteristici

131

3.1.4.  Delimitarea strategiei de managementul strategic, alianţele strategice şi politicile de firmă

134

3.2.  Componentele strategiei

136

3.2.1.  Abordări variate ale anatomiei strategiei

136

3.2.2.  Misiunea firmei

137

3.2.3.  Obiectivele fundamentale

139

3.2.4.  Opţiunile strategice

141

3.2.5.  Resursele

142

3.2.6.  Termenele

143

3.2.7.  Avantajul competitiv

144

3.3.  Determinanţii strategiei

145

3.3.1.  Abordări ale condiţionării strategiei  

145

3.3.2.  Determinanţii endogeni

147

3.3.3.  Determinanţii contextuali

153

3.3.4.  Relaţia strategie-ciclu de viaţă al firmei

156

3.4.  Tipologia strategiilor

158

3.4.1.  Clasificarea lui Hofer şi Schendel

158

3.4.2.  Sistematizarea lui Collins

159

3.4.3.  Tratarea lui Mintzberg

161

3.4.4.  Abordarea lui Porter

162

3.4.5.  Tipologia strategiilor de firmă

163

3.5.  Rolul strategiilor de firmă

166

3.5.1.  La nivel de organizaţie

167

3.5.2.  La nivel de macroeconomie

168

3.6.  Ghid de elaborare şi implementare a strategiei de ansamblu a firmei

169

3.6.1.  Abordări metodologice variate ale strategiei

169

3.6.2.  Fundamentarea strategiei

171

3.6.3.  Elaborarea strategiei

179

3.6.4.  Implementarea strategiei

185

3.7.  Studiu de caz – Organizaţia „Arta încălţămintei”  încotro?

188

Întrebări de control

201

Bibliografie

202

CAPITOLUL 4.  SISTEMUL DECIZIONAL AL FIRMEI

204

4.1.  Conceptul de decizie managerială

204

4.1.1.  Importanţa şi definirea deciziei manageriale şi a procesului decizional

204

4.1.2.  Factorii primari ai deciziei manageriale

206

4.2.  Definirea şi structura sistemului decizional al firmei

208

4.3.  Abordări moderne ale procesului decizional strategic

212

4.3.1.  Principalele abordări decizionale

212

4.3.2.  Model decizional normativ strategic

214

4.4.  Raţionalizarea şi modernizarea sistemului decizional

218

4.4.1.  Cerinţe de raţionalitate privind decizia

218

4.4.2.  Metodele şi tehnici decizionale

219

4.4.2.1.  Optimizarea deciziilor în condiţii de certitudine  

221

4.4.2.2.  Optimizarea deciziilor în condiţii de incertitudine  

227

4.4.2.3.  Optimizarea deciziilor în condiţii de risc prin tehnica arborelui decizional

229

4.4.3.  Metodologia de reproiectare a sistemului decizional

232

4.4.3.1.  Etapa 1 – Culegerea şi înregistrarea informaţiilor privind conceperea şi funcţionarea sistemului decizional

232

4.4.3.2.  Etapa II –a  Analiza sistemului decizional

235

4.4.3.3.  Etapa III – a  Reproiectarea sistemului decizional al organizaţiei

236

4.5.  Studii de caz

236

4.5.1.  Variante de structurare a producţiei

236

4.5.2.  Strategii posibile

237

Întrebări de control

237

Bibliografie

239

CAPITOLUL 5.  SISTEMUL INFORMATIONAL

241

5.1.  Conceptul de sistem informaţional

241

5.1.1.  Definirea sistemului informaţional

241

5.1.2.  Componentele sistemului informaţional

242

5.1.2.1.  Data şi informaţia

242

5.1.2.2.  Circuite şi fluxuri informaţionale

245

5.1.2.3.  Procedurile informaţionale

248

5.4.3.4.  Mijloace de tratare a informaţiilor

249

5.1.3.   Funcţiile sistemului informaţional

251

5.2.  Raţionalizarea sistemului informaţional

252

5.2.1.  Deficienţe majore în sistemul informaţional

252

5.2.2.  Cerinţe de raţionalizare faţă de informaţii

253

5.2.3.  Principii de concepere şi raţionalizare a sistemului  informaţional

255

5.2.3.1.  Subordonarea conceperii şi funcţionării sistemului  informaţional cerinţelor managementului firmei

255

5.2.3.2.  Corelarea strânsă a sistemului informaţional cu sistemul decizional şi cu organizarea structurală a societăţii comerciale şi regiei autonome

255

5.2.3.3.  Principiul unităţii metodologice  a tratării informaţiilor

256

5.2.3.4.  Principiul concentrării asupra abaterilor esenţiale

256

5.2.3.5.  Principiul asigurării unui timp corespunzător de reacţie componentelor şi ansamblului sistemului managerial

256

5.2.3.6.  Principiul asigurării de maximum de informaţii finale din fondul de informaţii primare

257

5.2.3.7.  Principiul flexibilităţii

257

5.2.3.8.  Principiul eficacităţii şi eficienţei

257

5.2.4.  Raţionalizarea sistemului informaţional

258

5.2.4.1.  Declanşarea studiului de raţionalizare

259

5.2.4.2.  Identificarea elementelor informaţionale ale domeniului investigat

262

5.2.4.3.  Analiza critică  a subsitemului informaţional

264

5.2.4.4.  Perfecţionarea subsistemului informaţional

266

5.2.4.5.  Implementarea perfecţionărilor informaţionale

268

5.3.  Tendinţe în conceperea şi funcţionarea sistemelor informaţionale

270

5.4.  Studiu de caz – „Perfecţionarea informaţională la Electronistul”  S.A.

272

Întrebări de control

272

Bibliografie

275

CAPITOLUL 6.  ORGANIZAREA PROCESUALĂ ŞI STRUCTURALĂ A FIRMEI

277

6.1.  Organizarea procesuală

277

6.1.1.  Definirea organizării firmei

277

6.1.2.  Definirea  şi componentele organizării procesuale

278

6.1.3.  Funcţiunile firmei

282

6.1.3.1.  Funcţiunea de cercetare-dezvoltare

282

6.1.3.2.  Funcţiunea comercială

285

6.1.3.3.  Funcţiunea de producţie

288

6.1.3.4.  Funcţiunea financiar-contabilă

293

6.1.3.5.  Funcţiunea de personal

296

6.1.4.  Interdependenţele funcţiunilor firmei

297

6.2.  Organizarea structurală

299

6.2.1.  Conceptul de structură organizatorică

299

6.2.1.1.  Definirea şi importanţa structurii organizatorice

299

6.2.1.2.  Componentele structurii organizatorice

300

6.2.1.3.  Clasificarea structurilor organizatorice

305

6.2.2.  Modalităţi de prezentare a structurii organizatorice a firmei

306

6.3.  Interdependenţa dintre organizarea formală şi organizarea informală

310

6.3.1.  Conceptul de organizare informală

310

6.3.2.  Interdependenţa intre organizarea formală şi informală

313

6.4.  Elemente metodologice de elaborare şi raţionalizare

314

6.4.1.  Metodologie de structurare organizatorică raţională a firmei

314

6.4.2.  Principii de structurare organizatorică

315

6.4.3.  Interdependenţa dintre variabilele organizaţionale şi structura organizatorică a firmei

320

6.4.4.  Elaborarea structurii organizatorice

321

6.5.  Tendinţe pe plan mondial în organizarea structurală a firmelor

323

6.6.  Studiu de caz – Raţionalizarea structurii organizatorice a S.C. Omnia S.A.

327

Întrebări de control

334

Bibliografie

335

CAPITOLUL 7.  SISTEME, METODE ŞI TEHNICI DE MANAGEMENT

337

7.1.  Conceptele de sistem şi metodă

337

7.2.  Tipologia sistemelor, metodelor şi tehnicilor de management

338

7.3.  Sisteme şi metode generale de management

343

7.3.1.  Managementul prin obiective

344

7.3.2.  Managementul prin proiecte

348

7.3.3.  Managementul de produs

354

7.3.4.  Managementul prin bugete

356

7.3.5.  Managementul prin excepţii

359

7.3.6.  Managementul participativ

362

7.4.  Metode şi tehnici specifice de management

366

7.4.1.  Metoda diagnosticării

366

7.4.2.  Şedinţa

370

7.4.3.  Delegarea

373

7.4.4.  Tabloul de bord

378

7.4.5.  Metode de stimulare a creativităţii personalului

381

7.4.5.1.  Brainstorming

381

7.4.5.2.  Sinectica

383

7.4.5.3.  Matricea descoperirilor

384

7.4.5.4.  Metoda Delbecq

385

7.4.5.5.  Metoda Delfi

386

7.5.  Studii de caz

387

7.5.1.  Conceperea, completarea şi utilizarea tabloului de bord al managementului firmei

387

7.5.2.  Managementul prin obiective la „Viitorul”  S.A.

393

7.5.3.  Utilizarea metodei de brainstorming la „Omnia” S.A.

397

Întrebări de control

398

Bibliografie

399

CAPITOLUL 8.  STRUCTURA ORGANIZAŢIONALĂ

401

8.1.  Conceptul de structură organizaţională

401

8.1.1.  Definirea structurii organizaţionale a firmei

401

8.1.2.  Raporturile dintre cultura şi climatul - organizaţional

403

8.1.3.  Nivelurile culturii organizaţionale şi subculturile componente

404

8.1.4.  Dimensiunile culturii organizaţionale

405

8.2.  Variabilele care determină caracteristicile culturii organizaţionale

408

8.2.1.  Schema principalelor variabile

408

8.2.2.  Prezentarea variabilelor cultural - organizaţionale

410

8.3.  Modalităţi de manifestare

413

8.3.1.  Simbolurile

413

8.3.2.  Normele comportamentale organizaţionale

415

8.3.3.  Ritualurile şi ceremoniile

416

8.3.4.  Statuturile şi rolurile personalului

417

8.3.5.  Istorioarele şi miturile organizaţionale

418

8.4.  Cultura managerială

420

8.4.1.  Definire şi conţinut

420

8.4.2.  Dimensiuni specifice

422

8.5.  Schimbarea culturii organizaţionale - transformarea organizaţională

425

8.5.1.  Premisele schimbării culturii organizaţionale

426

8.5.2.  Transformarea organizaţională – abordare primordială de schimbare a culturii organizaţionale

428

8.5.3.  Modele şi metode de operaţionalizare  a scimbărilor organizaţionale

431

8.5.4.  Remitologizarea culturii organizaţionale  

433

8.5.5.  Schimbarea culturii organizaţionale în contextul abordărilor moderne organizatorice

435

8.6.  Funcţiile şi importanţa culturii organizaţionale

437

8.6.1.  Funcţiile principale

437

8.6.2.  Importanţa cunoaşterii şi luării în considerare a culturii organizaţionale

440

8.7.  Studiu de caz – Cultura organizaţională şi conflictele de putere la INTRA S.A.

442

Întrebări

446

Întrebări de control

446

Bibliografie

446

CAPITOLUL 9.  MOTIVAREA ŞI MANAGEMENTUL  RESURSELOR UMANE

449

9.1.  Resursele umane, principala resursă a firmei

449

9.2.  Creativitatea resursei umane în cadrul firmei

449

9.3.  Selecţia şi încadrarea personalului

453

9.3.1.  Noţiuni de bază, premise şi criterii de selecţionare şi încadrare  

453

9.3.2.  Metode şi tehnici de selecţie a personalului

454

9.4.  Formarea şi perfecţionarea  personalului

455

9.4.1.  Modalităţi de formare şi perfecţionare 

456

9.4.2.  Metode didactice utilizate în formarea şi perfecţionarea personalului

457

9.5.  Evaluarea şi promovarea personalului

459

9.5.1.  Definirea evaluării şi metode de evaluare 

459

9.5.2.  Concepte, tendinţe şi caracteristici de promovare a personalului

462

9.6.  Comunicaţiile în cadrul firmei

464

9.6.1.  Definirea comunicaţiei

464

9.6.2.  Principalele abordări ale comunicaţiei

465

9.6.3.  Componentele procesului de comunicare

466

9.6.4.  Tipologia comunicaţiilor

467

9.6.5.  Deficienţe majore în procesul de comunicare

469

9.6.6.  Modalităţi de  amplificare a eficacităţii comunicaţiilor

470

9.7.  Motivarea complexă a personalului

471

9.7.1.  Conceptul de motivare

471

9.7.1.1.  Definirea motivării

471

9.7.1.2.  Rolurile motivării personalului

472

9.7.2.  Principalele teoriei motivaţionale

474

9.7.2.1.  Tipologii

474

9.7.2.2.  Prezentarea selectivă a teoriilor motivaţionale

476

9.7.3.  Mecanismele motivaţionale

480

9.7.3.1.  Categorii de variabile implicate

480

9.7.3.2.  Ciclul motivaţional

482

9.7.3.3.  Motivaţiile salariaţilor firmei

484

9.7.4.  Tipurile de motivare

487

9.7.4.1.  Definirea tipului de motivare

487

9.7.4.2.  Motivarea pozitivă şi negativă

487

9.7.4.3.  Motivarea economică şi moral-spirituală

489

9.7.4.4.  Motivarea intrinsecă şi extrinsecă

490

9.7.4.5.  Motivarea cognitivă şi afectivă

491

9.7.5.  Motivarea şi puterea

492

9.7.5.1.  Definirea şi sursele puterii în cadrul firmei

492

9.7.5.2.  Condiţionarea motivării de puterea managerilor

495

9.7.6.  Creşterea eficacităţii managerilor în realizarea motivării

496

9.7.6.1.  Cerinţe privind motivarea personalului

496

9.7.6.2.  Tehnici motivaţionale specifice

498

9.8.  Studiu de caz – Relaţii management-sindicate la „Petrarca”  S.A.

501

Întrebări de control

502

Bibliografie

503

CAPITOLUL 10.  MANAGERII ŞI LEADERSHIPUL

505

10.1.  Managerii

505

10.1.2.  Definirea managerului

505

10.1.2.  Sfera calităţilor, cunoştinţelor şi aptitudinilor  managerilor

506

10.1.3.  Tipuri de manageri şi stiluri manageriale

508

10.2.  Leadership

513

10.2.1.  Definire şi conţinut

513

10.2.2.  Raporturile leadership - management

516

10.2.3.  Determinanţii leadershipului

518

10.2.4.  Mecanismul leadershipului organizaţional

521

10.2.5.  Instrumentarul leadershipului

522

10.2.6.  Stilurile de leadership

524

10.2.7.  Eficacitatea leadershipului şi performanţele firmei

527

10.3.  Creşterea eficacităţii muncii managerilor

531

10.3.1.  Utilizarea judicioasă a timpului de lucru, fundamentul creşterii eficacităţii managerilor

532

10.3.2.  Modalităţi de amplificare a eficacităţii muncii managerilor

533

10.3.2.1.  Programarea muncii managerilor

533

10.3.2.2.  Perfecţionarea raporturilor manageri-subordonaţi

535

10.3.2.3.  Folosirea colaboratorilor moderni ai managerilor

538

10.3.2.4.  Utilizarea eficace a secretariatului  

541

10.3.2.5.  Modernizarea instrumentarului  managerial

544

10.3.2.6.  Organizarea ergonomică  a muncii managerului

546

10.4.  Contractul de management şi selecţia managerială

548

10.4.1.  Rolul contractului de management

548

10.4.2.  Condiţiile de participare la  concursul de selecţie

549

10.4.3.  Criterii de selecţie

549

10.4.4.  Conţinutul contractului de management

550

10.5.  Studiu de caz – Bugetul de timp al directorului

552

Întrebări de control

558

Bibliografie

559

CAPITOLUL 11.  EFICACITATEA ŞI EFICIENŢA MANAGEMENTULUI FIRMEI

560

11.1. Contribuţia managementului la creşterea eficacităţii şi eficienţei societăţii manageriale şi regiei autonome

561

11.2.  Evaluarea eficienţei managementului firmei

563

11.2.1.  Specificul eficienţei managementului societăţii comerciale şi regiei autonome

563

11.2.2.  Evaluarea eficienţei managementului firmei

563

11.3.  Modalităţi de creştere a eficacităţii şi eficienţei managementului

573

11.4. Ghid de eficientizare a managementului firmei

578

11.5.  Studiu de caz – Probleme manageriale la societatea comercială „AS” S.A.

587

Întrebări de control

591

Bibliografie

592

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

594