Inapoi la lista selectata

CUPRINS

CUPRINS

 

Prefaţă

13

PATREA  I

 

PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII PRIN METODE MATEMATICO-GRAFICE

DE TIP CICLOGRAME

 

Introducere

 

Consideraţii conceptuale asupra planificării şi organizării producţiei de construcţii

15

CAPITOLUL 1 

Elemente de fundamentare a metodelor matematico-grafice de tip ciclograme

19

1.1.  Aspecte generale privind planificarea şi organizarea execuţiei lucrărilor de construcţii                                                                                                          

19

1.2.  Principii de bază în planificarea şi organizarea execuţiei proceselor de construcţii

20

1.3.  Parametri utilizaţi în planificarea şi organizarea execuţiei proceselor de construcţii

22

1.3.1.  Parametri organizatorici cantitativi

23

1.3.2.  Parametri de organizare în spaţiu

26

1.3.3.  Parametri de organizare în timp

29

CAPITOLUL 2

Metode de planificare şi organizare a execuţiei proceselor simple de construcţii

 

35

2.1.  Aspecte definitorii şi terminologice

35

2.2.  Metoda succesiunii pentru execuţia proceselor simple

36

2.2.1.  Metoda succesiunii pentru execuţia unui proces simplu neritmic

36

2.2.2.  Metoda succesiunii pentru execuţia unui proces simplu ritmic

38

2.3.  Metoda în paralel pentru execuţia proceselor simple

40

2.3.1.  Metoda în paralel pentru execuţia unui proces simplu neritmic

40

2.3.2.  Metoda în paralel pentru execuţia unui proces simplu ritmic

41

2.4.  Metode mixte pentru execuţia proceselor simple

43

2.4.1.  Metoda în paralel – succesivă pentru execuţia unui proces simplu ritmic

44

2.4.2.  Metoda în succesiv – paralelă pentru execuţia unui proces simplu ritmic

45

2.4.3.  Metoda lanţului elementar divizat modulat ritmic

47

CAPITOLUL 3 

Metode de planificare şi organizare a execuţiei proceselor complexe de construcţii

 

51

3.1.  Aspecte definitorii şi terminologice

51

3.2.  Metoda succesiunii pentru execuţia proceselor complexe de construcţii

52

3.2.1.  Metoda succesiunii pentru execuţia unui proces complex alcătuit din procese  simple neritmice

53

3.2.2.  Metoda succesiunii pentru execuţia unui proces complex alcătuit din procese  simple ritmice

58

3.2.3.  Metoda succesiunii pentru execuţia unui proces complex alcătuit din procese  simple ritmice perfecte

64

3.3.  Metoda în paralel pentru execuţia proceselor complexe de construcţii

69

3.3.1.  Metoda în paralel pentru execuţia unui proces complex alcătuit din procese  simple neritmice

70

3.3.2.  Metoda în paralel pentru execuţia unui proces complex alcătuit din procese  simple ritmice

72

3.3.3.  Metoda în paralel pentru execuţia unui proces complex alcătuit din procese  simple ritmice perfecte

73

3.4.  Metoda în „Lanţ” pentru execuţia proceselor complexe de construcţii

76

3.4.1.  Metoda în „Lanţ” pentru execuţia unui proces complex neritmic

78

3.4.1.1.  Sincronizarea a două procese neritmice succesive

78

3.4.1.2.  Formula generală a lanţului complex  alcătuit din lanţuri elementare neritmice

82

3.4.2.  Metoda în „Lanţ” pentru execuţia unui proces complex ritmic

84

3.4.2.1.  Sincronizarea a două procese ritmice succesive

84

3.4.2.2.  Formula generală a lanţului complex alcătuit din lanţuri elementare ritmice

88

3.4.3.  Metoda în „Lanţ” pentru execuţia unui proces complex perfect ritmic

90

3.4.3.1.  Sincronizarea a două procese succesive ritmice perfecte

90

3.4.3.2.  Formula generală a lanţului complex alcătuit din lanţuri elementare perfect ritmice

91

3.4.4.  Metoda în „Lanţ-modulat ritmic” pentru execuţia proceselor complexe de construcţii

93

3.4.4.1.  Metoda în „Lanţ” pentru execuţia unui proces complex parţial modulat  ritmic

93

3.4.4.1.1.  Sincronizarea unui  proces simplu ritmic în succesiune cu un proces simplu modulat ritmic

94

3.4.4.1.2.  Sincronizarea unui  proces simplu modulat ritmic în succesiune cu un proces simplu ritmic

96

3.4.4.1.3.  Formula generală a lanţului complex parţial modulat ritmic

98

3.4.4.2.  Metoda în „Lanţ” pentru execuţia unui proces complex integral modulat  ritmic

101

3.4.4.2.1.  Sincronizarea a două procese simple succesive, modulate ritmic

102

3.4.4.2.2.  Formula generală a lanţului complex integral modulat ritmic

104

3.4.4.3. Metoda în „Lanţ” pentru execuţia unui proces complex perfect modulat  ritmic

107

3.4.4.3.1.  Sincronizarea a două procese simple succesive, modulate perfect ritmic

107

3.4.4.3.2.  Formula generală a lanţului complex perfect modulat ritmic

109

3.4.5.  Aspecte privind eficienţa planificării şi organizării execuţiei lucrărilor  de construcţii prin metoda în „Lanţ

113

3.4.6.  Elemente generale privind proiectarea lanţurilor complexe

115

3.5.    Elaborarea planului calendaristic sau a graficului Gantt

118

3.5.1.  Aprecieri cu caracter general

118

3.5.2.  Elaborarea planului calendaristic - Gantt

120

CAPITOLUL 4

Studii de caz pentru un bloc de locuinţe cu S+P+4E

 

123

4.1.  Prezentarea blocului de locuinţe şi parametrii utilizaţi în sistemele de planificare studiate

123

Studiul de caz nr.1 Planificarea execuţiei lucrărilor prin METODA  „SUCCESIUNII”

133

Studiul de caz nr.2 Planificarea execuţiei lucrărilor prin METODA ÎN „LANŢ”

137

Studiul de caz nr.3 Planificarea execuţiei lucrărilor prin METODA ÎN „LANŢ - PARŢIAL MODULAT RITMIC”

141

PATREA  a II-a

 

PLANIFICAREA ŞI OGANIZAREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII PRIN METODE MATEMATICO-GRAFICE

 DE TIP GRAFICE REŢEA

 

CAPITOLUL 5

Elemente de fundamentare a metodelor matematico-grafice

de tip GRAFICE REŢEA

 

147

5.1.  Aspecte generale conceptuale privind metodele matematico-grafice de tip grafice reţea cuprinse în Analiza Drumului Critic

147

5.2.  Etapele conducerii unui proiect prin Analiza Drumului Critic

151

5.3.  Clasificarea procedeelor Analiza Drumului Critic

153

CAPITOLUL 6 

Procedeul CPM – Critical Path Method. Metoda  Drumului Critic

157

6.1.  Elemente definitorii ale graficelor reţea CPM

157

6.2.  Reguli generale de trasare a graficelor reţea CPM

162

6.3.  Reprezentarea activităţilor în graficele reţea CPM

165

6.4.  Termene caracteristice şi rezerve de timp în graficele reţea CPM

170

6.4.1.  Termene caracteristice ale evenimentelor

170

6.4.2. Termene caracteristice ale activităţilor

173

6.4.3. Rezervele de timp ale activităţilor

175

6.5.  Etapele planificării execuţiei unui proiect prin procedeul  CPM

179

6.6.  Studiu de caz privind planificarea şi organizarea execuţiei lucrărilor prin procedeul CPM

182

Studiu de caz

Planificarea execuţiei lucrărilor  prin procedeul CPM – Critical Path Method

 

183

CAPITOLUL 7 

Procedeul PERT – Program Evaluation and Review Technique

193

7.1.  Consideraţii asupra procedeului

193

7.2.  Reţelele PERT şi relaţiile de bază ale metodei

195

7.2.1.  Grafice reţea de tip PERT

195

7.2.2.  Relaţiile de bază ale metodei PERT

198

7.3.  Etapele planificării execuţiei unui proiect

prin procedeul PERT-TIME

206

7.4.  Studiu de caz privind planificarea unui proiect de construcţii prin procedeul PERT-TIME

207

Studiu de caz

Planificarea execuţiei lucrărilor prin procedeul PERT-TIME 213

209

CAPITOLUL 8

Procedeul MPM – Metra Potenţial Method. Metoda Potenţialelor

 

215

8.1.  Elemente definitorii ale graficelor reţea MPM

215

8.2.  Reguli generale de trasare a graficelor reţea MPM

223

8.3.  Reprezentarea activităţilor în graficele reţea MPM

225

8.4.  Termene caracteristice şi rezerve de timp în graficele reţea MPM

229

8.4.1.  Termenele caracteristice ale activităţilor

230

8.4.2.  Rezerve de timp ale activităţilor

233

8.5.  Etapele planificării execuţiei unui proiect prin procedeul MPM

235

8.6.  Studiu de caz privind planificarea şi organizarea execuţiei unui proiect de construcţii prin procedeul MPM

238

Studiu de caz

Planificarea execuţiei lucrărilor prin Metoda Potenţialelor MPM – Metra Potential Method

240

CAPITOLUL 9 

Condensarea şi integrarea graficelor  reţea MPM

 

249

9.1.  Aprecieri generale justificative

249

9.2.  Procedeul de „Condensare” a graficelor reţea MPM

250

9.2.1.  Modalităţi procedurale de abordare

250

9.2.2.  Studiu de caz privind condensarea unui grafic reţea MPM

251

9.3.  Procedeul de „Integrare” a graficelor reţea MPM

252

9.3.1.  Modalităţi procedurale de elaborare

252

9.3.2.  Studii de caz privind integrarea unor grafice reţea MPM

255

Studiul de caz A

 

Condensarea unui grafic reţea de tip MPM - Metra Potential Method

259

Studiul de caz B

Integrarea graficelor reţea de tip MPM - Metra Potential Method

 

265

Studiul de caz 1

267

Studiul de caz 2

279

Studiul de caz 3

299

PATREA  a III-a

 

PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII PRIN METODE COMPUTERIZATE

 

CAPITOLUL 10 

Planificarea şi organizarea execuţiei lucrărilor de construcţii, folosind programul MICROSOFT PROJECT 98

 

307

10.1.  Aprecieri generale de abordare

307

10.2.  MICROSOFT PROJECT 98. Etape pentru elaborarea unui proiect, folosind programul MICROSOFT PROJECT 98

310

Studiu de caz. Aplicaţie

Planificarea execuţiei proiectului folosind programul

Microsoft Project 98

 

337

CAPITOLUL 11 

Planificarea şi organizarea execuţiei lucrărilor de construcţii, folosind programul PRIMAVERA PROJECT PLANNER 2.0

 

343

11.1.  Introducere în principiul Primavera

343

11.1.1.  Grupul de programe Primavera

343

11.1.2.  Instalarea şi lansarea programului P3

344

11.2.  Planificarea unui proiect

345

11.2.1. Crearea unui proiect

345

11.2.2. Calculul (planificarea) proiectului

368

11.2.3.  Aplicarea de constrângeri

375

11.2.4.  Personalizarea layout-urilor

376

11.2.5.  Organizarea proiectului

383

11.2.6.  Analiza resurselor. Nivelarea resurselor

390

11.3.  Controlul şi urmărirea proiectului

396

11.3.1.  Analiza proiectului. Crearea proiectului ţintă

396

11.3.2.  Actualizarea proiectului curent

398

11.3.3.  Elaborarea rapoartelor tabelare şi grafice

399

Studiu de caz. Aplicaţie

Planificarea execuţiei proiectului, folosind programul PRIMAVERA PROJECT PLANNER 2.0

 

402

Bibliografie

413