Inapoi la lista selectata

CUPRINS

CUPRINS

 

PREFAŢA

11

PARTEA I INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIEI

15

CAP. 1 - PROCESUL DE MANAGEMENT

17

Caz ilustrativ

19

1.1. Conceptul şi conţinutul procesului de management

21

1.2. Trăsăturile procesului de management

23

1.3. Funcţiile managementului

27

1.4. Impactul managementului asupra performanţelor organizaţiei

34

CAP 2. - ŞTIINŢA MANAGEMENTULUI

37

2.1. Managementul este ştiinţă sau artă?

39

2.2. Obiectul de studiu al managementului organizaţiei

41

2.3. Tipuri de relaţii de management

42

2.4. Evoluţia managementului pe plan mondial şi în România

44

2.4.1. Şcoala clasică

44

2.4.2. Şcoala sociologică

48

2.4.3. Şcoala cantitativă

49

2.4.4. Şcoala sistemică

49

2.4.5. Şcoala contextuală

51

2.5. Abordări majore în managementul organizaţiei

52

2.5.1. Pe cine considerăm celebru în domeniul managementului

52

2.5.2. Abordări ale funcţiilor managementului

54

2.5.3. Abordări ale funcţiilor întreprinderii

55

2.5.4. Abordări în domeniul strategiei firmei

57

2.5.5. Abordări în domeniul resurselor umane

60

CAP 3. - MANAGERII, ÎNTREPRINZĂTORII ŞI LIDERII.

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

67

Cazuri ilustrative

69

3.1. Manageri

71

3.2. Întreprinzători

75

3.2.1. Procesul de creare a unei noi întreprinderi

77

3.2.2. Principalele etape de creare a unei întreprinderi

87

3.3. Liderii

87

3.4. Succintă comparaţie intre manageri, întreprinzători şi lideri

93

3.5. Modalităţi de creştere a eficacităţii muncii managerilor

94

3.5.1. Programarea şi organizarea muncii managerilor

94

3.5.2. Perfecţionarea raporturilor şefi-subordonaţi

102

3.5.3. Utilizarea secretariatului

107

3.6. Managementul resurselor umane

108

3.6.1. Scurt istoric al managementului resurselor umane

108

3.6.2. Recrutarea şi selecţia personalului

Particularităţi ale selecţiei managerilor în România

110

3.6.3. Integrarea noilor angajaţi

120

3.6.4. Evaluarea performanţelor

122

3.6.5. Perfecţionarea personalului

125

3.6.6. Promovarea personalului

132

STUDII DE CAZ

139

PARTEA a II-a ORGANIZAŢIA CA OBIECT AL MANAGEMENTULUI

149

CAP 4. - ORGANIZAŢIA ŞI MEDIUL AMBIANT EXTERN AL ACESTEIA

151

Caz ilustrativ

152

4.1. Organizaţia ca obiect al managementului

153

4.1.1. Conceptul de organizaţie

153

4.1.2. Conceptul de întreprindere

154

4.1.3. Responsabilitatea socială a întreprinderii

156

4.1.4. Tipuri de întreprinderi

157

4.1.5. Întreprinderea mică şi mijlocie

163

4.2. Mediul ambiant extern al organizaţiei

164

4.2.1. Conceptul şi necesitatea abordării mediului ambiant extern al organizaţiei

165

4.2.2. Organizaţiei externe

166

4.2.3. Factorii externi

167

4.2.4. Tipologia mediului ambiant

172

CAP 5. - FUNCŢIILE ORGANIZAŢIEI

175

5.1. Conceptul de funcţiune

177

5.2. Conţinutul funcţiunilor organizaţiei

181

5.3. Interdependenţa funcţiunilor organizaţiei

184

5.4. Dinamica funcţiunilor organizaţiei

186

CAP 6. - CULTURA ORGANIZAŢIEI

189

Caz ilustrativ

191

6.1. Conceptul de cultură a organizaţiei

193

6.2. Componentele culturii organizaţiei

194

6.2.1. Produsele artificiale

194

6.2.2. Actorii şi eroii

200

6.2.3. Perspectivele

200

6.2.4. Credinţele, valorile şi normele de comportament

201

6.2.5. Concepţiile de bază

202

6.3. Factorii de influenţă al apariţiei şi evoluţiei culturii organizaţiei

203

6.3.1. Factorii externi

204

6.3.2. Factorii interni

205

6.4. Tipuri de culturi organizaţionale

207

6.5. Influenţa culturii asupra performanţelor organizaţiei

212

6.5.1. Utilitatea culturii organizaţiei ca instrument de perfecţionare

212

6.5.2. Condiţiile de folosire a culturii organizaţiei ca sursă de excelenţă

213

STUDII DE CAZ

223

PARTEA a III -a PREVIZIUNEA

247

CAP 7. - DECIZIA DE MANAGEMENT

249

Caz ilustrativ

251

7.1. Conceptul de decizie şi cerinţele de raţionalitate ale acesteia

253

7.2. Tipologia deciziilor

256

7.3. Structura procesului decizional ştiinţific

258

7.3.1. Principalele abordării decizionale

258

7.3.2. Etapele procesului decizional

259

7.4. Metodologia de raţionalizare a procesului decizional

262

7.4.1. Etapele metodologiei de raţionalizare a procesului decizional

262

7.4.2. Metode şi modele de fundamentare a deciziilor

265

7.4.2.1. Metode ale cercetării operaţionale folosite în procesul decizional

265

7.4.2.2. Metode de fundamentare a deciziilor în condiţii de certitudine

266

* Metoda utilităţii globale

269

* Metoda ELECTRE

273

* Metoda Onicescu

278

* Tabelul decizional

282

7.4.2.3. Metode de raţionalizare a procesului decizional în condiţii de risc

284

* Metoda speranţei matematice

284

* Metoda arborelui decizional

286

* Simularea decizională

288

7.4.2.4. Tehnici de fundamentare a deciziilor în condiţii de incertitudine

293

* Reguli de adoptare a deciziilor în condiţii de incertitudine

293

* Metoda gradelor de apartenenţă la varianta optimă

296

7.4.2.5. Metode de fundamentare a deciziilor în condiţii de grup

301

* Metoda simplei majorităţi

301

* Algoritmul Deutch-Martin

303

* Metoda ELECTRE tridimensională

306

CAP 8. - STRATEGIA ORGANIZAŢIEI

313

Caz ilustrativ

314

8.1. Concepte de bază

315

8.1.1. Conceptul de politică a organizaţiei

315

8.1.2. Conceptul de strategie

316

8.1.3. Conceptul de tactică

317

8.2. Tipologia strategiilor

318

8.3. Metodologia de elaborare a strategiei organizaţiei

320

8.3.1. Etapele elaborării strategiei

320

8.3.2. Metode, tehnici şi instrumente folosite pentru fundamentarea strategiei

336

8.3.2.1. Metoda diagnosticării

337

8.3.2.2. Metode şi tehnici ale managementului previzional

337

* Extrapolarea

338

* Tehnica ritmului mediu

338

* Extrapolarea tendului de dezvoltare

339

* Metoda Delphi

342

8.3.2.3. Matricea grupului de consultanţi din Boston (MPCB)

343

8.3.2.4. Matricea lui Hofer

345

8.3.2.5. Model general de analiză pentru formularea strategiei în condiţiile pieţei concurenţiale

346

8.3.2.6. Teoria jocurilor

351

CAP 9. - MANAGEMENTUL SCHIMBARILOR ORGANIZAŢIONALE

357

Caz ilustrativ

359

9.1. Conceptul de schimbare organizaţională programată

361

9.2. Forţele care determină schimbările organizaţionale programate

361

9.2.1. Forţe care exercită presiuni pentru schimbare

361

9.2.2. Forţe care se opun schimbării

364

9.3. Procesul schimbării

367

9.4. Metodologia formulării şi implementării schimbărilor organizaţionale programate

369

9.4.1. Etapele metodologiei

369

9.4.2. Metode şi tehnici de stimulare a creativităţii salariaţilor folosite pentru efectuarea schimbărilor

376

9.4.2.1. Brainstorming-ul şi variantele sale

376

9.4.2.2. Metoda carnetului colectiv

379

9.4.2.3. Sinectica

380

9.4.2.4. Tehnica notării ideilor din timpul somnului

382

9.4.2.5. Tehnica Philips 66

383

9.4.2.6. Concasajul

383

9.4.2.7. Matricea descoperirilor

385

9.4.2.8. Metoda morfologică a lui Zwicky

386

9.4.2.9. Avantajele metodelor şi tehnicilor de stimulare a creativităţii

388

STUDII DE CAZ

391