Inapoi la lista selectata

CUPRINS

CUPRINS

 

PARTEA a IV–a  ORGANIZAREA

7

CAP 10.   -  ORGANIZAREA  STRUCTURALA

9

Caz ilustrativ

11

10.1.  Structura organizatorică

13

10.1.1.   Definirea şi componentele structurii organizatorice

14

10.1.2.   Parametri de caracterizare

20

10.1.3.   Factorii de influenţă

23

10.1.4.   Importanţa structurii organizatorice în realizarea performanţelor organizaţiei

25

10.2.  Structura informală a organizaţiei

26

10.2.1.   Definire şi componente

27

10.2.2.   Cauze ale apariţiei şi dezvoltării structurii informale

33

10.2.3.   Avantaje şi dezavantaje ale structurii informale

34

10.2.4.   Interdependenţa dintre structura formală şi informală

35

10.3.  Tipologia structurilor organizatorice

36

10.3.1.   Criteriul morfologic

37

10.3.2.   Criteriul ”specializarea activităţilor şi divizarea pe componente”

37

10.3.3.   Criteriul ”modul de executare al autorităţii în interiorul  organizaţiei

43

10.3.4.   Criteriul ”capacitatea de adaptare a organizaţiei la mediu”

45

10.3.5.   Criteriul ”gradul de structurare al activităţilor şi de concentrare a autorităţii ”

47

10.3.6.   Criteriul ”influenţa predominantă exercitată de anumite părţi ale structurii”

49

10.4.  Metodologia de raţionalizare a structurii organizatorice   

51

10.4.1.    Obiectivele proprii şi dilemele structurii organizatorice

51

10.4.2.    Principii de proiectare

52

10.4.3.    Etape şi faze ale procesului de  raţionalizare

57

10.4.4.    Documente de formalizare a structurii organizatorice

66

10.5.  Metode utilizate în creşterea flexibilităţii structurii organizatorice

70

10.5.1.    Proiectarea, rotaţia şi îmbogăţirea posturilor

71

10.5.2.    Managementul prin proiecte (MPP)

74

10.5.3.    Managementul prin produs (MPProd)

77

CAP 11.   -  ORGANIZAREA INFORMAŢIONALĂ

83

Caz ilustrativ

84

11.1.  Concepte de bază ale organizării informaţionale

85

11.1.1.   Sistemul informaţional: definire şi componente

86

11.1.2.   Parametrii organizării informaţionale

101

11.1.3.   Influenţe exercitate şi suportate de organizarea informaţională

102

11.2.  Informare şi dezinformare

103

11.2.1.   Cerinţe privind raţionalitatea informaţiilor

104

11.2.2.   Dezinformarea: cauze, forme de manifestare, implicaţii

105

11.3.  Metodologia de perfecţionare a sistemului informaţional

108

11.4.  Retrospectivă şi perspective privind evoluţia sistemului informaţional managerial

120

11.5.  Metode şi tehnici utilizate în creşterea funcţionalităţii organizării funcţionale

122

11.5.1.   Managementul prin excepţii

122

11.5.2.   Tabloul de bord

124

CAP 12.   -  STRESUL ORGANIZAŢIONAL

123

12.1.  Conceptul general de stres

125

12.1.1.   Definire şi scurt istoric al conceptului de stres

125

12.1.2.   Componente şi cauze ale stresului

136

12.1.3.   Forma generale de stres

140

12.2.  Stresul organizaţional

142

12.2.1.   Cauze ale apariţiei şi menţinerii stresului organizaţional

143

12.2.2.   Factorii de influenţă

145

12.2.3.   Consecinţele stresului organizaţional

149

12.3.  Managementul stresului organizaţional

152

12.3.1.   Abordarea organizaţională

153

12.3.2.   Abordarea individuală

155

STUDII DE CAZ

157

PARTEA a V–a  COORDONAREA

171

CAP 13.   -  COMUNICAREA

173

Caz ilustrativ

175

13.1.  Conceptul de comunicare organizaţională

177

13.2.  Procesul de comunicare

177

13.2.1.   Etape şi mecanisme

177

13.2.2.   Forme ale procesului de comunicare

180

13.3.  Structura comunicării organizaţionale

180

13.3.1.   Componentele comunicării

181

13.3.2.   Tipuri de comunicări organizaţionale

183

13.3.3.   Factorii de influenţă

189

13.4.  Obstacole ale comunicării

191

13.4.1.   Factori generali ale blocajelor în comunicare

191

13.4.2.   Obstacole specifice comunicării organizaţionale

195

13.5.  Metode şi tehnici de perfecţionare şi dezvoltare a comunicării

197

13.5.1.   Reguli de bază privind comunicarea eficientă

197

13.5.2.   Ascultarea activă

198

13.5.3.   Şedinţa

200

CAP 14.   -  PUTERE ŞI CONFLICT ÎN CADRUL ORGANIZAŢIILOR

207

Cazuri ilustrative

209

14.1.  Puterea în cadrul organizaţiilor

215

14.1.1.   Influenţă, putere, autoritate

215

14.1.2.   Nevoia de putere

216

14.1.3.   Surse ale puterii

219

14.1.4.   Implicaţii ale puterii în organizaţie

221

14.1.5.   Strategii ale puterii practicate la nivelul organizaţiilor

222

14.2.  Conflictul organizaţional

227

14.2.1.   Definirea conflictului

227

14.2.2.   Tipuri majore de conflict

228

14.2.3.   Sursele de conflict

231

14.2.4.   Consecinţe ale conflictelor disfuncţionale

234

14.2.5.   Managementul conflictelor

236

STUDII DE CAZ

242

PARTEA a VI–a  ANTRENAREA

247

CAP 15.   -  MOTIVAŢIA

249

Caz ilustrativ

251

15.1.  Motivaţia şi componentele ei

253

15.2.  Forme ale motivaţiei

256

15.3.  Teorii de bază privind motivaţia

261

15.3.1.   Scurt istoric al teoriei motivaţiei

261

15.3.2.   Teorii ale motivaţiei bazate pe studiul nevoilor

263

15.3.3.   Teorii ale motivaţiei bazate pe studiul comportamentului

269

15.4.  Metode utilizate în stimularea motivaţională

270

15.4.1.   Managementul prin obiective

281

15.4.2.   Delegarea

284

CAP 16.   -  LEADERSHIP

295

Caz ilustrativ

296

16.1.  Conceptul de  leadership

297

16.2.  Necesitatea leadershipului

299

16.3.  Tipuri de manager si stiluri de management

303

16.4.  Direcţii de perfecţionare a leadershipului în cadrul organizaţiilor

306

STUDII DE CAZ

312

PARTEA a VI–a  CONTROL - REGLAREA

323

CAP 17.   -  CONTROL – REGLAREA ACTIVIVITĂŢII ORGANIZAŢIEI

325

Caz ilustrativ

326

17.1.  Funcţia de  control – reglare: concept şi conţinut

327

17.1.1.   Stabilirea standardelor de performanţă

328

17.1.2.   Evaluarea performanţelor efective

329

17.1.3.   Compararea performanţelor efective cu standardele şi stabilirea abaterilor şi cauzelor acestora

329

17.1.4.   Adoptarea măsurilor de reglare a organizaţiei şi a verigilor ei organizatorice

329

17.2.  Rolurile funcţiei de control-reglare

330

17.3.  Tipurile de control-reglare

332

17.4.  Metode, tehnici şi instrumente specifice funcţiei de control reglare

335

17.4.1.  Metoda controlului ierarhic direct

335

17.4.2.  Metoda managementului prin bugete

335

17.4.3.  Metoda controlului financiar

345

*   Bilanţul

346

*   Contul de profit şi pierderi

347

*   Situaţia fluxului de numerar

349

*   Controlul activităţii firmei de bază de indici

350

CAP 18.   -  ANALIZA DIAGNOSTIC A ACTIVITĂŢII ORGANIZAŢIEI

357

Caz ilustrativ

358

18.1.  Analiza diagnostic: definire şi tipologie

359

18.2.  Metodologia analizei diagnostic

360

18.2.1.   Etapele şi fazele analizei diagnostic

360

18.2.2.   Tehnici şi instrumente ale analizei diagnostic

375

*   Interviul

375

*   Chestionarul

377

*   Observarea directă

377

*   Examinarea documentelor

378

*   Analiza factorială

378

*   Diagnoza de bază de indicatori şi indici

378

*   Metoda ORTID

378

18.3.  Avantajele analizei diagnostic

379

STUDIU DE CAZ

383

 SIMULARE PRIVIND MANAGEMENTUL STRATEGIC AL FIRMEI

383