Inapoi la lista selectata

CUPRINS

CUPRINS

 

CAPITOLUL 1. Introducerea, obiectul, scopul şi conţinutul disciplinei „Managementul unităţilor economice”

10

1.1.  Obiectul, scopul şi structura disciplinei

10

1.2.  Istoria dezvoltării ştiinţei „Managementul unităţii economice”

12

CAPITOLUL 2.  Caracteristica întreprinderii -  veriga de bază a economiei

de piaţă

15

2.1.  Esenţa întreprinderii industriale

15

2.2.  Tipologia întreprinderilor

16

2.3.  Caracteristica întreprinderilor după forma organizatorico-juridică

20

CAPITOLUL 3.  Dimensionarea întreprinderilor

35

3.1.  Definirea noţiunii de dimensionare a întreprinderii

35

3.2.  Importanţa întreprinderilor mici în crearea economiei de piaţă

36

3.3.  Susţinerea micilor afaceri în ţările cu economie avansată

40

3.4.  Dezvoltarea micului business în Republica Moldova

43

3.5.  Uniuni de întreprinderi

48

CAPITOLUL 4.  Structura de producţie a întreprinderii

52

4.1.  Procesul de producţie: noţiuni, structură

52

4.2.  Clasificarea procesului de producţie

53

4.3.  Structura de producţie: definire, noţiuni, verigi componente

56

4.4.  Tipuri de structuri de producţie

58

4.5.  Căile de perfecţionare a structurii de producţie

60

CAPITOLUL 5.  Organizarea producţiei în secţiile de bază

62

5.1.  Noţiuni şi principiile organizării producţiei la întreprindere

62

5.2.  Tipurile de producţie

64

5.3.  Metodele de organizare a producţiei de bază

69

5.4.  Organizarea producţiei în flux: definire, clasificare, eficienţă economică

70

5.5.  Indicatorii de bază ai organizării producţiei în flux

73

5.6.  Ciclul de producţie: noţiune, structură

75

5.7.  Tipurile de îmbinare în timp a executării operaţiilor de producţie

78

5.8.  Lotul de fabricaţie: definire, caracteristici

85

5.9.  Căi de reducere a duratei ciclului de producţie

86

CAPITOLUL 6.  Unităţile de producţie auxiliare şi de servire

87

6.1.  Necesitatea şi importanţa unităţilor lor

87

6.2.  Managementul transportului intern

88

6.3.  Managementul întreţinerii şi reparării fondurilor fixe

95

6.4.  Managementul gospodăriei energetice

106

6.5.  Managementul gospodăriei de scule

110

CAPITOLUL 7.  Managementul pregătirii producţiei la întreprinderile industriale

116

7.1.  Pregătirea producţiei: noţiuni, sarcini, importanţă

116

7.2.  Proiectarea produselor (pregătirea constructivă)

117

7.3.  Pregătirea tehnologică a producţiei

118

7.4.  Executarea, încercarea şi omologarea prototipului şi seriei zero

120

7.5.  Pregătirea materială şi organizatorică a fabricaţiei noilor produse

121

7.6.  Planificarea pregătirii producţiei

122

CAPITOLUL 8.  Managementul calităţii producţiei

127

8.1.  Importanţa, conţinutul şi caracteristicile calităţii produselor

127

8.2.  Criterii de apreciere şi indicatori de exprimare a nivelului calităţii produselor

129

8.3.  Controlul calităţii produselor şi producţiei

133

8.4.  Costurile calităţii

136

8.5.  Certificarea calităţii produselor

137

CAPITOLUL 9.  Sistemul de planificare al întreprinderii

140

9.1.  Caracteristica generală a sistemului de planificare. Clasificarea sistemului de planificare

140

9.3.  Planul dezvoltării economico-sociale a unităţi economice. Ordinea elaborării

142

9.4.  Planul de fabricare şi realizare: importanţa, cerinţele de bază pentru elaborare

145

9.5.  Unităţile de măsură în clasificarea indicatorilor secţiunii „Producţia industrială”

147

9.2.  Indicatorii valorici ai producţiei industriale

149

CAPITOLUL 10.  Norme şi normative – instrument al activităţii de planificare

152

10.1.  Norme şi normative: noţiune, clasificare

152

10.2.  Funcţiile şi metodele normării

153

10.3.  Rezervele interne ale întreprinderii

155

CAPITOLUL 11.  Capacitatea de producţie şi perfecţionarea utilizării ei

159

11.1.  Capacitatea producţiei: noţiune,  mod de exprimare. Factorii ce influenţează dinamica capacităţii de producţie

159

11.2.  Metodologia generală de calcul a capacităţii de producţie

161

11.3.  Planificarea folosirii  capacităţii de producţie

163

11.4.  Căi de îmbunătăţire a capacităţii de producţie

164

CAPITOLUL 12.  Planificare operativă de producere

166

12.1.  Planificare operativă de producere: definiţii, funcţii şi sarcini

166

12.2.  Metode de conducere operativă a producţiei

168

12.3.  Componentele activităţii de programare a producţiei

170

12.4.  Programarea propriu-zisă

171

12.5.  Lansarea în fabricaţie

173

12.6.  Urmărirea şi controlul cantitativ al întreprinderii programelor de producţie

174

12.7.  Caracterul ritmic al producţiei şi metodele de calculare

176

CAPITOLUL 13.  Planul muncii şi al salarizării

178

13.1.  Conţinutul planului muncii şi al salarizării

178

13.2.  Planificarea creşterii productivităţii muncii după factorii tehnico-economici

178

13.3.  Dimensionarea necesarului de personal

184

13.4.  Planificarea fondului de remunerarea a muncii

192

CAPITOLUL 14.  Planificarea construcţiilor capitale şi a investiţiilor capitale

196

14.1.  Noţiunea de investiţii, structura, clasificarea  

196

14.2.  Formarea şi utilizarea fondurilor de investiţii. Eficienţa economică a investiţiilor

198

14.3.  Indicatorii activităţii de investiţii

200

14.4.  Construcţiile capitale: Noţiune, forme, metode

201

14.5.  Planul „Construcţii capitale  şi investiţii capitale”

203

CAPITOLUL 15.  Aprovizionarea tehnico-materială – componentă a activităţii întreprinderii

206

15.1.       Aprovizionarea tehnico-materială: noţiuni, sarcini.

Organizarea aprovizionării

206

15.2.  Dimensionarea stocurilor materiale

212

15.2.1.  Tipologia stocurilor de producţie

212

15.2.2.  Factorii care influenţează mărimea şi dinamica stocurilor de

 materie primă

219

15.2.3.  Tipuri de gestiune a stocurilor

221

15.3.  Elaborarea programului de aprovizionare tehnico-materială

222

CAPITOLUL 16.  Costurile de producţie ale unei întreprinderi industriale

228

16.1.  Costul de producţie: noţiune, criterii, clasificare 

228

16.2.  Gruparea cheltuielilor pe elemente economice şi articole de calculaţie

229

16.3.  Planul „Cheltuieli generale de producere”

234

16.4.  Planul „Cheltuieli generale gospodăreşti”

236

16.5.  Planul costului unitar de produs

238

16.6.  Reducerea costurilor de producţie: necesitatea, căile, indicatorii de bază, planificarea

241

16.7.  Componenţa, consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii în conformitate cu SNC Nr . 3

249

CAPITOLUL 17.  Beneficiul şi rentabilitatea activităţii unităţii economice

254

17.1.  Beneficiul: noţiune, metode de planificare

254

17.2.  Repartizarea beneficiului. Fondul de consum şi fondul de acumulare

258

17.3.  Rentabilitatea – indicatorul de bază al eficienţei unităţii economice

261

CAPITOLUL 18.  Organizarea şi planificarea protecţiei mediului ambiant şi a folosirii raţionale a resurselor naturale

265

18.1.  Importanţa mediului ambiant pentru activitatea vitală a omului

265

18.2.  Noţiunea de poluare. Efectele  poluării

266

18.3.  Organizarea folosirii raţionale a resurselor naturale

268

18.4.  Planificarea şi finanţarea folosirii raţionale a resurselor naturale

272

CAPITOLUL 19.  Organizarea şi planificarea activităţii economice externe a întreprinderii

277

19.1.  Activitatea economică externă a întreprinderii: principiile, tipurile

277

19.2.  Reglementarea de către stat a relaţiilor economice externe

280

19.3.  Întreprinderile cu investiţii străine

283

CAPITOLUL 20.  Managementul dezvoltării sociale a colectivului . Planul financiar

287

20.1.  Planificarea socială: necesitatea în condiţiile de tranziţie, direcţiile de bază

287

20.2.  Etapele elaborării planului dezvoltării sociale. Structura planului

289

20.3.  Controlul asupra îndeplinirii măsurilor planului social

292

20.4.  Planul financiar al întreprinderii: conţinutul, ordinea elaborării, sarcinile compartimentului

294

CAPITOLUL 21.  Planul de afaceri – baza activităţii de antreprenoriat

299

21.1.  Structura planului de afaceri

301

21.2.  Afacerea

302

21.3.  Descrierea pieţei

302

21.4.  Organizarea şi managementul

305

21.5.  Date financiare

305

21.6.   Riscul şi probleme critice

306

21.7.   Anexe

307

Bibliografia utilizată şi recomandată

308