Inapoi la lista selectata

CUPRINS

CUPRINS

 

1. CAPITOLUL 1. Managementul execuţiei proiectelor

de construcţie

11

1.1. Conţinutul conceptului managementul execuţiei

proiectelor de construcţie

11

1.2. Organizarea execuţiei proiectelor de construcţie

13

1.3. Conducerea execuţiei proiectelor de construcţie

17

1.4. Economia execuţiei proiectelor de construcţie

19

1.5. Delimitarea şi interdependenţa dintre tehnologia

şi organizarea execuţiei lucrărilor de construcţie

20

1.6. Modelarea fenomenelor din managementul execuţiei

proiectului de construcţie

22

2. CAPITOLUL 2. Organizarea execuţiei proceselor

de construcţie (construire)

25

2.1. Caracteristicile activităţii de construcţie (construire)

25

2.2. Definirea şi structurarea activităţii de construcţie (construire)

26

2.3. Structura procesului de construcţie (construire)

30

2.4. Clasificarea proceselor de construcţie după modul

de execuţie

34

2.5. Parametrii organizării execuţiei proceselor de construcţie

(construire)

35

2.5.1. Parametrii tehnico organizatorici

36

2.5.2. Parametrii de desfăşurare în spaţiu

40

2.5.3. Parametrii de desfăşurare în timp

46

2.6. Relaţiile de bază între parametrii organizării execuţiei

proceselor de construcţie (construire)

50

2.7. Conţinutul organizării execuţiei proceselor de construcţie

(construire)

55

2.8. Principii de bază în organizarea execuţiei proceselor

de construcţie

57

2.9. Metode de organizare a execuţiei proceselor de construcţie

58

2.9.1. Metoda succesivă

59

2.9.2. Metoda în paralel

61

2.9.3. Metoda în lanţ (conţinut general)

62

2.10. Tipuri de organizări în lanţ (tipuri de lanţuri)

64

2.10.1. Lanţul ritmic

64

2.10.1.1. Soluţii pentru introducerea intervalelor de siguranţă

în lanţul ritmic

66

2.10.2. Lanţul dual

69

2.10.2.1. Reducerea timpilor de aşteptare din lanţul dual

prin introducerea lucrului în mai multe schimburi

71

2.10.2.2. Reducerea timpilor de aşteptare din lanţul dual

prin modulare

73

2.10.3. Lanţul neritmic

78

2.10.3.1. Algoritm pentru optimizarea ordinii de execuţie

a sectoarelor introduse în lanţul neritmic

80

2.11. Cum şi când se aplică metodele de organizare a

execuţiei proceselor

84

2.12. Principii generale pentru stabilirea parametrilor organizării

execuţiei proceselor de construcţie

93

2.12.1. Principii pentru stabilirea proceselor

93

2.12.2. Principii pentru stabilirea sectoarelor

95

2.12.3. Principii pentru stabilirea parametrilor durată (t),

numărul de muncitori (M) şi/sau număr de utilaje (u)pentru

execuţia proceselor de construcţie

103

2.13. Organizarea execuţiei proceselor complexe

preparare transport punere în lucrare a betonului

108

2.14. Organizarea execuţiei proceselor complexe manuale şi

manual - mecanice

127

2.14.1. Organizarea execuţiei proceselor complexe manuale

şi manual mecanice având procese simple, de aceeaşi

natură sau natură diferită, care se execută în paralel

128

2.14.2. Organizarea execuţiei proceselor complexe manuale şi

manual-mecanice având procese simple de aceeaşi

natură care se execută succesiv

132

2.14.3. Organizarea execuţiei proceselor complexe manuale

şi manual-mecanice având procese simple de natură

diferită care se execută succesiv

136

2.15. Organizarea execuţiei procesului complex

săpare mecanizată

138

2.15.1. Stabilirea duratei de execuţie

138

2.15.2. Stabilirea tipurilor mijloacelor de transport adecvate

cu tipul excavatorului

139

2.15.3. Stabilirea tipului optim de mijloc de transport pentru

servirea unui tip de excavator

140

2.16. Organizarea execuţiei procesului complex mecanizat

pentru realizarea umpluturii de pământ

145

2.17. Organizarea execuţiei structurii de rezistenţă a clădirilor

cu mai multe niveluri

149

2.17.1. Calculul condiţiei de continuitate

149

2.17.2. Criterii pentru stabilirea duratei întreruperilor

tehnologice în trecerea de la un nivel la altul

153

2. CAPITOLUL 3. Programarea execuţiei proiectelor

de construcţie

155

3.1. Definirea şi conţinutul activităţii programarea execuţiei

proiectelor de construcţie

155

3.2. Programarea execuţiei proiectelor de construcţie pe baza

Metodei Drumului Critic (MDC) - aspecte generale

159

3.2.1. Definirea şi caracterizarea metodei

159

3.2.2. Clasificarea procedeelor Metodei Drumului Critic

161

3.2.3. Natura şi reprezentarea activităţilor în

Metoda Drumului Critic

162

3.2.4. Reguli de bază pentru întocmirea graficelor reţea

163

3.2.4.1. Reguli pentru întocmirea graficelor reţea de tip CPM

(activităţile reprezentate prin arce)

164

3.2.4.2. Reguli pentru întocmirea graficelor reţea de tip MPM

(activităţile reprezentate prin noduri)

166

3.2.5. Relaţii între activităţi în grafice reţea

168

3.3. Programarea cu analiza parametrului timp determinist prin

reţele de tip CPM

171

3.3.1. Analiza proiectului şi stabilirea listei activităţilor

172

3.3.2. Elaborarea graficului reţea

175

3.3.3. Stabilirea duratelor activităţilor

180

3.3.4. Calculul elementelor graficului reţea

182

3.3.4.1. Definirea drumului critic

182

3.3.4.2. Calculul termenelor nodurilor

183

3.3.4.3. Calculul termenelor activităţilor

188

3.3.4.4. Calculul rezervelor de timp ale activităţilor

189

3.3.4.5. Calculul termenelor nodurilor prin programare liniară

191

3.3.5. Analiza încadrării în restricţii temporale

193

3.3.6. Condensarea şi integrarea graficelor reţea

194

3.3.7. Transpunerea calendaristică a graficului reţea

197

3.4. Actualizarea programelor de execuţie a proiectelor

de construcţie

200

3.5. Programarea execuţiei proiectelor de construcţie cu analiza

parametrului timp determinist prin grafice reţea de tip MPM

201

3.5.1. Stabilirea activităţilor şi elaborarea graficului reţea

de tip MPM/2

202

3.5.2. Stabilirea duratelor activităţilor în graficul reţea

de tip MPM/2

205

3.5.3. Calculul elementelor graficului reţea de tip MPM/2

205

3.5.4. Punerea în evidenţă a drumului critic în grafic reţea

de tip MPM/2

207

3.6. Programarea cu analiza parametrului timp probabilist (PERT)

207

3.6.1. Conţinutul şi caracteristicile metodei PERT

207

3.6.2. Calculul unui program PERT

215

3.7. Grafice reţea decizionale - elemente caracteristice

218

3.8. Programarea execuţiei proiectelor de construcţie cu analiza

timpului şi a resurselor

221

3.8.1. Conţinutul şi scopul analizei resurselor

221

3.8.2. Clasificarea resurselor

224

3.8.3. Parametrii resurselor

225

3.8.4. Clasificarea procedeelor cu analiza resurselor

228

3.8.5. Programarea execuţiei proiectelor de construcţie

cu alocarea resurselor

229

3.8.5.1. Procedee analitice de alocarea resurselor

229

3.8.5.2. Procedee euristice de alocarea resurselor

230

3.8.5.3. Algoritmul euristic Kelley pentru programarea

execuţiei proiectelor cu alocarea resurselor

231

3.8.5.4. Algoritm euristic pentru programarea execuţiei

proiectelor cu alocarea - condensarea resurselor

236

3.8.5.5. Algoritmul euristic Hastings pentru

programarea execuţiei proiectelor cu

alocarea resurselor

239

3.8.6. Programarea execuţiei proiectelor cu nivelarea

resurselor

242

3.8.6.1. Procedeul euristic Burgess-Killebrew

244

3.9. Programarea execuţiei proiectelor de construcţie cu analiza

timpului, resurselor şi costului (programarea cu analiza şi

optimizarea costului)

247

3.9.1. Aspecte generale

247

3.9.2. Durata şi costul activităţilor

250

3.9.3. Durata şi costul execuţiei proiectelor de construcţie

252

3.9.3.1. Costurile directe

253

3.9.3.2. Costurile indirecte

254

3.9.3.3. Costul total şi scopul optimizării

255

3.9.4. Procedee de programare a execuţiei proiectelor de construcţie cu analiza şi optimizarea costului

255

3.9.4.1. Procedeul analitic CPM/COST

256

3.9.4.2. Procedeul euristic Kelley-Fulkerson

257

Anexe

263

Bibliografie

279