Inapoi la lista selectata

CUPRINS

CUPRINS

 

Prefaţă

9

PARTEA I. Concepte şi structuri

 

CAPITOLUL 1 Definirea, importanţa şi necesitatea managementului proiectelor de construcţii

11

1.1. Managementul proiectelor definire, caracteristici

13

1.2. Prezentarea generală a activităţii de construcţii

16

1.3. Proiectul de construcţii

35

1.4. Rolul şi importanţa managementului proiectelor în ramura construcţii

41

CAPITOLUL 2 Structuri organizatorice pentru managementul

proiectelor de construcţii

45

2.1. Forme de organizare

47

2.2. Proiecte cu mai mulţi manageri de proiect

52

2.3. Alegerea unei forme de organizare

53

2.4. Organizarea echipei de proiect

54

2.5. Matricea responsabilităţilor

56

PARTEA II-a Iniţierea proiectului

 

CAPITOLUL III Proiectarea în construcţii

59

3.1. Participanţii la realizarea lucrărilor de construcţii

61

3.2. Studiul de prefezabilitate (SPF). Conţinut cadru

62

3.3. Studiul de fezabilitate (SF). Conţinut cadru

64

3.4. Proiectul tehnic (PT). Conţinut cadru

89

CAPITOLUL 4 Achiziţiile de lucrări publice în construcţii

95

4.1. Principiile şi cadrul general pentru atribuirea contractului de achiziţie publică a lucrărilor de construcţii

97

4.2. Proceduri pentru atribuirea contractului de achiziţie publică

99

4.3. Transparenţă şi publicitate

105

4.4. Participarea la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică

107

4.5. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei

109

4.6. Elaborarea, prezentarea şi evaluarea ofertei

110

4.7. Încheierea, îndeplinirea şi finalizarea contractului de achiziţie publică

121

4.8. Dosarul achiziţiei publice

124

4.9. Căi de atac

124

4.10. Contravenţii şi sancţiuni

125

4.11. Dispoziţii tranzitorii şi finale

125

CAPITOLUL 5 Ofertarea în construcţii

129

5.1. Selecţia proiectelor

131

5.2. Procesul de elaborarea a ofertelor

135

5.3. Valoarea ofertei

146

5.4. Volumul lucrărilor de executat

146

5.5. Consumul de resurse pe unitatea de lucrare

150

5.6. Preţurile unitare de procurare a resurselor

154

5.7. Cheltuielile indirecte

155

5.8. Mărimea profitului aşteptat

157

5.9. Devizul ofertă (devizul pe categorii de lucrări)

162

CAPITOLUL 6 Contractarea în construcţii

169

6.1. Principalele elemente ale unui contract de execuţie de lucrări

171

6.2. Tipuri de contracte

176

6.3. Selecţia unui tip de contract

187

6.4. Recomandări pentru succesul contractării în construcţii

190

6.5. Negocierea

194

PARTEA a III-a. Implementarea proiectului

 

CAPITOLUL 7 Organizarea şantierului

203

7.1. Selectarea şi achiziţionarea amplasamentului viitorului obiectiv

205

7.2. Proiectul de organizare a şantierului

206

7.3. Fondul de organizare de şantier

208

7.4. Deschiderea şi amenajarea şantierului

211

7.5. Organizarea şi dimensionarea spaţiilor de servire a personalului şantierului

212

7.6. Organizarea şi dimensionarea căilor de comunicaţie

213

7.7. Organizarea şi dimensionarea reţelelor de alimentare cu apă, energie electrică, căldură şi aer comprimat

215

7.8. Determinarea consumului de utilităţi

222

7.9. Organizarea executării lucrărilor de construcţii montaj pe timp friguros

229

7.10. Organizarea teritoriului şantierului

232

CAPITOLUL 8 Elemente de organizare a proceselor de producţie pentru execuţia proiectelor de construcţii

235

8.1. Procesul de producţie în construcţii noţiune, elemente componente

237

8.2. Clasificarea proceselor de producţie în construcţii

239

8.3. Parametrii de organizare a procesului de producţie în construcţii

241

8.4. Metode de organizare a proceselor de producţie în construcţii

249

8.5. Posibilităţi de apreciere a eficienţei organizării proceselor de producţie după metoda de organizare în lanţ

268

CAPITOLUL 9 Managementul timpului

273

9.1. Importanţa şi componentele managementului timpului

275

9.2. Realizarea programului de execuţie a proiectului

276

9.3. Îmbunătăţirea programului de execuţie a proiectului

296

9.4. Monitorizarea şi actualizarea programului

296

9.5. Utilizarea calculatorului în managementul timpului

297

CAPITOLUL 10 Managementul resurselor

301

10.1. Obiective

303

10.2. Determinarea necesarului de resurse

304

10.3. Programarea resurselor

306

10.4. Îmbunătăţirea programării: alocarea şi nivelarea folosirii resurselor

307

10.5. Managementul echipamentelor

319

10.6. Managementul subcontractanţilor

321

10.7. Metoda leasing în construcţii

325

CAPITOLUL 11 Managementul calităţii

335

11.1. Scurt istoric. Calitatea în legislaţia româneasca şi internaţională. Concepte

337

11.2. Ciclul calităţii

344

11.3. Costurile calităţii

345

11.4. Sistemul calităţii în construcţii

347

11.5. Planificarea calităţii

348

11.6. Asigurarea calităţii

350

11.7. Controlul calităţii

352

CAPITOLUL 12 Managementul financiar

361

12.1. Estimarea costului pentru ofertare

363

12.2. Managementul costurilor

366

12.3. Managementul fluxurilor de numerar

369

CAPITOLUL 13 Managementul riscului

379

13.1. Procesul de management al riscului

381

13.2. Identificarea riscurilor

382

13.3. Analiza riscurilor

383

13.4. Reacţia la risc

388

CAPITOLUL 14 Managementul comunicării

393

14.1. Importanţa comunicării pentru managementul proiectelor de construcţii

395

14.2. Procesul comunicării

396

14.3. Comunicarea informală

397

14.4. Comunicarea scrisă

398

14.5. Comunicarea nonverbală

402

14.6. Comunicarea verbală

404

CAPITOLUL 15 Managementul conflictelor

411

15.1. Conflictele şi procesele de construcţii

413

15.2. Cerinţele şi principii de negociere pentru rezolvarea conflictelor

416

15.3. Metode de abordare a conflictelor

418

15.4 Şedinţa de confruntare

419

CAPITOLUL 16 Managementul interacţiunii proiect-mediu

423

16.1. Impactul mediului asupra proiectelor de construcţii

425

16.2. Impactul construcţiilor asupra mediului. Dezvoltarea durabilă

426

PARTEA a IV-a Finalizarea proiectului

 

CAPITOLUL 17 Finalizarea proiectului

433

17.1. Recepţia

435

17.2. Cartea tehnică a construcţiei

437

17.3. Finalizarea formală a proiectului

440

17.4. Reuniunea finală a participanţilor la realizarea proiectului

440

17.5. Arhivarea documentelor proiectului

441

PARTEA a IV-a Viitorul producţiei şi al managementului proiectelor de construcţii

 

CAPITOLUL 18 Viitorul producţiei de construcţii

445

18.1. O nouă filozofie de producţie în domeniul construcţiilor

447

18.2. Strategii tehnologice pentru automatizarea construcţiilor

450

CAPITOLUL 19 Starea actuală şi tendinţe în managementul proiectelor de construcţii

457

19.1. Starea actuală a managementului proiectelor de construcţii în România

459

19.2. Către o nouă paradigmă a managementului firmei

467

19.3. Tendinţe în managementul proiectelor

470

19.4. Reţelele de cooperare şi managementul proiectelor în construcţii

474

Anexa 1. Probabilităţile cumulate ale distribuţiei normale a probabilităţilor

479

Anexa 2. Sistemul de gestionare a documentaţiei a economice şi urmărire a realizării şi încasării lucrărilor INTCON

480

Anexa 3. Prezentarea sistemului Primavera Project Planner

486

Bibliografie

510