Inapoi la lista selectata

CUPRINS

CUPRINS

 

1. Introducere

3

2. Materii prime şi auxiliare folosite pentru obţinerea produselor din tricoturi

4

2.1. Fibre textile, definiţie, clasificare

4

2.2. Proprietăţile fibrelor textile

5

2.3. Fire textile caracteristici şi mod de identificare

6

2.4. Proprietăţile firelor textile şi domeniul de utilizare

7

2.5. Materiale auxiliare folosite la confecţionarea produselor din tricoturi

13

3. Procesul tehnologic de obţinere a produselor de îmbrăcăminte din tricoturi

15

4. Pregătirea firelor pentru tricotare. Bobinarea firelor

19

4.1. Definiţia şi obiectivele bobinării

19

4.2. Tipuri de formate şi înfăşurări folosite în bobinare

20

4.3. Clasificarea maşinilor de bobinat

22

4.4. Mecanismele şi dispozitivele unei maşini de bobinat

24

4.5. Parametrii tehnologici ai operaţiei de bobinare

30

4.6. Maşina de bobinat IMATEX

33

4.7. Întreţinerea maşinii de bobinat

37

4.8. Defecte, remedieri şi măsuri de protecţie a muncii la operaţia de bobinare

38

5. Structura tricoturilor

39

5.1. Definiţia şi clasificarea tricoturilor

39

5.2. Elementele de structură a tricoturilor

41

5.3. Metode de prezentare a tricoturilor

43

5.4. Tricoturi simple cu legături de bază

45

5.5. Tricoturi simple cu legături derivate

47

5.6. Tricoturi simple cu desene

49

5.7. Tricoturi din urzeală cu legături de bază

57

5.8. Parametrii de structură ai tricoturilor simple

60

5.9. Proprietăţile tricoturilor

62

6. Bazele procesului de tricotare

66

6.1. Organe de formare a ochiurilor

66

6.2. Procedee de formare a ochiurilor

72

6.3. Clasificarea maşinilor de tricotat

75

6.4. Caracteristicile tehnice ale maşinilor de tricotat

76

6.5. Mecanisme şi dispozitive comune maşinilor de tricotat

80

7. Producerea tricoturilor simple pe maşinile rectilinii de tricotat

85

7.1. Generalităţi

85

7.2. Clasificarea maşinilor rectilinii de tricotat

86

7.3. Elemente generale privind construcţia maşinilor rectilinii de tricotat

87

7.4. Acţionarea acelor de tricotat de către lacăte

95

7.5. Maşina rectilinie de tricotat mecanizată VKTM

103

7.6. Analiza posibilităţilor tehnologice la maşina de tricotat VKTM

111

7.7. Producerea tricoturilor pe maşina VKTM

115

7.8. Maşina rectilinie de tricotat automată R11

131

7.9. Analiza posibilităţilor tehnologice la maşina R11

138

7.10. Producerea tricoturilor pe maşina de tricotat R11

146

7.11. Maşina rectilinie de tricotat automată R50

153

7.12. Analiza posibilităţilor tehnologice la maşina de tricotat R50

160

7.13. Producerea tricoturilor jacard pe maşina de tricotat R50

163

7.14. Defecte, cauze, remedieri şi menţinerea maşinilor de tricotat

166

8. Proiectarea îmbrăcămintei din tricoturi

170

8.1. Conformaţia corpului omenesc

170

8.2. Dimensionarea corpului omenesc

171

8.3. Clasificarea produselor de îmbrăcăminte din tricoturi

173

8.4. Îmbrăcăminte pentru femei

174

8.5. Îmbrăcăminte pentru copii

211

8.6. Îmbrăcăminte pentru bărbaţi

224

8.7. Execuţia tricotului

240

9. Preparaţia tricoturilor pentru confecţionare

249

9.1. Fazele procesului de preparaţie a tricoturilor

249

9.2. Tratamentul umidotermic. Noţiuni despre tratamentul umidotermic

255

9.3. Croirea tricoturilor

262

10. Maşini şi procese tehnologice de confecţionare a articolelor de îmbrăcăminte din tricoturi

271

10.1. Maşina de cusut simplă

271

10.2. Maşina de cusut în lanţ cu două fire

281

10.3. Maşina de cusut Triploc

284

10.4. Maşina de încheiat ochi cu ochi Kett

294

10.5. Maşina de cusut tivuri Uberdec

302

10.6. Maşina de cusut butoniere

309

10.7. Maşina de cusut nasturi

315

10.8. Procese tehnologice de funcţionare a unor articole de îmbrăcăminte din tricoturi

320

11. Documentaţia tehnică

326

11.1. Etapele documentaţiei

326

11.2. Elaborarea documentaţiei tehnice pentru obţinerea unui articol de îmbrăcăminte din tricoturi rochia pentru femei

330

Bibliografie

343