Inapoi la lista selectata

CUPRINS

CUPRINS

 

INTRODUCERE

3

1.     MAŞINI PENTRU LUCRAREA DE BAZĂ ŞI SPECIALĂ A SOLULUI

6

1.1.  Noţiuni generale

6

1.2.  Pluguri. Clasificarea şi cerinţe agrotehnice

8

1.3.  Organele de lucru ale plugurilor

9

1.4.  Pluguri purtate

14

1.5.  Pluguri semipurtate

15

1.6.  Pluguri tractate

16

1.7.  Pluguri speciale

18

1.8.  Organizarea lucrului agregatelor pentru aratul solului

22

2.       MAŞINI ŞI UNELTE PENTRU LUCRAREA SUPERFECIALĂ A SOLULUI

28

2.1.   Grape

28

2.2.   Dezmiriştitoare

38

2.3.   Cultivatoare pentru lucrarea totală a solului

40

2.4.   Freze pentru lucrarea solului

45

2.5.   Tăvălugi

48

2.6.   Maşini pentru lucrarea solurilor  expuse eroziunii eoliane

51

2.7.   Maşini pentru lucrarea solurilor  expuse eroziunii acvatice

59

2.8.   Combinatoare

65

3.      MAŞINI PENTRU ADMINISTRAREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR ŞI AMENDAMENTELOR

71

3.1.   Perioadele de administrare, cerinţele agrotehnice şi clasificarea maşinilor

71

3.2.   Maşini pentru pregătirea şi încărcarea îngrăşămintelor

73

3.3.   Aparate de distribuţie

79

3.4.   Maşini pentru împrăştiat îngrăşăminte minerale granulate

81

3.5.   Maşini pentru împrăştiat îngrăşăminte şi amendamente pulverulente

91

3.6.   Maşini pentru administrarea îngrăşămintelor  minerale lichide

94

3.7.   Maşini pentru împrăştiat îngrăşăminte organice  solide

97

3.8.   Maşini pentru împrăştiat îngrăşăminte organice  lichide

100

3.9.   Organizarea lucrului agregatelor pentru administrarea îngrăşămintelor  

103

4.      MAŞINI DE SEMĂNAT ŞI PLANTAT

108

4.1.   Metode de însămânţare şi cerinţe agrotehnice

108

4.2.   Organele de lucru ale maşinilor de semănat şi clasificarea lor

111

4.3.   Maşini de semănat

119

4.4.   Maşini de plantat

146

4.5.   Organizarea şi tehnologia lucrărilor de semănat şi plantat

153

5.      MAŞINI PENTRU ÎNGRIJIREA SEMĂNĂTURILOR PRĂŞITOARE

157

5.1.   Operaţiile de îngrijire şi cerinţele agrotehnice

157

5.2.   Operaţiile de lucru ale cultivatoarelor prăşitoare

159

5.3.   Cultivatoarele prăşitoare

164

5.4.   Maşini de rărit  plante

169

6.      MAŞINI PENTRU COMBATEREA BOLILOR ŞI DĂUNĂTORILOR DIN CULTURILE AGRICOLE

174

6.1.   Metode şi mijloace de luptă contra bolilor şi dăunătorilor

174

6.2.   Maşini de stropit

178

6.3.   Maşini de prăfuit

203

6.4.   Tratarea cu aerosoli

203

6.5.   Maşini de tratat seminţe

205

6.6.   Maşini pentru prepararea şi transportarea pesticidelor

211

6.7.   Organizarea  lucrărilor de combatere a bolilor, dăunătorilor şi a ierburilor din culturile agricole

217

7.      MAŞINI DE RECOLTAT PLANTE FURAJERE

224

7.1.   Tehnologiile de recoltare

224

7.2.   Maşini pentru producerea fânului vrac

227

7.3.   Maşini pentru producerea fânului în formă de baloturi presate

254

7.4.   Maşini pentru producerea fânului şi a silozului

265

7.5.   Maşini pentru producerea făinii, granulelor şi brichetelor de ierburi

272

8.      MAŞINI PENTRU RECOLTAREA CEREALELOR PĂIOSE

277

8.1.   Sistemul de maşini pentru cultivarea cerealelor

277

8.2.   Metode de recoltare a cerealelor păioase

279

8.2.   Cerinţe agrotehnice şi clasificarea combinelor pentru recoltarea cerealelor păioase

280

8.4.   Vindrovere

282

8.5.   Ridicătoare de plante

285

8.6.   Combine pentru recoltarea cerealelor

288

8.7.   Echipamente adaptate pe combina pentru cereale păioase

315

8.8.   Maşini de recoltat paie

319

8.9.   Organizarea lucrărilor de recoltare a cerealelor

323

9.      MAŞINI PENTRU CULTIVAREA ŞI RECOLTAREA PORUMBULUI

327

9.1.   Sistemul de maşini pentru cultivarea porumbului

327

9.2.   Metodele de recoltare a porumbului şi cerinţele agrotehnice

328

9.3.   Maşini de recoltat porumb pentru boabe

329

9.4.   Maşini de depănuşat, treierat şi încărcat porumb

335

10.    MAŞINI PENTRU CULTIVAREA ŞI RECOLTAREA SFECLEI DE ZAHAR

338

10.1. Sistemul de maşini pentru cultivarea sfeclei

338

10.2.  Metode de recoltare, cerinţele agrotehnice şi clasificarea maşinilor de recoltat sfeclă pentru zahăr

340

10.3.  Maşini pentru recoltat sfeclă

341

11.     MAŞINI PENTRU CULTIVAREA ŞI RECOLTAREA LEGUMELOR

351

11.1.  Sistemul de maşini pentru tehnologiile de cultivare a culturilor legumicole

351

11.2.  Maşini de modelat solul

353

11.3.  Maşini pentru nivelarea terenurilor

359

11.4.  Maşini pentru recoltarea culturilor legumicole

363

12.     MAŞINI PENTRU MECANIZAREA LUCRĂRILOR ÎN VITICULTURĂ

383

12.1.  Sistemul de maşini pentru tehnologia producerii viţelor altoite

383

12.2.  Maşini pentru lucrările de producere a viţelor altoite

386

12.3.  Maşini pentru mecanizarea lucrărilor de înfiinţare a viilor

400

12.4.  Maşini pentru îngrijirea plantaţiilor de viţă de vie

412

12.5.  Maşini pentru recoltarea strugurilor

419

13.     MAŞINI PENTRU MECANIZAREA LUCRĂRILOR ÎN POMICULTURĂ

425

13.1.  Sistemul de maşini pentru tehnologia producerii fructelor

425

13.2.  Maşini pentru producerea materialului săditor

431

13.3.  Maşini pentru mecanizarea lucrărilor de înfiinţare şi întreţinere a livezilor

437

13.4.  Maşini pentru recoltarea fructelor

447

14.     MAŞINI ŞI INSTALAŢII PENTRU CONDIŢIONAREA ŞI PĂSTRAREA  PRODUSELOR AGRICOLE

455

14.1.  Cerinţe agrotehnice şi principiile curăţirii şi sortării produselor agricole

455

14.2.  Clasificarea maşinilor de curăţat şi sortat seminţe

461

14.3.  Tipuri de maşini pentru curăţat şi sortat

462

14.4.  Maşini şi instalaţii pentru uscarea seminţelor şi produselor horticole

471

15.     INSTALAŢII ŞI MAŞINI PENTRU IRIGAŢIE PRIN ASPERSIUNE

478

15.1.  Principalele părţi componente ale sistemelor de irigaţie

478

15.2.  Maşini şi instalaţii de irigat prin aspersiune

484

BIBLIOGRAFIE

495