Inapoi la lista selectata

CUPRINS

CUPRINS

 

Cap. 1. Mulţimi. Elemente de logică matematică. Inducţia matematică. Elemente de combinatorică. Binomul lui Newton.

3

1.1.   Mulţimi

3

1.2.   Elemente de logică matematică

16

1.3.   Inducţia matematică. Elemente de combinatorică.     Binomul lui Newton

24

1.4.   Exerciţii pentru lucrul individual

38

Bibliografie

49

Cap. 2. Geometrie analitică în plan

50

2.1.   Coordonate carteziene in plan             

50

2.2.   Probleme elementare de geometrie analitică in plan

52

2.3.   Coordonate polare

55

2.4.   Ecuaţia liniei în plan                                                                                 

56

2.5.   Dreapta. Linii algebrice de ordinul întâi                                               

59

2.6.   Conice. Linii de ordinul doi                                                                    

67

2.7.   Exerciţii pentru lucrul individual

80

Bibliografie                                                                                

82

Cap. 3. Numere complexe. Polinoame. Funcţii raţionale 

83

3.1.   Numere complexe                                                                                     

83

3.2.   Polinoame cu coieficienţi complecşi                            

103

3.3.   Polinoame cu coieficienţi reali, cu coieficienţi raţionali şi cu coieficienţi întregi

122

34.    Funcţii raţionale                                                                                        

127

3.5.   Rezolvarea ecuaţiilor raţionale                                                               

130

3.6.   Rezolvarera inecuaţiilor raţionale

143

3.7.   Variante de exerciţii pentru lucrul individual

148

Bibliografie                                                         

153

Cap. 4. Matrice. Determinanţi. Sisteme de ecuaţii liniare

154

4.1.    Matrice. Operaţii liniare. Înmulţirea matricelor

154

4.2.    Determinanţi

162

4.3.    Sisteme de ecuaţii liniare.  Metoda lui Cramer

170

4.4.    Matricea inversă. Metoda matriceală de rezolvare a sistemelor de ecuaţii liniare

174

4.5.   Rangul matricei. Teorema lui Kronecker-Capelli

179

4.6.   Exerciţii pentru lucrul individual

189

Bibliografie

200