Inapoi la lista selectata

CUPRINS

C U P R I N S

 

Prefaţă

3

Capitolul 1. Calitatea şi fiabilitatea produselor

11

1.1. Generalităţi

11

1.2. Calitatea proiectării

12

1.3. Calitatea fabricaţiei. Planuri de control al calităţii

15

1.4. Condiţii de exploatare a produselor electronice

22

1.4.1. Ansamblul sarcină-produs-ambiantă

22

1.4.2. Rezistenta produsului şi durata de viată

24

1.5. Fiabilitatea produselor

26

1.5.1. Functiile statistice şi parametrii fiabilităţii

26

1.5.2. Principalele tipuri de distribuţii utilizate în teoria fiabilităţii

29

Capitolul 2. Materiale dielectrice

35

2.1. Permitivitatea complexă şi tangenta unghiului de pierderi

35

2.2. Tipuri de polarizare şi tipuri de pierderi în dielectrici

36

2.3. Dependenta de frecventă şi temperatură a permitivitătii complexe

39

2.3.1. Materiale cu polarizare de deplasare (fără pierderi prin polarizare)

39

2.3.2. Materiale cu pierderi prin polarizare

40

2.3.3. Materiale cu pierderi prin conducte electrică

46

2.3.4. Materiale cu pierderi prin polarizare şi conducte electrică

49

2.4. Rigiditatea dielectrică

50

2.4.1. Rigiditatea materialelor dielectrice gazoase

51

2.4.2. Rigiditatea materialelor dielectrice lichide

52

2.4.3. Rigiditatea materialelor dielectrice solide

53

2.5. Utilizările materialelor dielectrice

56

2.6. Materiale dielectrice gazoase

57

2.7. Materiale dielectrice lichide

59

2.7.1. Uleiuri minerale

59

2.7.2. Dielectrici lichizi sintetici

60

2.8. Materiale dielectrice solide organice

61

2.8.1. Materiale sintetice termoplastice nepolare

62

2.8.2. Materiale sintetice termoplastice polare

67

2.8.3. Materiale sintetice termorigide

71

2.8.4. Materiale dielectrice celulozice

73

2.9. Materiale dielectrice solide anorganice

76

2.9.1. Mica şi materiale pe bază de mică

76

2.9.2. Sticla

79

2.9.3. Materiale ceramice

81

2.9.3.1. Materiale ceramice din sistemul BaO-A1203-Si02

82

2.9.3.2. Materiale ceramice din sistemul MgO-Al2Os-SiO2

84

2.9.3.3. Materiale ceramice cu polarizare liniară pe  bază de

compuşi ai titanului şi zirconiului

85

2.9.4. Materiale dielectrice cu polarizare spontană

86

2.9.5. Materiale piezoelectrice

89

2.9.6. Pelicule dielectrice din oxizi ai metalelor

97

Capitolul 3. Materiale magnetice

102

3.1. Permeabilitatea complexă şi tangenta unghiului de pierderi

102

3.2. Tipuri de magnetizare

103

3.2.1. Materiale diamagnetice

104

3.2.2. Materiale paramagnetice

104

3.2.3. Materiale feromagnetice

105

3.2.4. Materiale antiferomagnetice

108

3.2.5. Materiale ferimagnetice

108

3.3. Anizotropia magnetică şi magnetostricţiunea

109

3.3.1. Anizotropia magnetocristalină

109

3.3.2. Anizotropia indusă

112

3.3.3. Magnetostricţiunea

112

3.4. Pierderi în materialele fero- şi ferimagnetice

115

3.4.1. Pierderi prin curenţi turbionari (curenţi Foucault)

115

3.4.2. Pierderi prin histerezis

116

3.4.3. Pierderi prin magnetizare

118

3.4.4. Pierderi prin rezonanţă magnetică

119

3.5. Clasificarea materialelor fero-şi ferimagnetice

120

3.6. Materiale feromagnetice moi cu ciclu histerezis normal

122

3.6.1. Aliaje fier-siliciu (oţeluri electrotehnice)

122

3.6.2. Aliaje fier-siliciu-aluminiu (alsifer)

124

3.6.3. Aliaje fier-nichel (permalloy)

125

3.6.4. Aliaje fier-cobalt şi fier-cobalt-nichel

128

3.6.5. Tipuri constructive de miezuri din materiale feromagnetice

130

3.6.5.1. Miezuri din tole

130

3.6.5.2. Miezuri din bandă

131

3.6.5.3. Influenţa întrefierului asupra proprietăţilor bobinei

132

3.7. Materiale ferimagnetice (ferite) moi cu ciclu histerezis normal

134

3.7.1. Structura spinelică

135

3.7.2. Structura hexagonală

138

3.7.3. Tehnologia materialelor ferimagnetice

139

3.7.4. Sisteme de ferite cu structură spinelică

140

3.7.4.1. Ferite mangan-zinc

140

3.7.4.2. Ferite nichel-zinc

142

3.7.4.3. Ferite de litiu şi litiu-zinc

145

3.7.4.4. Ferite magneziu-zinc şi magneziu-mangan

145

3.7.5. Ferite cu structură hexagonală

145

3.8. Materiale magnetodielectrice moi cu ciclu histerezis normal

146

3.9. Materiale magnetic moi cu ciclu histerezis dreptunghiular

149

3.10. Materiale magnetic dure pentru magneţi permanenţi

151

3.11. Materiale magnetic dure pentru înregistrarea magnetică a informaţiei.

152

Capitolul 4. Materiale conductoare

154

4.1. Proprietăţile materialelor conductoare

154

4.1.1. Conductivitatea materialelor metalice

154

4.1.2. Supraconductibilitatea

158

4.2. Materiale de înaltă conductibilitate

159

4.2.1. Cuprul şi aliajele lui

159

4.2.2. Aluminiul

160

4.2.3. Materiale pentru contactele electrice de rupere

161

4.3. Aliaje metalice cu rezistivitate ridicată

162

Capitolul 5. Materiale semiconductoare

165

5.1. Clasificarea materialelor semiconductoare

165

5.2. Parametrii principali ai materialelor semiconductoare

166

5.3. Tehnologia materialelor semiconductoare

168

5.3.1. Tehnologia de obţinere a germaniului

168

5.3.2. Tehnologia de obţinere a siliciului

170

5.4. Purificarea fizică a materialelor semiconductoare

172

5.4.1. Principiul purificării prin topire zonară

172

5.4.2. Purificarea germaniului

177

5.4.3. Purificarea siliciului

178

5.5. Obţinerea monocristalelor

180

5.5.1. Obţinerea monocristalelor de germaniu

180

5.5.2. Obţinerea monocristalelor de siliciu

182

5.6. Impurificarea controlată a materialelor semiconductoare . a impurităţilor

182

5.6.1. Metode care realizează concentraţia uniformă impurităţilor

183

5.7. Tehnologia joncţiunilor semiconductoare

188

5.7.1. Realizarea joncţiunilor prin metoda alierii

188

5.7.2. Determinarea adîncimii joncţiunii

192

5.7.3. Realizarea joncţiunilor prin difuzie

195

5.7.3.1. Ecuaţiile de bază ale difuziei

195

5.7.3.2. Metode de difuzie

198

5.7.3.3. Calculul adîncimii joncţiunii

201

5.7.3.4. Procedee de difuzie

202

5.7.3.5. Influenţa peliculei de oxid asupra difuziei

204

5.7.4. Realizarea joncţiunilor prin epitaxie

205

5.9.5. Tranzistoare cu cîmp intern

214

5.9.6. Tranzistoare difuzate. Tranzistoare mesa

215

5.9.7. Tranzistoare planare

216

5.9.8. Tranzistoare epitaxiale

217

5.9.9. Tranzistoare cu efect de cîmp

218

5.9.10. Tiristoare

219

Capitolul 6. Rezistoare

221

6.1. Clasificarea rezistoarelor

221

6.2. Rezistoare fixe

222

6.2.1. Normarea rezistoarelor fixe

222

6.2.2. Tehnologia de fabricaţie a rezistoarelor bobinate

224

6 2.3. Tehnologia de fabricaţie a rezistoarelor peliculare

226

6.2.3.1. Rezistoare cu peliculă de carbon aglomerat

226

6.2.3.2. Rezistoare cu peliculă de carbon cristalin

227

6.2.3.3. Rezistoare cu peliculă de bor-carbon

228

6.2.3.4. Rezistoare cu peliculă metalică sau din oxizi metalici

228

6.2.3.5. Asamblarea şi finisarea rezistoarelor peliculare

230

6.2.4. Tehnologia de fabricaţie a rezistoarelor de volum

231

6.3. Rezistorul tehnic

233

6.3.1. Regimul termic al rezistorului

233

6.3.1.1. Echilibrul de temperatură şi puterea rezisorului

233

6.3.1.2. Degajarea de căldură prin convecţie, radiaţie şi conducţie

236

6.3.2. Comportarea rezistoarelor cu frecvenţa

238

6.3.2.1. Influenţa reactanţelor asupra impedanţei de intrare a rezistorului tehnic

230

6.3.2.2. Comportarea cu frecvenţa a rezistoarelor bobinate

240

6.3.2.3. Comportarea cu frecvenţa a rezistoarelor peliculare

242

6.3.2.4. Comportarea cu frecvenţa a rezistoarelor de volum

247

6.3.3. Zgomotul rezistoarelor

247

6.3.4. Fiabilitatea rezistoarelor. Defecţiuni probabile şi cauzele lor

250

6.4. Rezistoare variabile

253

6.4.1. Normarea rezistoarelor variabile

253

6.4.2. Tehnologia de fabricaţie a rezistoarelor variabile

255

6.4.2.1. Rezistoare variabile bobinate

255

6.4.2.2. Rezistoare variabile peliculare

256

6.4.2.3. Rezistoare variabile de volum

257

6.4.3. Regimul termic al rezistoarelor variabile

257

6.4.4. Zgomotul rezistoarelor variabile

258

6.4.5. Fiabilitatea rezistoarelor variabile. Defecţiuni probabile şi cauzele lor

250

6.5. Rezistoare dependente de temperatură

250

6.5.1. Rezistoare dependente de temperatură utilizînd conductoare metalice

259

6.5.2. Rezistoare dependente de temperatură utilizînd materiale

semiconductoare (termistoare)

261

6.6. Rezistoare dependente de tensiune (varistoare)

262

Capitolul 7. Condensatoare

265

7.1. Clasificarea condensatoarelor

265

7.2. Condensatoare fixe

266

7.2.1. Normarea condensatoarelor fixe

266

7.2.2. Forme constructive ale condensatoarelor fixe

267

7.2.3. Efectul cîmpului de margine

268

7.2.4. Capacitatea specifică a condensatoarelor

272

7.2.5. Tehnologia de fabricaţie a condensatoarelor fixe

272

7.2.5.1. Condensatoare cu mică

272

7.2.5.2. Condensatoare ceramice

276

7.2.5.3. Condensatoare cu sticlă

278

7.2.5.4. Condensatoare cu hîrtie

279

7.2.5.5. Condensatoare cu pelicule plastice

285

7.2.5.6. Condensatoare cu dielectric mixt

288

7.2.5.7. Condensatoare electrolitice

290

7.3. Condensatorul tehnic

296

7.3.1. Schema echivalentă şi comportarea cu frecventa  a condensatorului tehnic

296

7.3.3. Regimul  termic al condensatorului

301

7.3.4. Zgomotul condensatoarelor

302

7.3.5. Fiabilitatea condensatoarelor. Defecţiuni probabile şi cauzele lor

303

7.4. Condensatoare variabile

305

7.4.1. Normarea condensatoarelor variabile

305

7.4.2. Forme constructive ale condensatoarelor variabile

307

7.4.3. Tehnologia de fabricaţie a condensatoarelor variabile

309

7.4.3.1. Condensatoare variabile cu aer

309

7.4.3.2. Condensatoare variabile cu dielectric solid

310

7.4.4. Fiabilitatea condensatoarelor variabile.  Defecţiuni probabile şi cauzele lor

312

Capitolul 8. Bobine

313

8.1. Clasificarea bobinelor

313

8.2. Tipuri constructive de carcase

314

8.3. Tipuri de bobinaje

314

8.4. Dispunerea relativă a înfăşurărilor

316

8.5. Conductoare pentru bobinaj

317

8.6. Ecranarea bobinelor

318

8.7. Bobina tehnică

3l9

8.7.1. Schema echivalentă şi comportarea cu frecventa

319

8.7.2. Încărcarea în tensiune şi curent funcţie de frecventă a bobinei tehnice

322

8.7.3. Fiabilitatea bobinelor. Defecţiuni probabile şi cauzele lor

323

Capitolul 9. Tehnologia microelectronică

325

9.1. Generalităţi

325

9.2. Clasificarea sistemelor microminiaturizate

326

9.3. Circuite cu straturi subţiri

326

9.3.1. Rezistoare peliculare

329

9.3.2. Condensatoare peliculare

330

9.3.3. Circuite pasive integrate

331

9.3.4. Dispozitive active

332

9.3.5. Elemente magnetice peliculare

334

9.4. Circuite integrate monolitice (semiconductoare)

335

9.4.1. Generalităţi

335

9.4.2. Tranzistoare şi diode în structură integrată

336

9.4.3. Rezistoare

339

9.4.4. Condensatoare

340

9.5. Dispozitive funcţionale

341

Bibliografia

345