Inapoi la lista selectata

CUPRINS

C U P R I N S

 

PARTEA ÎNTÂI

 

1.   Puterea de cumpărare şi paritatea puterii de cumpărare

5

2.   Baterea liberă a monedelor cu valoare integrală

16

3.   Optimizarea relaţiilor de plăţi prin referinţă la punctele aurului

18

4.   Modele ale reglării valorice a cursurilor valutare

24

5.   Utilitatea, construirea şi utilizarea monedei coş

30

6.   Dobânda nominală — dobânda reală. Dobânda la creditele

exprimate in moneda-coş

37

7.   Scont şi randament în operaţiunile de credit şi plasament

41

9.   Optimizarea plasamentelor de capital

47

8.   Operaţiuni în conturi curente

54

10.   Arbitrajul de dobânzi in optimizarea plasamentelor pe termen scurt

62

11.   Structura bilanţului bancar

67

12.   Rezerve şi lichiditate

71

13.   Riscurile în operaţiunile de credit

78

14.   Credit-scoringul

82

15.   Optimizarea prin corelare a operaţiunilor active cu cele pasive

88

16.   Rentabilitate şi performanţe bancare

92

17.   Reglementări prudenţiale bancare

96

18.   Societăţile de investiţii cu capital variabil

104

19.   Compensări şi operaţiuni la piaţa interbancară

108

20.   Politiei monetare şi de credit

111

21.   Caracterizarea situaţiei monetare

118

PARTEA A DOUA

 

1.   Operaţiunile de creditare. Criterii şi condiţionare

125

1.1.   Principii generale de creditare bancară

125

1.2.   Bonitatea agenţilor economici—criteriu fundamental în

acordarea creditelor

127

1.3.   Analiza portofoliului de credit al băncilor comerciale

130

1.3.1.   Stabilirea performanţei financiare a împrumutului

131

1.3.2.   Clasificări privind utilizarea creditelor

133

1.4.   Tehnici de calcul a dobânzilor şi de rambursare a creditelor

134

1.4.1.   Dobânda simplă

134

1.4.2.   Dobânda compusă

137

1.4.3.   Capitalizarea dobânzii

142

1.4.4.   Probleme rezolvate

142

1.4.5.   Probleme de rezolvat

145

1.4.6.   Arbitrajarea de dobânzi

146

2.   Operaţiuni de scontare

151

2.1.   Tehnica scontării titlurilor de credit

151

2.2.   Variante de optimizare a operaţiunilor de scontare

156

2.3.   Probleme rezolvate

153

3.   Operaţiuni cu certificate de depozit

160

3.1.   Principalele caracteristici ale certificatelor de depozit

160

3.2.   Instrumente folosite în circulaţia depozitelor bancare

161

3.3.   Operaţiuni tipice cu certificate de depozit

163

3.3.1.   Operaţiuni cu certificate de depozit pe termen scurt

163

3.3.2.   Operaţiuni cu certificate de depozit pe termen mediu

164

3.3.3.   Alte operaţiuni ci depozite bancare

165

4.   Gestiunea rezervelor şi lichidităţii bancare

167

4.1.   Administrarea poziţiei monetare

167

4.2.   Crearea rezervelor şi multiplicatorul creditului

169

4.3.   Rolul operaţiunilor „open market" in modificarea volumului

rezervelor minime obligatorii

174

4.4.   Determinarea lichidităţii băncilor

176

Bibliografie

178