Inapoi la lista selectata

CUPRINS

CUPRINS

 

 

 

Prefaţă

5

Lista de notaţii şi simboluri principale

9

Termodinamica gazelor umede

11

1.1. Proprietăţile aerului umed                                                                               

12

1.2.  Diagrama i1+x — x a aerului umed

14

1.3.  Transformările aerului  umed

17

1.4.  Proprietăţile amestecurilor de aer şi gaze de ardere

18

1.5.  Uscarea cu aer şi gaze de ardere

19

Bibliografie

21

2  Transferul de căldură şi masă în procesele de uscare

22

2.1.  Conducţia

25

2.1.1.  Mărimi fundamentale.  Ecuaţia lui Fourier

26

2.1.2.  Conducţia termică în regim staţionar

28

2.1.3.  Conducţia termică în regim nestaţionar

41

2.2.  Convecţia

46

2.2.1.  Convecţia la scăldarea externă a corpurilor

50

2.2.2.  Convecţia la scăldarea internă a corpurilor

56

2.3.  Radiaţia termică

60

2.3.1.  Mărimi fundamentale

61

2.3.2.  Legile  radiaţiei   termice

62

2.3.3    Transferul   de  căldură  prin   radiaţie   între   corpurile   solide

65

2.3.4   Transferul de căldură la radiaţia gazelor şi vaporilor

67

2.4.  Transferul global de căldură

71

2.5.  Transferul de căldură si masă  în procesele de uscare

77

2.5.1.  Mărimi fundamentale. Legea lui Fick

79

2.5.2.  Ecuaţiile diferenţiale ale transferului de masă

82

2.5.3.  Similitudinea  şi  analogia  în  transferul  de  masă

85

2.5.4.  Transferul extern de masă şi căldură în procesele de uscare

87

2.5.5.  Transferul intern de masă şi căldură în corpuri coloidale

capilar-poroase

92

2.5.6.  Concluzii

100

Bibliografie

100

Tehnologia uscării

102

3.1.  Legătura umidităţii cu materialul

104

3.1.1.  Clasificarea  materialelor umede

104

3.1.2.  Forme ale legăturii umidităţii cu materialul

105

3.2.  Echilibrul higroscopic. Izotermele de sorbţie

110

3.2.1.  Umiditatea  de  echilibru

110

3.2.2.  Forme şi ecuaţii aproximative ale izotermelor de sorbţie

115

3.2.3.  Izoterme de sorbţie stabilite experimental

121

3.3.  Mecanismul transferului de umiditate în interiorul şi  la suprafaţa corpurilor

129

3.3.1.  Studiul termodinamic al fenomenelor de suprafaţă. Efectul capilar

129

3.3.2.  Conductivitatea capilară a  lichidului prin  medii poroase

134

3.3.3.  Difuzia   vaporilor   de   apă   în   procesul de uscare. Factorul de rezistenţă la difuzie

143

3.4.  Desfăşurarea procesului de uscare

147

3.4.1.  Fazele uscării

147

3.4.2.  Clasificarea  materialelor umede după comportarea  lor  în procesul

de uscare

150

3.4.3.  Curbe reprezentative în procesele de uscare

151

3.5.    Contracţia materialelor umede în procesele de uscare

155

Bibliografie

164

4 Uscarea convectivă

165

4.1.  Calculul termic al instalaţiilor de uscare, de tip convectiv

165

4.2.  Cinetica desfăşurării proceselor convective de uscare

172

4.3.  Influenţa regimului termic asupra cineticii procesului de uscare

176

4.4.  Influenţa direcţiei de curgere a curentului de aer şi a transferului de căldura asupra vitezei de uscare

180

4.5.  Influenţa densităţii  de aşezare a  încărcăturii de material şi a suprafeţelor ecranate asupra vitezei de uscare

181

4.6. Uscarea cu abur supraîncălzit şi aer

183

4.7.  Construcţia instalaţiilor de uscare prin convecţie

185

4.7.1.  Uscătoare convective cu funcţionare continuă

185

4.7.2.  Uscătoare convective cu funcţionare periodică

190

4.7.3.  Uscătoare convective cu pompă de căldură

192

Bibliografie

193

5 Uscarea   conductiva   (prin   contact)

194

5.1.  Coeficientul de conductivitate al materialelor umede

195

5.2.  Temperatura de contact    

201

5.3.  Viteza de uscare la o simplă evaporare la suprafaţa corpului,  în procesul de uscare  prin  contact

202

5.4.  Tipuri  constructive   de  uscătoare

207

5.4.1.  Uscătoare  cu  valţuri  la  presiunea atmosferică

207

5.4.2.  Uscătoare cu valţuri cu vid

214

5.4.3.  Uscătoare   cilindrice

217

5.4.4.  Uscătoare  tubulare  şi  multitubulare

220

Bibliografie

228

Uscarea radiant-convectivă     

229

6.1.  Noţiuni generale

229

6.2.  Mecanismul cinetic al uscării radiant-convective

230

6.3.  Tipuri  constructive  de uscătoare prin radiaţie

234

Bibliografie

237

Uscarea prin sublimare

238

7.1.  Introducere

238

7.2.  Elemente de cinetica şi dinamica proceselor de uscare

prin sublimare

240

7.3.  Instalaţii de uscare prin sublimare

248

7.4.  Posibilităţi de utilizare a resurselor energetice secundare  la   uscătoarele prin sublimare

251

Bibliografie

252

8 Uscarea în pat fluidizat şi suspensie (cu transport pneumatic)

253

8.1.  Introducere

253

8.2.  Elemente de gazodinamica patului  fluidizat   şi  suspensiei   (cu transport pneumatic)

256

8.2.1.  Viteza  critică   (minimă  de  fluidizare)

259

8.2.2.  Viteza  de  plutire  a  particulelor

261

8.3.  Elemente de cinetica şi dinamica proceselor de uscare în pat fluidizat şi sus­pensie   (cu   transport   pneumatic)

265

8.3.1.  Modele ale cineticii si dinamicii proceselor de uscare

267

8.3.2.  Metode de calcul

267

8.4.  Uscătoare cu pat fluidizat,   în suspensie şi  transport pneumatic

279

8.4.1.  Uscătoare cu  acţiune  continuă

281

8.4.2.  Uscătoare cu acţiune periodică

290

Bibliografie

296

Procedee speciale de uscare

298

9.1.  Uscarea cu curenţi de înaltă frecvenţă

298

9.1.1.  Bazele   fizice   ale   încălzirii   dielectrice

298

9.1.2.  Transferul de masă si căldură la uscarea cu curenţi de înaltă frecvenţă

305

9.1.3.  Instalaţii de uscare cu curenţi de înaltă frecvenţă

308

9.2.  Uscarea în cîmp sonor

311

9.2.1.  Emiţătoare sonore

312

9.2.2.  Transferul de masă si căldură la uscarea în cîmp sonor

314

9.2.3.  Instalaţii de uscare în cîmp sonor

317

9.3.  Uscarea prin pulverizare

318

9.3.1.  Transferul  de masă si căldură la uscarea prin pulverizare

320

9.3.2.  Instalaţii de uscare prin pulverizare

321

Bibliografie

325

10  Metode  experimentale în  studiul  proceselor de uscare

326

10.1.  Determinarea  umidităţii   materialelor

326

10.1.1.  Metoda gravimetrică de determinare a umidităţii materialelor

327

10.1.2.  Metode chimice de determinare a umidităţii materialelor

329

10.1.3.  Metode electrice  de determinare a  umidităţii  materialelor

330

10.2.  Determinarea umidităţii agenţilor de uscare

338

10.2.1.  Metoda psihrometrică

340

10.2.2.  Higrometre cu fir de păr

343

10.2.3.  Higrometre cu rezistenţă

344

10.2.4.  Higrometre cu condensaţie

345

10.2.5.  Higrometrul cu  punct de rouă

345

10.2.6.  Higrometre gravimetrice

346

10.3.  Instalaţii experimentale de uscare

346

10.3.1.  Dulapuri de uscare

347

10.3.2.  Instalaţii experimentale pentru cercetări de uscare cu aer cald şi prin radiaţie

348

10.3.3.  Instalaţie   experimentală  pentru   uscarea   materialelor    cu    radianţi ceramici

352

10.3.4.  Instalaţie experimentală pentru uscarea  în vid

353

10.3.5.  Instalaţii experimentale pentru uscarea în pat fluidizat  şi suspensie cu antre­nare pneumatică

354

10.3.6.  Instalaţie   experimentală   pentru   uscarea   materialelor    cu   curenţi   de   înaltă frecvenţă

359

10.3.7.  Instalaţie experimentală pentru  uscarea prin sublimare

360

10.3.8.  Instalaţie experimentală pentru uscarea în cîmp sonor

361

10.3.9. Determinarea experimentală a factorului de rezistenţă la difuzia vaporilor de apă prin  material

362

10.3.10.  Determinarea experimentală a coeficientului  de termoconductibilitate a umi­dităţii

363

Bibliografie

364

11  Concluzii privind raţionalizarea şi regimul optim al instalaţiilor de uscare

365

11.1.  Metode de raţionalizare a instalaţiilor de uscare

369

11.2.  Consideraţii energetice

372

Bibliografie

372

ANEXE

373