Inapoi la lista selectata

CUPRINS

CUPRINS

 

CAPITOLUL 1. ASPECTE GENERALE PRIVIND ÎMBRĂCĂMINTEA CONFECŢIONATĂ DIN MATERIALE TEXTILE TRICOTATE

9

1.1.  Evoluţia şi stadiul actual al îmbrăcămintei tricotate

9

1.2.  Clasificarea produselor de îmbrăcăminte confecţionate din tricot

16

CAPITOLUL 2.  CARACTERISTICILE TRICOTURILOR ŞI IMPLICAŢIILE   ACESTORA LA NIVELUL PROIECTĂRII CONSTRUCTIVE A PRODUSELOR DE ÎMBRĂCĂMINTE

21

2.1.  Implicaţiile caracteristicilor definite de geometria şi aspectul tricotului la nivelul proiectării constructive

23

2.2.  Implicaţiile caracteristicilor ce decurg în mod implicit din structura tricotului, în absenţa unor solicitări explicite

25

2.3.  Implicaţiile caracteristicilor mecanice la nivelul proiectării constructive

29

2.4.  Stabilitatea dimensională a tricoturilor în procesele de prelucrare şi utilizare

50

CAPITOLUL 3.  NOŢIUNI DE ANTROPOMETRIE ŞI TIPOLOGII DIMENSIONALE UTILIZATE ÎN FABRICAŢIA INDUSTRIALĂ A ÎMBRĂCĂMINTEI DIN TRICOT

55

3.1.  Proprietăţi structurale ale formei corpului omenesc

55

3.1.1.  Simetria corpului omenesc

56

3.1.2.  Proporţiile corpului omenesc

57

3.1.3.  Conformaţia şi ţinuta corpului omenesc

59

3.2.  Tipuri de indicatori care caracterizează dimensiunile şi forma corpului omenesc

60

3.3.  Noţiuni fundamentale şi principii de bază ale elaborării tipologiilor dimensionale ale populaţiei

64

3.3.  Particularităţi ale sistemelor de corpuri-tip utilizate în producţia industrială a îmbrăcămintei tricotate

69

CAPITOLUL 4.  PROCEDEE DE FORMARE SPAŢIALĂ ŞI DE DIMENSIONARE A ÎMBRĂCĂMINTEI DIN TRICOT

76

4.1.  Formarea îmbrăcămintei din  tricot

76

4.1.1.  Clasificarea procedeelor  de obţinere a formelor produselor de îmbrăcăminte confecţionate din tricot

76

4.1.2.  Procese de fabricaţie specifice formării produselor prin metode constructive  

80

4.1.3.  Procedee de consolidare a formei spaţiale a produselor confecţionate din materiale tricotate

89

4.2.  Criterii de dimensionare a produselor de îmbrăcăminte din tricot. Analiza şi proiectarea adaosurilor de lejeritate

91

4.2.1.  Adaosul pentru libertatea mişcărilor

91

4.2.2.  Adaosul constructiv-decorativ

94

4.2.3.  Adaosuri tehnologice

96

CAPITOLUL 5.  PRINCIPPIILE METODEI GEOMETRICE DE PROIECTARE CONSTRUCTIVĂ A PRODUSELOR AGREGATIZATE DIN REPERE PLANE CROITE

98

5.1.  Aspecte generale

98

5.2.  Proiectarea produselor de îmbrăcăminte exterioară cu sprijin pe umeri

102

5.3.  Proiectarea produselor de îmbrăcăminte exterioară cu sprijin în talie

113

CAPITOLUL 6.  DIVERSIFICAREA CONSTRUCTIV-ESTETICĂ A PRODUSELOR DE ÎMBRĂCĂMINTE CONFECŢIONATE DIN TRICOT

118

6.1.  Principii generale de diversificare estetică a produselor de îmbrăcăminte din tricot

118

6.2.  Diversificarea elementelor „faţă” şi „spate” fără implicarea elementelor cu care intră în conexiune

123

6.2.1.  Divizarea simplă a suprafeţei iniţiale

123

6.2.2.  Divizarea suprafeţei iniţiale şi introducerea cutelor şi faldurilor de diferite tipuri

125

6.3.  Prelucrarea tiparului de bază al feţei pentru rezolvarea constructivă a închiderilor la produse de tipul „jachetă”

129

6.4.  Prelucrarea liniei răscroielii gâtului în corelaţie cu varianta de finalizare a terminaţiei superioare

134

6.5.  Construcţia buzunarelor

148

6.6.  Rezolvarea constructivă a produselor cu diferite croieli ale mânecii

152

6.6.1.  Variante de construcţie a tiparelor pentru produse de croială raglan

157

6.6.2.  Variante de construcţie a tiparelor pentru produse de croială chimano

166

6.6.3.  Variante de construcţie a tiparelor pentru produse cu mânecă de croială modificată

170

CAPITOLUL 7.  ELEMENTE DE PROIECTARE CONSTRUCTIV-TEHNOLOGICĂ A PRODUSELOR DIN REPERE CONTURATE ŞI A PRODUSELOR INTEGRAL TRICOTATE

174

7.1.  Îmbrăcăminte confecţionată din repere plane (panouri) conturate prin tricotare

174

7.1.1.  Generarea formei reperelor conturate

179

7.1.1.1.  Calculul liniilor înclinate

182

7.1.1.2.  Calculul liniilor de contur complexe

186

7.1.2.  Calculul reperelor conturate pentru diferite variante de croieli a produselor pulover

187

7.2.  Îmbrăcăminte confecţionate din repere conturate spaţial şi îmbrăcăminte integral tricotată

193

7.2.1.  Formarea spaţială a îmbrăcămintei cu ajutorul penselor realizate prin tricotare

197

7.2.1.1.  Calculul penselor orizontale

197

7.2.1.2.  Calculul penselor verticale

200

7.2.2.  Tricotarea prin conturare spaţială a produselor de tipul „fusta”

202

7.2.3.  Îmbrăcăminte integral tricotată

206

CAPITOLUL 8.  UTILIZAREA CAPACITĂŢII DE FORMARE SPAŢIALĂ LA PROIECTAREA CONSTRUCTIVĂ A ÎMBRĂCĂMINTEI CU GRAD MARE DE AJUSTARE (METODA ÎNVELIŞURILOR)

208

8.1.  Particularităţile procesului de formare spaţială a tricoturilor cu grad mare de extensibilitate

208

8.2.  Determinarea indicatorilor de formare spaţială a materialelor tricotate şi trasarea diagramelor de modelare

218

8.2.1.  Indicatorii φx ,  φy

218

8.2.2.  Coeficientul β0

220

8.2.3.  Coeficientul r

221

8.2.4.  Determinarea unghiurilor de reţea critice (φcr)

221

8.3  Construcţia desfăşuratelor reperelor produselor confecţionate din materiale extensibile

223

LISTA ABREVIERILOR utilizate pentru indicatorii antropometrici şi unele dimensiuni constructive

234

BIBLIOGRAFIE

235