Inapoi la lista selectata

CUPRINS

CUPRINS

 

INTRODUCERE

11

Capitolul 1.  INFORMAŢIA ŞI INFORMAREA – OBIECTE DE STUDIU ALE ŞTIINŢEI INFORMAŢIEI

13

1.1.  Definiţiile informaţiei şi informării

13

1.2.  Caracteristicile informaţiei

14

1.3.  Scopurile informaţiei

14

1.4.  Informare şi cunoaştere

15

1.5.  Informare şi comunicare

15

1.6.  Măsurarea informaţiei

17

A. Măsurarea cantităţii de informaţie

17

B.  Definiţia BIT-ului

18

C.  Măsurarea fluxului informaţional

19

1.7.  Suporturile informaţionale

20

A.  Documentul

20

B.  Semnalul electric

20

Capitolul 2. GENEZA ŞTIINŢEI INFORMAŢIEI

22

2.1.  Premisele istorice

22

2.2.  Precursorii ştiinţei informaţiei

24

A.  Biblioteconomia şi arhivistica

24

B.  Muzeconomia

25

C.  Documentarea

25

a)  Etichetarea documentară

26

b)  Clasificarea zecimală universală (CZU)

27

c)  Micrografia

28

d)  Cartela perforată

28

D.  Jurnalismul

28

2.3.  Apariţia societăţii informaţionale

29

2.4.  Abordarea interdisciplinară şi demersul pluridiscliplinar

31

2.5.  Instuţionalizarea ştiinţei informaţiei

35

A.  Revistele ştiinţifice

35

B.  Băncile de informaţii

35

C.  Societăţile ştiinţifice şi profesionale

35

D.  Instituţii de învăţământ pentru formarea specialiştilor în ştiinţa informaţiei

36

2.6.  Maturizarea ştiinţei informaţiei

37

Capitolul 3.  ISTORIA ŞTIINŢEI INFORMATIEI

40

3.1.  Cercetarea în ştiinţa informaţiei

40

3.2.  Procesele ştiinţei informaţiei

42

A.  Procesul de construire a informaţiei

42

B.  Procesul de comunicare a informaţiei

45

C.  Procesul de utilizare a informaţiei

49

3.3.  Profilul epistemologic al ştiinţei informaţiei

55

A.  Conceptele ştiinţei  informaţiei

56

B.  Metodele ştiinţei informaţiei

60

C.  Legile ştiinţei informaţiei

61

D. Modelele ştiinţei informaţiei

64

E.  Teoriile ştiinţei informaţiei

67

3.4.  Cercetările privind istoria ştiinţei informaţiei

69

A.  Importanţa istoriei ştiinţelor

70

B.  Istoriile sectoriale

71

C.  Perspectivele istoriei ştiinţei informaţiei

73

Capitolul 4.  Istoria tehnologiilor informaţionale

74

4.1.  Tehnologie şi clasificări

74

4.2.  Tehnologiile informaţionale tradiţionale

75

A.  Vorbirea

75

B.  Scrisul

77

C.  Limbajul ştiinţific

80

D.  Limbajele artificiale

83

E.  Documentul

84

F.  Tehnologiile de tipărire

92

4.3.  Tehnologiile documentare

95

A.  Lanţul documentar

95

B.  Descrierea bibliografică

96

C.  Descrierea conţinutului

97

C1.  Clasificarea

99

C2.  Indexarea

102

C3.  Condensarea (sintetizarea sau rezumarea)

103

D.  Stocarea şi clasarea

104

E.  Cercetarea documentară

107

F.  Micrografia

107

G.  Reprografia

109

4.4.  Tehnologiile informaţionale neconvenţionale

111

A.  Concepte fundamentale

111

B.  Procesarea-prelucrarea textelor

128

C.  Management/gestionarea asistată de calculator/CAmgt(GAO)

131

D.  Proiectarea asistată de calculator / CAD (CAO)

132

E.  Desenarea asistată de calculator / CADR (DAO)

133

F.  Învăţământul asistat de calculator / CAE (EAO)

133

G.  Publicarea asistată de calculator / CAP (PAO)

133

H.  Documentul electronic şi sistemele multimedia

135

I.  Lectura asistată de calculator / CAR (LAO)

140

J.  Traducerea asistată de calculator / CAT (TAO)

141

K.  Poşta electronică

142

L.  Tele-revistele electronice

147

Capitolul 5.  CONTRIBUŢIE LA ISTORIA ŞTIINŢEI INFORMAŢIEI ŞI A TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE ÎN FRANŢA

150

5.1.  Istoria editării în Franţa

150

A.  Evoluţia suportului scrierilor

150

B.  Evoluţia formei manuscrisului

151

C.  Evoluţia editării manuscrisului

152

D.  Evoluţia editării cărţii imprimate

153

5.2.  Istoria documentării în Franţa

156

A.  Documentarea  în perioada interbelică

156

B.  Documentarea  în timpul celui de-al doilea război mondial şi în perioada postbelică

160

C.  Documentarea  în ultimul sfert de secol

163

5.3.  Evoluţia politicii naţionale franceze în domeniul informaţiei

165

Capitolul 6.  CONTRIBUŢIE LA ISTORIA ŞTIINŢEI INFORMAŢIEI ŞI A TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE ÎN ROMÂNIA

171

6.1.  Geneza limbii române şi a poporului român

171

A.  Originea daco-romană

171

B.  Ortodoxia

172

C.  Francofonia şi francofilia românilor

173

6.2.  Istoria manuscrisului

175

6.3.  Istoria tiparului şi a cărţii tipărite

178

6.4.  Istoria bibliotecii

186

A.  Bibliotecile mănăstireşti şi bisericeşti

186

B.  Bibliotecile domneşti

187

C.  Bibliotecile şi colecţiile private

188

D.  Bibliotecile din învăţământ

190

E.  Bibliotecile publice

192

F.  Bibliotecile ştiinţifice

194

G. Bibliotecile din România, după cel de-al doilea război mondial

195

6.5.  Istoria arhivei

198

6.6.  Istoria muzeului

199

6.7.  Istoria bibliografiei

200

A.  Bibliografia signalectică

200

B.  Bibliografia documentară

201

C.  Bibliografia academică

202

D.  Bibliografia în secolul al XX-lea

202

6.8.  Istoria documentării

204

A.  Contextul iniţial

204

B.  Precursorii documentării ştiinţifice

205

C.  Primele oficii de documentare

207

D.  Ediţia română abreviată a  ”Clasificării Zecimale Universale”  (CZU)

207

E.  Centrul  Român de Documentaţie (CRD)

210

F.  Documentarea după cel de-al doilea război mondial

213

G.  Sistemul Naţional de Informare şi Documentare

220

6.9.  Cercetarea în ştiinţa informaţiei şi tehnologiile informaţionale

222

A.  Şcoala românească de Teoria transmisiunii informaţiei

223

B.  Şcoala românească de Ştiinţa comunicării

224

C.  Secţia de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei din Academia Română

225

D.  România şi societatea informaţională

229

CONCLUZII

235

ANEXE

240

ANEXA 1 – Principalele evenimente ale istoriei mondiale a ştiinţei informaţiei şi a tehnologiilor informaţionale

240

ANEXA 2  - Principalele evenimente ale istoriei franceze a ştiinţei informaţiei şi a tehnologiilor informaţionale

249

ANEXA 3 - Principalele evenimente ale istoriei româneşti a ştiinţei informaţiei şi a tehnologiilor informaţionale

255

ANEXA 4 – Repere cronologice privind evoluţia limbii franceze în Franţa

259

ANEXA 5 – Cele mai importante Centre de documentare-informare şi Biblioteci publice în Franţa (în domeniile ştiinţe sociale şi conexe)

261

ANEXA 6 – Organizaţii naţionale franceze ale profesioniştilor din domeniul documentării-informării

267

ANEXA 7 – Cele mai importante organizaţii de informare publică din România

269

ANEXA 8 – Introducere la bibliografia tehnică

281

ANEXA 9 – Documentarea în Romania

285

ANEXA 10 – Cel de-al cincilea centenar al imprimeriei şi documentaţia română

290

ANEXA 11 – Mişcarea documentară în România

292

BIBLIOGRAFIE

297

Autori francofoni şi anglofoni

297

Autori românofoni

311

Periodice

319

I.  Principalele reviste în domeniul ştiinţa informaţiei

319

II. Principalele reviste în domeniul tehnologia informaţiei

320

Resume

321