Inapoi la lista selectata

CUPRINS

CUPRINS

 

Capitolul 1. Cercetarea ştiinţifică aplicativă şi dezvoltarea tehnologică

7

Capitolul 2. Strategia cercetării

23

2.1. Conceptul de creaţie tehnică

23

2.2. Informaţia în cercetare

25

2.3. Componentele şi sursele informării

27

2.4. Tehnica prelucrării informaţiei documentare în cercetare

29

2.4.1. Modelul de căutare a informaţiilor

30

2.4.2. Găsirea surselor potenţial relevante

31

2.4.3. Studiul şi prelucrarea surselor originale

33

2.4.4. Structurarea materialului prelucrat

34

2.4.5. Utilizarea informaţiei

35

2.4.6. Categorii de lucrări

36

2.4.7. Structura şi elementele unei comunicări

37

2.4.8. Redactarea lucrării

39

2.4.9. Tehnica corectării

40

2.4.10. Prezentarea orală a unei comunicări

42

Capitolul 3. Introducere în biblioteconomie

45

3.1. Explozia informaţională

45

3.2. Surse de informare şi tipuri de documente

48

3.2.1. Surse de informare

49

3.2.2. Tipuri de documente primare

53

3.2.3. Tipuri de documente secundare

62

3.2.4. Documente terţiare

72

3.3. Clasificarea zecimală

72

3.4. Tehnica cercetării bibliografice

78

3.4.1. Tehnici de informare din periodice

78

3.4.2. Tehnica informării din brevete

80

3.4.3. Tehnica informării din prospecte

81

3.4.4. Tehnica informării în format electronic

82

3.4.5. Studiul şi prelucrarea surselor originale de informare

136

Capitolul 4. Sistem de calcul

139

4.1. Informatica şi informaţia

139

4.2. Structura unui calculator

146

4.3. Componentele unui microcalculator PC

155

Capitolul 5. Iniţiere în Windows 98

173

5.1. Concepte de bază şi caracteristici ale sistemelor de operare

173

5.1.1. Sistemul de operare

173

5.1.2. Interfaţa sistemului de operare

178

5.1.3. Concepte folosite de sistemul de operare

182

5.1.4. O comparaţie între tipuri de interfeţe

187

5.2. Elemente de interfaţă în sistemul de operare Windows

188

5.2.1. Fereastra

191

5.2.2. Meniurile

194

5.2.3. Caseta de dialog

200

5.2.4. Manipularea ferestrelor şi a pictogramelor

203

5.2.5. Autodocumentarea

208

5.3. Administrarea sistemului

212

5.3.1. Operaţii cu dosare şi fişiere folosind interfaţa Windows Explorer

212

5.3.2. Interfaţa aplicaţiei File Manager în interfaţa Windows Explorer

216

5. 4. Programe utilitare

218

5.4.1. Programe de arhivare/dezarhivare

218

5. 5. Prelucrarea textelor

224

5.5.1. Editorul de texte Notepad

226

5.5.2. Entităţi prelucrate de procesorul de texte

231

5.5.3. Procesorul de texte Word

239

Bibliografie

255

Cuprins

259