Inapoi la lista selectata

CUPRINS

CUPRINS

 

Prefaţă

8

COMPARTIMENTUL I. TEHNOLOGIILE COMERCIALE

 

Tema 1.  Rolul si fundamentarea tehnologiei comerciale

11

1.1.  Esenţa si rolul tehnologiei comerciale

11

1.2.  Conceptul şi funcţiile de logistica a mărfurilor

13

1.3.  Esenţa şi importanţa distribuţiei în logistică. Canalele si lanţurile logistice

16

Tema 2.  Depozitele de mărfuri

20

2.1.  Rolul, funcţiile si clasificarea depozitelor

20

2.2.  Managementul proceselor tehnologice în depozite

25

2.3.  Tipurile de încăperi depozitare

27

2.4.  Determinarea dimensiunilor depozitare

30

Tema 3.  Organizarea lucrului comercial la întreprinderile din sfera comerţului

33

3.1.  Esenţa, rolul şi sarcinile lucrului comercial

33

3.2.  Studierea cererii de mărfuri ca parte componentă a lucrului comercial

39

3.3.  Indicatorii de eficienţă a lucrului comercial în comerţ

42

Tema 4.  Organizarea relaţiilor contractuale ale întreprinderii de comerţ cu furnizorii şi beneficiarii

44

4.1.  Esenţa relaţiilor economice în comerţ

44

4.2.  Metodologia şi tehnica încheierii contractelor comerciale. Tipurile de contracte

48

4.3.  Relaţiile postcontractuale. Formularea şi examinarea reclamaţiilor şi acţiunilor în practica comercială

54

Tema 5.  Lucrul comercial ce vizează achiziţiile şi vânzările de mărfuri cu ridicata

77

5.1.  Esenţa si rolul achiziţiilor cu ridicata în logistica mărfurilor. Planificarea achiziţiilor

77

5.2.  Modalităţile de achiziţionare cu ridicata a mărfurilor

82

5.3.  Evidenţa şi controlul achiziţiilor de mărfuri cu ridicata

85

5.4.  Tehnologia vânzării mărfurilor cu ridicata

85

5.5.  Evidenţa şi controlul vânzărilor de mărfuri cu ridicata

88

5.6.  Organizarea aprovizionării magazinelor cu mărfuri

89

Tema 6.  Magazinele

90

6.1.  Procesele tehnico-economice din magazine

90

6.2.  Specializarea şi tipizarea magazinelor

92

COMPARTIMENTUL II.  LOGISTICA

 

Tema 7.  Esenţa logisticii: premisele şi etapele dezvoltării logisticii

99

7.1.  Scurt istoric privind apariţia logisticii

99

7.2.  Definirea logisticii

104

7.3.  Specificul abordării logistice în dirijarea fluxurilor materiale şi informaţionale

116

7.4.  Premisele şi etapele de dezvoltarea a logisticii

118

7.5.  Factorii de dezvoltarea a logisticii

123

7.6.  Nivelele de dezvoltarea a logisticii

129

Tema 8.  Aparatul conceptual, principiile şi cerinţele fundamentale ale logisticii

136

8.1.  Evoluţia abordărilor conceptuale a logisticii

136

8.2.  Principiile logisticii

139

8.3.  Categoria compromiselor economice în logistică

142

8.4.  Logistica ca factor de sporire a competitivităţii întreprinderilor

143

8.5.  Cerinţele fundamentale ale logisticii

150

8.6.  Evidenţa cheltuielilor logistice în procesul de promovare a fluxurilor materiale

155

8.7.  Pregătirea cadrelor în domeniul activităţii logistice şi dezvoltarea serviciilor logistice

161

Tema 9.  Funcţiile logisticii

163

9.1.  Clasificarea funcţiilor şi operaţiunilor logistice

163

9.2.  Misiunea logistică   şi mediul logistic al întreprinderii

166

9.3.  Repartizarea funcţiilor de bază între participanţii lanţului logistic

168

9.4.  Realizarea funcţiei de dirijare a fluxuluil material în structura organizatorica a logisticii la întreprindere

170

Tema 10.  Conexiunile logisticii

173

10.1.  Necesitatea cooperării funcţiilor marketingului şi logisticii

173

10.2.  Particularităţile interfeţei mixului de marketing şi mixului de logistică

182

10.3.  Domeniile majore de interacţiune dintre marketing şi logistică

186

Tema 11.  Obiectele activităţii logistice

191

11.1.  Fluxurile materiale ca categorie a logisticii

191

11.2.  Tipurile fluxurilor materiale

197

11.3.  Fluxurile financiare şi clasificarea acestora

200

11.4.  Fluxurile informaţionale şi locul lor în logistică

202

11.5.  Fluxurile serviciilor logistice şi estimarea calităţii acestora

205

11.6.  Pronosticarea fluxului de materiale la întreprindere în sistemul logistic

207

Tema 12.  Sistemele logistice

214

12.1.  Definirea sistemului logistic

214

12.2.  Clasificarea sistemelor logistice

218

12.3.  Posibilităţile de participare a Statului în sprijinul funcţionării sistemelor logistice

220

12.4.  Riscurile şi metodele de asigurare a reducerii acestora în sistemele logistice

223

12.5.  Lanţul logistic, verigele principale şi elementele acestuia

225

12.6.  Controlul în sistemele logistice

225

Tema 13.  Aparatul metodologic al logisticii

229

13.1.  Paradigmele principale, care s-au format în logistică

229

13.2.  Baza metodologică şi ştiinţifică a logisticii

230

13.3.  Analiza valorii depline bazate pe evidenţa cheltuielilor în sistemul logistic

232

13.4.  Modelarea în logistică. Criteriile de clasificare a modelelor

233

13.5.  Sistemele de experţi utilizate în logistică

237

13.6.  Abordarea sistemică  ca direcţie principală a metodologiei cunoaşterii în logistică

239

13.7.  Caracteristica comparativă a abordărilor clasice şi sistemice în formarea sistemelor logistice

240

13.8.  Exemplul abordării clasice şi sistemice în organizarea fluxurilor materiale

242

13.9.  Analiza nivelului aportului adus de către obiectele de dirijare în rezultatul global de activitate (analiza ABC)

245

13.10.  Influenţa cererii cu caracter de probabilitate privind luarea deciziei despre dirijarea cu stocurile (analiza XYZ)

251

13.11.  Realizarea sarcinii „A produce marfa de sine stătător sau o procură la alt producător specializat” în funcţie de nivelul dezvoltării logisticii

252

13.12.  Indicatorii utilizaţi pentru măsurarea caracteristicilor fluxului material şi studierea situaţiei logistice

253

Tema 14.  Domeniile funcţionale ale logisticii

261

14.1.  Caracteristica domeniilor funcţionale ale logisticii

261

14.2.  Interacţiunea logisticii de distribuţie cu logistica de achiziţionare

264

Tema 15.  Serviciile logistice

267

15.1.  Definiţia serviciului logistic

267

15.2.  Principiile serviciului logistic. Clasificarea serviciilor logistice

271

15.3.  Constituirea sistemului serviciului logistic

277

15.4.  Evaluarea nivelului de deservire logistica

282

15.5.  Dependenţa cheltuielilor pentru deservire în funcţie de nivelul serviciului acordat

284

15.6.  Dependenţa volumului vânzărilor de nivelul serviciului logistic

285

15.7.  Determinarea mărimii optimale a nivelului serviciului logistic

287

15.8.  Criteriile determinării calităţii de deservire logistică

295

Tema 16.  Conducerea activităţilor logistice

297

16.1.  Conducerea cu factorul de timp în realizarea procesului logistic

297

16.2.  Perfecţionarea procesului de organizare a mişcării mărfurilor în comerţ prin utilizarea conceptului logistic

302

16.3.  Premisele şi problemele dezvoltării logisticii în Republica Moldova

310

Teste de verificare a cunoştinţelor

320

Bibliografie

324