Inapoi la lista selectata

CUPRINS

CUPRINS

 

 

 

Secţiunea 1

 

Transporturile internaiţoanale

7

 

 

Capitolul 1. Rolul şi locul transporturilor în sistemul relaţiilor

economice internaţionale

7

1.1. Rolul economic al transporturilor

7

1.2. Interdependenţa dintre creşterea schimburilor comerciale mondiale şi

dezvoltarea transporturilor

7

1.3. Intrebãri pentru evaluarea cunoştinţelor

13

 

 

Capitolul 2. Transportul maritim

14

2.1. Dezvoltarea transporturilor mãrfurilor cu navele maritime

14

2.2. Organizarea transporturilor maritime internaţionale

21

2.3. Navigaţia de linie şi navigaţia tramp

22

2.4. Activitatea de brokeraj

24

2.5. Tehnica navlosirii

27

2.6. Organizarea şi funcţionarea pieţei navlurilor

29

2.7. Formarea navlurilor şi a tarifelor de linie

38

2.8. Contractul de transport maritim

43

2.9. Navlu

52

2.10. Conosamentului

65

2.11. Executarea contractului de transport maritim

81

2. 12. Întrebãri pentru evaluarea cunoştinţelor

97

 

 

Capitolul 3. Transportul fluvial

99

3.1. Baza tehnico-materialã a transporturilor fluviale internaţionale

99

3.2. Convenţii internaţionale privind traficul pe Dunãre

99

3.3. Contractul de transport fluvial în reglementãrile internaţionale

102

3.4. Întrebãri pentru evaluarea cunoştinţelor

113

 

 

Capitolul 4. Transporturile feroviare

114

4.1. Particularitãţile transporturilor pe calea feratã

114

4.2. Contractul de transportmarfuri în trafic feroviar internaţional

în vagoane complete

115

4.3. Analiza organizãrii traficului de mic tonaj pe cale feratã.

Mod de organizare. Avantaje pe care le prezintã expediţia

de vagoane faţã de traficul de colectare

131

4.4. Tarifele în transporturile feroviare

137

4.5. Întrebãri pentru evaluarea cunoştinţelor

144

 

 

Capitolul 5. Transporturile rutiere

145

5.1. Aspecte generale

145

5.2. Reglementãri internaţionale privind transportul rutier

148

5.3. Preţul transportului internaţional rutier

165

5.4. Întrebãri pentru evaluarea cunoştinţelor

166

 

 

Capitolul 6. Transporturile aeriene

167

6.1. Transporturile aeriene o componentã a transporturilor

internaţionale

167

6.2. Reglementãri internaţionale

168

6.3. Contractul de transport aerian

175

6.4. Întrebãri pentru evaluarea cunoştinţelor

185

 

 

Capitolul 7. Transporturile prin poştã

186

7.1. Organizarea procesului de exploatarea poştalã

186

7.2. Clasificarea transporturilor poştale

187

7.3. Curieratul în trafic aerian

197

7.4. Întrebãri pentru evaluarea cunoştinţelor

198

 

 

Secţiunea 2

 

Expediţii în traficul internaţional

199

 

 

Capitolul 8. Activitatea de expediţie internationalã

199

8.1. Locul expediţiilor internaţionale în derularea mãrfurilor de

comerţ exterior

199

8.2. Necesitatea specializãrii şi rolul expediţiei internaţionale

în contextul dezvoltãrii schimburilor de mãrfuri între ţãri

200

8.3. Contribuţia şi sarcinile expediţiei internaţionale de mãrfuri

la realizarea contractelor comerciale externe

203

8.4. Întrebãri pentru evaluarea cunoştinţelor

211

 

 

Capitolul 9. Vãmuirea mãrfurilor în activitatea de export-import

212

9.1. Cadrul juridic internaţional privind domeniul vamal

212

9.2. Procedura vamalã

214

9.3. Activitatea de vãmuire

218

9.4. Operaţiunile de vãmuire

223

9.5. Originea mãrfii

227

9.6. Declaraţia vamalã în detaliu

228

9.7. Activitatea de vãmuire

229

9.8. Întrebãri pentru evaluarea cunoştinţelor

234

 

 

 

 

Secţiunea 3

 

Asigurãri internaţionale

235

 

 

Capitolul 10. Abordãri teoretice ale asigurãrilor

235

10.1. Conceptul de asigurare

235

10.2. Esenţa, funcţiile şi rolul asigurãrilor

236

10.3. Întrebãri pentru evaluarea cunoştinţelor

241

 

 

Capitolul 11. Asigurarea în transportul maritim şi fluvial

242

11.1. Istoricul, scopul şi interesul asigurãrii maritime

242

11.2. Riscurile în asigurarea maritimã, şi modul de acoperire a lor.

Condiţii de asigurare a mãrfii

247

11.3. Poliţa de asigurare dovadã a încheierii contractului

de asigurare

253

11.4. Încheierea contractului de asigurare maritimã

254

11.5. Efectele contractului de asigurare maritimã

258

11.6. Asigurarea de protecţie şi indemnizaţie

264

11.7. Întrebãri pentru evaluarea cunoştinţelor

269

 

 

Capitolul 12. Asigurarea mãrfurilor în transportul terestru

270

12.1. Asigurãri de transport rutier

270

12.2. Asigurarea mãrfurilor în transporul feroviar

278

12.3. Întrebãri pentru evaluarea cunoştinţelor

280

 

 

Capitolul 13. Asigurãrile de aviaţie

281

 

 

Capitolul 14. Piaţa internaţionalã a reasigurãrilor

287

14.1. Necesitatea reasigurãrilor

287

14.2. Contractul de reasigurare

289

14.3. Formele şi caracteristicile reasigurãrii

290

14.4. Întrebãri pentru evaluarea cunoştinţelor

293

Bibliografie

295