Inapoi la lista selectata

CUPRINS

C u p r i n s

 

Capitolul I         TRANSPORTURILE ŞI DEZVOLTAREA

ECONOMICĂ

 

1.1.  Rolul şi importanţa transporturilor

1

1.2.  Particularităţile procesului de producţie în transporturi

3

1.3.  Particularităţile transporturilor internaţionale

4

1.4.  Sistemul transporturilor în România

7

 

 

Capitolul II        DEPOZITAREA MĂRFURILOR; TEHNOLOGII

MODERNE DE TRANSPORT

 

2.1.  Depozitarea mărfurilor

10

2.1.  Tehnologii moderne de transport

12

 

 

Capitolul III       TRANSPORTUL RUTIER

 

3.1.  Caracteristici tehnico-economice

15

3.2.  Componentele procesului de transport rutier

16

3.3.  Contractul de transport rutier în traficul

intern de mărfuri

21

3.4.  Tarifele aplicabile în transporturile rutiere

interne de mărfuri

28

3.5.  Reglementări şi instituţii în traficul rutier

internaţional de mărfuri

30

3.6.  Contractul de transport în traficul rutier

internaţional de mărfuri şi executarea acestuia

33

3.7.  Răspunderea transportatorului auto

36

3.8.  Reclamaţii şi acţiuni injustiţie

37

3.9.  Formarea preţurilor în transportul auto internaţional

38

 

 

Capitolul IV      TRANSPORTUL FEROVIAR

 

4.1.  Caracteristici tehnico-economice şi organizatorice

40

4.2.  Organizarea şi conducerea transportului

feroviar în România

41

4.3.  Contractarea necesarului de vagoane

43

4.4.  Condiţii generale ale transportului pe calea

ferată în trafic intern

44

4.5.  Tarifele aplicabile în transportul intern pe calea ferată şi

modalităţile de plată a acestora

47

4.6.  Condiţii generale ale transporturilor de mărfuri

pe calea ferată în trafic internaţional

49

4.7.  Plata taxelor de transport şi accesorii; principii

de construcţie a tarifelor internaţionale

57

 

 

Capitolul V       TRANSPORTUL AERIAN

 

5.1.  Caracteristici tehnico-economice şi organizatorice

60

5.2.  Primirea mărfurilor la transport

62

5.3.  Condiţii generale ale transporturilor aeriene interne de mărfuri

63

5.4.  Transporturi internaţionale aeriene de mărfuri

66

 

 

Capitolul VI      TRASPORTUL MARITIM

 

6.1.  Nava maritimă comercială

77

6.2.  Înmatricularea navelor comerciale. Pavilioane

de înmatriculare liberă

79

6.3.  Liniile internaţionale de încărcare a navelor

80

6.4.  Clasa navei. Registre de clasificare

83

6.5.  Tonajul navei

85

6.6.  Principalele categorii şi tipuri de nave comerciale

87

6.7.  Căile de navigaţie maritimă

89

6.8.  Porturile comerciale

92

6.9.  Taxele portuare

93

6.10. Modalilăţi de exploatare comercială a navelor

95

6.11. Organizarea şi funcţionarea pieţei internaţionale

a navlurilor

97

6.12. Contractele de navlosire

107

6.13. Tehnica navlosirii

138

6.14. Executarea contractului de transport maritim

140

 

 

Capitolul VII     TRANSPORTUL FLUVIAL

 

7.1.  Importanţa economică a transportului fluvial

148

7.2.  Programarea operativă a mijloacelor de transport fluvial

150

7.3.  Condiţii generale ale transportului de mărfuri

pe Dunăre în trafic intern (de cabotaj)

151

7.4.  Condiţii generale ale transportului de mărfuri

pe Dunăre în trafic internaţional

154

 

 

Capitolul VIII     EXPEDIŢIA INTERNAŢIONALĂ

 

8.1.  Rolul şi sarcinile expeditorului internaţional

160

8.2.  Organizarea activităţii de expediţie pe plan internaţional

166

 

 

Capitolul IX      OPTIMIZAREA DECIZIILOR ÎN TRANSPORTURILE

ŞI EXPEDIŢIILE INTERNAŢIONALE DE MĂRFURI

 

9.1.  Conceptul de decizie şi particularităţile activităţii de

luare a deciziilor în transporturile şi expdiţiile

internaţionale

168

9.2.  Optimizarea deciziilor în condiţii de certitudine

168

9.3.  Optimizarea deciziilor în condiţii de risc

175

9.4.  Optimizarea deciziilor în condiţii de incertitudine

176

 

 

Capitolul X       EFICIENŢA ECONOMICĂ A TRANSPORTURILOR

 

10.1.  Conceptul de eficienţă economică şi de rentabilitate

în transporturi

184

10.2.  Indicatorii eficienţei economice în transporturi

186

BIBLIOGRAFIE

193