Universitatea Tehnică a Moldovei
Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică

22 – 27 aprilie 2013


Săptămâna cărţii la UTM

Program de activităţi:

22 Aprilie – lansarea expoziţiilor de carte rară la toate filialele bibliotecii, colecţia ştiinţifică, colecţia beletristică (expunerea a cca 200 cărţi editate între anii 1816 – 1950).

23 Aprilie – Ziua Mondială a Cărţii şi Dreptului de Autor – acţiuni de informare şi promovare a cărţii şi a instituţiei bibliotecare pentru studenţi prin oferirea referinţelor, materialelor promoţionale, ghidurilor, însemnelor, etc., la toate filialele.

24 Aprilie – Expoziţie de hol „Cartea în mediul ingineresc”, achiziţii martie 2013 – bloc 3, hol, orele 9 - 14.

25 Aprilie – Expoziţie dedicată partenerilor de schimb interbibliotecar din România. Expunerea Analelor ştiinţifice (21 universităţi din România) şi 198 Teze de doctor primite de la Universitatea Politehnica Timişoara – bloc 3, hol, orele 9 - 14

26 Aprilie – Întâlnire a Bibliotecii UTM cu beneficiarii săi. Program festiv. Invitaţi: profesori, studenţi, masteranzi – cei mai fideli cititori. Invitat special dl. Nicolae Dabija. Loc desfăşurare: Sala Festivă, ora 14.

În program:

Mesaj de salut din partea Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, a Administraţiei UTM, a Sindicatelor UTM – oferirea diplomelor.

Înmânarea premiilor bibliotecii pentru cei mai fideli cititori, pentru cele mai reuşite colaborări cu cadrele didactice.

Discuţii privind rolul cărţii în Societatea Informaţiei. Nicolae Dabija

Înmânarea premiilor bibliotecii pentru cei mai fideli cititori, pentru cele mai reuşite colaborări cu cadrele didactice.

Program artistic.