Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Secţia „Biblioteconomie. Informare. Documentare”

(21 noiembrie, 2007)
„Asigurarea calităţii tehnologiilor – preocupare actuală
a managementului bibliotecii”Implicarea tuturor factorilor în asigurarea calităţii tehnologiei de bibliotecă.
Stratan Zinaida, director, Biblioteca U.T.M.
Fundamentul normativ şi de reglementare a proceselor tehnologice în biblioteci: abordare teoretico-practică.
Kulikovski Lidia, dr., director general, Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”
Tehnologia de bibliotecă la etapa actuală: abordare conceptuală.
Zavtur Natalia, lector superior, USM
Asigurarea tehnologico-informaţională a bibliotecilor electronice în cadrul sistemului de instruire şi cercetare.
Cheradi Natalia, Biblioteca ştiinţifică ASEM
Dezvoltarea componentei virtuale a Bibliotecii U.T.M.: aspecte tehnologice şi cerinţe de calitate.
Rusu Ana, Nastas Valentina, Botezatu Ion, Biblioteca U.T.M.
Cultura şi comunicarea instituţională.
Coşeriu Tatiana, Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”
Perceperea tehnologiilor de bibliotecă de către beneficiari.
Ghenghea Georgeta, Biblioteca U.T.M.
Tehnologii noi în servirea utilizatorilor cu informaţie în domeniul proprietăţii intelectuale la U.T.M.
Popov Lilia, Biblioteca U.T.M.
Fişier de autoritate a persoanelor fizice: conceptualizări şi experienţe.
Panaghiu Tatiana, Ludmila Corghenci, DIB ULIM
Banchmarkingul – o metodă de îmbunătăţire a tehnologiei achiziţiei de bibliotecă.
Cernev Olga, Biblioteca U.T.M.
Probleme actuale de catalogare şi clasificare a documentelor la Biblioteca U.T.M.
Adaşan Elena, Biblioteca U.T.M.
Principiile de pregătire şi petrecere a unei manifestaţii cultural-educative.
Necora Eugenia, Biblioteca U.T.M.