Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Secţia „Biblioteconomie. Informare. Documentare”

(28 noiembrie, 2008)
„Managementul colecţiilor bibliotecii universitare”Resursele informaţionale ale bibliotecii U.T.M. în sprijinul procesului educaţional (analiza swot).
Stratan Zinaida, director, Biblioteca U.T.M.
Managementul colecţiilor bibliotecii: consideraţii teoretice.
Zavtur Natalia, lector superior, USM
Noi tendinţe în dezvoltarea colecţiei cu caracter didactic la Biblioteca U.T.M.
Ghenghea Georgeta, Biblioteca U.T.M.
Achiziţia documentelor în Biblioteca U.T.M.: realizări şi sarcini în perspectivă.
Cernev Olga, Biblioteca U.T.M.
Schimbul intern şi internaţional de publicaţii în Biblioteca U.T.M.
Godorogea Natalia, Biblioteca U.T.M.
Analiza colecţiei Bibliotecii U.T.M. din domeniul industriei textile.
Necora Eugenia, Biblioteca U.T.M.
Structura şi conţinutul unei biblioteci digitale.
Nastas Valentina, Biblioteca U.T.M.
Analiza structurală a colecţiei de documente din domeniul calculatoarelor (Filiala FCIM şi FRT, Biblioteca U.T.M.)
Dobrioglo Elena, Biblioteca U.T.M.
Implicarea filialei bibliotecii în procesul de achiziţie.
Gordea Vera, Roman Nina, Biblioteca U.T.M.
Dezvoltarea colecţiei de literatură ştiinţifică în raport cu cerinţele informaţionale ale utilizatorilor.
Suman Tatiana, Biblioteca U.T.M.
Deselecţia atribuţie a filialei bibliotecii în vederea dezvoltării colecţiilor.
Constantinov Liuba, Biblioteca U.T.M.
Prelucrarea, depozitarea şi utilizarea tezelor de doctor în bibliotecile ştiinţifice din Republica Moldova.
Plăcintă Elena, Biblioteca U.T.M.
Metode şi tehnici de regăsire a informaţiei în Programul integrat de bibliotecă Q-Series.
Adaşan Elena, Biblioteca U.T.M.