Conferinţa ştiinţifică a Bibliotecii Tehnico–Ştiinţifice a U.T.M.
(25 martie, 2010)
„Valorificarea potenţialului bibliotecii universitare în contextul
schimbării paradigmelor educaţiei, ştiinţei şi culturii”ŞEDINŢA ÎN PLEN

Tendinţe şi schimbări în dezvoltarea Bibliotecii UTM.
Stratan Zinaida, director, Biblioteca U.T.M
Impactul revistelor cu Acces Deschis
Nelly Ţurcan, dr., conf. univ., prodecan, Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, USM
Brand. Branding …Emergenţe şi experienţe
Lidia Kulikovski, dr., director general, Biblioteca Municipală “B.P.Hasdeu”


SECŢIUNEA I. INFORMARE. LECTURĂ. RELAŢII CU PUBLICUL

Biblioteca mediator în comunicarea societală: oportunităţi şi soluţii.
Coblean O., lector univ., drd., USM
Impactul tehnologiilor informaţionale asupra serviciilor de referinţe.
Lina Mihaluţa, Natalia Culicov, BŞ UPS “A. Russo” din Bălţi
Controversatele referinţe.
Iulia Tătărescu, BRSA, UASM
Centrul de Informare şi Documentare ULIM: aspecte funcţionale şi logistice.
Victoria Corcodel, CID ULIM
Diversificarea serviciilor informaţional–bibliografice – orientare strategică a Departamentului Informaţional Biblioteconomic ULIM.
Natalia Ghimpu, DIB ULIM
Centrul de Informare Publică al Băncii Mondiale – tendinţa spre integrare informaţională şi dezvoltare economică.
Proca Aliona, Secrieru Olga, Biblioteca ştiinţifică ASEM
Lectura – poarta de acces către cultură şi educaţie.
Carpenco Olga, Biblioteca UTM
Dimensiunile eticii servirii utilizatorilor.
Efros Maria, Şchiopu Viorica, Filioglo Tamara, Biblioteca UTM


SECŢIUNEA II. DEZVOLTAREA COLECŢIILOR. ORGANIZAREA INFORMAŢIEI.

Rolul politicilor de bibliotecă privind dezvoltarea colecţiilor.
Ala Susarenco, Biblioteca ştiinţifică ASEM
Politica de dezvoltare a resurselor documentare şi informaţionale: pe marginea documentului instituţional.
Tatiana Levinţa, DIB ULIM
Reflectarea problemelor dezvoltării colecţiilor bibliotecilor universitare în revistele de specialitate autohtone.
Rău Aurelia, Biblioteca UTM
Ponderea colecţiei de carte rară în formarea viitorilor profesionişti.
Elena Scurtu, Anisoara Nagherneac, BŞ UPS “A. Russo” din Bălţi
Importanţa analizei achiziţiei pentru dezvoltarea colecţiilor (cazul Bibliotecii UTM).
Rita Proca, Biblioteca UTM
Problematica asigurării lingvistice în contextul comunicării informaţiei.
Gribincea Zinaida, lect. univ., drd., USM
Prelucrarea analitică a documentelor în scopul asigurării cercetării ştiinţifice şi a instruirii.
Alla Iarovaia, Maria Vatamanu, Biblioteca ştiinţifică ASEM
Verificarea documentelor modalitate de îmbunătăţire a lucrului cu colecţiile.
Sîrbu Lilia, Biblioteca UTM
Principii de păstrare şi administrare a materialelor de bibliotecă.
Godorogea Natalia, Biblioteca UTM
Crearea vedetelor de subiect în procesul de catalogare a documentelor bibliografice.
Adela Negură, Biblioteca ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă”


SECŢIUNEA III. MANAGEMENTUL BIBLIOTECII. MARKETING. CERCETARE.

Biblioteca universitară “biblioteca care învaţă”: dimensiuni conceptuale şi aplicaţii.
Ludmila Corghenci, director adjunct, DIB ULIM
Capacitatea de schimbare ca o componentă a succesului bibliotecilor.
Natalia Cheradi, Elena Railean, Biblioteca ştiinţifică ASEM
Aplicarea modelelor de excelenţă în evaluarea culturii instituţionale: cazul structurilor infodocumentare.
Tatiana Coşeri, Biblioteca Municipală “B.P.Hasdeu”
Importanţa elaborării strategiei de promovare a imaginii bibliotecii universitare.
Olga Cernev, Biblioteca UTM
Parteneriatul “Biblioteca - Catedra” – în continuă dezvoltare.
Elena Dobrioglo, Elena Stratulat, Biblioteca UTM
Nocivitatea condiţiilor de muncă şi măsurile de protecţie: cazul Bibliotecii UTM.
Eugenia Necora, Biblioteca UTM
Oportunităţile studiului de caz pentru cercetările de biblioteconomie.
Zavtur Natalia, lector superior, USM
Eliminarea rutinei în munca managerului de bibliotecă.
Georgeta Ghenghea, Biblioteca UTM
Cercetarea ştiinţifică – suport actual în schimbarea valorilor societăţii.
Tatiana Doibani, Lilia Gamarţa, Biblioteca Ştiinţifică AŞM