Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Secţia „Biblioteconomie. Informare. Documentare”

(15-17 noiembrie, 2012)
„Contribuţia bibliotecii la formarea culturii informaţiei comunităţii universitare”Nevoile utilizatorilor pentru cultura informaţiei: aspect evolutiv în timp
Diana DABIJA, Liudmila CURBANOVA, Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică U.T.M.
Biblioteca - catedra: parteneri ai formării culturii informaţiei
Elena DOBRIOGLO, Elena STRATULAT, Biblioteca U.T.M.
Instrumentarul bibliotecii în sprijinul formării culturii informaţiei utilizatorilor. Studiu de caz: Filiala Bibliotecii UTM de la Facultatea Industria Usoară
Eugenia NECORA, Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică U.T.M.
Accesul liber la raft în raport cu formarea culturii informaţiei utilizatorilor: reflecţii şi viziuni de viitor
Maria EFROS, Tamara FILIOGLO, Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică U.T.M.
Alocarea vedetelor de subiect în programul integrat de bibliotecă Q-Series
Elena ADASAN, Valentina TOMA, Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică U.T.M.
Referinţa bibliografică: abordare metodologică şi aspect implicativ
Elena TURCAN, Lilia POPOV, Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică U.T.M.
Expoziţia de publicaţii ca sursă de informare şi promovare a resurselor informaţional - biblioteconomice
Tatiana SUMAN, Lilia SÎRBU, Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică U.T.M.
Abordarea factorului de gender în managementul personalului de bibliotecă: cazul bibliotecii U.T.M.
Georgeta GHENGHEA, Natalia ZAVTUR, Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică U.T.M.
Instruirea continuă - o trăsătură existenţială definitorie pentru bibliotecari în Societatea Cunoaşterii
Valentina NASTAS, Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică U.T.M.