Conferinţă organizată în cadrul săptămânii Accesului Deschis
(23 octombrie, 2013)
„Promovarea Accesului Deschis la informaţia ştiinţifică în scopul sporirii impactului rezultatelor cercetărilor ştiinţifice”Acces deschis: elemente definitorii.
Zinaida Stratan, Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică U.T.M.

Creşterea impactuluii vizibilităţii cercetărilor prin implementarea şi dezvoltarea unui depozit digital instituţional.
Valentina Nastas, Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică U.T.M.

Instrumentul Bibliometric Naţional în suportul cercetătorilor din Republica Moldova.
Igor Cojocaru, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale

HORIZON 2020 – Promovarea proiectelor din cadrul Parteneriatului Estic.
Nicolae Secrieru, Departamentul Informatizare şi Servicii Tehnice Informaţionale