Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
Autentificare  
Web Opac UTM;              Catalog Electronic;              Repozitoriu Institutional;
Tel. 022 509971;      E-mail: library@lib.utm.md        
 Despre bibliotecă
library.utm.md 
Prima pagină
Despre bibliotecă Biblioteca electronică
Întreabă bibliotecarul Materiale editate la U.T.M  Expoziţie virtuală             
Anul 2017    Anul 2016    Anul 2015    Anul 2014    Anul 2013    Anul 2012    Anul 2011    Anul 2010    Anul 2009    Anul 2008    Anul 2007    Anul 2006    Anul 2005   
Literatura electronică       Achiziţii noi e-Resurse
Achiziţii de carte Publicaţii periodice
Baze de date Date de contact  
Noutăţi
03.09.2021


Stimaţi studenţi!

Biblioteca activează conform programului de lucru: luni-vineri,
orele 9.00 - 17.00

Împrumutul manualelor se va desfăşura conform unui grafic şi orar stabilit pentru fiecare grupă academică.
Monitorii grupelor academice din toţi anii de studii sunt rugaţi şă se adreseze la Bibliotecă pentru a determina data şi ora de servire a grupei.

La intrarea în spațiile Bibliotecii vă rugăm să folosiţi dezinfectantul pentru mâini, măştile de protecţie şi să respectaţi distanţa socială. Bibliotecă vă oferă acces şi la resurse electronice.

Aveţi acces la resurse pentru studiu şi cercetare de pe site-ul bibliotecii http://library.utm.md:
✓ peste 1000 cursuri şi materiale didactice elaborate de profesorii UTM;
✓ cca 300 manuale scanate;
✓ 8900 articole ştiinţifice în http://repository.utm.md;
✓ 11 baze de date ştiinţifice, inclusiv Springer Nature;
✓ Catalogul Electronic al BTŞ http://libuniv.md;
✓ Catalogul Elecronic partajat cu şapte biblioteci universitare din RM http://primo.libuniv.md .

Pentru informaţii accesaţi site-ul Bibliotecii www.library.utm.md

Împreună vom reuşi să menţinem procesul de studii la UTM la un nivel de performanţă ridicat!

*******

Vă invităm la expoziţiile tematice de publicaţii organizate de BTŞ UTM în septembrie 2021

Program expoziţional ...

܀ ܀ ܀

Mai mult

Acum pe site sunt 13 utilizatori.
Acest site a fost accesat de ori

Boxa de idei:
Nume:

     


Web Opac UTM;


Informator


Despre Biblioteca

Despre bibliotecă

Acces   Program   Istoric   Misiunea   Structura   Personal
Activităţi   Colecţii   Servicii

Acces

Pot beneficia de serviciile bibliotecii următoarele categorii de cititori:
  – studenţi;
  – cadre didactice;
  – alte categorii de personal din universitate;
  – cititori externi (masterat, doctorat, perfecţionare, cercetare, etc.).

În Biblioteca UTM accesul se face numai pe baza carnetului de cititor sau a legitimaţiei de colaborator UTM.

Program

    luni-vineri 8 – 17;
    sâmbătă 9 – 16;
    duminică – fără program;

În timpul sesiunii – program special la săli de lectură.

Istoric


Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică a U.T.M. a fost constituită în anul 1964, odată cu întemeierea Institutului Politehnic şi este parte integră a infrastructurii U.T.M.
Biblioteca este membru al Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, partener al Consorţiului REM (Resurse Electronice pentru Moldova), al Programului de Stat SIBIMOL (Sistemul Informaţional Integrat al Bibliotecilor din Moldova), întreţine relaţii de colaborare cu centre informaţionale din ţară şi de peste hotare.

Misiunea

Misiunea ei constă în realizarea funcţiilor informaţională şi educativă prin actualizarea continuă a colecţiilor cu documente în format tipar şi electronic, prestarea serviciilor şi produselor complexe, facilitarea accesului la resursele documentare, aprofundarea culturii informaţiei a utilizatorilor.
Strategia de dezvoltare a Bibliotecii este axată pe implementarea principiilor calităţii, participarea la managementul cunoaşterii, asigurarea accesului deschis la informaţia ştiinţifică, modernizarea tehnologiilor.

Structura

Biblioteca are o structură complexă: 6 servicii centrale şi 7 biblioteci filiale la facultăţi:

Srvicii centrale:
  ܍   Completare şi evidenţa colecţiilor;
  ܍   Prelucrare analitico-sintetică a documentelor;
  ܍   Asistenţă informaţională;
  ܍   Informatizare;
  ܍   Colecţia de literatură ştiinţifică, oficiul ediţii speciale şi documente tehnice;
  ܍   Oficiul Beletristică.

Filialele Bibliotecii la facultăţi:
  ܍   Filala bibliotecii FTMIA;
  ܍   Filala bibliotecii FCIM şi FIMET;
  ܍   Filala bibliotecii FIMT şi FIMCM;
  ܍   Filala bibliotecii FE;
  ܍   Filala bibliotecii FUA;
  ܍   Filala bibliotecii FCGC şi FIEB;
  ܍   Filala bibliotecii la FIU.

Personal


Personalul bibliotecii constituie 52 angajaţi, inclusiv 39 de bibliotecari cu categorii de calificare superior, unu şi doi. Conducerea Bibliotecii optează pentru dezvoltarea profesională a salariaţiilor, valorificarea deplină a potenţialului lor de muncă privind sporirea rolului bibliotecii universitare în procesul educaţional actual şi în perspectivă.

Activităţi


Biblioteca organizează diverse activităţi ştiinţifice, cultural-educative pentru comunitatea universitară:
  ܀   Săptămâni de Informare;
  ܀   Zile ale Catedrelor cu biblioteca;
  ܀   ore de Cultură a Informaţiei;
  ܀   sinteze bibliografice;
  ܀   expoziţii informative şi tematice (de promovare a patrimoniului instituţional, de promovare a profesiei, de omagiere peste 300 anual);
  ܀   campanii şi programe dedicate: «Biblioteca în ajutor licenţiatului», «Orizontul profesiei inginereşti», «Cultura Informaţiei pentru toţi» etc.

Activitatea ştiinţifică a Bibliotecii vizează efectuarea cercetărilor bibliografice în vederea elaborării bibliografiilor (curente, retrospective, tematice, biobibliografiilor), realizării studiilor colective şi individuale ale bibliotecarilor, rezultatele cărora sunt comunicate la Conferinţa ştiinţifico-practică a BTŞ, reuniunile ştiinţifice ale comunităţii profesionale şi în publicaţiile de specialitate.

Colecţii

Colecţiile Bibliotecii includ 1 mln. 19 mii de documente din toate domeniile ştiinţei şi tehnicii. Cu sprijinul Rectoratului achiziţia documentelor sporeşte constant. Anual sunt procurate 1,2-1,5 mii titluri de publicaţii (10-15 mii exemplare), inclusiv de la editura U.T.M.
   ݊   cărţi – 708265 u.m. / 62710 titluri;
   ݊   reviste – 54136 volume / 757 titluri;
   ݊   ziare – 705 seturi/ 77 titluri ;
   ݊   ediţii speciale de documente – 30190 u.m. / 22943 titluri;
   ݊   autoreferate disertaţii – 3156 u.m.
   ݊   teze de doctorat – 554 u.m.
   ݊   publicaţii UTM (cicluri de prelegeri, indicaţii metodice, de laborator) – 220096 u.m. / 3328 titluri;
   ݊   documente pe suport electronic – 109 u.m.
   ݊   publicaţii în serie – 2576 u.m.
Biblioteca deţine publicaţii în limbile română, rusă, engleză, franceză, germană ş.a.
  ܀   Colecţia literatură ştiinţifică: monografii, tratate, publicaţii ştiinţifice, ediţii periodice;
  ܀   Colecţii specializate ale bibliotecilor filiale la facultăţi: manuale, cursuri, compendii, materiale didactice; lucrări metodice;
  ܀   Colecţia de referinţe: enciclopedii universale şi specializate; dicţionare enciclopedice, explicative, lingvistice şi pe domenii; bibliografii generale şi tematice;
  ܀   Colecţia ediţii speciale: standarde, documente normative, cataloage tehnice;
  ܀   Teze de doctorat, autoreferate;
  ܀   Colecţia beletristică.

După conţinut colecţiile reprezintă:

Literatura ştiinţifică : total – 281395 documente (u.m.).
Literatura didactică – 718843 u.m.
Literatura artistică – 19553 u.m.

După criteriul lingvistic colecţiile reprezintă:

Literatura în limba romănă : total – 369689 u.m.
Literatura în limba rusă : total – 612848 u.m.
Literatura în limba engleză : total – 15953 u.m.
Literatura în limba franceză : total – 10327 u.m.
Literatura în limba germană : total – 1706 u.m.
Literatura în chiriliţă : total – 9260 u.m.
Literatura în alte limbi : total – 8 u.m.

În 2013 în bibliotecă au intrat 9358 u.m. / 1371 titl./ 754 titl. noi publicaţii.

Repartizarea publicaţiilor:
  ܀   Cărţi – 3404 vol. / 768 titluri.
  ܀   Reviste – 1495 vol. / 131 titluri.
  ܀   Ziare – 62 set./ 18 titluri.
  ܀   Ediţii speciale, standarde – 2 u.m.
  ܀   Autoreferate disertaţii, teze de doctor - 306 u. m.
  ܀   Publicaţii UTM - 3971 u. m. / 86 titluri.

Prin intermediul site-ului www.library.utm.md  Biblioteca oferă utilizatorilor produsele electronice proprii:
  ܀  Catalogul Electronic – 157 000 de înregistrări;
  ܀  Biblioteca electronică, ce include colecţiile:
     ݊   Materiale editate la U.T.M. – 507 titluri de cursuri şi materiale didactice;
     ݊   Literatură electronică – 314 de cărţi digitizate;
     ݊   Expoziţia virtuală a noilor achiziţii – 2116 de cuprinse scanate;
  ܀  Buletinul bibliografic al publicaţiilor noi – 20 titluri;
  ܀  Biobibliografii – 3 titluri;
  ܀  Catalogul periodicelor abonate de BTŞ;
  ܀  e-Bibliografii.

Site-ul permite asistenţa informaţional-bibliografică la distanţă în baza serviciului de referinţe online Întreabă bibliotecarul, implicarea utilizatorilor BTŞ în completarea colecţiilor prin intermediul rubricii Propuneri pentru achiziţii, expunerea sugestiilor în Boxa de idei. Anual, site-ul este accesat de peste 1 mln de vizitatori.

Servicii

Biblioteca serveşte 14536 utilizatori, inclusiv 13005 studenţi. Zilnic, ea este vizitată de 1000-1400 persoane, care împrumută aproximativ 3000 de publicaţii.

În baza tehnologiilor informaţionale Biblioteca asigură accesul la infrastructura informaţională locală, naţională şi globală. Se utilizează soft-ul integrat de bibliotecă Q-Series, ce permite prelucrarea analitico-sintetică a documentelor (completarea, clasificarea), accesul la Catalogul electronic al Bibliotecii în reţeaua internă şi prin Internet.
Instrumentele informativ-bibliografice propuse de bibliotecă asigură accesul direct şi rapid la informaţie. Utilizatorii au la dispoziţie: sistemul de cataloage şi fişiere, ediţiile de referinţă, Internet-ul, punctul de consultanţă a bibliotecarului.
  – consultarea cataloagelor bibliotecii;

Servicii oferite:
  –  împrumut de publicaţii la domiciliu;
  –  consultarea documentelor la sala de lectură;
  –  împrumut interbibliotecar;
  –  asistenţă bibliografică informaţională;
  –  acces online la baze de date EBSCO, IOPscience, Cambridge Journals Online, Oxford Reference, ş.a (detalii aflaţi aici ...);
  –  întocmirea bibliografiilor la cerere;
  –  referinţe bibliografice;
  –  atribuirea indicelui CZU tezelor ştiinţifice;
  –  expoziţii.

Salt la începutul paginii
Cărţi noi
Mai mult
Repozitoriul instituţional
Proiecte
Baze de date abonate

Mai mult

© 2001 - 2016 Biblioteca
Tehnico–Ştiinţifică a UTM