Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
Autentificare  
Web Opac UTM;              Catalog Electronic;              Repozitoriu Institutional;
Tel. 022 509971;      E-mail: library@lib.utm.md        
  Lucrările profesorilor U.T.M.
library.utm.md 
Prima pagină
Despre bibliotecă Biblioteca electronică
Întreabă bibliotecarul Materiale editate la U.T.M  Expoziţie virtuală             
Anul 2017    Anul 2016    Anul 2015    Anul 2014    Anul 2013    Anul 2012    Anul 2011    Anul 2010    Anul 2009    Anul 2008    Anul 2007    Anul 2006    Anul 2005   
Literatura electronică       Achiziţii noi e-Resurse
Achiziţii de carte Publicaţii periodice
Baze de date Date de contact  
Noutăţi
27.09.2023BIBLIOTECA ȘTIINŢIFICÂ UTM
VÂ INVITÂ

vineri, 29 septembrie ,
cu începere de la ora 12.30 ,
să participaţi la activităţile prilejuite de ediţia a XIII-a a Nocturnei Bibliotecilor cu genericul «BIBLIOTECA – SUNET – CULOARE – IMAGINE» .

Programul activităţilor

Mai mult

Acum pe site sunt 2 utilizatori.
Acest site a fost accesat de ori

Boxa de idei:
Nume:

     


Web Opac UTM;


Informator


Conferinţe
Studii masterale
Studii doctorale
Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii
Facultatea Tehnologia Alimentelor
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Facultatea Urbanism şi Arhitectură
Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru
Facultatea Inginerie economică şi Business
Facultatea Textile şi Poligrafie
Facultatea Medicină Veterinară

Conferinţe

  
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor (2022 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor = The Technical-Scientific Conference of Undergraduate, Maste and PhD Students, 29-31 martie 2022: [în 2 vol.] [Resursă electronică]. / Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022. ISBN 978-9975-45-828-3.
Vol. 1. – 2022. – 674 p. ISBN 978-9975-45-829-0. 

 

  
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor (2022 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor = The Technical-Scientific Conference of Undergraduate, Maste and PhD Students, 29-31 martie 2022: [în 2 vol.] [Resursă electronică]. / Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022. ISBN 978-9975-45-828-3.
Vol. 2. – 2022. – 620 p. ISBN 978-9975-45-830-6. 

 

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor (2021 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor = The Technical-Scientific Conference of Undergraduate, Maste and PhD Students, 23-25 martie 2021: [în 2 vol.] [Resursă electronică]. / Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021. ISBN 978-9975-45-699-9.
Vol. 1. – 2021. – 619 p. ISBN 978-9975-45-700-2. 

 

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor (2021 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor = The Technical-Scientific Conference of Undergraduate, Maste and PhD Students, 23-25 martie 2021: [în 2 vol.] [Resursă electronică]. / Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021. ISBN 978-9975-45-699-9.
Vol. 2. – 2021. – 731 p. ISBN 978-9975-45-701-9. 

 

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor (2020 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor = The Technical Scientific Conference of Undergraduate, Master and pdh Students, 1 – 3 aprilie, 2020 [Resursă electronică]. Vol. 1 / Univ. Tehn. a Mold. – Ch.: Tehnica –UTM, 2020. – 528 p. 

 

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor (2020 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor = The Technical Scientific Conference of Undergraduate, Master and pdh Students, 1 – 3 aprilie, 2020 [Resursă electronică]. Vol. 2 / Univ. Tehn. a Mold. – Ch.: Tehnica –UTM, 2020. – 597 p. 

 

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor (2019 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, 26 – 29 martie, 2019 [Resursă electronică]. Vol. 1 / Univ. Tehn. a Mold. – Ch.: Tehnica –UTM, 2019. – 614 p. 

 

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor (2019 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, 26 – 29 martie, 2019 [Resursă electronică]. Vol. 2 / Univ. Tehn. a Mold. – Ch.: Tehnica –UTM, 2019. – 609 p. 

 

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2017 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 16 – 18 noiembrie, 2017 [Resursă electronică]. Vol. 1 / Univ. Tehn. a Mold. – Ch.: Tehnica –UTM, 2017. – 547 p. 

 

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2017 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 16 – 18 noiembrie, 2017 [Resursă electronică]. Vol. 2 / Univ. Tehn. a Mold. – Ch.: Tehnica –UTM, 2017. – 529 p. 

 

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2016 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 1-14 decembrie, 2016 [Resursă electronică]. Vol. 1 / Univ. Tehn. a Mold. – Ch.: Tehnica –UTM, 2016. – 449 p. 

 

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2016 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 1-14 decembrie, 2016 [Resursă electronică]. Vol. 2 / Univ. Tehn. a Mold. – Ch.: Tehnica –UTM, 2016. – 438 p. 

 

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2015 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 26-28 noiembrie, 2015 [Resursă electronică]. Vol. 1 / Univ. Tehn. a Mold. – Ch.: Tehnica –UTM, 2016. – 403 p. 

 

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2015 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 26-28 noiembrie, 2015 [Resursă electronică]. Vol. 2 / Univ. Tehn. a Mold. – Ch.: Tehnica –UTM, 2016. – 470 p. 

 

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2015 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 26-28 noiembrie, 2015 [Resursă electronică]. Vol. 3 / Univ. Tehn. a Mold. – Ch.: Tehnica –UTM, 2016. – 484 p. 

 

Conferinţa jubiliară tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2014 ; Chişinău)
Conferinţa jubiliară tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor consacrată celei de-a 50-a aniversări a U.T.M., 201-21 octombrie 2014. Vol. 1 / Univ. Tehn. a Mold. – Ch.: Tehnica –UTM, 2015. – 532 p. 

 

Conferinţa jubiliară tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2014 ; Chişinău)
Conferinţa jubiliară tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor consacrată celei de-a 50-a aniversări a U.T.M., 201-21 octombrie 2014. Vol. 2 / Univ. Tehn. a Mold. – Ch.: Tehnica –UTM, 2015. – 584 p. 

 

Conferinţa jubiliară tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2014 ; Chişinău)
Conferinţa jubiliară tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor consacrată celei de-a 50-a aniversări a U.T.M., 201-21 octombrie 2014. Vol. 3 / Univ. Tehn. a Mold. – Ch.: Tehnica –UTM, 2015. – 542 p. 

 

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2013 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 15-23 noiembrie 2013. Volumul 1 / Univ. Tehn. a Mold. – Ch.: Tehnica-UTM, 2014. – 460 p. 

 

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2013 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 15-23 noiembrie 2013. Volumul 2 / Univ. Tehn. a Mold. – Ch.: Tehnica-UTM, 2014. – 493 p. 

 

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2013 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 15-23 noiembrie 2013. Volumul 3 / Univ. Tehn. a Mold. – Ch.: Tehnica-UTM, 2014. – 471 p. 

 

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2012 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 15-17 noiembrie 2012. Volumul 1 / Univ. Teh. a Mold. – Ch.: Tehnica-UTM, 2012. – 516 p. 

 

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2012 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 15-17 noiembrie 2012. Volumul 2 / Univ. Teh. a Mold. – Ch.: Tehnica-UTM, 2012. – 522 p. 

 

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2012 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 15-17 noiembrie 2012. Volumul 3 / Univ. Teh. a Mold. – Ch.: Tehnica-UTM, 2012. – 523 p. 

 

Conferinta tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2011 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 08-10 decembrie 2011. Volumul 1 / Univ. Teh. a Mold. – Ch.: U.T.M., 2011. – 518 p. 

 

Conferinta tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2011 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 08-10 decembrie 2011. Volumul 2 / Univ. Teh. a Mold. – Ch.: U.T.M., 2011. – 461 p. 

 

Conferinta tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2011 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studentilor, 08-10 decembrie 2011. Volumul 3 / Univ. Teh. a Mold. – Ch.: U.T.M., 2011. – 420 p. 

 

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 17-19 noiembrie 2010. Volumul 1 / Univ. Teh. a Mold. – Ch., 2010. – 430 p. 

 

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 17-19 noiembrie 2010. Volumul 2 / Univ. Teh. a Mold. – Ch., 2010. – 512 p. 

 

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010 ; Chişinău)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 17-19 noiembrie 2010. Volumul 3 / Univ. Teh. a Mold. – Ch., 2010. – 298 p. 

 
Cărţi noi
Mai mult
Repozitoriul instituţional
Proiecte
Baze de date abonate

Mai mult

© 2001 - 2016 Biblioteca
Tehnico–Ştiinţifică a UTM