Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
Autentificare  
Web Opac UTM;              Catalog Electronic;              Repozitoriu Institutional;
Tel. 022 509971;      E-mail: library@lib.utm.md        
  Lucrările profesorilor U.T.M.
library.utm.md 
Prima pagină
Despre bibliotecă Biblioteca electronică
Întreabă bibliotecarul Materiale editate la U.T.M  Expoziţie virtuală             
Anul 2017    Anul 2016    Anul 2015    Anul 2014    Anul 2013    Anul 2012    Anul 2011    Anul 2010    Anul 2009    Anul 2008    Anul 2007    Anul 2006    Anul 2005   
Literatura electronică       Achiziţii noi e-Resurse
Achiziţii de carte Publicaţii periodice
Baze de date Date de contact  
Noutăţi
03.04.2023
Dragi absolvenţi ai facultăţilor Agricole !

Cu prilejul jubileului de 90 ani ai învăţământului agricol din Republica Moldova, Biblioteca Filială a Facultăţilor de Ştiinţe Agricole, Silvice şi ale Mediului şi de Medicină Veterinară ale Bibliotecii Ştiinţifice a UTM lansează campania "O carte pentru generaţiile viitoare de agricultori".
Campania se va desfăşura în perioada aprilie – septembrie 2023.

Detalii aici ...

܀ ܀ ܀

Mai mult

Acum pe site sunt 13 utilizatori.
Acest site a fost accesat de ori

Boxa de idei:
Nume:

     


Web Opac UTM;


Informator


Conferinţe
Studii masterale
Studii doctorale
Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii
Facultatea Tehnologia Alimentelor
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Facultatea Urbanism şi Arhitectură
Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru
Facultatea Inginerie economică şi Business
Facultatea Textile şi Poligrafie
Facultatea Medicină Veterinară

Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru

Departamentul Inginerie Civilă şi GeodezieAlegerea şi amplasarea pe şantier a utilajelor şi mecanismelor de ridicat: Indicaţii metodice / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Dep. Inginerie Civilă şi Geodezie; elab.: Visarion Plămădeală, Alexandru Râşcovoi; red. resp.: Ion Rotaru. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2017. – 32 p.


 

 

Bencheci, Mihail
Termotehnica, teoria arderii şi exploziei : Ciclu de prelegeri / Mihail Bencheci, Efim Olaru ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Inginerie Civilă şi Geodezie. – Ch. : Tehnica-UTM, 2017. – 332 p. 

 

Construcţii din lemn. Calculul elementelor solicitate axial în exemple : Îndrumar metodic / elaborare : A. Taraneno, V. Ţibichi ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Departamentul Inginerie Civilă şi Geodezie. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 44 p.


 

 

Construcţii din lemn. Elemente solicitate axial. Principii de calcul : Material didactic / elaborare : A. Taraneno, V. Ţibichi ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Departamentul Inginerie Civilă şi Geodezie. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 36 p.


 

 

Cobuşcean, Ion
Îndrumar metodic la disciplina "Securitatea activităţii vitale în proiectele tezelor de licenţă" / [Ion Cobuşcean, Tamara Popov ; red. resp.: Efim Olaru] ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Dep. Inginerie Civilă şi Geodezie . – Ch. : Tehnica-UTM, 2017. – 32 p. 

 

Expertiza obiectivelor afectate de incendiu : Ciclu de prelegeri / Olaru Efim , Bencheci Mihail; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Inginerie Civilă şi Geodezie. – Ch.: Tehnica-UTM, 2020. – 185 p.


 

 

Gangan, Liliana
Protecţia chimică şi radiativă: Ciclu de prelegeri / Liliana Gangan; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Inginerie Civilă şi Geodezie. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 56 p. 

 

Ghid metodic privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea stagiului de practică în producţie (managerială) / elab.: Oleg Cucu, Nicolae Lucaşenco ; red. resp.: Oleg Cucu] ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Inginerie Civilă şi Geodezie. – Ch. : Tehnica-UTM, 2018. - 24 p.


 

 

Ghid metodic privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea stagiului de practică în producţie (tehnologică) / elab.: Oleg Cucu, Nicolae Lucaşenco ; red. resp.: Oleg Cucu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Inginerie Civilă şi Geodezie. – Ch. : Tehnica-UTM, 2018. - 24 p.


 

 

Olaru, Efim
Bazele fizico-chimice ale dezvoltării şi stingerii incendiilor : Ciclu de prelegeri. / Efim Olaru ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Inginerie Civilă şi Geodezie. – Ch.: Tehnica-UTM, 2020. – 200 p. 

 

Olaru, Efim
Echipamente şi accesorii de intervenţie la incendii : Ciclu de prelegeri / Efim Olaru ; resp. de ed.: Efim Olaru ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Inginerie Civilă şi Geodezie. – Ch.: Tehnica-UTM, 2019. – 132 p. 

 

Olaru, Efim
Exploatarea mijloacelor tehnice de intervenţie la incendii : Ciclu de prelegeri / Efim Olaru ; resp. de ed.: Efim Olaru ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Inginerie Civilă şi Geodezie. – Ch.: Tehnica-UTM, 2020. – 161 p. 

 

Olaru, Efim
Instalaţii automate de semnalizare şi stingere a incendiilor : Curs universitar / Efim olaru, Mihail Capră ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Departamentul Inginerie Civilă şi Geodezie. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 180 p. 

 

  
Olaru, Efim
Managementul securității în tehnosferă: Ciclu de prelegeri / Efim Olaru, Svetlana Haritonov; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Departamentul Inginerie Civilă și Geodezie. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 200 p. ISBN 978-9975-45-779-8. 

 

Olaru, Efim
Pregătirea medicală a salvatorilor: Curs universitar / Efim Olaru, Tamara Popov, Adriana Dandara ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Inginerie Civilă şi Geodezie. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 180 p. 

 

  
Olaru, Efim
Securitatea şi sănătatea în muncă: Suport de curs / Efim Olaru, Svetlana Haritonov; responsabil de ediție: Efim Olaru; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Departamentul Inginerie Civilă și Geodezie. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2023. – 344 p. ISBN 978-9975-45-920-4. 

 

Olaru, Efim
Stabilitatea construcţiilor în condiţii de incendiu: Curs universitar/ Efim Olaru; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Departamentul Inginerie Civilă şi Geodezie, Programul de Studii Inginerie Antiincendii şi Protecţie Civilă. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – 243 p. ISBN 978-9975-45-720-0. 

 

Olaru, Efim
Tehnica de intervenţie la incendii : Ciclu de prelegeri / Efim Olaru ; resp. de ediţie: Efim Olaru ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Inginerie Civilă şi Geodezie. – Ch. : Tehnica-UTM., 2018. – 108 p. 

 

  
Nistor-Lopatenco, Livia
Managementul și economia lucrărilor topogeodezice: Indicații metodice pentru lucrările de laborator / Livia Nistor-Lopatenco, Diana Gavrilov; redactor responsabil: Livia Nistor-Lopatenco; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Departamentul Inginerie Civilă și Geodezie. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 44 p. ISBN 978-9975-45-815-3. 

 

Proiectarea tehnologică în domeniul construcţiilor : Note de curs / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Dep. Inginerie Civilă şi Geodezie; elab.: Visarion Plămădeală, Alexandru Râşcovoi; red. resp.: Ion Rotaru. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 63 p.


 

 

  
Protecția chimică și radiativă: Suport de curs / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, Departamentul Inginerie Civilă și Geodezie; elaborare: Svetlana Haritonov [et al.]; redactor responsabil: Svetlana Haritonov. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 250 p. ISBN 978-9975-45-814-6.


 

 

  
Vlasenco, Ana
Cartografie digitală: Îndrumar metodic privind elaborarea proiectului de an / Ana Vlasenco, Alexandru Pantaz; redactor responsabil: Ana lasenco; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Departamentul Inginerie Civilă și Geodezie. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. ISBN 978-9975-45-780-4. 

 

Vlasenco, Ana
Proiecţii cartografice: Suport de curs / Ana Vlasenco, Vasile Chiriac; redactor responsabil: Ana Vlasenco; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Departamentul Inginerie Civilă şi Geodezie. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – 184 p. ISBN 978-9975-45-690-6. 

 

Полканов, В. Н.
Учёт реологических свойств глинистых грунтов при освоении склоновых территорий Молдовы : Монография / В.Н. Полканов, А.В. Кырлан; отв. ред.: В.Н. Полканов; Технический Университет Молдовы, Факультет Строительства, Геодезии и Кадастра, Департамент Гражданской Инженерии и Геодезии. Chişinău: Tehnica-UTM, 2020. – 187 p. ISBN 978-9975-45-653-1. 

 

Полканов, Владимир Николаевич
Управление риском при строительстве на оползневых склонах Молдовы: Монография / В. Н. Полканов, О. С. Чебан, А. В. Полканова. Технический университет Молдовы, Факультет строительства, геодезии и кадастра, Департамент гражданской инженерии и геодезии. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – 152 p. 

 

Departamentul Inginerie, Management şi Evaluarea ImobiluluiAlbu, Ion
Evaluarea tehnică a construcţiilor: Curs de prelegeri / Ion Albu, Svetlana Albu; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Departamentul Inginerie, Drept şi Evaluarea Imobilului. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2020. – 336 p. 

 

  
Albu, Ion
Indicaţii metodice privind elaborarea proiectului de an la disciplina Management investițional: Tema: Evaluarea eficienței economice a proiectului de dezvoltare a imobilului / Ion Albu, Doina-Cezara Albu; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. ISBN 978-9975-45-795-8. 

 

  
Albu, Svetlana
Estimarea valorilor proprietăților imobiliare: Note de curs / Svetlana Albu; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, Departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 176 p. ISBN 978-9975-45-806-1. 

 

Albu, Svetlana
Diagnosticarea activităţii economice: Curs de prelegeri / Svetlana Albu, Angela Moraru; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Construcţii, Geodezie și Cadastru, Departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2020. – 108 p. 

 

Albu, Svetlana
Finanţe imobiliare : Note de curs / Svetlana Albu, Angela Moraru; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Construcţii, Geodezie și Cadastru, Departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2020. – 100 p. 

 

Bostan, Ina
Dreptul familiei: Manual / Ina Bostan; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Departamentul Inginerie, Drept şi Evaluarea Imobilului. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2020. – 390 p. 

 

Bostan, Ina
Metodologia cercetării în domeniul dreptului : Suport de curs / Ina Bostan ; red. resp.: Natalia Chiriac ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Drept. – Ch. : Tehnica-UTM, 2018. – 80 p. 

 

Bulat, Irina
Managementul imobilului: Note de curs / Irina Bulat; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Departamentul Inginerie, Drept şi Evaluarea Imobilului. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – 120 p. ISBN 978-9975-45-725-5. 

 

Catan, Victor
Drept diplomatic şi drept consular : Suport de curs / Victor Catan ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Inginerie, Drept, Evaluarea Imobilului. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2020. - 115 p. - Bibliogr.: p.110-112. - ISBN 978-9975-45-615-9. 

 

Catan, Victor
Organele de ocrotire a normelor de drept : Suport de curs / Victor Catan ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Drept. – Ch. : Tehnica-UTM, 2019. – 107 p. 

 

Chiriac, Natalia
Drept privat roman : Suport de curs / Natalia Chiriac ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Inginerie, Drept şi Evaluarea Imobilului. – Ch.: Tehnica-UTM, 2019. – 216 p. 

 

Dezvoltarea pieţei imobiliare a Republicii Moldova prin prisma analizei repartizării teritoriale după regiunile de dezvoltare: Lucrare metodică/ Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Construcţii, Geodezie și Cadastru, Departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului; elaborare: Anna Leșan. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – 92 p. ISBN 978-9975-45-669-2.


 

 

  
Dreptul afacerilor: Manual / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, Departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului; elaborare: Ina Bostan, Oleg Tănase. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 372 p. ISBN 978-9975-45-834-4.


 

 

  
Dreptul proprietății intelectuale: Suport de curs / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, Departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului; elaborare: Ina Bostan, Viorica Ursu. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. ISBN 978-9975-45-844-3.


 

 

Marian, Maria Liliana
Etica profesională şi bazele comunicării : Suport de curs / Maria-Liliana Marian, Irina Bulat ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Departamentul Inginerie, Drept şi Evaluarea Imobilului. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 112 p. - Anexe p. 105-110. 

 

Marian, Maria Liliana
Management operaţional 1 : Suport de curs / Maria Liliana Marian ; red.: Svetlana Albu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Inginerie, Management şi Evaluarea Imobilului. – Ch.: Tehnica-UTM,2019. – 72 p. 

 

Protecţia juridică a drepturilor omului: Note de curs / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Drept ; elab.: Victor Catan. – Ch. : Tehnica-UTM, 2018. – 99 p.


 

 

Sanduţa, Tatiana
Evaluarea terenurilor : Suport de curs / Tatiana Sanduţa ; Universit. Tehn. a Mold., Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Inginerie, Drept şi Evaluarea Imobilului. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2020. - 256 p. ISBN 978-9975-45-623-4. 

 

Marian, Maria Liliana
Management operaţional 2 : Suport de curs / Maria Liliana Marian ; red.: Eugenia Balan ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Inginerie, Management şi Evaluarea Imobilului. – Ch.: Tehnica-UTM,2019. – 69 p. 

 

Marian, Maria Liliana
Management strategic: Suport de curs / Maria-Liliana Marian, Irina Bulat; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Departamentul Inginerie, Drept şi Evaluarea Imobilului. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – 81 p. ISBN 978-9975-45-716-3. 

 

Sanduţa, Tatiana
Teoria evaluării : Culegere de teste şi probleme / Tatiana Sanduţa ; red. resp.: Svetlana Albu]; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Inginerie, Management şi Evaluarea Imobilului. – Ch. : Tehnica-UTM, 2018. – 116 p. 

 

Sanduţa, Tatiana
Teoria evaluării : Suport de curs / Tatiana Sanduţa ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Inginerie, Management şi Evaluarea Imobilului. – Ch. : Tehnica-UTM, 2019. – 228 p. 

 

Stratila, Alina
Economia construcţiilor : Suport de curs / Alina Stratila, Ion Albu, Liubov Usturoi ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Inginerie, Management şi Evaluarea Imobilului. – Ch. : Tehnica-UTM, 2019. – 124 p. 

 

Ursu, Viorica
Drept civil. Introducere: (Studiu practic: speţe, studii de caz): Lucrare metodică / Ursu Viorica, Chiriac Natalia; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadarstru, Departamentul Inginerie, Drept şi Evaluarea Imobilului. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2020. – 216 p. 

 

Ursu, Viorica
Dreptul civil. Introducere: Manual / Viorica Ursu, Natalia Chiriac; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Departamentul Inginerie, Drept şi Evaluarea Imobilului. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2020. – 492 p. 

 

Ursu, Viorica
Noţiuni de logică şi psihologie : Manual / Viorica Ursu; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Inginerie, Management şi Evaluarea Imobilului. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2020. - 276 p. - Bibliogr. după teme. - ISBN 978-9975-45-621-0. 

 

Usturoi, Liubov
Economia ramurii : Tema: Economia unităţii specializate de salvatori şi pompieri: Indicaţii metodice privind elaborarea lucrării de curs / [Liubov Usturoi, Efim Olaru] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Inginerie, Management şi Evaluarea Imobilului. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 16 p. 

 

Usturoi, Liubov
Economia construcţiilor : Îndrumar metodic privind elaborarea compartimentului economic la proiectul de licenţă / [L. Usturoi, L. Jitari] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Inginerie, Management şi Evaluarea Imobilului. – Ch.: Tehnica-UTM. – 2017. – 12 p. 

 

Usturoi, Liubov
Economia ramurii (construcţiilor) : Tema: "Bazele activităţii economice a întreprinderii" : Indicaţii metodice privind executarea lucrării de verificare pentru studenţii studii cu frecvenţă redusă / [Liubov Usturoi, Alina Stratila] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Inginerie, Management şi Evaluarea Imobilului. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 29 p. 

 

Основы государства и права : Учебное пособие / Бостан Ина, Урсу Виорика, Кириак Наталья, Иванов Юрий ; Технический Университет Молдовы, Факультет Строительства, Геодезии и Кадастра, Департамент Инженерии, Права и Оценки Недвижимости. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 188 p.


 

 

Publicaţiile editate până în anul 2017Catedra Tehnologia ConstrucţiilorProiectarea lucrărilor de betonare pe timp friguros : Îndrumar pentru elaborarea lucrării de an / Univ. Teh. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Cat. Tehnologia Construcţiilor. – Ch.: Tehnica–UTM, 2016. – 35 p.


 

 

Tehnologia construcţiilor monolite în condiţii extremale : Îndrumar pentru lucrări de laborator / alcăt.: Oleg Cucu ; red. res p. Andrei Isac ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru,Geodezie şi Construcţii,. Cat. Tehnologia Construcţiilor.- Ch.: U.T.M., 2007 . – 42 p.


 

 

Технология возведения нулевого цикла здания : Методические указания к выполнению курсовой работы на практических занятиях / Сост.: Диденкул А.С, Овчаренко Н.С. ; Техн. Унив. Молдовы. Каф. Технологии строительства .- Ch.: U.T.M, 2007.-
Часть 1 .- 49 p. 

 

Диденкул А.С.
Методические указания к выполнению курсового проекта на тему : «Возведение железобетонных монолитных конструкций в зимних условиях »/ Диденкул А.С, Овчаренко Н.С. ; Техн. Унив. Молдовы. Каф. Технологии строительства .- K. : Т.У.М. , 2007.- 29 с 

 

Диденкул А.С.
Специальные технологии в строительстве : Учебное пособие / А. С. Диденкул, О. С. Куку ; Тех. Унив. Молд., Фак. Кадастра, Геодезии и Строит., Каф. Технол. Строит. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 188 p. 

 

Диденкул А.С.
Технология возведения зданий и сооружений : Учеб. пособ. / А. С. Диденкул ; Техн. Унив. Молд., Фак. Кадастра, Геодезии и Строит., Каф. Технол. Строит. – 2–е изд., перераб. и доп. – Ch.: Tehnica–UTM, 2016. – 132 p. 

 

Диденкул А.С.
Технология возведения зданий и сооружений : Учеб. пособ. А. С. Диденкул ; Техн. Унив. Молд., Фак. Кадастра, Геодезии и Строит., Каф. Технол. Строит. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 175 p. 

 

Инженерная геология : Методические указания к курсовой работе по инженерной геологии для специальности CFDP / сост.: Полканов В. Н., Фуниеру Н. Г., Маковей Ю. А. ; Техн. Унив. Молд. – Кишинэу, 2008. – 32 p.


 

 

Инженерная геология : Методические указания и задания к контрольным работам для студентов заочной формы обучения / сост.: Полканов В. Н., Фуниеру Н. Г., Маковей Ю. А. ; Техн. Унив. Молд. – Кишинэу, 2008. – 32 p.


 

 

Основы инженерной геологии для студентов специальности «Строитель-ство дорог, мостов и железнодорожных путей» : Учебно-методические мате-риалы / сост.: В. Н. Полканов, Н. Г. Фуниеру ; Техн. Унив. Молд. – Кишинэу , 2008. – 45 p.


 

 

Catedra Drept PatrimonialAiloaiei, Angela
Aspecte juridico-penale ale omorului la comandă / A. Ailoaiei ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Constr., Cat. Drept Patrimon. – Ch.: U.T.M., 2008. – 100 p. 

 

Bostan, Ina
Drept comercial : Suport de curs / [Ina Bostan] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Constr., Cat. Drept Patrimon. – Ch.: Tehnica - UTM, 2013. – 222 p. 

 

Bostan, Ina
Dreptul afacerilor : Suport de curs / Ina Bostan, Denis Băbălău ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Constr., Cat. Drept Patrimon.. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 96 p. 

 

Catan, Victor
Drept constituţional : Suport de curs / Victor Catan, Carolina Catan ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Constr., Cat. Drept Patrimon. – Ch.: Tehnica – UTM, 2017. – 144 p. 

 

Catan, Victor
Organele de ocrotire a normelor de drept : Suport de curs / Victor Catan ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Constr., Cat. Drept Patrimon. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 113 p. 

 

Climova, Alla
Drept imobiliar şi drept civil : Indicaţii metodice privind elaborarea tezelor de an / [Alla Climova, Ilie Teacă] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Constr., Cat. Drept Patrimon. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 92 p. 

 

Climova, Alla
Dreptul contractelor : Suport de curs / [Alla Climova] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Constr., Cat. Drept Patrimon., Program. de Studii de Masterat, Drept Patrimon. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 113 p. 

 

Climova, Alla
Particularităţile procedurii de examinare a litigiilor cadastrale : Suport de curs / Climova Alla, Pisarenco Olga ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Constr., Cat. Drept Patrimon. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 113 p. 

 

Drept funciar : Schiţă de curs / elab. : Ilie Teacă ; red. res p. Veronica Sîrbu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Cat. Drept Patrimonial .- Ch.: U.T.M., 2007. – 237 p.


 

 

Lozovanu, Constantin
Filosofia dreptului : Curs de prelegeri / Constantin Lozovanu ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Constructii, Cat. Drept Patrimonial. – Ch.: U.T.M., 2008. - 155 p. 

 

Pisarenco, Olga
Drept administrativ : Suport de curs / Olga Pisarenco ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Constr., Cat. Drept Patrimon. – Ch.: Tehnica – UTM, 2017. – 128 p. 

 

Pisarenco, Olga
Drept procesual civil : Îndrumar metodic privind elaborarea lucrărilor de an [Olga Pisarenco] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Constr., Cat. Drept Patrimon. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 36 p. 

 

Pisarenco, Olga
Metodologia întocmirii actelor procesual civile : Suport de curs / [Olga Pisarenco] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Constr., Cat. Drept Patrimon. – Ch.: Tehnica - UTM, 2015. – 88 p. 

 

Pisarenco, Olga
Procedura şi practica Curţii Europene a Drepturilor Omului : Note de curs / Olga Pisarenco ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Constr., Cat. Drept Patrimon. – Ch.: Tehnica – UTM, 2017. – 276 p. 

 

Pisarenco, Olga
Procedura şi practica Curţii Europene a Drepturilor Omului : Suport de curs / Olga Pisarenco ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Constr., Cat. Drept Patrimon. – Ch.: Tehnica – UTM, 2017. – 63 p. 

 

Pisarenco, Olga
Răspunderea administrativă şi contenciosul administrativ : Suport de curs / Olga Pisarenco ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Constr., Cat. Drept Patrimon. – Ch.: Tehnica – UTM, 2017. – 142 p. 

 

Planul de învăţământ : Fişe de curs : studii superioare de masterat ciclul 2 / [Climova Alla, Teacă Ilie, Ursu Viorica [et al.]] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Constr., Cat. Drept Patrimon. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 96 p.


 

 

Drept cadastral : Suport de curs / Ilie Teacă, Alla Climova ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Constr., Cat. Drept Patrimon., Program. de Studii de Masterat, Drept Patrimon. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 105 p.


 

 

Problemele reglementării regimului proprietăţii funciare : Suport de curs / Ilie Teacă ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Constr., Cat. Drept Patrimon., Program. de Studii de Masterat, Drept Patrimon. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 81 p.


 

 

Ursu, Viorica
Drepturile patrimoniale : Suport de curs / Viorica Ursu ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Constr., Cat. Drept Patrimon. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 112 p. 

 

Ursu, Viorica
Schiţă de curs la disciplina "Drept financiar-fiscal" / Viorica Ursu ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Cat. Drept Patrimonial. – Ch.: U.T.M., 2010. – 117 p. 

 

Catedra Evaluarea şi Managementul ImobiluluiAlbu, Ion
Analiza factorială a valorii pe piaţă a imobilului rezidenţial : monografie / Ion Albu, Svetlana Albu, Nicolae Ţurcan (red.res p.) ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Cat. Evaluarea şi Managementul Imobilului .- Ch.: U.T.M., 2007. – 128 p. 

 

Albu, Svetlana
Evaluarea drepturilor asupra proprietăţilor imobiliare : Practicum / Svetlana Albu ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Cat. Evaluarea şi Managementul Imobilului. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 171 p. 

 

Albu, Svetlana
Investiţii în bunuri imobiliare. Tema : „Evaluarea eficienţei economice a pro-iectului de dezvoltare a imobilului” : Îndrumar metodic privind elaborarea proiectu-lui de an / Albu Svetlana, Usturoi Liubov ; red. resp.: I. Albu ; Univ. Tehn a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Cat. Evaluarea şi Managem. Imobilului . - Ch.: U.T.M., 2009. – 24 p. 

 

Albu, Svetlana
Management investiţional (în construcţii) : Manual / [Svetlana Albu, Ion Albu, Liubovi Usturoi] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Cat. Evaluarea şi Managem. Imobilului. - Ch.: Tehnica-UTM, 2016. – 316 p. 

 

Albu, Svetlana
Piaţa imobiliară : Lucrare ştiinţifico-metodică privind analiza pieţei imobiliare (exemplul mun. Chişinău) / Svetlana Albu, Ion Albu ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Cat. Evaluarea şi Managem. Imobilului. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 143 p. 

 

Buzu, Olga
Bazele activităţii economice ale întreprinderii pe piaţa imobiliară : Îndrumar metodic / Buzu Olga ; red.res p. : Liubov Usturoi ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Cat. Evaluarea şi Managementul Imobilului .- Ch.: U.T.M., 2007. – 38 p. 

 

Cojuhari, Irina
Management : Indicaţii metodice pentru lecţii practice / Irina Cojuhari, Irina Bulat, Maria-Liliana Marian] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Evaluarea şi Managementul Imobilului. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. - 43 p. 

 

Îndrumar metodic privind practica metodică pentru studenţii specialităţii 584.3 Evaluarea imobilului / elab.: Svetlana Albu ; red. res p. : Tatiana Sănduţa ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Cat. Evaluarea şi Managementul Imobilului .- Ch.: U.T.M., 2007. - 19 p.


 

 

Marian, Liliana
Etica profesională şi bazele comunicării : Ciclu de prelegeri / Liliana Marian ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Cat. Evaluarea şi Managementul Imobilului. – Ch.: U.T.M., 2008. - 96 p. 

 

Marian, Maria Liliana
Management în construcţii şi etică profesională : Culegere de teste / [Maria Liliana Marian ; red. resp.: Svetlana Albu] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Cat. Evaluarea şi Managem. Imobilului. – Ch.: U.T.M., 2012. – 35 p. 

 

Sanduţa, Tatiana
Evaluarea terenurilor: Practicum / Tatiana Sanduţa; Univ. Teh. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Cat. Evaluarea şi Managem. Imobilului. – Ch.: Tehnica–UTM, 2017. – 196 p. 

 

Usturoi, Liubov
Development : Dezvoltarea imobilului : Curs universitar / Liubov Usturoi, Svetlana Albu ; red. resp.: Iurie Dohmilă ; Univ. Tehn a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Cat. Evaluarea şi Managem. Imobilului . - Ch.: U.T.M., 2009. – 94 p. 

 

Usturoi, L.
Economia întreprinderii : Culegere de probleme pentru lecţii practice / L. Usturoi, L. Novicova, A. Stratila ; Univ. Tehn a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Cat. Evaluarea şi Managem. Imobilului . - Ch.: U.T.M., 2010. – 112 p. 

 

Ţurcan, Iuliu
Statistica ramurii : Note de curs / Iuliu Ţurcan, Rina Ţurcan ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Cat. Evaluarea şi Managem. Imobilului. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 98 p. 

 

Албу, Светлана
EИнвестиции в недвижимость. Тема : «Оценка экономической эффективности проекта развития недвижимости» : Метод. указ. по разработке курсового проекта / Светлана Албу, Любовь Устурой ; отв. ред.: И. Албу ; Техн. Унив. Молд., Фак. Кадастра, Геодезии и Строит., Каф. Оценки и Менеджм. Недвижим. – Кишинэу : ТУМ, 2009. – 24 p. 

 

Бузу, О. В.
Основы экономической деятельности предприятия на рынке недвижимости : Методические указания / Бузу О. В. ; отв. ред.: Устурой Л.В.; Техн. Унив. Молдовы, Фак. Геодезии, Строительства и Кадастра, Каф. Оценки и Менеджмента Недвижимости .- К.: Т.У.М. , 2007.- 37 p. 

 

Устурой, Любовь
Девелопмент : Развитие недвижимости : Учеб. пособ. / Любовь Устурой, Светлана Албу ; отв. ред.: Евсей Шамис ; Техн. Унив. Молд., Фак. Кадастра, Геодезии и Строит., Каф. Оценки и Менеджм. Недвижим. – Кишинэу : ТУМ, 2008. – 97 p. 

 

Экономика предприятия – 2 : Учеб. пособ. / отв. ред.: Николай Цуркану ; Техн. Унив. Молд., Каф. Оценки и Менеджм. Недвижим., Каф. Экон. и Менеджм. в Строит. – Кишинэу : ТУМ, 2007. – 130 p.


 

 

Departamentul Inginerie Civilă şi GeodezieAlegerea şi amplasarea pe şantier a utilajelor şi mecanismelor de ridicat: Indicaţii metodice / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Dep. Inginerie Civilă şi Geodezie; elab.: Visarion Plămădeală, Alexandru Râşcovoi; red. resp.: Ion Rotaru. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2017. – 32 p.


 

 

Cobuşcean, Ion
Îndrumar metodic la disciplina "Securitatea activităţii vitale în proiectele tezelor de licenţă" / [Ion Cobuşcean, Tamara Popov ; red. resp.: Efim Olaru] ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Dep. Inginerie Civilă şi Geodezie . – Ch. : Tehnica-UTM, 2017. – 32 p. 

 

Gangan, Liliana
Protecţia chimică şi radiativă: Ciclu de prelegeri / Liliana Gangan; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Inginerie Civilă şi Geodezie. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 56 p. 

 

Olaru, Efim
Pregătirea medicală a salvatorilor: Curs universitar / Efim Olaru, Tamara Popov, Adriana Dandara ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Inginerie Civilă şi Geodezie. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 180 p. 

 

Olaru, Efim
Stabilitatea psihologică a omului în situații excepționale: Curs universitar / Efim Olaru; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, Departamentul Inginerie Civilă și Geodezie, Programul de Studii Inginerie Antiincendii și Protecție Civilă. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – 260 p. ISBN 978-9975-45-693-7. 

 

Proiectarea tehnologică în domeniul construcţiilor : Note de curs / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Dep. Inginerie Civilă şi Geodezie; elab.: Visarion Plămădeală, Alexandru Râşcovoi; red. resp.: Ion Rotaru. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 63 p.


 

 

Catedra Geodezie, Cadastru şi GeotehnicăNotă: Ediţiile publicaţiilor incepând cu anul 2017 le puteţi găsi la Departamentul Geodezie, Cadastru şi Geotehnică
Exploatări miniere de suprafaţă / elab. : Constantin Tarnovschi, Nina Corlăteanu ; red. res p. Constantin Tarnovschi ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Cat. Geodezie, Cadastru şi Geotehnică.-Ch.: U.T.M., 2007.-121 p.


 

 

Exploatări miniere subterane / elab. : Constantin Tarnovschi, Nina Corlăteanu ; red. res p.: Constantin Tarnovschi ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Cat. Geodezie, Cadastru şi Geotehnică .- Ch.: U.T.M., 2007.- 161 p.


 

 

Explorarea şi evaluarea zăcămintelor / elab. : Constantin Tarnovschi, Nina Corlăteanu ; red. res p. Constantin Tarnovschi ; Univ. a Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Cat. Geodezie, Cadastru şi Geotehnică .- Ch.: U.T.M., 2007.- 53 p.


 

 

Grama, Vasile
Lexicon cadastral / Vasile Grama, Mihail Turculet, Livia Nistor-Lopatenco ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Geodezie, Cadastru si Geotehnica. – Ch.: U.T.M., 2008. - 248 p. 

 

Nistor-Lopatenco, Livia
Lexicon cadastral / Livia Nistor-Lopatenco, Mihail Turculeţ, Vasile Grama ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Cat. Geodezie, Cadastru şi Geotehnică. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 276 p. 

 

Orlov, Simion
Ghid pentru practica geologică la specialitatea "Ingineria şi managemen-tul zăcămitelor, minerit" / [S. Orlov, S. Lungu ; red. resp.: S. Czeapek] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie ţi Constr., Cat. Geodezie, Cadastru şi Geotehnică. – Ch.: U.T.M., 2012. – 28 p. 

 

Polcanov, Vladimir
Determinarea rezistenţei şi verificarea stabilităţii terenului de fundare : Indicaţii metodice / Vladimir Polcanov, Natalia Funieru ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Constr., Cat. Geodezie, Cadastru şi Geotehnică. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 104 p. 

 

Tarnovschi, Constantin
Bazele mineritului: Ciclu de prelegeri / Constantin Tarnovschi; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Cat. Geodezie, Cadastru şi Geotehnică. - Ch.: U.T.M.- 2007.- 167 p. 

 

Tarnovschi, Constantin
Prepararea substanţelor minerale utile : Ciclu de prelegeri / Constantin Tarnovschi ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Cat. Geodezie, Cadastru şi Geotehnică. – Ch.: U.T.M., 2008. – 77 p. 

 

Urmărirea comportării construcţiilor : Curs de prelegeri / elab. : Constantin Tarnovschi ; red. res p. : Constantin Tarnovschi ; Univ. Tehn. a Moldovei. Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii. Catedra Geodezie, Cadastru şi Geotehnică.- Ch.: U.T.M., 2008.- 77 p.


 

 

Vlasenco, Ana
Cartografie matematică : Curs universitar / Ana Vlasenco, Vasile Chiriac ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Constr., Cat. Geodezie, Cadastru şi Geotehnică. – Ch.: U.T.M., 2012. – 256 p. 

 

Zăcăminte şi materiale de construcţie: Ciclu de prelegeri / elab. : Constantin Tarnovschi, Nina Corlăteanu ; red. res p. : Constantin Tarnovschi ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Cat. Geodezie, Cadastru şi Geotehnică.- Ch. : U.T.M., 2008. – 184 p.


 

 

Инженерная геодезия : Составление проекта вертикальной планировки строительной площадки : Методические указания к расчетно-графической работе / [сост.: А. Г. Боканча ; отв. ред.: А. Г. Боканча] ; Тех. Унив. Молд., Фак. Кадастра, Геодезии и Строит., Каф. Геодезии, Кадастра и Геотехники. – Кишинэу : ТУМ, 2013. – 28 p.


 

 

Полканов, В. Н.
Инженерная геология : Учебное пособие / В. Н. Полканов ; Технический Университет Молдовы, Факультет Кадастра, Геодезии и Строительства, Кафедра Геодезии, Кадастра и Геотехники. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. –
Ч. 1 : Основы минералогии и петрографии. – 2016. - 256 p. 

 

Полканов, В. Н.
Исследование строительных свойств грунтов лабораторными методами : Учебное пособие / В. Н. Полканов, О. С. Чебан ; Тех. Унив. Молд., Фак. Кадастра, Геодезии и Строит., Каф. Геодезии, Кадастра и Геотехники. – Кишинэу : ТУМ, 2012. – 124 p. 

 

Полканов, В. Н.
Опыт изучения инженерно-геологических условий устойчивости склонов и откосов искусственных сооружений : Монография / В. Н. Полканов, А. В. Полканова ; отв. ред.: А. В. Полканова ; Тех. Унив. Молд., Фак. Кадастра, Геодезии и Строит., Каф. Геодезии, Кадастра и Геотехники . – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 184 c. 

 

Полканов, В. Н.
Оценка прочности и устойчивости грунтов в основании сооружений : Учебное пособие / В. Н. Полканов, Н. Г. Фуниеру ; Тех. Унив. Молд., Фак. Кадастра, Геодезии и Строит., Каф. Геодезии, Кадастра и Геотехники. – Кишинэу : ТУМ, 2012. – 104 p. 

 

Полканов, В. Н.
Оценка прочности и устойчивости грунтов в основании сооружений : Учебное пособие / В. Н. Полканов, Н. Г. Фуниеру ; Тех. Унив. Молд., Фак. Кадастра, Геодезии и Строит., Каф. Геодезии, Кадастра и Геотехники. – Кишинэу : ТУМ, 2012. – 104 p. 

 

Полканов, В. Н.
Роль реологических процессов в развитии оползней на территории Молдовы : Монография / В. Н. Полканов ; Тех. Унив. Молд., Фак. Кадастра, Геодезии и Строит., Каф. Геодезии, Кадастра и Геотехники. – Ch.: Tehnica-UTM, 2013. – 176 p. 

 

Catedra Securitatea Activităţii VitaleBencheci, Mihail
Sisteme automate de comunicare şi alarmare : Curs de prelegeri / Mihail Bencheci, Galina Capră, Mihail Capră ; [red. resp.: Efim Olaru] ; Univ. Tehn. a Mold.i, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Cat. Securitatea Activităţii Vitale. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 147 p. 

 

Cobuscean, Ion
Îndrumar metodic la disciplina “Securitatea activităţii vitale în proiectele de diplomă / Ion Cobuşcean ; red. resp.: Efim Olaru ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Cadastru, Geod. şi Constr., Cat. Securit. Activit. Vitale. – Ch.: U.T.M., 2011. - 32 p. 

 

Cobuşcean, Ion
Pregătirea tactică a efectivului formaţiunilor de pompieri : Ciclu de prelegeri / Ion Cobuşcean ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Securitatea Activităţii Vitale. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 212 p. 

 

Inginerie antiincendii şi protecţie civilă : Ghid metodologic privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică / Efim Olaru, Mihai Bencheci, Ala Coşcodan, Adriana Dandara ; Univ. The. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Cat. Securitatea Activităţii Vitale. – Ch.: U.T.M., 2013. – 39 p.


 

 

Olaru, Efim
Asigurarea tehnico-materială a forţelor protecţiei civile : Curs universitar / Efim Olaru, Mihail Capră ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Cat. Securitatea Activităţii Vitale. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 184 p. 

 

Olaru, Efim
Dicţionar de ecologie şi protecţie a mediului / Efim Olaru ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Cat. Securitatea Activităţii Vitale. – Ch.: Tehnica – UTM. – 78 p. 

 

Olaru, Efim
Expertiza tehnică de specialitate : (Cercetarea incendiilor) : Ciclu de prelegeri / Efim Olaru ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Cat. Securitatea Activităţii Vitale. – Ch.: U.T.M., 2013. – 180 p. 

 

Olaru, Efim
Fiabilitatea sistemelor tehnice şi riscul tehnogenic : Ciclu de prelegeri / Efim Olaru ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Cat. Securitatea Activităţii Vitale. – Ch.: U.T.M., 2013. – 216 p. 

 

Olaru, Efim
Pregătirea tactico-psihologică a efectivului de intervenţie : Ciclu de prelegeri /Efim Olaru ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Cat. Securitatea Activităţii Vitale. – Ch.: Tehnica-UTM, 2013. – 108 p. 

 

Olaru, Efim
Prevenirea incendiilor şi exploziilor : Ciclu de prelegeri / Efim Olaru, Alexandru Râşcovoi, Mariana Ciobanu ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Cat. Securitatea Activităţii Vitale. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. - 199 p. 

 

Olaru, Efim
Protecţia mediului ambiant : Ciclu de prelegeri / Efim Olaru, Tamara Popov ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Constructii, Cat. Securitatea Activităţii Vitale. – Ch.: U.T.M., 2008. - 135 p. 

 

Olaru, Efim
Securitatea şi sănătatea în muncă : Ciclu de prelegeri / Efim Olaru ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Constr., Cat. Securit. Activit. Vitale. – Ch.: U.T.M., 2012. – 181 p. 

 

Olaru, Efim
Stabilitatea construcţiilor în condiţii de incendiu : ciclu de prelegeri / Efim Olaru ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Cat. Securitatea Activităţii Vitale .- Ch.: U.T.M., 2007.- 58 p. 

 

Olaru, Efim
Supravegherea de stat în domeniul securităţii la incendiu : Ciclu de prelegeri /Efim Olaru, Nicolae Soroceanu ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Constr., Cat. Securitatea Activităţii Vitale. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 132 p. 

 

Securitatea la incendiu a sistemelor inginereşti : Ghid metodologic / Mihail Bencheci, Efim Olaru, Mihail Capră, Mariana Ciobanu, Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Securitatea Activităţii Vitale. – Ch.: Tehnica-UTM, 2016. – 127 p.


 

 

Catedra Construcţii şi Mecanica StructurilorBîrcă, M.
Mecanica structurilor : Structuri static nedeterminate : Îndrumar metodic / [M. Bîrcă, I. Creţu ; red. resp.: A. Taranenco] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Constr., Cat. Constr. şi Mecanica Struct. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. - 104 p. 

 

Bîrcă, M.
Statica construcţiilor : Structuri static determinate : Indicaţii metodice / [M. Bîrcă, I. Creţu ; red. resp.: A. Taranenco] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Constr., Cat. Constr. şi Mecanica Struct. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 92 p. 

 

Ciupac, Ion
Beton armat şi beton precomprimat : Manual / Ion Ciupac ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Constr., Cat. Constr. şi Mecanica Struct. – Ch.: Tehnica – Info, 2013. – 436 p. 

 

Ciupac, I.
Calculul şi alcătuirea elementelor planşeului cu plăci şi grinzi din beton armat monolit / I. Ciupac, T. Sârbu ; Univ. Tehn. a Mold., Cat. Constr. şi Mecanica Struc-tur. Ch, 2002. – 82 p. 

 

Cîrlan, A.
Construcţii din beton armat : Calculul şi alcătuirea elementelor structuruii de rezistenţă a clădirilor industriale etajate din beton armat monolit : Material didactic / [A. Cîrlan, V. Gaşpar, T. Sârbu ; red. resp.: Teodor Sârbu] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Construcţii şi Mecanica Structurilor. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. - 172 p. 

 

Taranenco, A.
Dinamica structurilor din bare : Material didactic / A. Taranenco ; redactor responsabil : V. Ţibichi ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Construcţii şi Mecanica Structurilor. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 73 p. 

 

Turculeţ, Mihail
Construcţii de lemn : Manual / Mihail Turculeţ ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Constr., Cat. Constr. şi Mecanica Struct. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 132 p. 

 

Turculeţ, Mihail
Noţiuni, termeni şi definiţii pentru construcţii de lemn : Manual / Mihail Turculeţ ; [red. resp.: Anatolie Taranenco] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Construcţii şi Mecanica Structurilor. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. - 196 p., tab. 

 

Utilizarea calculatorului : Indicaţii metodice pentru efectuarea lucrărilor de laborator : Editorul de Texte Microsoft Word 2007. Procesorul Tabelar Microsoft Excel 2007 / Univ. Tehn. a Mold., Fac. Cadastru, Geodezie şi Constructii, Cat. Constr. şi Mecanica Struct. ; [elab.: Olesea Buruiană, Victoria Nichita ; red.: A. Taranenco]. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. - 103 p.


 

 

Воскресенская, Ю.
Проектирование железобетонных конструкций : Пример расчета и конструирования неразрезного ригеля многоэтажного каркасного здания : Методическое пособие / [Ю. Воскресенская ; отв. ред.: Т. Сырбу] ; Тех. Унив. Молд., Фак. Кадастра, Геодезии и Строит., Каф. Конструкций и Строит. Механики. – Кишинэу : ТУМ, 2013. – 47 p. 

 
Cărţi noi
Mai mult
Repozitoriul instituţional
Proiecte
Baze de date abonate

Mai mult

© 2001 - 2016 Biblioteca
Tehnico–Ştiinţifică a UTM