Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
Autentificare  
Web Opac UTM;              Catalog Electronic;              Repozitoriu Institutional;
Tel. 022 509971;      E-mail: library@lib.utm.md        
  Lucrările profesorilor U.T.M.
library.utm.md 
Prima pagină
Despre bibliotecă Biblioteca electronică
Întreabă bibliotecarul Materiale editate la U.T.M  Expoziţie virtuală             
Anul 2017    Anul 2016    Anul 2015    Anul 2014    Anul 2013    Anul 2012    Anul 2011    Anul 2010    Anul 2009    Anul 2008    Anul 2007    Anul 2006    Anul 2005   
Literatura electronică       Achiziţii noi e-Resurse
Achiziţii de carte Publicaţii periodice
Baze de date Date de contact  
Noutăţi
01.10.2018

Achiziţii recente de carte, iunie 2018.
Consultaţi lista aici...

܀ ܀ ܀

Vă invităm la expoziţiile tematice de publicaţii organizate de BTŞ UTM în octombrie 2018

Program expoziţional ...

܀ ܀ ܀

ACHIZIŢII NOI !!!

Biblioteca a achiziţionat Standarde noi
în domeniul
Industria Uşoara.
Consultaţi lista aici......

܀ ܀ ܀

Mai mult

Acum pe site sunt 6 utilizatori.
Acest site a fost accesat de ori

Boxa de idei:
Nume:

     


Web Opac UTM;


Informator


Conferinţe
Studii masterale
Studii doctorale
Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii
Facultatea Tehnologia Alimentelor
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Facultatea Urbanism şi Arhitectură
Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru
Facultatea Inginerie economică şi Business
Facultatea Textile şi Poligrafie
Rapoarte de activitate. Regulamente

Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru

Departamentul Drept  
Protecţia juridică a drepturilor omului: Note de curs / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Drept ; elab.: Victor Catan. – Ch. : Tehnica-UTM, 2018. – 99 p.


 

 

Departamentul Inginerie Civilă şi GeodezieAlegerea şi amplasarea pe şantier a utilajelor şi mecanismelor de ridicat: Indicaţii metodice / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Dep. Inginerie Civilă şi Geodezie; elab.: Visarion Plămădeală, Alexandru Râşcovoi; red. resp.: Ion Rotaru. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2017. – 32 p.: fig., tab.


 

 

Bencheci, Mihail
Termotehnica, teoria arderii şi exploziei : Ciclu de prelegeri / Mihail Bencheci, Efim Olaru ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Inginerie Civilă şi Geodezie. – Ch. : Tehnica-UTM, 2017. – 332 p. 

 

Cobuşcean, Ion
Îndrumar metodic la disciplina "Securitatea activităţii vitale în proiectele tezelor de licenţă" / [Ion Cobuşcean, Tamara Popov ; red. resp.: Efim Olaru] ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Dep. Inginerie Civilă şi Geodezie . – Ch. : Tehnica-UTM, 2017. – 32 p. 

 

Gangan, Liliana
Protecţia chimică şi radiativă: Ciclu de prelegeri / Liliana Gangan; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Inginerie Civilă şi Geodezie. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 56 p. 

 

  
Ghid metodic privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea stagiului de practică în producţie (managerială) / elab.: Oleg Cucu, Nicolae Lucaşenco ; red. resp.: Oleg Cucu] ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Inginerie Civilă şi Geodezie. – Ch. : Tehnica-UTM, 2018. - 24 p.


 

 

  
Ghid metodic privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea stagiului de practică în producţie (tehnologică) / elab.: Oleg Cucu, Nicolae Lucaşenco ; red. resp.: Oleg Cucu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Inginerie Civilă şi Geodezie. – Ch. : Tehnica-UTM, 2018. - 24 p.


 

 

Olaru, Efim
Pregătirea medicală a salvatorilor: Curs universitar / Efim Olaru, Tamara Popov, Adriana Dandara ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Inginerie Civilă şi Geodezie. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 180 p. 

 

Olaru, Efim
Tehnica de intervenţie la incendii : Ciclu de prelegeri / Efim Olaru ; resp. de ediţie: Efim Olaru ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Inginerie Civilă şi Geodezie. – Ch. : Tehnica-UTM., 2018. – 108 p. 

 

Proiectarea tehnologică în domeniul construcţiilor : Note de curs / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Dep. Inginerie Civilă şi Geodezie; elab.: Visarion Plămădeală, Alexandru Râşcovoi; red. resp.: Ion Rotaru. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 63 p.


 

 

Departamentul Inginerie, Management şi Evaluarea ImobiluluiSanduţa, Tatiana
Teoria evaluării : Culegere de teste şi probleme / Tatiana Sanduţa ; red. resp.: Svetlana Albu]; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Inginerie, Management şi Evaluarea Imobilului. – Ch. : Tehnica-UTM, 2018. – 116 p. 

 

Usturoi, Liubov
Economia ramurii : Tema: Economia unităţii specializate de salvatori şi pompieri: Indicaţii metodice privind elaborarea lucrării de curs / [Liubov Usturoi, Efim Olaru] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Inginerie, Management şi Evaluarea Imobilului. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 16 p. 

 

Usturoi, Liubov
Economia construcţiilor : Îndrumar metodic privind elaborarea compartimentului economic la proiectul de licenţă / [L. Usturoi, L. Jitari] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Inginerie, Management şi Evaluarea Imobilului. – Ch.: Tehnica-UTM. – 2017. – 12 p. 

 

Usturoi, Liubov
Economia ramurii (construcţiilor) : Tema: "Bazele activităţii economice a întreprinderii" : Indicaţii metodice privind executarea lucrării de verificare pentru studenţii studii cu frecvenţă redusă / [Liubov Usturoi, Alina Stratila] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Inginerie, Management şi Evaluarea Imobilului. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 29 p. 

 
Cărţi noi
Mai mult
Repozitoriul instituţional
Proiecte
Baze de date abonate

Mai mult

© 2001 - 2018 Biblioteca
Tehnico–Ştiinţifică a UTM