Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
Autentificare  
Web Opac UTM;              Catalog Electronic;              Repozitoriu Institutional;
Tel. 022 509971;      E-mail: library@lib.utm.md        
  Lucrările profesorilor U.T.M.
library.utm.md 
Prima pagină
Despre bibliotecă Biblioteca electronică
Întreabă bibliotecarul Materiale editate la U.T.M  Expoziţie virtuală             
Anul 2017    Anul 2016    Anul 2015    Anul 2014    Anul 2013    Anul 2012    Anul 2011    Anul 2010    Anul 2009    Anul 2008    Anul 2007    Anul 2006    Anul 2005   
Literatura electronică       Achiziţii noi e-Resurse
Achiziţii de carte Publicaţii periodice
Baze de date Date de contact  
Noutăţi
10.06.2018


Vă invităm la expoziţiile tematice de publicaţii organizate de BTŞ UTM în iunie 2018

Program expoziţional ...

܀ ܀ ܀

ACHIZIŢII NOI !!!

Biblioteca a achiziţionat Standarde noi
în domeniul
Industria Uşoara.
Consultaţi lista aici......

܀ ܀ ܀

Cărţi procurate de la TÂRGUL DE CARTE «GAUDEAMUS – 2017».
Consultaţi lista aici...
Mai mult

Acum pe site sunt 38 utilizatori.
Acest site a fost accesat de ori

Boxa de idei:
Nume:

     


Web Opac UTM;


Informator


Conferinţe
Studii masterale
Studii doctorale
Facultatea Energetică
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
Facultatea de Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii
Facultatea Tehnologia Alimentelor
   Facultatea Tehnologie şi Management în Industria Alimentară
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
   Facultatea Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini
   Facultatea de Inginerie şi Management în Mecanică
Facultatea Urbanism şi Arhitectură
Facultatea de Cadastru, Geodezie şi Construcţii
Facultatea Inginerie economică şi Business
Facultatea Industria Uşoară
Rapoarte de activitate. Regulamente

   Facultatea Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini

Notă: Ediţiile publicaţiilor incepând cu anul 2015 le puteţi găsi la Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi

Catedra Dizain Industrial si de produsMadan, Elena
Ergonomia şi estetica industrială : Note de curs / Elena Madan, Valeriu Podborschi ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. şi Manag. în Constr. de Maşini, Cat. Design Industrial şi de Produs. – Ch.: U.T.M., 2011. – 68 p. 

 

Попа, Василе
Допуски и контроль размеров : Учеб. пособ. / Василе Попа, Андрей Настас ; Тех. Унив. Молд., Фак. Инжен. и Менеджм. в Машиностр., Каф. Промышл. и Индустр. Дизайн. – Кишинэу : ТУМ, 2011. – 568 p. 

 

Catedra Tehnologia Construcţiilor de MaşiniIndicatii metodice pentru lucrări de laborator la disciplina "Tehnologia presării la rece" [Sergiu Mazuru, Alexei Toca, Ion Stîngaci [et. al.] ; red. resp.: Sergiu Mazuru] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. şi Manag. în Constr. de Maşini, Cat. Tehnol. Constr. de Maşini. – Ch.: U.T.M., 2012. – 67 p.


 

 

Iniţiere în inovare şi transfer de tehnologie : Ciclu de prelegeri / Univ. Tehn. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Constr. de Maşini, Cat. Tehnol. Construcţ. de Maşini ; [elab.: Sergiu Scaticailov, Roman Somnic]. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 84 p.


 

 

Mazuru, Sergiu
Tehnologii de prelucrare pe maşini de danturat : Ciclu de prelegeri / [Sergiu Mazuru, Aurelian Vlase, Serghei Scaticailov] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Ingin. Mecanică, Industr. şi Transport., Departam. Tehnol. Construcţ. de Maşini. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 247 p. 

 

Paraschivoi, Leonid
Toleranţe şi control dimensional : Ghid pentru efectuarea lucrărilor de labora-tor / Leonid Paraschivoi, Andrei Pendus ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginer. şi Managem. în Constr. de Maşini, Cat. Tehnol. Constr. de Maşini. – Ch. : U.T.M., 2010. – 12 p. 

 

Toca, Alexei
Proiectarea şi analiza dimensionala a tehnologiilor de prelucrare mecanică. Partea 1 / Toca Alexei, Ruşica Ion, Stroncea Aurel ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini, Cat. Tehnol. Constr. de Maşini. – Ch.: U.T.M., 2010. – 60 p. 

 

Основы технологии машиностроения : Исследование точности позицио-нирования инструментальной головки токарно-винторезного станка с ЧПУ : Методические указания для выполнения лабораторных работ / [сост.: Иван Рушика, Алексей Тока, Сергей Мазуру [et al.] ; отв. ред.: Иван Рушика] ; Тех. Унив. Молд., Фак. Инжен. и Менедж. в Машиностр., Каф. Технол. Машиностр. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 24 p.


 

 

Catedra Inginerie şi Management în Sisteme de ProducţieEconomics : Program analitic. Probleme, teste, întrebări / elab.: Demian Uşanlî, Daniela Secrieru, Dumitru Odainîi ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini, Cat. Inginerie şi Management în Sisteme de Producţie .- Ch.: U.T.M., 2007 .- 72 p.


 

 

Gorobievschi, Svetlana
Managementul resurselor umane [Resursă electronică] : Disciplina ”Managementul întreprinderii” / Svetlana Gorobievschi ; Facultatea Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini, Catedra Inginerie şi Management în Sisteme de Producţie. – Ch.: [S. n.], 2012. – 65 p. PDF. 

 

Gorobievschi, Svetlana
Material didactic la tema ”Structura managerială a întreprinderii în condiţiile economiei de piaţă” [Resursă electronică] : Disciplina ”Managementul resurselor umane” / Svetlana Gorobievschi ; Facultatea Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini, Catedra Inginerie şi Management în Sisteme de Producţie. – [Ch.: s. n.], 2014. – [24] p. PDF. 

 

Gorobievschi, Svetlana
Rolul factorului uman în economia naţională [Resursă electronică] : Disciplina ”Managementul întreprinderii” / Svetlana Gorobievschi ; adaptare: Svetlana Gorobievschi ; Facultatea Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini, Catedra Inginerie şi Management în Sisteme de Producţie. – [Ch. : s. n.], 2013. – [30] p. PDF. 

 

Managementul industrial : Îndrumar metodic pentru elaborarea părţii organizatorico – economice în tezele de diplomă pentru specialităţile T.C.M. şi P.A.C.C.M. / elab.: Demian Uşanlî, Igor Cucer ; red. res p. Vasile Mamalâga ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini, Cat. Inginerie şi Management în Sisteme de Producţie .- Ch.: U.T.M., 2007 .- 62 p.

Foaia 11

Foaia 30


 

 

Statistica industrială. Statistica şi prognoza economică : Îndrumar metodic pentru lucrări de control / au elab.: Diana Osipov, Dumitru Odainâi ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Ingin. şi Manag. în Constr. de Maşini, Cat. Ingin. şi Manag. În Sisteme de Producţie. – Ch.: U.T.M., 2008. – 47 p.


 

 

Ушанлы Д.
Американский и Японский менеджмент. Сравнительный анализ : Курс лекции / cост.: Д. Ушанлы, Л. Никонорова, С. Ремская ; Техн. Унив. Молдовы, Фак. Инженерия и Менеджмент в Машиностроении, Каф. Инженерия и Менеджмент в Производственных Системах . – К.: Т.У.М, 2007.- 24 p. 

 

Catedra Maşini şi Sisteme de ProducţieAcţionări hidraulice şi pneumatice în maşini şi sisteme de producţie : Album : Material didactic pentru curs, lucrări practice, lucrări de an şi de diplomă / C. Chiriţă, V. Javgureanu, P. Stoicev, … - Ch.: U.T.M., 2008. – 181 p.


 

 

Etalon : Lucrare metodică pentru practica constructiv-tehnologică a studenţilor spec. 521.3 – Maşini şi Sisteme de Producţie / Il. Botez, P. Gordelenco, P. Stoicev, V. Javgureanu, M. Bunescu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini, Cat. Inginerie şi Management în Sisteme de Producţie .- Ch.: U.T.M., 2007 .- 42 p.


 

 

Hidrodinamica : Indicaţie metodică pentru efectuarea lucrărilor de laborator la hidraulică / Univ. Tehn. a Mold., Fac. Inginerie şi Managem. în Constr. de Maşini, Cat. Maşini şi Sisteme de Producţie ; [elab.: Vasile Javgureanu, Eugen Guşan, Pavel Gordelenco, Andrian Casian]. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 53 p.


 

 

Îndrumar metodic pentru efectuarea lucrărilor de laborator la disciplina „Refabricarea şi cercetarea maşinilor-unelte” / Ilie Botez, Alexei Botez, Pavel Gordelenco, … ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Inginerie şi Manag. În Constr. de Maşini, Cat. Maşini şi Sisteme de Producţie. – Ch.: U.T.M., 2009. – 20 p.


 

 

Javgureanu, V.
Studierea şi experimentarea aparatajului hidraulic pentru reglare şi control : Îndrumări metodice pentru lucrări de laborator la acţionări hidraulice / V. Javgureanu, E. Guşan, P. Gordelenco ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Manag. în Constr. de Maşini, Cat. Inginerie şi Manag. în Sisteme de Producţie .- Ch.: U.T.M., 2010 .- 72 p. 

 

Javgureanu, Vasile
Actionări hidraulice şi pneumatice în maşini şi sisteme de producţie : Curs universitar / Vasile Javgureanu ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. şi Manag. în Constr. de Maşini, Cat. Maşini şi Sisteme de Producţie. – Ch.: U.T.M., 2011. – 461 p. 

 

Nistrean, Arcadie
Scule aşchietoare : Îndrumar de laborator / Arcadie Nistrean, Pavel Gordelenco ; red. resp.: Petru Stoicev ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Inginerie şi Manag. în Constr. de Maşini, Cat. Maşini şi Sisteme de Producţie . - Ch.: U.T.M., 2010 . - 69 p. 

 

Reglarea şi ajustarea strungului revolver monoax de tip 1Д118 pentru prelucrarea pieselor dintr-un semifabricat de tip bară laminată: Îndrumar metodic pentru lucrări de laborator / Ion Ruşica, Petru Stoicev, Arcadie Nistrean, Eugen Guşan, Sergiu Mocreac; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini, Cat. Tehnologia Construcţiilor de Maşini, Cat. Maşini şi Sisteme de Producţie. - Ch.: U.T.M., 2007 .- 72 p.


 

 

Studiul sistemelor de diagnosticare a proceselor de prelucrare mecanică : Îndrumar metodic pentru lucrări de laborator / Il. Botez, P. Gordelenco, P. Stoicev, M. Bunescu ; red. res p. : Petru Stoicev ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Construcţii de maşini, Cat. Maşini şi sisteme de Producţie .- Ch.: U.T.M., 2007 .- 25 p.


 

 

Изучение и исследования регулирующей аппаратуры : Методические указания к лабораторным работам по системам гидропривода / Е. Т. Гушан В. Н. Жавгуряну, П. Н. Стойчев, И. В. Абаза ; отв. ред. : Е. Т. Гушан ; Техн. Унив. Молдовы, Фак. инженерии и менеджмента в Машиностроении, Каф. Машины и производственные системы .- К.: Т.У.М., 2007.- 69 p.


 

 

Методические указания к лабораторным работам по курсу «Металлорежущие инструменты» для специальностей MSP, TCM, IITT, IMCM / сост.: А. Нистрян, Е. Гушан, Р. Горделенко, И. Рушика ; Техн. Унив. Молд., Фак. Инжен. и Менеджм. в Машиностр., Каф. Машины и Произв. Системы. – Кишинэу: ТУМ, 2009. – 56 p.


 

 

Catedra Teoria Mecanismelor şi Organe de MaşiniFrolov, K. V.
Teoria mecanismelor şi maşinilor / K. V. Frolov ; [trad.: Dulgheru Valeriu, Oprea Anatol, Cernica Ion, ...]. – Ch.: Tehnica, 2013. – 528 p. 

 

Macarişin, Sergiu
Teoria mecanismelor şi maşinilor : Îndrumar de proiectare / Univ. Tehn. a Mold, Fac. Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini, Cat. Teoria Mecanis - melor şi Organe de Maşini ; elab.: Macarişin Sergiu, Sochireanu Anatol, Malcoci Iulian. – Ch.: U.T.M., 2009. – 195 p. 

 

Catedra Studiul şi Tehnolologia MaterialelorSimbolizarea materialelor metalice în sistemele de standarde GOST (Rusia), STAS (România) şi EN (Uniunea Europeană) / Iurie Ciofu, Ioan-Lucian Bolunduţ, Tatiana Niţulenco, Alexei Toca. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 252 p.


 

 

Studiul şi ingineria materialelor : (Materiale metalice) / Iurie Ciofu, Tatiana Niţulenco, Ioan-Lucian Bolunduţ, Alexei Toca. – Ch.: U.T.M., 2012. – 467 p.


 

 

Studiul şi ingineria materialelor : (Materiale nemetalice) : Sticla / Iurie Ciofu, Tatiana Niţulenco, Ioan-Lucian Bolunduţ, Alexei Toca. – Ch.: Tehnica – Info, 2014. – 256 p.


 

 

Studiul şi ingineria materialelor : (Materiale metalice) / Iurie Ciofu, Tatiana Niţulenco, Ioan-Lucian Bolunduţ, Alexei Toca. – Ch.: U.T.M., 2012. – 467 p.


 

 

Ознакомительная (учебная) практика из цикла общеинженерной подготовки : Учебная программа / Техн. Унив. Молд., Фак. Инженерии и Менеджм. В Машиностр., Каф. Материаловед. и Технол. Конструкцион. Материалов ; сост.: Ю. Чофу. – Кишинэу : ТУМ, 2009. – 34 p.


 

 

Технология конструкционных материалов : Программа и методические указания к выполнению контрольной работы / Чофу Ю., Трифан Н., Янакевич A.; отв. ред.: Чофу Ю. ; Техн. Унив. Молдовы, Каф. Материаловедения и Технологии Конструкционных Материалов .- К.: Т.У.М. , 2007.- 69 p.


 

 

Catedra Bazele Proiectării MaşinilorBalan, V.
Rezistenţa materialelor : Îndrumar metodic pentru efectuarea lucrărilor de calcul. Partea 1 / [V. Balan, N. Sveatenco ; red. resp.: V. Dulgheru] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Construcţia de Maşini, Cat. Bazele Proiectării Maşinilor. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 127 p. 

 

Balan, V.
Rezistenţa materialelor : Modelul matematic al solidului deformabil liniar elastic : Note de curs / [V. Bălan, N. Sveatenco ; red. resp.: V. Marina] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Constr. de Maşini, Cat. Bazele Proiectării Maşinilor. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 108 p. 

 

Certan, Valeriu
Mecanica aplicată / Valeriu Certan. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 568 p. 

 

Certan, Valeriu
Rezistenţa materialelor : Îndrumar de laborator / Valeriu Certan ; [red.: Valeriu Dulgheru] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Inginerie şi Managem. în Construcţia de Maşini, Cat. Bazele Proiectării Maşinilor. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 212 p. 

 
Cărţi noi
Mai mult
Repozitoriul instituţional
Proiecte
Baze de date abonate

Mai mult

© 2001 - 2018 Biblioteca
Tehnico–Ştiinţifică a UTM