Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
Autentificare  
Web Opac UTM;              Catalog Electronic;              Repozitoriu Institutional;
Tel. 022 509971;      E-mail: library@lib.utm.md        
  Lucrările profesorilor U.T.M.
library.utm.md 
Prima pagină
Despre bibliotecă Biblioteca electronică
Întreabă bibliotecarul Materiale editate la U.T.M  Expoziţie virtuală             
Anul 2017    Anul 2016    Anul 2015    Anul 2014    Anul 2013    Anul 2012    Anul 2011    Anul 2010    Anul 2009    Anul 2008    Anul 2007    Anul 2006    Anul 2005   
Literatura electronică       Achiziţii noi e-Resurse
Achiziţii de carte Publicaţii periodice
Baze de date Date de contact  
Noutăţi
27.09.2023BIBLIOTECA ȘTIINŢIFICÂ UTM
VÂ INVITÂ

vineri, 29 septembrie ,
cu începere de la ora 12.30 ,
să participaţi la activităţile prilejuite de ediţia a XIII-a a Nocturnei Bibliotecilor cu genericul «BIBLIOTECA – SUNET – CULOARE – IMAGINE» .

Programul activităţilor

Mai mult

Acum pe site sunt 3 utilizatori.
Acest site a fost accesat de ori

Boxa de idei:
Nume:

     


Web Opac UTM;


Informator


Conferinţe
Studii masterale
Studii doctorale
Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii
Facultatea Tehnologia Alimentelor
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Facultatea Urbanism şi Arhitectură
Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru
Facultatea Inginerie economică şi Business
Facultatea Textile şi Poligrafie
Facultatea Medicină Veterinară

Facultatea Inginerie economică şi Business

Departamentul Economie şi ManagementBazele antreprenoriatului : Îndrumar metodic privind efectuarea lucrărilor de control / Elaborare: Valentin Sverdic ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamentul Economie şi Management. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 20 p. : tab.


 

 

  
Bugaian, Larisa
Management în industrie: Indicaţii metodice pentru lucrarea de an / Larisa Bugaian, Cristina Diaconu; redactor responsabil: Rina Țurcan; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică și Business, Departamentul Economie și Management. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 36 p. ISBN 978-9975-45-882-5. 

 

Contabilitatea în construcţii: Indicaţii metodice privind efectuarea lucrării de laborator / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamentul Economie şi Management; elaborare: Ludmila Timotin; red. resp.: Rina Ţurcan. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – 28 p. ISBN 978-9975-45-683-8.


 

 

Contabilitatea în construcţii: Indicaţii metodice pentru efectuarea lucrărilor individuale / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamentul Economie şi Management; elaborare: Ludmila Timotin; redactor responsabil: Rina Ţurcan. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – 24 p. ISBN 978-9975-45-685-2.


 

 

Creţu, Ina
Managementul resurselor umane: Note de curs / Ina Creţu, Ala Oberşt; red. resp.: Rina Țurcan; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamentul Economie şi Management. Ch.: Tehnica-UTM, 2020. – 119 p. 

 

Dezvoltarea industrială durabilă în contextul integrării europene: Note de curs/ Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamentul Economie şi Management; elaborat: Cornelia Crucerescu, Rafael Ciloci; redactor responsabil: Rina Țurcan. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021 – ISBN 978-9975-45-714-9.
Partea 1: Aspectul instituțional al Uniunii Europene. Integrarea dezvoltării durabile în strategiile europene. – 2021. – 208 p. ISBN 978-9975-45-715-6. 

 

  
Dezvoltarea industrială durabilă în contextul integrării europene: Note de curs / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamentul Economie şi Management; compilare: Cornelia Crucerescu, Veaceslav Bârdan; redactor responsabil: Rina Țurcan. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022 . – ISBN 978-9975-45-714-9.
Partea a 2-a: Politici europene şi opţiuni de implementare a dezvoltării durabile. – 2022. – 240 p. – ISBN 978-9975-45-827-6. 

 

Economia şi statistica ramurii : Lucrări de verificare : Indicaţii metodice / compilator : Iuliu Ţurcan ; red. resp. : Rina Ţurcan ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Economică şi Business, Dep. Economie şi Management. – Ch.: Tehnica-UTM, 2019. – 23 p.


 

 

Etica și integritatea academică: Îndrumar metodic privind îndeplinirea lucrului individual / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamentul Economie şi Management; compilare: Alina Polcanova, Stela Cucoș; redactor responsabil: Alina Polcanova. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. ISBN 978-9975-45-707-1.


 

 

Gheorghiţa, Maria
Economia în industrie şi economia întreprinderii industriale : Indicaţii metodice privind îndeplinirea lucrului individual şi efectuarea lucrărilor de verificare / Maria Gheorghiţa ; red. resp.: Rina Ţurcan ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamentul Economie şi Management. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 37 p. 

 

  
Gheorghiţa, Maria
Economia întreprinderii: Culegere de teste și probleme / Maria Gheorghița; redactor responsabil: Rina Țurcan; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică și Business, Departamentul Economie și Management. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 202 p. ISBN 978-9975-45-860-3. 

 

Gheorghiţa, Maria
Managementul riscurilor în afaceri : Indicaţii metodice privind îndeplinirea lucrului individual şi efectuarea lucrărilor de verificare / Maria Gheorghiţa ; redactor responsabil: Rina Ţurcan ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamentul Economie şi Management. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 40 p. 

 

Gheorghiţa, Maria
Normarea şi salarizarea muncii : Indicaţii metodice privind îndeplinirea lucrului individual şi efectuarea lucrărilor de verificare / Maria Gheorghiţa ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamentul Economie şi Management. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 40 p. 

 

  
Gumeniuc, Ina
Modelarea proceselor economice: Îndrumar metodic privind realizarea lucrării individuale / Ina Gumeniuc; redactor responsabil: Rina Țurcan; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamentul Economie şi Management. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 32 p. ISBN 978-9975-45-858-0. 

 

Îndrumar metodic privind organizarea și desfășurarea stagiului de practică de cercetare / Compilare : Maria Gheorghiţa, Rina Țurcan, Rafael Ciloci [et. al.] ; red. resp.: Rina Țurcan; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamentul Economie şi Management. Ch.: Tehnica-UTM, 2021. – 25 p.


 

 

  
Luca, N.
Elaborarea planului de afaceri la întreprinderile de alimentaţie publică şi industriei alimentare: Indicaţii metodice pentru realizarea tezei de an la disciplina Managementul întreprinderii / N. Luca, M. Botnaru; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamentul Economie şi Management. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2023. – 40 p. ISBN 978-9975-45-909-9. 

 

Luca, Nicolae
Elaborarea planului de afaceri al întreprinderii de alimentaţie publică: Ghidul studentului / Nicolae Luca ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Economică şi Business, Dep. Economie şi Management. – Ch.: Tehnica-Info, 2018. – 37 p. 

 

Macroeconomie : Indicaţii metodice pentru efectuarea lucrărilor de verificare / compilare: Ala Oberşt ; red. resp.: Rina Ţurcan ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Economică şi Business, Dep. Economie şi Management. – Ch.: Tehnica-UTM, 2019. – 63 p.


 

 

  
Mamaliga, Vasile
Metodologia cercetării științifice: Note de curs / Vasile Mamaliga, Rina Țurcan; redactor responsabil: Rina Țurcan; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică și Business, Departamentul Economie și Management. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 100 p. ISBN 978-9975-45-790-3. 

 

Managementul aprovizionării şi desfacerii: Indicaţii metodice privind elaborarea lucrărilor individuale / Valentin Sverdlic ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamentul Economie şi Management. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2020. - 41 p.


 

 

Managementul calităţii : Note de curs / Univ. Tehn. a Mold., Facul. Inginerie Econom. şi Business, Dep. Economie şi Management ; compilare: Iuliu Ţurcan ; redactor responsabil: Rina Ţurcan ; redactor: Eugenia Balan. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 103 p. ISBN 978-9975-45-611-1.


 

 

Managementul finanţelor publice : Indicaţii metodice privind elaborarea tezelor de an / Tatiana Manole ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamentul Economie şi Management. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 33 p.


 

 

Managementul investiţiilor în construcţii : Indicaţii metodice privind executarea lucrării individuale pentru studenţii la studii cu frecvenţă redusă / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamentul Economie şi Management ; compilare: Alina Stratila, Liubov Usturoi. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2020. - 13 p.


 

 

Managementul schimbărilor : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor individuale / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamentul Economie şi Management ; elaborare: Valentin Sverdlic. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 17 p.


 

 

Managementul strategic al dezvoltării industriale durabile în contextul integrării europene. Indicaţii metodice privind îndeplinirea lucrului individual / Compilare : Cornelia Crucerescu; red. resp.: Rina Țurcan; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamentul Economie şi Management. Ch.: Tehnica-UTM, 2021. – 28 p.


 

 

Metode și tehnici fiscale: Îndrumar metodic privind îndeplinirea lucrului individual / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamentul Economie şi Management; compilare: Alina Polcanova, Lidia Surdu; redactor responsabil: Alina Polcanova. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – 23 p. ISBN 978-9975-45-708-8.


 

 

Metode și tehnici fiscale: Note de curs / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamentul Economie şi Management; compilare: Alina Polcanova; redactor responsabil: Rina Țurcan. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 140 p. ISBN 978-9975-45-881-8.


 

 

Microeconomie : Indicaţii metodice pentru efectuarea lucrărilor de verificare / compilare: Ala Oberşt ; red. resp.: Rina Ţurcan ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Economică şi Business, Dep. Economie şi Management. – Ch.: Tehnica-UTM, 2019. – 44 p.


 

 

  
Muntean, Neli
Bazele contabilității: Note de curs / Neli Muntean, Anna Cebotari; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamentul Economie și Management. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – 118 p. ISBN 978-9975-45-756-9. 

 

  
Psihologia și comunicarea în afaceri: Îndrumar metodic privind îndeplinirea lucrului individual / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamentul Economie şi Management; compilare: Alina Polcanova, Stela Cucoș; redactor responsabil: Rina Țurcan. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 43 p. ISBN 978-9975-45-880-1.


 

 

Oberşt, Ala
Macroeconomie: Note de curs / Ala Oberşt; redactor responsabil: Rina Ţurcan; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamentul Economie şi Management. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – 98 p. ISBN 978-9975-45-697-5. 

 

Oberşt, Ala
Managementul resurselor umane: Culegere de teste, probleme şi aplicaţii practice / Ala Oberşt; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Econ. şi Business, Dep. Economie şi Management. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2019. – 112 p. 

 

Oberşt, Ala
Managementul resurselor umane : Indicaţii metodice pentru efectuarea lucrărilor de verificare / Ala Oberşt ; redactor responsabil: Rina Ţurcan ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamentul Economie şi Management. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 51 p. 

 

  
Oberşt, Ala
Micro- și macroeconomie: Îndrumar metodic privind realizarea lucrării individuale / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamentul Economie şi Management. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 86 p. 

 

Planificarea la întreprindere și dezvoltarea proceselor tehnologice: Indicaţii metodice privind elaborarea lucrării de an / Larisa Bugaian, Cristina Diaconu; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamentul Economie şi Management. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. - 12 p.


 

 

Stratila, Alina
Economie şi management urban : Culegere de teste (ciclul II) / Alina Stratila, Liubov Usturoi ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamentul Economie şi Management. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 16 p. 

 

  
Timotin, Ludmila
Contabilitatea în construcții: Note de curs / Ludmila Timotin; redactor responsabil: Rina Țurcan; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamentul Economie şi Management. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – 88 p. ISBN 978-9975-45-746-0. 

 

Stratila, Alina
Preţuri şi tarife : Indicaţii metodice privind executarea lucrului individual pentru studenţii la studii cu frecvenţă redusă / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Economică şi Business, Dep. Economie şi Management. – Ch.: Tehnica-UTM, 2020. – 17 p. 

 

Surdu, Lidia
Tehnologii informaţionale în contabilitate: Indicaţii metodice pentru efectuarea lucrării de laborator / Lidia Surdu, Ludmila Timotin; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamentul Economie şi Management. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2020. – 86, [1] p.: tab., imag. color. ISBN 978-9975-45-644-9. 

 

Ţurcan, Iuliu
Economia şi statistica ramurii : Note de curs / Iuliu Ţurcan, Rina Ţurcan (redactor responsabil) ; recenzent: Maria Gheorghiţă ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamentul Economie şi Management. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 140 p.
CZU 338.45(075.8) 

 

  
Ţurcan, Iuliu
Sisteme de management al calității : Note de curs / Iuliu Ţurcan, Rina Ţurcan (redactor responsabil) ; recenzent: Maria Gheorghiţă ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamentul Economie şi Management. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2022. - 93 p. 

 

  
Țurcanu, Nicolae
Managementul în construcții: Ghid didactic de planificare în flux a proiectelor / Nicolae Țurcanu, Marcela Botnaru; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică și Business, Departamentul Economie și Management. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2023. – 65 p. ISBN 978-9975-45-907-5. 

 

  
Стратила, Алина
Экономика предприятия (строительного): Сборник тестов / Алина Стратила; ответственный редактор: Рина Цуркан; Технический университет Молдовы, Факультет экономической инженерии и бизнеса. Департамент экономики и менеджмента. – Кишинэу: Tehnica-UTM, 2021. – 64 p. ISBN 978-9975-45-745-3. 

 

Departamentul Teorie Economică şi MarketingBazele marketingului : Ghid metodic privind elaborarea lucrării individuale / Lilia Chiriac ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Econ. şi Business, Dep. Teorie Econ. şi Marketing. – Ch. : Tehnica-UTM, 2020. – 25 p.


 

 

Carp, Elena
Bazele logisticii: Note de curs / Elena Carp; redactor responsabil: Veaceslav Bârdan; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamentul Teorie Economică şi Marketing. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – 200 p. ISBN 978-9975-45-713-2. 

 

  
Calculul la stabilitate a elementelor comprimate axial conform Eurocod 3: Îndrumar metodic / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Departamentul Inginerie Civilă și Geodezie; elaborat: V. Ţibichi, A. Taranenco. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2023. ISBN 978-9975-45-940-2.


 

 

  
Comportamentul consumatorului: Ghid metodic privind elaborarea tezei de an / Lilia Chiriac; redactor responsabil: Veaceslav Bârdan; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamenul Teorie Economică şi Marketing. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2023. ISBN 978-9975-45-939-6.


 

 

  
Grigoraş, Maria
Doctrine economice: Lucrări metodice / Maria Grigoraș; redactor responsabil: Veaceslav Bârdan; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică și Business, Departamentul Teorie Economică și Marketing. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 319 p. ISBN 978-9975-45-854-2. 

 

Grigoraş, Maria
Economie generală şi marketing : Indicaţii metodice / Maria Grigoraş, Lilia Chiriac ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Econ. şi Business, Dep. Teorie Econ. şi Marketing. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2018. – 232 p. 

 

Grigoraş, Maria
Marketing : Indicaţii metodice / Maria Grigoraş, Lilia Chiriac ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Econ. şi Business, Dep. Teorie Econ. şi Marketing. –Ch. : Tehnica-UTM, 2018. – 184 p. 

 

Grigoraş, Maria
Tehnici promoţionale : Lucrare metodică / Maria Grigoraş, Lilia Chiriac ; red. resp.: Veaceslav Bârdan ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Econ. şi Business, Dep. Teorie Econ. şi Marketing. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. – 161 p. 

 

Ţurcanu, Nicolae
Managementul proiectelor : Teste de autoevaluare / Nicolae Ţurcanu, Marcela Botnaru ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. Econom. şi Business, Dep. Econom. şi Managem. – Ch.: Tehnica-UTM, 2020. – 56 p. 

 

Publicaţiile editate până în anul 2018Catedra Economie şi Management în IndustrieAntreprenoriat : Iniţierea afacerii / Larisa Bugaian, Valentina Catanoi, Ala Cotelnic, ... ; red. şt. coord.: Larisa Bugaian ; Univ. Tehn. a Mold. – Ch., 2010. – 175 p.


 

 

Bazele antreprenoriatului : Îndrumar metodic privind îndeplinirea lucrărilor de control / elab.: Valentin Sverdlic; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Economică şi Business, Cat. Economie şi Management în Industrie.- Ch.: U.T.M., 2007.- 29 p.


 

 

Bugaian, Larisa
Managementul întreprinderilor industriale : Îndrumar pentru elaborarea lucrărilor de laborator / Larisa Bugaian ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Ingin. Econ. şi Business, Cat. Econ. şi Manag. în Industrie. – Ch.: U.T.M., 2008. – 33 p. 

 

Bugaian, Larisa
Managementul întreprinderilor industriale : Indicaţii metodice pentru elaborarea lucrărilor de laborator / [Larisa Bugaian, Eugeniu Cuslii ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Ingin. Economică şi Business, Cat. Economie şi Management în Industrie]. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 32 p. 

 

Creţu, Ina
Managementul calităţii : Indicaţi metodice privind îndeplinirea lucrării de verificare / Ina Creţu, Ala Oberşt ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. de Ingin. Econ. şi Business, Cat. Econ. şi Manag. în Industrie. – Ch.: U.T.M., 2010. – 34 p. 

 

Bugaian, Larisa
Planificarea la întreprinderile industriale : Indicaţii metodice pentru elaborarea lucrărilor de laborator / Larisa Bugaian, Eugeniu Cuslii ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Ingin. Economică şi Business, Cat. Economie şi Management în Industrie. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 33 p. 

 

Creţu, Ina
Managementul calităţii : Note de curs / Ina Creţu ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Ingin. Econ. şi Business, Cat. Econ. şi Manag. în Industrie. – Ch.: U.T.M., 2008.- 68 p. 

 

Creţu, Ina
Managementul calităţii : Problemar / Ina Creţu, Ala Oberst ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Ingin. Econ. şi Business, Cat. Econ. şi Manag. în Industrie. – Ch.: U.T.M., 2009. – 41 p. 

 

Creţu, Ina
Managementul general : (Note de curs) / Ina Creţu, Ala Oberşt ; red. resp.: Rafael Ciloci ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. Econ. şi Business, Cat. Econ. şi Managem. în Ind. – Ch.: Tehnica – Info, 2013. – 68 p. 

 

Indrumar metodic privind desfăşurarea stagiului de practică economico-tehnologică / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Economică şi Business, Cat. Economie şi Management în Industrie ; [compilare : Larisa Bugaian, Cornelia Crucerescu, Rina Ţurcan ; redactor responsabil: Rafael Ciloci]. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 12 p.


 

 

Luca, Nicolae
Elaborarea compartimentului economic al tezei de licenţă : Ghidul studentului / Nicolae Luca ; [red. resp. Iu. Ţurcan] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Inginerie Economică şi Business, Cat. Economie şi Managem. Industrial. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 35 p. 

 

Creţu, Ina
Managementul resurselor umane: Indicaţii metodice pentru îndeplinirea lucrărilor de verificare / Ina Creţu; red.res p.: Valentin Sverdlic; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Economică şi Business, Cat. Economie şi Management în Industrie .- Ch.: U.T.M., 2008.- 25 p. 

 

Creţu, Ina
Managementul resurselor umane : Problemar / Ina Creţu, Ala Oberşt ş Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Economică şi Business, Cat. Economie şi Management în Industrie. – Ch.: U.T.M., 2009. – 65 p. 

 

Creţu, Ina
Managmentul resurselor umane : Note de curs / Ina Creţu ; red.res p. : Valentin Sverdlic ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Economică şi Business, Cat. Economie şi Management în Industrie .- Ch.: U.T.M., 2007.- 101 p. 

 

Creţu, Ina
Managementul strategic : Note de curs / Ina Creţu, Ala Oberşt ; [red. resp.: Rafael Ciloci] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Inginerie Economică şi Business, Cat. Economie şi Management în Industrie. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 61 p. 

 

Deliu, Angela
Economia întreprinderii : Lucrare de verificare / Angela Deliu ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Ingin. Econom. şi Business, Cat. Econ. şi Manag. în Industrie. – Ch.: U.T.M., 2008. – 26 p. 

 

Diagnoza activităţii economico-financiare la intreprindere : Indicaţii metodice pentru efectuarea lucrării de control nr. 2 / elab.: Lidia Uşacov, Cornelia Crucerescu; red. res p.: Valentin Sverdlic; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Economică şi Business, Cat. Economie şi Management în Industrie .- Ch.: U.T.M., 2008.- 16 p.


 

 

Diagnoza economico-financiară a activităţii întreprinderii : Indicaţie metodică pentru elaborarea proiectelor de an / [compil.: Cornelia Crucerescu ; red. resp.: Rafael Ciloci] ; Univ. Teh. a Mold., Cat. Econ. şi Managem. în Ind.. – Ch.: U.T.M., 2015. – 14 p.


 

 

Economia firmei în industrie : Indicaţii metodice pentru îndeplinirea lucrărilor de verificare / Maria Gheorghiţă, red.res p.: Valentin Sverdlic; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Economică şi Business, Cat. Economie şi Management în Industrie.- Ch.: U.T.M., 2007.- 30 p.


 

 

Elaborarea tezelor de licenţă: Indicaţii metodice pentru studenţii specialităţii 363.1 Business şi Administrare / red. res p.: Valentin Sverdlic; Cat. Economie şi Management în Industrie .- Ch.: U.T.M., 2006.- 33 p.


 

 

Gheorghiţa, Maria
Economia întreprinderii industriale : Indicaţii metodice pentru îndeplinirea lucrărilor de verificare / [Maria Gheorghiţa ; red. resp.: Vasile Mamaliga] ; Univ. Teh. a Mold., Cat. Econ. şi Manag. Ind. – Ch.: U.T.M., 2012. – 22 p. 

 

Gheorghiţa, Maria
Organizarea, normarea şi remunerarea muncii : Indicaţii metodice pentru îndeplinirea lucrărilor de verificare / [Maria Gheorghiţa ; red. resp.: Vasile Mamaliga] ; Univ. Teh. a Mold., Cat. Econ. şi Manag. Ind. – Ch.: U.T.M., 2012. – 26 p. 

 

Gorobievschi, Svetlana
Tehnici manageriale de recrutare şi selectare a personalului : (ghid didactico-practic) / Svetlana Gorobievschi ; red. resp.: Alexandru Gribincea ; Univ. Tehn. din Moldova, Cat. Economie şi Management în Sisteme de producţie. – Ch.: U.T.M., 2015. – 74 p. 

 

Gumeniuc, Ina
Baze de date şi calcule economice asistate de calculator : Indicaţii metodice privind îndeplinirea lucrărilor de laborator. P.artea 1 / Ina Gumeniuc ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Ingin. Econ. şi Business, Cat. Econ. şi Managem. în Industrie . - Ch.: Tehnica – UTM., 2014. – 25 p. 

 

Indicaţii metodice şi sarcini pentru elaborarea lucrării de an la disciplina Managementul Construcţiilor / elab. : Nicolae Ţurcanu ; red. res p.: Nicolae Ţurcanu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Economică şi Business, Cat. Economie şi Management în Industrie .- Ch.: U.T.M., 2007.- 9 p.


 

 

Managementul resurselor umane: Indicaţii metodice pentru proiectul de an / alcăt.: Ina Creţu; red.res p.: Valentin Sverdlic; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Economică şi Business, Cat. Economie şi Management în Industrie .- Ch.: U.T.M., 2005.- 19 p.


 

 

Relaţii economice internaţionale : Îndrumar metodic privind elaborarea proiectului de an / elaborare: Rafael Ciloci ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Catedra Economie şi Management în Industrie. - Chişinău : Tehnica - UTM, 2015. - 9 p.


 

 

Ţurcan, Rina
Statistica generală şi economică : Note de curs / Rina Ţurcan ; [red. resp.: Vasile Mamaliga] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Inginerie Economică şi Business, Cat. Economie şi Management în Industrie. – Ch.: U.T.M., 2012. – 80 p. 

 

Sverdlic, Valentin
Cultura organizaţională : Note de curs : / Valentin Sverdlic, Ina Creţu; [red. resp.: Rafael Ciloci] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Inginerie Economică şi Business, Cat. Economie şi Management în Industrie. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 41 p. 

 

Ţurcan, Iuliu
Economia şi statistica ramurii : Lucrări de verificare : Indicaţii metodice / Iuliu Ţurcanu ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Inginerie Economică şi Business, Cat. Economie şi Management în Industrie. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 26 p. 

 

Автоматизация сметных расчетов в программном комплексе WinСмета 2000 : Методические указания / сост. Тащи С., … ; отв. ред. Васкан Г. ; Техн. Унив. Молд., Фак. Экон. Инжен. и Бизнеса, Каф. Экон. и Менедж. в Строит. – Кишинэу : ТУМ, 2008. – 25 p.


 

 

Делиу, Анжела
Экономика предприятия : Контрольные работы / Анжела Делиу ; Техн. Унив. Молд., Фак. Эконом. Инжен. и Бизнеса, Каф. Эконом. и Менедж. В Промышл. – Кишинэу : ТУМ, 2008. – 28 p. 

 

Диагностика финансово-экономической деятельности предприятия: Методические указания к выполнению контрольной работы №2 / сост.: Лидиа Ушакова, Корнелия Кручереску; отв. ред.: Валентин Свердлик; Техн. Унив. Молдовы, Фак. экономической инженерии и бизнеса, Каф. экономики и менеджмента в промышленности.- К.: Т.У.М. , 2006.- 16 p.


 

 

Дипломное проектирование: Методические указания для студентов специальности 363.1 –Бизнес и Администрирование / Сост.: Валентин Свердлик, Лариса Бугаян, Мария Георгицэ,…, отв. ред.: Валентин Свердлик; Техн. Унив. Молдовы, Фак. экономической инженерии и бизнеса, Каф. экономики и менеджмента в промышленности .- К.: Т.У.М. , 2006.- 35 p.


 

 

Крецу, Инна
Менеджмент качества : Задачник / сост.: Инна Крецу, Алла Обершт ; Техн. Унив. Молд., Фак. Эконом. Инжен. и Бизнеса, Каф. Эконом. и Менедж. в Промышл. – Кишинэу : ТУМ, 2009. - 45 p. 

 

Крецу, Инна
Менеджмент качества : (Курс лекций) / Инна Крецу ; Техн. Унив. Молд., Фак. Эконом. Инжен. и Бизнеса, Каф. Эконом. и Менедж. в Промышл. – Киши-нэу : ТУМ, 2008. - 64 p. 

 

Крецу, Инна
Менеджмент качества : (Курс лекций) / Инна Крецу ; Техн. Унив. Молд., Фак. Эконом. Инжен. и Бизнеса, Каф. Эконом. и Менедж. в Промышл. – Киши-нэу : ТУМ, 2008. - 64 p. 

 

Менеджмент человеческих ресурсов : Задачник / Техн. Унив. Молдовы, Фак. экономической инженерии и бизнеса, Каф. экономики и менеджмента в промышленности ; сост.: Инна Крецу, Алла Обершт. – Кишинэу : ТУМ, 2009. – 68 p.


 

 

Менеджмент качества : Методические указания для выполнения кон-трольной работы / сост.: Инна Крецу, Алла Обершт ; Техн. Унив. Молдовы, Фак. Эконом. Инжен. и Бизнеса, Каф. Эконом. и Менеджм. в Промышл. – Кишинэу : ТУМ, 2010. – 36 p.


 

 

Крецу, Инна
Менеджмент человеческих ресурсов : курс лекций / Инна Крецу ; отв. ред. : Валентин Свердлик ; Техн. Унив. Молдовы, Фак. экономической инженерии и бизнеса, Каф. экономики и менеджмента в промышленности .- К.: Т.У.М. , 2007.- 111 p. 

 

Менеджмент человеческих ресурсов: Методические указания для выполнения контрольных работ / сост.: Инна Крецу; отв. ред.: Валентин Свердлик; Техн. Унив. Молдовы, Фак. экономической инженерии и бизнеса, Каф. экономики и менеджмента в промышленности .- К.: Т.У.М. , 2008.- 27 p.


 

 

Менеджмент человеческих ресурсов: Методические указания для курсового проекта / сост.: Инна Крецу ; отв. ред. : Мария Георгицэ; Техн. Унив. Молдовы, Фак. экономической инженерии и бизнеса, Каф. экономики и менеджмента в промышленности .- К.: Т.У.М. , 2005.- 20 p.


 

 

Экономика предприятия в промышленности : Методические указания для выполнения контрольных работ / Мария Георгицэ, Марсела Ботнару ; отв. ред.: Валентин Свердлик ; Техн. Унив. Молдовы, Фак. экономической инженерии и бизнеса, Каф. экономики и менеджмента в промышленности .- К.: Т.У.М., 2007.- 29 p.


 

 

Ценообразование в строительстве : Методические указания к курсовому проекту / сост.: Тащи С. К. ; отв. ред. Васкан Г. ; Техн. Унив. Молдовы, Фак. экономической инженерии и бизнеса, Каф. экономики и менеджмента в строительстве. – Кишинэу : ТУМ, 2008. – 32 p.


 

 

Ţurcan, Rina
Statistica : Lucrări de verificare. Indicaţii metodice / Rina Ţurcan ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Ingin. Econom. Şi business, Cat. Econ. şi Managem. În Ind. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 41 p. 

 

Catedra Economie şi Management în ConstrucţiiAlbu, Ion
Diagnostica activităţii economice : Indicaţii metodice pentru elaborarea tezei de an / [Ion Albu, Alina Stratila] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. Econ. şi Business, Cat. Econ. şi Manag. în Construcţii . – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 12 p. 

 

Albu, Ion
Programul stagiului de practică economico-tehnologică pentru studenţii specialităţii 363.1 "Business şi administrare (în construcţii)" / [Ion Albu, Alina Stratila] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Catedra Economie şi Management în Construcţii. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 16 p. 

 

Indicaţii metodice la disciplina "Management" privind elaborarea lucrării de an pentru studenţii Facultatii Urbanism şi Arhitectură / [elab.: V. Moiseeva, S. Sitnic, A. Polkanova, N. Scobiola] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. Econ. şi Business, Cat. Econ. şi Manag. în Construcţii. – Ch.: U.T.M., 2012. – 40 p.


 

 

Stratila, Alina
Economia întreprinderii (de constructii) : Culegere de teste / Alina Stratila, Liubov Usturoi ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Catedra Economie şi Management în Construcţii ; [redactor responsabil : Gr. Vascan]. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 55 p. 

 

Novicov, Liudmila
Economia construcţiilor : Argumentarea eficienţei economice a proiectului investiţional de construcţii : Indrumar metodic privind elaborarea compartimentului economic al proiectului de licenţă / [L. Novicov, A. Stratila, L. Usturoi] ; Universita-tea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Catedra Econo-mie şi Management în Construcţii ; [redactor responsabil : L. Usturoi]. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 20 p.: tab. 

 

Менеджмент в строительстве : Методические указания для выполнения курсовой работы / Тех. Унив. Молд., Фак. Эконом. Инжен. и бизнеса, Каф. Эконом. и Менеджм. в Строительстве ; [сост.: В. Г. Моисеева, С. В. Сытник, А. В. Полканова, Н. И. Скобиола ; отв. ред.: Г. П. Васкан]. – Кишинэу : ТУМ, 2012. – 33 p.


 

 

Новикова, Людмила
Экономика строительства : Обоснование экономической эффективности инвестиционно-строительного проекта : Методические указания по разработке экономической части дипломного проекта / [Л. Новикова, А. Стратила, Л. Устурой] ; Технический Университет Молдовы, Факультет Экономической Инженерии и Бизнеса, Кафедра Экономики и Менеджмента в Строительстве ; [ответственный редактор: Л. Устурой]. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 20 p.: tab. 

 

Устурой, Л.
Экономика предприятия : Сборник задач для практических занятий / Л. Устурой, Л. Новикова, А. Стратила ; отв. ред.: Г. Васкан ; Техн. Унив. Молд., Фак. Эконом. Инжен. и Бизнеса, Каф. Эконом. и Менеджм. в Строит. – Кишинэу : ТУМ, 2010. – 121 p. 

 

Экономика предприятия – 2 : Учеб. пособ. / отв. ред.: Николай Цуркану ; Техн. Унив. Молд., Каф. Оценки и Менеджм. Недвижим., Каф. Экон. и Менеджм. в Строит. – Кишинэу : ТУМ, 2007. – 130 p.


 

 

Catedra Teorie Economică şi MarketingBardan, Veaceslav
Programul practicii tehnico-economice pentru anul 2 de studii, FIEB, specialitatea "Marketing şi logistică" / [Veaceslav Bârdan, Andrei Gangan] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Inginerie Economică şi Business, Cat. Teorie Economică şi Marketing. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 20 p. 

 

Bârdan, Veaceslav
Integrare economică şi economie europeană : Note de curs / Veaceslav Bârdan ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Ingin. Econ. şi Business, Cat. Teorie Econ. şi Marketing. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 244 p. 

 

Bârdan, Veaceslav
Indicaţii metodice privind elaborarea şi susţinerea tezelor de licenţă la specialitatea ”Marketing şi logistică” / [Veaceslav Bardan, Valentina Childescu, Andrei Gangan ; red. resp.: Andrei Cojuhari] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Inginerie Economică şi Business, Cat. Teorie Economică şi Marketing. – Ch.: U.T.M., 2013. – 24 p. 

 

Castraveţ, Lucia
Ghid metodic la macroeconomie cu aplicaţii practice / Lucia Castraveţ ; red. şt.: Mihai Patraş ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Economică şi Business, Cat. Teorie Economică şi Marketing.- Ch. : U.T.M., 2007.- 141 p. 

 

Cazacu, V.
Bazele marketingului : Indicatii metodice / [V. Cazacu, I. Carmanovici ; red. resp.: A. Cojuhari] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Inginerie Economică şi Business, Cat. Teorie Economica şi Marketing. – Ch.: U.T.M., 2013. – 80 p. 

 

Chiriac, Lilia
Teoria comportării consumatorului : Ghid metodic privind elaborarea tezei de an / [Lilia Chiriac ; red. resp.: Andrei Gangan] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Inginerie Economică şi Business, Cat. Teorie Economică şi Marketing. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 28 p. 

 

Cojuhari, Andrei
Teorie economica : Curs de prelegeri / Andrei Cojuhari, Valentina Childescu ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Inginerie Econ. şi Business, Cat. Teorie Econ. şi Business. – Ch.: U.T.M., 2012. – 416 p. 

 

Gangan, Andrei
Teoria comportării consumatorului : Indicaţii metodice privind elaborarea lucrărilor de an pentru studenţii de la specialitatea "Marketing şi logistica" / [Andrei Gangan, Elena Carp ; red. resp.: A. F. Cojuhari] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Inginerie. Economică şi Business, Cat. Teorie Economică şi Marketing. – Ch.: U.T.M., 2012. – 17 p. 

 

Indicaţii metodice privind elaborarea tezelor de licenţă pentru studenţii de la specialitatea „Marketing şi logistică” / A.Gangan, O. Calmîcov; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Economică şi Business, Cat. Teorie Economică şi Marketing.- Ch.: U.T.M., 2007.- 17 p.


 

 

Munteanu, Tatiana
Întreprinderea – celula de bază a economiei / Tatiana Munteanu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Economică şi Business, Cat. Teorie Economică şi Marketing. - Ch. : U.T.M., 2014. - 37 p. 

 

Munteanu, Tatiana
Teorie economică : Indicaţii metodice pentru îndeplinirea lucărilor individuale (destinate studenţilor secţiei cu frecvenţă redusă) / Tatiana Munteanu ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Inginerie Economică şi Business, Cat. Teorie Economică şi Marketing. - Ch., 2014. – 21 p. 

 

Programul practicii economico-tehnologice pentru anul doi de studii, FIEB, specialitatea Marketing şi logistică / A. Gangan, V. Childescu, O. Calmîcov ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Economică şi Business, Cat. Teorie Economică şi Marketing.- Ch. : U.T.M., 2007.- 14 p.


 

 

Programul practicii de licenţă la specialitatea Marketing şi logistică / A. Gangan, V. Childescu, O. Calmîcov; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Economică şi Business, Cat. Teorie Economică şi Marketing.- Ch. : U.T.M., 2007.- 18 p.


 

 

Teorie economică : (aplicaţii practice) / Andrei Cojuhari, Tatiana Munteanu, Valentina Childescu, Vera Cupcea ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. Economică şi Business, Cat. Teorie Economică şi Marketing. – Ch.: U.T.M., 2013. – 96 p.


 

 

Программа производственно-экономической практики для студентов второго курса. Специальность Маркетинг и логистика / Ганган А., Стукалова Т., Калмыкова О. ; Техн. Унив. Молдовы, Фак. экономической инженерии и бизнеса, Каф. Экономическая теория и маркетинг .- К. : Т.У.М., 2007.- 13 p.


 

 
Cărţi noi
Mai mult
Repozitoriul instituţional
Proiecte
Baze de date abonate

Mai mult

© 2001 - 2016 Biblioteca
Tehnico–Ştiinţifică a UTM