Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
Autentificare  
Web Opac UTM;              Catalog Electronic;              Repozitoriu Institutional;
Tel. 022 509971;      E-mail: library@lib.utm.md        
  Lucrările profesorilor U.T.M.
library.utm.md 
Prima pagină
Despre bibliotecă Biblioteca electronică
Întreabă bibliotecarul Materiale editate la U.T.M  Expoziţie virtuală             
Anul 2017    Anul 2016    Anul 2015    Anul 2014    Anul 2013    Anul 2012    Anul 2011    Anul 2010    Anul 2009    Anul 2008    Anul 2007    Anul 2006    Anul 2005   
Literatura electronică       Achiziţii noi e-Resurse
Achiziţii de carte Publicaţii periodice
Baze de date Date de contact  
Noutăţi
27.09.2023BIBLIOTECA ȘTIINŢIFICÂ UTM
VÂ INVITÂ

vineri, 29 septembrie ,
cu începere de la ora 12.30 ,
să participaţi la activităţile prilejuite de ediţia a XIII-a a Nocturnei Bibliotecilor cu genericul «BIBLIOTECA – SUNET – CULOARE – IMAGINE» .

Programul activităţilor

Mai mult

Acum pe site sunt 5 utilizatori.
Acest site a fost accesat de ori

Boxa de idei:
Nume:

     


Web Opac UTM;


Informator


Conferinţe
Studii masterale
Studii doctorale
Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii
Facultatea Tehnologia Alimentelor
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Facultatea Urbanism şi Arhitectură
Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru
Facultatea Inginerie economică şi Business
Facultatea Textile şi Poligrafie
Facultatea Medicină Veterinară

Facultatea Textile şi Poligrafie

Departamentul Design şi Tehnologii în Textile şi PoligrafieDezvoltarea afacerii: Note de curs / Angela Ghelbet, Ludmila Timotin; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Textile şi Poligrafie, Dep. Design şi Tehnologii în Textile şi Poligrafie. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2020. – 148 p. ISBN 978-9975-45-659-3.


 

 

  
Materiale tipografice: Indicații metodice pentru efectuarea lucrărilor de laborator / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Textile și Poligrafie, Departamentul Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie; elaborare: Jana Cîrja, Viorica Cazac. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. ISBN 978-9975-45-752-1.
Partea 1. – 2021. ISBN 978-9975-45-753-8. 

 

Poligrafie generală : Note de curs. Part. 1 / elaborare: Lucia Adascaliţa ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Textile şi Poligrafie, Dep. Design şi Tehnologii Poligrafice. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2020. - 87 p. ISBN 978-9975-45-618-0.


 

 

Poligrafie generală : Note de curs. Part. 2 / elaborare: Lucia Adascaliţa ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Textile şi Poligrafie, Dep. Design şi Tehnologii Poligrafice. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2020. - 77 p. ISBN 978-9975-45-618-0.


 

 

  
Serigrafie: Note de curs / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Textile şi Poligrafie, Departamentul Design şi Tehnologii în Textile şi Poligrafie; alcătuitor: Viorica Cazac. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 262 p. ISBN 978-9975-45-825-2.


 

 

  
Sisteme CAD în confecții. Gemini CAD: Note de curs / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Textile și Poligrafie, Departamentul Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie; – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 63 p. ISBN 978-9975-45-778-1.


 

 

  
Studiul materialelor textile: Proprietăți fizice: Îndrumar metodic pentru efectuarea lucrărilor de laborator / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Textile și Poligrafie, Departamentul Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie; elaborat: Jana Cîrja; redactor responsabil: Marcela Irovan. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021 – 56 p. ISBN 978-9975-45-754-5.


 

 

Tehnici, metode şi procedee de modelare estetică a produselor de îmbrăcăminte : Note de curs / elab.: Svetlana Cangaş ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Textile şi Poligrafie, Dep. Design şi Tehnologii în Textile şi Poligrafie. – Ch.: Tehnica-UTM, 2019. – 84 p.


 

 

  
Tehnologia confecţiilor: Normarea consumului materialelor textile pentru produsele vestimentare: Note de curs / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Textile și Poligrafie, Departamentul Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie; elaborare: Angela Scripcenco; redactor responsabil: Marcela Irovan. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. ISBN 978-9975-45-757-6.


 

 

  
Технология швейных изделий: Раздел. Технология мужской сорочки: Учебное пособие / Технический университет Молдовы, Факультет Текстиля и Полиграфии, Департамент Дизайна и Технологий в Текстиле и Полиграфии; разработано: Скрипченко Анжела; ответственный редактор: Ирован Марчела. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. ISBN 978-9975-45-758-3.


 

 

Publicaţiile editate până în anul 2018Departamentul Modelarea şi Tehnologia Confecţiilor Textile şi din PieleElaborarea schemelor broderiilor în cruciuliţă utilizând programul Pattern Maker for Cross Stitch: Tehnologii informaţionale aplicate : Ghid metodic pentru realizarea lucrărilor de laborator [elab.: Elena Florea-Burduja, Marcela Irovan ; red. resp.: Marcela Irovan] ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Textile şi Poligrafie, Dep. Modelarea şi Tehnologia Confecţiilor Textile şi din Piele. – Ch.: Tehnica-UTM, 2018. – 41 p.


 

 

Proiectarea fluxurilor tehnologice: Note de curs: elab.: Marina Malcoci ; red. resp.: Marina Malcoci ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Textile şi Poligrafie, Dep. Modelarea şi Tehnologia Confecţiilor Textile şi din Piele. – Ch.: Tehnica-UTM, 2018. – 108 p.


 

 

Stagiul practicii de iniţiere: Indicaţii metodice / elab.: Angela Ghelbet, Luminiţa Bernaz ; red. resp.: Valentina Bulgaru ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Textile şi Poligrafie, Dep. Modelarea şi Tehnologia Confecţiilor Textile şi din Piele. – Ch.: Tehnica – UTM, 2017. – 25 p.


 

 

Stagiul practicii în producţie: Ghid metodic: [elab.: Angela Ghelbet, Luminiţa Bernaz ; red. resp.: Valentina Bulgaru] ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Textile şi Poligrafie, Dep. Modelarea şi Tehnologia Confecţiilor Textile şi din Piele. – Ch.: Tehnica-UTM, 2018. - 32 p.


 

 

Catedra Design VestimentarProiectarea gulerelor de diferite forme şi croieli : Indicaţii metodice / Univ. Teh. a Mold., Fac. Ind. Uşoară, Cat. Design Vestimentar ; [alcăt.: Elena Racceeva ; red. resp.: Elena Musteaţă]. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 108 p.


 

 

Catedra Design şi Tehnologii PoligraficeCazac, Viorica
Proiectarea întreprinderilor poligrafice : Indicaţii metodice privind elaborarea proiectului de an / Viorica Cazac, Natalia Onici ; red. resp.: Viorica Cazac ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Industrie Uşoară, Cat. Design şi Tehnol. Poligrafice ; [elab.: Alexandra Osoba ; red. resp.: Viorica Cazac]. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 137 p. 

 

Planificarea sistemelor de fabricaţie în poligrafie : Indicaţii metodice privind efectuarea proiectului de an / Univ. Tehn. a Mold., Fac. Industrie Uşoară, Cat. Design şi Tehnol. Poligrafice ; [elab.: Alexandra Osoba ; red. resp.: Viorica Cazac]. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 39 p.


 

 

Procese de broşare-copertare: Note de curs / elab.: Viorica Scobioală, Marina Buciciuanu; red.res p.: Viorica Scobioală; Univ.Tehn. a Moldovei, Fac. Industria Usoară, Cat. Design şi Tehnologii Poligrafice.- Ch. : U.T.M., 2006.-
Partea 1.- 146 p. 

 

Procese editoriale: Note de curs / elab.: Viorica Scobioală, Viorica Nastas; red.res p.: Viorica Scobioală; Univ.Tehn. a Moldovei, Fac. Industria Usoară, Cat. Design şi Tehnologii Poligrafice.- Ch. : U.T.M., 2007.-
Partea 1.- 125 p. 

 

Procese editoriale: Culegere de probleme / elab.: Viorica Scobioală, Alexandra Osoba, Viorica Nastas ; red.res p.: Viorica Scobioală ; Univ.Tehn. a Moldovei, Fac. Industria Usoară, Cat. Design şi Tehnologii Poligrafice.- Ch. : U.T.M., 2008.- 58 p.


 

 

Procese editoriale : Anexe / elab.: Viorica Scobioală, Viorica Nastas; red.res p.: Viorica Scobioală; Univ.Tehn. a Moldovei, Fac. Industria Usoară, Cat. Design şi Tehnologii Poligrafice.- Ch. : U.T.M., 2008.-
Partea 1.- 165 p. 

 

Scobioală, Viorica
Tehnologii poligrafice – flexografia : Note de curs / Viorica Scobioală, Vitalie Lisnic ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Industria Usoară, Cat. Design şi Tehnologii Poligrafice. - Ch. : U.T.M., 2010. -
Partea 1-a. – 2010. – 148 p.

Partea 2-a. – 2010. – 153 p.


 

 

Structura materialelor poligrafice : Îndrumar de laborator. Partea 1 / [Viorica Scobioală, Natalia Onici, Iurie Subotin, Viorica Nastas] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ind. Uşoară, Cat. Design şi Tehnol. Poligraf. ; red. resp.: Viorica Scobioală. – Ch.: U.T.M., 2012. – 109 p.


 

 

Utilaj în industria poligrafică : Utilaj tipografic pre-press : Note de curs / [elab.: Lucia Adascaliţa, Viorica Cazac ; red. resp.: Viorica Cazac ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ind. Uşoară, Cat. Design şi Tehnol. Poligraf. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. - 112 p.


 

 

Брошюровочно - переплётные процессы: Курс лекции / Сост.: Виорика Скобиоалэ, Марина Бучучеану; Техн. Унив. Молдовы, Фак. Легкая Промыш-ленность, Каф. Дизайн и Полиграфические Технологии.- К.: Т.У.М., 2006.-
Часть 1 .- 149 p. 

 

Планирование технологических процессов в полиграфии : Методические указания по выполнению курсового проекта / Техн. Унив. Молд., Фак. Легкой Промышл., Каф. Полиграф. Технол. и Дизайна ; [сост.: Александра Особа ; отв. ред.: Виорика Казак]. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 40 p.


 

 

Полиграфическое оборудование : Допечатное оборудование : Курс лекций / Тех. Унив. Молд., Фак. Легкой Промышл., Каф. Дизайна и Полиграф. Технол. ; [сост.: Лучия Адаскалица, Александра Особа ; отв. ред.: Виорика Казак]. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 132 p.


 

 

Полиграфическое оборудование : Печатное оборудование : Курс лекций / Технический Университет Молдовы, Факультет Легкой Промышленности, Кафедра Дизайна и Полиграфических Технологий ; [составитель: Лучия Адаскалица ; ответственный редактор: Виорика Казак]. – Ch.: Tehnica-UTM, 2016. - 172 с.: 172 с.


 

 

Технология офсетной печати : Курс лекций. Часть 1 / Техн. Унив. Молд., Фак. Легкой Промышл., Каф. Дизайна и Полиграф. Технол. ; сост.: Наталья Марченко ; отв. ред.: Виорика Скобиоалэ. - Кишинэу : ТУМ, 2008. - 80 p. : il., tab.


 

 

Технология офсетной печати : Курс лекций. Часть 1 / Техн. Унив. Молд., Фак. Легкой Промышл., Каф. Дизайна и Полиграф. Технол. ; сост.: Наталья Марченко ; отв. ред.: Виорика Скобиоалэ. - Кишинэу : ТУМ, 2008. - 80 p. : il., tab.


 

 

Catedra Tehnologia Confecţiilor din Ţesături şi TricoturiNotă: Ediţiile publicaţiilor incepând cu anul 2017 le puteţi găsi la Departamentul Modelarea şi Tehnologia Confecţiilor Textile şi din Piele
Metrologie, standardizare şi asigurarea calităţii : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor practice / [elab.: Ala Dabija] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Industrie Uşoară, Cat. Tehnol. Confect. din Ţesături şi Tricoturi. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 89 p.


 

 

Cîrja, Jana
Structura şi proiectarea tricoturilor : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor de laborator / [Jana Cîrja ; red. resp.: Angela Scripcenco] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Industrie Uşoară, Catedra Tehnologia Confecţiilor din Țesături şi Tricoturi. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. -
Partea 1 : Tricoturi din bătătură. – 2015. – 91 p. 

 

Modelarea formelor vestimentare : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor de laborator / [elab.: Svetlana Cangas, Stela Balan, Olga Alcaz ; red. resp.: Stela Balan] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Industrie Uşoară, Cat. Modelarea Confecţ. din Ţesături şi Tricoturi. – Ch.: U.T.M., 2013. -
Compartimentul 1 : Analiza comparativă a proporţiilor şi formelor în vestimentaţie : Lucrările de laborator nr. 1-2. – 2013. – 32 p. 

 

Practica didactică constructivă : Programă şi îndrumar metodic pentru realizarea stagiului de practică / [elab.: Olga Alcaz, Stela Balan, Irina Tutunaru [et al.] ; red. resp.: Stela Balan] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Industrie Uşoară, Cat. Modelarea Confecţ. din Ţesături şi Tricoturi. – Ch.: Tehnica-UTM, 2013. – 29 p.


 

 

Proiectarea produselor vestimentare cu sprijin în talie din tricot pentru femei şi bărbaţi : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrării de laborator : [Specialitatea] "Proiectarea produselor vestimentare" / elaborare: Irina Tutunaru, Stela Balan, Olga Alcaz, Marcela Irovan ; redactor responsabil: Stela Balan ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Industrie Uşoară, Catedra Modelarea Confecţiilor din Ţesături şi Tricoturi. - Chişinău : Tehnica - UTM, 2015. - 35 p.


 

 

Proiectarea produselor vestimentare cu sprijin pe umeri din tricot pentru femei şi bărbaţi : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrării de laborator : [Specialitatea] "Proiectarea produselor vestimentare" / elaborare : Stela Balan, Olga Alcaz, Irina Tutunaru, Marcela Irovan ; redactor responsabil : Stela Balan ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Industrie Uşoară, Catedra Modelarea Confecţiilor din Ţesături şi Tricoturi. - Chişinău : Tehnica - UTM, 2015. - 68 p.


 

 

Proiectarea produselor vestimentare de diverse croieli din tricot : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrării de laborator : [Specialitatea] "Proiectarea produselor vestimentare" / elaborare : Olga Alcaz, Stela Balan, Irina Tutunaru, Marcela Irovan ; redactor responsabil : Stela Balan ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Industrie Uşoară, Catedra Modelarea Confecţiilor din Ţesături şi Tricoturi. - Chişinău : Tehnica - UTM, 2015. - 44 p.


 

 

Proiectarea produselor vestimentare din blană naturală şi artificială : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrării de laborator : [Specializările] "Proiectarea produselor vestimentare. Proiectarea îmbrăcămintei din piei şi blanuri" / elaborare : Irina Tutunaru, Stela Balan, Marcela Irovan, Olga Alcaz ; redactor responsabil : Stela Balan ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Industrie Uşoară, Catedra Modelarea Confecţiilor din Ţesături şi Tricoturi. - Chişinău : Tehnica - UTM, 2015. - 28 p.


 

 

Proiectarea produselor vestimentare din piei naturale, înlocuitori de piei, materiale peliculizate : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrării de laborator : [Specializările] "Proiectarea produselor vestimentare. Proiectarea îmbrăcămintei din piei şi blănuri" / elaborare: Stela Balan, Irina Tutunaru, Marcela Irovan, Olga Alcaz ; redactor responsabil : Stela Balan ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Industrie Uşoară, Catedra Modelarea Confecţiilor din Ţesături şi Tricoturi. - Chişinău : Tehnica - UTM, 2015. - 39 p.


 

 

Scripcenco, Angela
Tehnologia confecţiilor : Indicaţii metodice pentru proiectul de an / [Angela Scripcenco, Elena Ursu ; red. resp.: Angela Scripcenco] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Industrie Uşoară, Catedra Tehnologia Confecţiilor din Țesături şi Tricoturi. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. - 47 p.: tab. 

 

Studiul materialelor textile : Îndrumar metodic pentru efectuarea lucrărilor de laborator / elaborare : Neonila Siroş, Jana Cîrja ; redactor responsabil : Angela Scripcenco ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Industrie Uşoară, Catedra Tehnologia Confecţiilor din Ţesături şi Tricoturi. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. -
Compartimentul 1 : Fibre şi fire textile. – 2015. – 52 p. 

 

Sugac, O.
Proiectarea întreprinderilor de confecţii : Proiectarea secţiei de pregătire : Îndrumar metodic pentru lucrări de laborator / O. Sugac, D. Toporet, A. Jereghi ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Ind. Uşoară, Cat. Tehnol. Confecţ. din Ţesături şi Tricoturi. - Ch.: U.T.M., 2010. – 64 p. 

 

Sugac, O.
Proiectarea întreprinderilor de confecţii : Proiectarea secţiei experimentale: Îndrumar metodic pentru lucrări de laborator / O. Sugac, D. Toporeţ, A. Jereghi ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Ind. Uşoară, Cat. Tehnol. Confecţ. din Ţesături şi Trico-turi. – Ch.: U.T.M., 2010. – 56 p. 

 

Tehnologia confecţiilor din ţesături. Procese tehnologice de fabricaţie a produselor de îmbrăcăminte: Indicaţii metodice pentru realizarea lucrărilor de laborator / elab.: Mariana Cojocaru ; red. res p.: Angela Scripcenco ; rec.: Olga Kondratenco ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Industria Usoară, Cat. Tehnologia Confecţiilor din Ţesături şi Tricoturi.- Ch. : U.T.M., 2008.- 77 p.


 

 

Tehnologia economisirii resurselor : Indicaţii metodice pentru efectuarea lucrărilor de laborator / [elab.: Angela Scripcenco ; red. resp.: Angela Scripcenco] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Industrie Uşoară, Cat. Tehnol. Confecţ. din Ţesături şi Tricoturi. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. - 79 p.


 

 

Буштюк, А. В.
Материалы для одежды : Методические указания к выполнению практических работ / Буштюк А. В., Сирош Н. И. ; ответственный редактор : Скрипченко А. Г. ; Технический Университет Молдовы, Факультет Легкой Промышленности, Кафедра Технологии Швейных Изделий из Ткани и Трикотажа. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 48 p. 

 

Моделирование форм одежды : Методическое пособие по выполнению лабораторных работ / [разраб.: С. М. Кангаш, С. И. Балан, О. И. Алказ : гл. ред.: С. И. Балан] ; Тех. Унив. Молд., Фак. Легкой Промышл., Каф. Моделиров. Швейных и Трикотажных Изделий. – Кишинэу : ТУМ, 2013. -
Раздел 1 : Сравнительный анализ пропорций и форм одежды : Лабораторные работы nr. 1-2. – 2013. – 32 p. 

 

Саламатова, С. М.
Технология обработки изделий легкой плательной группы : Учеб. пособ. / [С. М. Саламатова, М. Г. Кожокару] ; Тех. Унив. Молд., Фак. Легкой Промышл., Каф. Технол. Швейных Изделий из Ткани и Трикотажа . – Кишинэу : Т.У.М., 2011. – 127 p. 

 

Саламатова, С. М.
Конструирование одежды из различных видов материалов : Учебник / С. М. Саламатова ; отв. ред.: С. И. Балан ; Техн. Унив. Молд., Фак. Лёгкой Промышл., Каф. Моделиров. Швейных Изд. из Ткани и Трикотажа. – Кишинэу : ТУМ, 2010. – 192 p. 

 

Саламатова, Светлана Михайловна В.
Технология художественного оформления одежды : Учебное пособие. [Часть 1] / Саламатова С. М., Сугак О. В. ; Тех. Унив. Молд., Фак. Легкой Промышл., Каф. Технол. Швейных Изделий из Ткани и Трикотажа. – Кишинэу : ТУМ, 2012. – 328 p. 

 

Скрипченко, Анжела
Технология швейных изделий : Методические указания к курсовому проекту / [Скрипченко Анжела ; отв. ред.: Скрипченко Анжела] ; Технический Университет Молдовы, Факультет Легкой Промышленности, Кафедра Технологии Швейных и Трикотажных Изделий. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. - 47 p.: tab. 

 

Сугак, О. В.
Проектирование швейных предприятий : Проектирование подготовительного цеха : Метод. указ. к выполн. лаборат. работ / О. В. Сугак, А. И. Жереги, Д. И. Топорец ; отв. ред. А. Г. Скрипченко ; Техн. Унив. Молд., Фак. Лёгкой Промышл., Каф. Технол. Швейных Изд. из Ткани и Трикотажа. – Кишинэу : ТУМ, 2010. – 89 p. 

 

Сугак, О. В.
Проектирование швейных предприятий : Проектирование экспериментального цеха : Метод. указ. к выполн. лаборат. работ / О. В. Сугак, А. И. Жереги, Д. И. Топорец ; отв. ред. А. Г. Скрипченко ; Техн. Унив. Молд., Фак. Лёгкой Промышл., Каф. Технол. Швейных Изд. из Ткани и Трикотажа. – Кишинэу : ТУМ, 2010. – 75 p. 

 

Учебная конструкторская практика : Программа и учебно-методическое пособие к выполнению конструкторской практики / [разраб.: О. И. Алказ, С. И. Балан, И. В. Тутунару [et al.] ; гл. ред.: С. И. Балан] ; Тех. Унив. Молд., Фак. Легкой Промышлен., Каф. Моделир. Швейных и Трикотаж. Изделий. – Ch.: Tehnica-UTM, 2013. – 28 p.


 

 

Catedra Modelarea şi Tehnologia Confecţiilor din PieleBazele tehnologiei confecţiilor : Încălţăminte : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor de laborator. P. 2 (lucrările 5-8) / elab.: Valentina Bulgaru, Marina Malcoci, Ioana Pascari, Ana Ischimji ; red. resp.: Valentina Bulgaru ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ind. Uşoară, Cat. Model. şi Tehnol. Confecţ. din Piele. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 68 p.


 

 

Economia ramurii : Indicaţii metodice / Univ. Teh. a Mold., Fac. Ind. Uşoară, Cat. Model. şi Tehnol. Confecţ. din Piele ; [elab.: Luminiţa Bernaz ; red. resp.: Aliona Lîsîi]. – Ch.: U.T.M., 2004. – 22 p.


 

 

Economia şi statistica ramurii : Indicaţii metodice privind calculaţia costului şi determinarea preţului produselor / [elab.: Angela Ghelbet, Luminiţa Bernaz ; red. resp.: Valentina Bulgaru] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ind. Uşoară, Cat. Model. şi Tehnol. Confect. din Piele. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. - 43 p.: tab.


 

 

Indicaţii metodice pentru practica de documentare la teza de licenţă / Univ. Teh. a Mold., Fac. Ind. Uşoară, Cat. Model. şi Tehnol. Confecţ. din Piele ; [elab.: Luminiţa Bernaz ; red. resp.: Valentina Bulgaru]. – Ch.: U.T.M., 2010. – 20 p.


 

 

Indicaţii metodice pentru stagiul de practică în producţie / Univ. Teh. a Mold., Fac. Ind. Uşoară, Cat. Model. şi Tehnol. Confecţ. din Piele ; [elab.: Angela Ghelbet, Luminiţa Bernaz ; red. resp.: Valentina Bulgaru]. – Ch.: U.T.M., 2006. – 13 p.


 

 

Management : Note de curs / Univ. Teh. a Mold., Fac. Ind. Uşoară, Cat. Model. şi Tehnol. Confecţ. din Piele ; [elab.: Luminiţa Bernaz ; red. resp.: Valentina Bulgaru]. – Ch.: U.T.M., 2006. – 96 p.


 

 

Marketing : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrării de an / [elab.: Angela Ghelbet, Luminiţa Bernaz ; red. resp.: Valentina Bulgaru] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ind. Uşoară, Cat. Model. şi Tehnol. Confect. din Piele. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 22 p.


 

 

Pielărie şi confecţii din piele şi înlocuitori : Dicţionar rus-român / Univ. Teh. a Mold., Cat. Model. şi Tehnol. Confecţ. din Piele ; [elab.: Valentina Bulgaru, Marina Malcoci ; red. resp.: Valentina Bulgaru]. – Ch.: U.T.M., 2004. – 76 p.


 

 

Procese de fabricaţie a încălţămintei : Indicaţii metodice pentru efectuarea proiectului de an / elaborare : Marina Malcoci, Ioana Pascari, Ana Ischimji ; redactor responsabil : Marina Malcoci ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Industrie Uşoară, Catedra Modelarea şi Tehnologia Confecţiilor din Piele. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. - 53 p.


 

 

Proiectarea întreprinderilor de încălţăminte şi marochinărie : Indicaţii metodice privind elaborarea proiectului de an / [elab.: Marina Malcoci ; red. resp.: Valentina Bulgaru] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ind. Uşoară, Cat. Model. şi Tehnol. Confecţ. din Piele. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 40 p.


 

 

Proiectarea şi tehnologia articolelor de marochinărie : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor de laborator. Partea 2 / [elab.: Marina Malcoci, red. resp.: Marina Malcoci] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ind. Uşoară, Cat. Model. şi Tehnol. Confecţ din Piele. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. - 77 p.


 

 

Stagiul practicii de iniţiere : Indicaţii metodice / Univ. Teh. a Mold., Fac. Ind. Uşoară, Cat. Model. şi Tehnol. Confecţ. din Piele ; [elab.: Angela Ghelbet ; red. resp.: Valentina Bulgaru]. – Ch.: U.T.M., 2012. – 17 p.


 

 

Studiul materialelor : Indicaţii metodice pentru lucrarea de an / Univ. Teh. a Mold., Fac. Ind. Uşoară,Cat. Model. şi Tehnol. Confecţ. din Piele ; [elab.: Valentina Bulgaru ; red. resp.: Valentina Bulgaru]. – Ch.: U.T.M., 2005. – 24 p.


 

 

Utilaj în industria confecţiilor din piele : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor de laborator. Partea 1 / Univ. Teh. a Mold., Fac. Ind. Uşoară, Cat. Model. şi Tehnol. Confect. din Piele ; [elab.: Marina Malcoci ; red. resp.: Valentina Bulgaru]. – Ch.: U.T.M., 2012. – 53 p.


 

 
Cărţi noi
Mai mult
Repozitoriul instituţional
Proiecte
Baze de date abonate

Mai mult

© 2001 - 2016 Biblioteca
Tehnico–Ştiinţifică a UTM