Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
Autentificare  
Web Opac UTM;              Catalog Electronic;              Repozitoriu Institutional;
Tel. 022 509971;      E-mail: library@lib.utm.md        
  Lucrările profesorilor U.T.M.
library.utm.md 
Prima pagină
Despre bibliotecă Biblioteca electronică
Întreabă bibliotecarul Materiale editate la U.T.M  Expoziţie virtuală             
Anul 2017    Anul 2016    Anul 2015    Anul 2014    Anul 2013    Anul 2012    Anul 2011    Anul 2010    Anul 2009    Anul 2008    Anul 2007    Anul 2006    Anul 2005   
Literatura electronică       Achiziţii noi e-Resurse
Achiziţii de carte Publicaţii periodice
Baze de date Date de contact  
Noutăţi
27.09.2023BIBLIOTECA ȘTIINŢIFICÂ UTM
VÂ INVITÂ

vineri, 29 septembrie ,
cu începere de la ora 12.30 ,
să participaţi la activităţile prilejuite de ediţia a XIII-a a Nocturnei Bibliotecilor cu genericul «BIBLIOTECA – SUNET – CULOARE – IMAGINE» .

Programul activităţilor

Mai mult

Acum pe site sunt 4 utilizatori.
Acest site a fost accesat de ori

Boxa de idei:
Nume:

     


Web Opac UTM;


Informator


Conferinţe
Studii masterale
Studii doctorale
Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii
Facultatea Tehnologia Alimentelor
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Facultatea Urbanism şi Arhitectură
Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru
Facultatea Inginerie economică şi Business
Facultatea Textile şi Poligrafie
Facultatea Medicină Veterinară

Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică

Departamentul EnergeticăBazele teoretice ale electrotehnicii : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor de laborator asistate de calculator / elab.: Mihail Chiorsac, Ghenadie Tertea, Lilia Turcuman ; red. resp.: Ion Stratan ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Energetică şi Inginerie Electrică, Dep. Electroenergetică şi Electrotehnică. – Ch.: Tehnica-UTM, 2019. – 92 p.


 

 

  
Chelmenciuc, Corina
Termodinamica tehnică: Analiza termodinamică comparativă a ciclului Rankine și a ciclului cu supraîncălzire intermediară a vaporilor: Îndrumar pentru elaborarea lucrării de an / Corina Chelmenciuc; redactor responsabil: Viorica Hlusov; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică și Inginerie Electrică, Departamentul Energetică. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 61 p. ISBN 978-9975-45-794-1. 

 

  
Chelmenciuc, Corina
Termodinamica tehnică: Îndrumar metodic pentru seminare / Corina Chelmenciuc, Valentin Musteață; redactor responsabil: Viorica Hlusov; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică și Inginerie Electrică, Departamentul Energetică. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. ISBN 978-9975-45-792-7.
Partea 1-a. – 2022.–112 p. – ISBN 978-9975-45-793-4. 

 

  
Cogenerarea de mică şi medie putere: Justificarea structurii și parametrilor surselor de energie în cadrul unui sistem de termoficare urbană: Îndrumar metodic / V. Arion, V. Hlusov, V. Leu, C. Borosan; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, Departamentul Energetică.– Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 138 p. ISBN 978-9975-45-842-9.


 

 

Electrotehnica : Indicaţii metodice privind lucrările de laborator / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Energetică şi Inginerie Electrică, Dep. Electroenergetică şi Electrotehnică ; elab.: Ghenadie Tertea [et al.] ; red. resp.: Mihail Chiorsac. – Ch. : Tehnica-UTM, 2018. – 72 p.


 

 

Îndrumar metodic privind realizarea proiectului de an la disciplina Alimentarea cu energie electrică a întreprinderilor / alcăt.: V. Pogora, I. Terzi, I. Dobrea; red.: I. Stratan ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Energetică şi Inginerie Electrică, Dep. Electroenergetică şi Electrotehnică. – Ch.: Tehnica-UTM, 2019. – 48 p.


 

 

Potâng, Arhip
Teoria circuitelor electrice şi magnetice: Analiza circuitelor electrice liniare în regim periodic sinusoidal şi nesinusoidal: Ciclu de prelegeri / Arhip Potâng; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Energetică şi Inginerie Electrică, Dep. Electroenergetică şi Electrotehnică. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2018. – 196 p. 

 

Rujanschi, Dumitru
Protecţia prin relee a reţelelor electrice cu ajutorul dispozitivelor bazate pe microprocesoare : Îndrumar de laborator / Dumitru Rujanschi ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, Departamentul Energetică. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 67 p. 

 

Şveţ, Olga
Managementul energiei: Note de curs / Olga Şveţ, Corina Guţu-Chetruşca; redactor responsabil: Viorica Hlusov; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, Departamentul Energetică. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – 121 p. ISBN 978-9975-45-726-2. 

 

Departamentul Inginerie ElectricăAmbros, Tudor
Maşini electrice : [în vol.]: [manual] / Tudor Ambros ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, Catedra Electromecanică şi Metrologie. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. –
Vol. 2 : Maşini sincrone şi de curent continuu. – 2017. – 387 p. 

 

Blajă, Valeriu
Convertoare şi echipamente electronice avansate: Note de curs/ Valeriu Blajă; referent ştiinţific: Tudor Ciuru; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică și Inginerie Electrică, Departamentul Inginerie Electrică. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – 216 p. ISBN 978-9975-45-692-0. 

 

  
Blajă, Valeriu
Materiale pentru electrotehnică și electronică: Note de curs/ Valeriu Blajă; referent ştiinţific: Chiorsac Mihail; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, Facultatea Calculatoare şi Microelectronică, Departamentul Electroenergetică, Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală, Departamentul Inginerie Electrică. Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – 161 p. ISBN 978-9975-45-731-6. 

 

Ciuru, Tudor
Mașini electrice și acționări: Indicații metodice pentru lucrări de laborator / Tudor Ciuru; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, Departamentul Inginerie Electrică. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – 105 p. ISBN 978-9975-45-717-0. 

 

Electrotehnica: Indicații metodice privind lucrările de laborator la cursul Electrotehnică generală realizate la distanță în mediul Multisim / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică și Inginerie Electrică, Departamentul Inginerie Electrică; elaborare: Ghenadie Tertea, Petru Todos. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – 72 p. ISBN 978-9975-45-709-5.


 

 

Guţu-Chetruşca, Corina
Piaţa energiei termice : Note de curs / Corina Guţu-Chetruşca ; red. resp.: Viorica Hlusov ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Energetică şi Inginerie Electrică, Dep. Termoelectrică şi Management în Energetică. – Ch.: Tehnica-UTM. – 2018. – 92 p. 

 

  
Nuca, Ilie
Acționarea electrică reglabilă a sistemului de pompare: Îndrumar metodic pentru teza de an / Ilie Nuca, Iurie Nuca, Vadim Cazac; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, Departamentul Inginerie Electrică. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 56 p. ISBN 978-9975-45-799-6. 

 

  
Nuca, Ilie
Modelarea matematică a sistemelor electromecanice: Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor de laborator / Ilie Nuca, Vadim Cazac; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, Departamentul Inginerie Electrică. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 91, [1] p. ISBN 978-9975-45-781-1. 

 

  
Rachier, Vasile
Controlere şi automate programabile: Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor de laborator / Vasile Rachier, Vadim Cazac; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, Departamentul Inginerie Electrică. ISBN 978-9975-45-769-9. 

 

  
Rachier, Vasile
Controlere şi automate programabile: Indicaţii metodice pentru orele practice şi de seminar / Vasile Rachier, Vadim Cazac; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, Departamentul Inginerie Electrică. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 95 p. ISBN 978-9975-45-770-5. 

 

Rachier, Vasile
Echipamente electrice. Aparate electrice : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor de laborator / Vasile Rachier ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Energetică şi Inginerie Electrică, Dep. Inginerie Electrică. – Chişinău : Tehnica- UTM, 2018. – 132 p. 

 

Sistemul de achiziţie de date Vernier : Îndrumar de laborator / elab.: Igor Chiciuc, Andrei Chiciuc ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Energetică şi Inginerie Electrică, Dep. Inginerie Electrică. – Ch. : Tehnica-UTM, 2019. – 80 p.


 

 

Tarlajanu, Alexandru
Inginerie şi managementul calităţii. Ingineria calităţii şi evaluarea conformităţii : Ciclu de prelegeri / Alexandru Tarlajanu ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, Departamentul Inginerie Electrică. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 243 p. 

 

  
Tarlajanu, Alexandru
Teoria sistemelor şi reglare automată: Note de curs / Alexandru Tarlajanu; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, Departamentul Inginerie Electrică. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 141 p. ISBN 978-9975-45-855-9. 

 

Todos, Petru
Ghidul profesorului : Crearea cursurilor online pe platforma electronică MOODLE, versiunea 3.x / Petru Todos, Stela Balan, Cristina Ghencea ; Universitatea Tehnică a Molovei. – Ch. :UTM, 2019. – 92 p. 

 


Todos, Petru
Evaluarea cursurilor online: Ghid / Petru Todos, Tatiana Munteanu, Iurie Subotin [et al.]; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2019. – 30 p.; 2 tab. 

 

Departamentul Educaţie Fizică şi SportPopuşoi, Anatolie
Program de pregătire a sportivilor din Republica Moldova pentru ediţia XXXII-a a Jocurilor Olimpice de vară din anul 2020, or. Tokio, Japonia [Resursă electronică] : Lucrare metodică / Anatolie Popuşoi, Nicolae Piatac ; Univ. Teh. a Mold., Dep. Educaţie Fizică şi Sport ; Com. Naţ. Olimpic şi Sportiv din Rep. Moldova. – Ch., 2017. – 33 p. 

 

Вергизова Ольга
Рекомендации по технико-тактической подготовленности баскетболисток [Resursă electronică] : Метод. пособие / Вергизова Ольга, Maковкина Ольга, Якина Елена ; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Физ. Воспитания. – Кишинев, 2017. – 52 с. 

 

Ковалёва Т.
Особенности развития скоростно-силовых качеств волейболистов [Resursă electronică] : Метод. разработка / Ковалёва Т., Прозоров В., Чайковская Л. ; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Физ. Воспитания. – Кишинев, 2017. – 25 с. 

 

Никора, С.
Методическая работа по теме: “Развитие внимания у спортсменов на тренировках по футболу” [Resursă electronică] / С. Никора ; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Физ. Воспитания. – Кишинев, 2017. – 14 с. 

 

Publicaţiile editate până în anul 2016Catedra Bazele Teoretice ale ElectrotehniciiKiorsak, Mihail
Theoretical bases of the electrical engineering : Computer-assisted laboratory guide / [Mihail Kiorsak, Mariana Ababii ; resp. red.: Burcenco Victoria] ; Techn. Univ. of Moldova, Fac. of Power and Electrical Engineering, Theoretical Bases of the Electrical Engineering Dep. – Ch.: Tehnica UTM, 2015. – 41 p. 

 

Potâng, Arhip
Electrotehnica generală : Problemar / Arhip Potâng, Mihail Chiorsac, Ghenadie Tertea ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, Catedra Bazele Teoretice ale Electrotehnicii ; [redactor responsabil : Adrian Ghervas]. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 156 p. 

 

Catedra Electromecanica şi MetrologieAmbros, Tudor
Maşini electrice : [în vol.] : [manual] / Tudor Ambros ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, Catedra Electromecanică şi Metrologie. – Ch.: Tehnica-UTM, 2016. –
Vol. 1 : Transformatoare şi maşini asincrone. – 2016. – 528 p. 

 

Chiciuc, Andrei
Metrologie, standardizare şi măsurări : Curs de lecţii / Andrei Chiciuc, Angela Gorjan ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Energetică, Cat. Electromecanică.- Ch.: U.T.M., 2002.- 130 p. 

 

Chiciuc, Andrei
Sistemul Internaţional de Unităţi : Ghid de utilizare / Andrei Chiciuc, Ion Sobor ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Energetică, Cat. Electromecanică.- Ch.: U.T.M., 2004.- 75 p. 

 

Energie regenerabilă : Studiu de fezabilitate / Petru Todos, Ion Sobor, Dumitru Ungureanu, Andrei Chiciuc, Mihai Pleşca ; red. şt.: Valentin Arion .- Ch. : Min. Ecologiei, Construcţiilor şi dezvoltării teritoriului; PNUD Moldova, 2002.- 158 p.

Notă: Copiaţi toate părţile şi apoi faceţi dezarhivarea

Partea 1 , Partea 2


 

 

Informatica : Ghid de utilizare a calculatorului PC / Chiciuc Andrei, Corj Vasile, Ababii Victor ; Centrul de perfecţionare şi recalificare a cadrelor.- Ch.: U.T.M., 2001.- 83 p.


 

 

Necesităţi tehnologice şi priorităţi de dezvoltare : Raport elaborat în cadrul Convenţiei Naţiunilor Unite privind schimbarea climei / coord.: Nicolae Stratan, Margareta Petruşevschi ; ex p. naţionali : Valentin Arion, Petru Todos, Aurel Guţu (UTM), Ion Bobeică (Inst-ul Energ., AŞM); Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi dezvoltării teritoriului , PNUD Moldova .- Ch.: Ed. CartDidact, 2002 .- 176 p.

Notă: Copiaţi toate părţile şi apoi faceţi dezarhivarea

Partea 1 , Partea 2 , Partea 3


 

 

Tarlajanu, A.
Electromecanică : Ingineria şi managementul calităţii : Îndrumar metodic pentru organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică / [A. Tarlajanu ; coord.: P. Todos] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Energetică, Cat. Electromec. şi Metrol. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 53 p. 

 

Tarlajanu, Alexandru
Electromecanică : Ingineria şi managementul calităţii : Teoria sistemelor şi reglare automată : Îndrumar de laborator / [A. Tarlajanu] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, Catedra Electromecanică şi Metrologie. – Ch.: Tehnica-UTM, 2016. – 84 p. 

 

Potâng, Arhip
Electrotehnique générale : cours théorique / A. Potâng , P. Todos ; réd. en chef: Liviu Carcea ; coord. Scientifique : Victor Şontea ; Univ. Tech. de Moldova. Filiére Francophone Informatique.- Ch. : UTM, 2007.- 465 p.

Capitolul: 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14


 

 

Renewable energy : Feasibility study / Petru Todos, Ion Sobor, Dumitru Ungureanu, Andrei Chiciuc, Mihai Pleşca ; ed.: Valentin Arion .- Ch. ; Ministry of Ecology, Constructions and Development, UNDP Moldova .- Ch.: Ed. CartDidact, 2002 .- 157 p.

Notă: Copiaţi toate părţile şi apoi faceţi dezarhivarea

Partea 1 , Partea 2


 

 

Tarlajanu, Alexandru
Controlul şi certificarea producţiei : Îndrumar de laborator / Alexandru Tarlajanu ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Energ., Cat. Electromec. şi Metrologie. – Ch.: U.T.M., 2010. – 48 p. 

 

Tarlajanu, Alexandru
Managementul calităţii : Ciclu de prelegeri / Tarlajanu, A. ; consultant : V. Mardari ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, Catedra Electromecanică şi Metrologie. - Chişinău : Tehnica - UTM, 2015. - 151 p. 

 

Technology needs assessement and development priorities : Report elaborated under the United Nations Framework Convention on Climate Changhe / coord.: Nicolae Stratan, Margareta Petruşevschi ; naţional ex p.: Valentin Arion, Petru Todos, Aurel Guţu, Ion Bobeică ; Ministry of Ecology, Constructions and Development, UNDP Moldova .- Ch.: Ed. CartDidact, 2002 .- 176 p.

Notă: Copiaţi toate părţile şi apoi faceţi dezarhivarea

Partea 1 , Partea 2 , Partea 3


 

 

Catedra ElectroenergeticăCaracteristica, parametrii şi schemele echivalente ale elementelor reţelelor electrice : Note de curs / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică şi inginerie Electrică, Catedra Electroenergetică ; [elaborare : Ion Stratan]. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 140 p.


 

 

Codreanu, C.
Medii de programare : Teste grilă / C. Codreanu ; red.: Ion Proţuc ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Energetică, Cat. Energetică .- Ch.: U.T.M., 2007.-58 p. 

 

Dobrea, Ina
Partea electrică a centralelor : Lucrări de laborator / Ina Dobrea ; coordonator de ediţie : Ion Stratan ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, Catedra Electroenergetică. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 112 p. 

 

Indicaţii metodice privind utilizarea standului universal de laborator la calcul si analiza regimului permanent de funcţionare a SEE / elaborare : Ion Stratan ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, Catedra Electroenergetică. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 32 p.


 

 

Codreanu, C.
Aplicaţii a standardelor : pentru reprezentările grafice şi topografice a elementelor (obiectelor) electroenergetice şi electrotehnice în scheme, pe planuri şi ridicări topografice / C. Codreanu, I. Terzi : red. res p. : Ion Proţuc ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Energetică, Cat. Energetică .- Ch.: U.T.M., 2007.-181 p. 

 

Procece tranzitorii electromagnetice : Îndrumar de laborator / elab.: Ion Proţuc, Victor Pogora, Iurii Kiseliov, Iurie Hramco ; red. res p. Ion Stratan ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Energetică, Cat. Energetică .- Ch.: U.T.M., 2007.- 61 p.


 

 

Procese tranzitorii în sistemele de alimentare cu energie electrică : Utilizarea calculatoarelor la calcule în proiectele de an şi de licenţă : Indicaţii metodice / [elab.: V. Pogora ; coord. de ed.: I. Stratan] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Energetică, Cat. Electroenergetică. – Ch.: U.T.M., 2013. – 67 p.


 

 

Sarcini de proiectare în cadrul tezei de an la disciplina "Procese tranzitorii electromagnetice" / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, Catedra Electroenergetica ; [alcătuitori: Ghenadie Jenenco, Vladimir Caratun, Boris Ladvişcenco ; traducere în română, completare şi adaptare: Victor Pogora]. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 45 p.: tab.


 

 

Zaiţev, Alexandr
Partea electrică a centralelor : Programa cursului : Indicaţii metodice / [Alexandr Zaiţev, Ina Dobrea ; coord. de ed.: Ion Stratan] ; Univ. Teh. a Moldovei, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, Catedra Electroenergetică. – Chişinău: Tehnica-UTM. – 2016. – 96 p. 

 

Кодряну, Константин
Компьютерная графика : Компьютерная графика / К. Кодряну ; ответственный редактор : И. Стратан ; Технический Университет Молдовы, Факультет Энергетики и Электроинженеринга, Кафедра Электроэнергетики. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 96 p. 

 

Терзи, Илья
Техника высоких напряжений : Методические указания к лабораторным работам «Электрические разряды в газах» / Илья Терзи ; отв. ред.: Ион Стратан ; Техн. Унив. Молдовы, Фак. Энергетики и Электроинженеринга, Каф. Электроэнергетики. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 62 p. 

 

Техника высоких напряжений : Сборник задач с решениями / Техн. Унив. Молд., Энергетический Фак., Каф. Электроэнергетики ; [сост.: Ион Процук, Илья Терзи ; отв. ред.: Ион Стратан]. - Изд. 2-е, доп.. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 64 p.


 

 

Электрические аппараты низкого напряжения : Рабочая программа, методические указания и контрольное задание для студентов энергетического факультета заочного обучения / Сост.: Терзи Илья ; oтв. ред.: Ион Процук ; Техн. Унив. Молдовы, Каф. электроэнергетики .- К.: Т.У.М. , 2007.- 24 p.


 

 

Электроснабжение предприятий : Методические указания к лабораторным работам / cост.: Процук И.А., Романчук И.В., Станчу Ф.П., Погора И.В. ; отв. ред.: Процук И.А. ; Техн. Унив. Молдовы, Фак. Энергетики, Каф. электроэнергетики .- K. : Т.У.М. , 2007.-
Ч. 1 .- 2007.- 97 p. 

 

Catedra Termotehnică şi Management în EnergeticăArion, Valentin
Bazele calculelor tehnico-economice şi economico-financiare : Note de curs la disciplina "Economia energeticii" / Valentin Arion, Viorica Hlusov, Cristina Gherman ; redactor responsabil : Larisa Tcaci ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, Catedra Termotehnică şi Management în Energetică. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. - 168 p. 

 

Arion, Valentin
Economia surselor de energie : Note de curs la disciplina "Economia energeticii" / [Valentin Arion, Viorica Hlusov, Cristina Cherman] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, Catedra Termotehnică şi Management în Energetică ; [redactor responsabil : Larisa Tcaci]. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. - 152 p. 

 

Cernica, I.
Calculul preliminar de proiectare a centralelor electrice de termoficare : Îndru-mar de proiectare : Pentru uzul studenţilor la disciplina „Centrale termoelectrice” / I. Cernica ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Energetică, Cat. Termotehn. şi Manag. în Energetică. – Ch.: U.T.M., 2009. – 57 p. 

 

Cernica, Ion
Combustibili. Teoria arderii : Curs de prelegeri / Ion Cernica ; red. res p.: V. Mustaţă ; ref. şt.: V. Guţanu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Energetică, Cat. Termotehnică şi Management în Energetică.- Ch.: U.T.M., 2008.- 219 p. 

 

Chelmenciuc, Corina
Sisteme de încălzire cu apă şi aer cald : Note de curs / [Corina Chelmenciuc, Nadejda Butenco, Nicolae Baboi ; red. resp. Valentin Musteaţă] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Energetică, Cat. Termoteh. şi Managem. în Energetică. – Ch.: U.T.M., 2012. – 232 p. 

 

Guţu, Aurel
Instalaţii de cazane : Proiectarea unui cazan de tip DE : Indicaţii metodice / Guţu Aurel ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Energetică, Cat. Termotehn. şi Manag. în Energetică. – Ch.: U.T.M., 2008. – 36 p. 

 

Management industrial: Note de curs / O. Luchian, C. Gherman; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Energetica, Cat. Termotehnică şi Management în Energetică.- Ch.: U. T. M., 2008.- 89 p.


 

 

Tcaci, L.
Performanţa energetică a clădirilor : Note de curs. Vol. 1 / [L. Tcaci, V. Arion ; redactor responsabil: I. Stratan] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, Catedra Termotehnică şi Management în Energetică. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 152 p. 

 

Tverdohleb, Ala
Tehnologii informaţionale : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor de laborator / [Ala Tverdohleb, Larisa Tcaci] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. de Energetică, Cat. Termoteh. şi Managem. în Energetică. – Ch.: U.T.M., 2012. – 36 p. 

 

Информатика : Сборник задач и методические указания к выполнению лабораторных работ / сост.: Л.И. Ткач ; отв. ред.: Н.Ф. Бабой ; Техн. Унив. Молдовы, Фак. Энергетики . Каф. теплотехники и менеджмента в энергетике .- К.: Т.У.М., 2007.-
Ч. 1 .- 2007.- 45 p. 

 

Catedra Educaţie FizicăPopuşoi, Anatolie
Probleme actuale ale educaţiei fizice şi sportului în Republica Moldova : Lucrare metodică / Anatolie Popuşoi ; Univ. Teh. a Mold., Cat. Educaţie Fizică. – Ch., 2013. – 36 p. 

 

Popuşoi, Anatolie
Studiu privind dezvoltarea calităţilor motrice la studenţii instituţiilor de învăţământ superior : Lucrare metodică / Anatolie Popuşoi ; Univ. Teh. a Mold. . – Ch., 2013. – 24 p. 

 

Вергизова Ольга
Теоретико-методические основы обучения технике игры в баскетбол [Resursă electronică] : Метод. разработка: Ч. 1 / Вергизова Ольга, Maковкина Ольга, Якина Елена ; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Физ. Воспитания. – Кишинев, 2014. – 82 с. 

 

Вергизова Ольга
Теоретико-методические основы обучения технике игры в баскетбол [Resursă electronică] : Метод. разработка: Ч. 2 / Вергизова Ольга, Maковкина Ольга, Якина Елена ; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Физ. Воспитания. – Кишинев, 2015. – 45 с. 

 

Ковалёва Т.
Особенности развития ловкости на занятиях по волейболу [Resursă electronică] : Метод. разработка / Ковалёва Т., Прозоров В., Чайковская Л. ; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Физ. Воспитания. – Кишинев, 2015. – 35 с. 

 

Maковкина Ольга
Подвижные игры - как средство, подводящее к обучению игре в баскетбол [Resursă electronică] : Метод. пособие / Maковкина Ольга, Вергизова Ольга, Якина Елена ; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Физ. Воспитания. – Кишинев, 2016. – 23 с. 

 

Никора, С.
Методическая работа по теме: “Основы спортивной тренировки (футбол)” [Resursă electronică] / С. Никора ; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Физ. Воспитания. – Кишинев, 2015. – 25 с. 

 

Никора, С.
Методическая работа по теме: “Поддержание физической работоспособности футболистов в соревновательном периоде” [Resursă electronică] / С. Никора ; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Физ. Воспитания. – Кишинев, 2016. – 17 с. 

 

Никора, С.
Методическая работа по теме: “Принципы и методы физического воспитания” [Resursă electronică] / С. Никора ; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Физ. Воспитания. – Кишинев, 2013. – 21 с. 

 

Никора, С.
Методическая работа по теме: “Тактические оборонительные действия в футзале ” [Resursă electronică] / С. Никора ; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Физ. Воспитания. – Кишинев, 2014. – 31 с. 

 

Прозоров В.
Подготовка игроков в пляжном волейболе [Resursă electronică] : Метод. разработка / Прозоров В., Ковалёва Т., Чайковская Л. ; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Физ. Воспитания. – Кишинев, 2016. – 40 с. 

 

Прозоров В.
Современное судейство волейбола [Resursă electronică] : Метод. разработка / Прозоров В., Ковалёва Т., Чайковская Л. ; Техн. Ун-т Молдовы, Каф. Физ. Воспитания. – Кишинев, 2013. – 39 с. 

 
Cărţi noi
Mai mult
Repozitoriul instituţional
Proiecte
Baze de date abonate

Mai mult

© 2001 - 2016 Biblioteca
Tehnico–Ştiinţifică a UTM