Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
Autentificare  
Web Opac UTM;              Catalog Electronic;              Repozitoriu Institutional;
Tel. 022 509971;      E-mail: library@lib.utm.md        
  Lucrările profesorilor U.T.M.
library.utm.md 
Prima pagină
Despre bibliotecă Biblioteca electronică
Întreabă bibliotecarul Materiale editate la U.T.M  Expoziţie virtuală             
Anul 2017    Anul 2016    Anul 2015    Anul 2014    Anul 2013    Anul 2012    Anul 2011    Anul 2010    Anul 2009    Anul 2008    Anul 2007    Anul 2006    Anul 2005   
Literatura electronică       Achiziţii noi e-Resurse
Achiziţii de carte Publicaţii periodice
Baze de date Date de contact  
Noutăţi
08.05.2019
Vă invităm la expoziţiile tematice de publicaţii organizate de BTŞ UTM în mai 2019

Program expoziţional ...

܀ ܀ ܀

Mai mult

Acum pe site este un utilizator.
Acest site a fost accesat de ori

Boxa de idei:
Nume:

     


Web Opac UTM;


Informator


Conferinţe
Studii masterale
Studii doctorale
Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii
Facultatea Tehnologia Alimentelor
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
   Facultatea de Inginerie şi Management în Mecanică
Facultatea Urbanism şi Arhitectură
Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru
Facultatea Inginerie economică şi Business
Facultatea Textile şi Poligrafie
Rapoarte de activitate. Regulamente

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

  
Todos, Petru
Ghidul profesorului : Crearea cursurilor online pe platforma electronică MOODLE, versiunea 3.x / Petru Todos, Stela Balan, Cristina Ghencea ; Universitatea Tehnică a Molovei. – Ch. :UTM, 2019. – 92 p. 

 

Departamentul Microelectronică şi Inginerie BiomedicalăBuzdugan, Artur
Măsurări electronice: Indicaţii metodice şi breviar privind lucrările de laborator / Artur Buzdugan ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Dep. Microelectronică şi Inginerie Biomedicală. – Ch.: Tehnica-UTM, 2018. – 164 p. 

 

Departamentul Informatică şi Ingineria Sistemelor  
Guţuleac, Emilian
Sisteme şi reţele de aşteptare markoviene / Emilian Guţuleac ; red. resp.: Sergiu Zaporojan ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Dep. Informatică şi Ingineria Sistemelor. – Ch.: Tehnica-UTM, 2019. – 284 p. 

 

Departamentul Inginerie Software şi AutomaticăAspecte algoritmice din teoria grafurilor privind fluxul maxim şi drumurile minime (maxime): Indicaţii metodice la disciplinele Matematici speciale şi Structuri de date şi algoritmi / G. Marusic, N. Falico, M. Kulev [et al.]; Univ. Tehn. a Moldo-vei, Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Dep. Informatică şi Ingineria Sistemelor, Dep. Ingineria Software şi Automatică. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2018. – 48 p.


 

 

Botnaru, Raisa
Dictionnaire français-roumain des locutions et expressions avec le mot "coup" / Raisa Botnaru ; Univ. Teh. a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Dep. Inginerie Software şi Automatică. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 156 p. 

 

Fiodorov, Ion
Prelucrarea semnalelor : Indicaţii de laborator : Pt. 1 / Ion Fiodorov, Alexandr Romanenko, Dumitru Moraru ; red. resp.: Bartolomeu Izvoreanu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Departamentul Ingineria Software şi Automatică. - Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 105 p. 

 

Programare în reţea. Introducere în dezvoltarea aplicațiilor Java : Indicaţii metodice privind lucrările de laborator / Dumitru Ciorbă, Victor Beşliu, Andrei Poştaru, Rostislav Călin ; Univ. Teh. a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Dep. Inginerie Software şi Automatică. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 84 p.


 

 

Teoria probabilităţilor şi a informaţiei în sistemul de programe mathematica : (teorie, indicaţii metodice şi probleme propuse) / I. Balmuş, Gh. Ceban, A. Leahu [et al.]; Univ. Teh. a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Dep. Inginerie Software şi Automatică. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 130 p.


 

 

Publicaţiile editate până în anul 2016Departamentul Informatica Aplicată şi Filiera FrancofonăMoraru, Vasile
Recherche operationnelle : Elements de cours / Vasile Moraru ; Univ. Tech. de Mold., Fac. Ordinateurs, Informatique et Microelectronique, Filiere Francophone Informatique ; Agence Universitaire de la Francophonie. – Ch.: U.T.M., 2012. – 115 p. 

 

Ethique professionnelle et techniques de communication : Elaboration metho-dique / [sel.: Raisa Botnaru, Olga Tcaci ; red. resp.: V. Moraru] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Calculat., Informatică şi Microelectr., Dep. Informatica Aplicată si Filiera Francofonă. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 159 p.


 

 

Catedra Automatică şi Tehnologii InformaţionaleNotă: Ediţiile publicaţiilor incepând cu anul 2017 le puteţi găsi la Departamentul Inginerie Software şi Automatică
Cojocaru, Svetlana
Ghid pentru desfăşurarea, elaborarea, redactarea şi susţinerea practicii de diplomă / [Svetlana Cojocaru, Alexandru Romanenko, Radu Melnic ; coord.: Victor Beşliu] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Catedra Automatică şi Tehnologii Informaţionale. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 19 p. 

 

Cojocaru, Svetlana
Ghid pentru desfăşurarea, elaborarea, redactarea şi susţinerea practicii în producţie [Svetlana Cojocaru, Alexandru Romanenko, Radu Melnic ; coord.: Victor Beşliu] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Catedra Automatică şi Tehnologii Informaţionale. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 24 p. 

 

Cojocaru, Svetlana
Ghid pentru desfăşurarea, elaborarea, redactarea şi susţinerea practicii tehnologice / [Svetlana Cojocaru, Alexandru Romanenko, Radu Melnic ; coord.: Victor Beşliu] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Catedra Automatică şi Tehnologii Informaţionale. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 27 p. 

 

Cojuhari, Irina
Modelare şi identificare : Ghid pentru proiectarea de curs / [Irina Cojuhari, B. Izvoreanu ; red. resp.: A. Gremalschi] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Calculat., Informatică şi Microelctr., Cat. Automat. şi Tehnol. Informaţ. – Ch.: Tehnica - UTM, 2015. – 121 p. 

 

Fiodorov, Ion
Prelucrarea semnalelor. Transmisii de date : Sisteme de achiziţie, distribuţie şi transmisii de date : Ghid pentru proiectarea de curs / [Ion Fiodorov ; red. resp.: B. Izvoreanu] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Calculat., Informatică şi Microelctr., Cat. Automat. şi Tehnol. Informaţ. – Ch.: U.T.M., 2013. – 116 p. 

 

Ghid pentru elaborarea, redactarea şi susţinerea tezelor de licenţă / elab.: Svetlana Cojocaru, Irina Marchitan, Victor Colesnic ; coord.: Victor Beşliu, Galina Marusic ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Informatică, Calculat şi Microelectr., Cat. Automat. şi Tehnol. Informaţ. – Ch. : U.T.M.; 2010. – 29 p.


 

 

Izvoreanu, B.
Teoria sistemelor : Îndrumar de laborator. Partea 1 / [B. Izvoreanu, I. Fiodorov, I. Cojuhari ; red. resp.: A. Gremalschi] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Calculat., Informat. şi Microelectron., Cat. de Automat. şi Tehnol. Informaţ. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 52 p. 

 

Izvoreanu, B.
Teoria sistemelor : Îndrumar de laborator. Partea 2 / [B. Izvoreanu, I. Fiodorov, I. Cojuhari ; red. resp.: A. Gremalschi] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Catedra Automatică şi Tehnologii Informaţionale. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. - 60 p.: fig. 

 

Izvoreanu, B.
Prelucrarea semnalelor folosind MATLAB : Îndrumar pentru lucrări de laborator / [Alexandru Romanenko, Svetlana Cojocaru ; coord.: Victor Beşliu] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Catedra Automatică şi Tehnologii Informaţionale. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. - 49 p.: fig. 

 

Unităţile centrale ale calculatoarelor : Îndrumar metodic pentru proiect de an / Univ. Tehn. a Mold., Fac. Inform., Calculat şi Microelectr., Cat. Automatica şi Tehnol. Informaţ. ; elab.: Victor Colesnic, … ; red. res p.: Victor Beşliu. - Ch.: U.T.M., 2009. – 47 p.


 

 

Дискретная математика : Методические указания к практическим заня-тиям / сост.: Галина Марусик, Георге Чебан, Родика Булай ; Техн. Унив. Молд., Фак. Вычисл. Техники, Информ. и Микроэлектр., Каф. Автомат. и Информац. Технол. – Кишинэу : ТУМ, 2008. – 93 p.


 

 

Романенко, Александр
Обработка сигналов с помощью MATLAB : Методическое руководство к выполнению лабораторных работ / [Романенко Александр, Кожокару Светлана ; коорд.: Бешлиу Виктор] ; Технический Университет Молдовы, Факультет Вычислительной Техники, Информатики и Микроэлектроники, Кафедра Автоматики и Информационных Технологий. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 52 p.: fig. 

 

Catedra CalculatoareCircuite integrate digitale : Indicaţii metodice privind elaborarea proiectului de an / [alcăt.: Valentin Negură ; red. resp.: Sergiu Zaporojan] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Informat., Calculat. si Microelectr., Cat. Calculat. – Ch.: U.T.M., 2013. – 55 p.


 

 

Cotelea, Vitalie
Interogarea bazelor de date relaţionale : Indicaţii metodice la disciplina "Baze de date" / Vitalie Cotelea, Rodica Bulai, Marian Cotelea ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Calcul., Informat. şi Microelectr., Cat. Automat. şi Tehnol. Informaţ. – Ch.: U.T.M., 2011. – 72 p. 

 

Negură, V.
Circuite analogice şi de conversie : Îndrumar de laborator / V. Negură ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Inform., Calculat şi Microelectr., Cat. Calculatoare. – Ch.: U.T.M., 2008. – 89 p. 

 

Rotaru, Lilia
Sisteme de operare şi limbaje de asamblare : Teorie şi aplicaţii : [Lilia Rotaru, Constantin Plotnic ; red. resp.: Victor Ababii] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Calculat., Informatica şi Microelectr., Cat. Calculatoare. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 104 p. 

 

Catedra Informatică AplicatăAnischevici, Maria
Grammar : Exercises for advanced students / Maria Anischevici, Liudmila Tutunaru ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Calculat., Informat. şi Microelectr., Cat. Informat. Aplicată. – Ch.: U.T.M., 2008. - 72 p. 

 

Anischevici, Maria
Cultura şi civilizaţia anglofonă : Îndrumar metodic / Maria Anischievici ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Calculat., Informatică şi Microelectron., Cat. Informatică Aplicată. – Ch.: U.T.M., 2010. – 53 p. 

 

Bobicev, Victoria
Baze de cunoştinţe lingvistice : Note de curs / [V. Bobicev ; red. resp.: L. Carcea] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Calculat., Informatică şi Microelectronică, Cat. Informatica Aplicată. – Ch.: U.T.M., 2012. – 97 p. 

 

Luchianova, L.
Programarea logică şi inteligenţa artificială : Îndrumar de laborator / [L. Luchianova, V. Lazu ; red. resp.: V. Lazu] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Calculat., Informatică şi Microelectronică, Cat. Informatică Aplicată. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 110 p. 

 

Luchianova, L.
Structuri de date şi algoritmi : Culegere de probleme pentru executarea lucrărilor de laborator şi de control / L. Luchianova, L. Stadler ; red. resp.: V. Moraru ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Calculat., Informat. şi Microelectr., Cat. Informatică Aplicată. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 33 p. 

 

Maxim, Victoria
Lingvistică generală : Note de curs. Vol. 1 / Victoria Maxim ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Calculat., Informat. şi Microelectr., Cat. Informatica Aplicată. – Ch.: U.T.M., 2009. – 164 p. 

 

Moraru, Vasile
Elemente de calcul numeric şi optimizări : Note de curs / Vasile Moraru ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Calculat., Informat. şi Microelectr., Cat. Informatica Aplicată. – Ch.: U.T.M., 2009. – 303 p. 

 

Perebinos, Mihail
Indicaţii metodice şi sarcini pentru executarea lucrărilor de laborator la cursul "Matematici speciale" / Mihail Perebinos ; [red. resp.: Vasile Moraru] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Calculat., Infor-mat. şi Microelectr., Cat. Informat. Aplicată. – Ch.: Tehnica –UTM, 2014. –
Lucrarea de laborator nr. 1 : Analiza matematică. – 2014. - 136 p. 

 

Perebinos, Mihail
Indicaţii metodice şi sarcini pentru executarea lucrărilor de laborator la cursul "Matematici speciale". Mihail Perebinos ; [red. resp.: Vasile Moraru] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Calculat., Informat. şi Microelectr., Cat. Informat. Aplicată. – Ch.: Tehnica –UTM, 2014. -
Lucrarea de laborator nr. 2 : Probabilitatea şi statistica. – 2014. – 139 p. 

 

Perebinos, Mihail
Matematica lingvistică : Culegere de probleme şi exercitii / Mihail Perebinos ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Calculat., Informat. şi Microelectr., Cat. Informat. Aplicată. – Ch.: U.T.M., 2012. – 80 p. 

 

Theory and techniques of translations : Îndrumar metodic / [comp.: Mihail Veleşcu, Maria Anischievici] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Calculat., Informat. şi Microelectr., Cat. Informat. Aplicată. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 41 p.


 

 

Perebinos, Mihail
Matematica lingvistică : Note de curs / Mihail Perebinos ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Calculat., Informat. şi Microelectr., Cat. Informat. Aplicată. – Ch.: U.T.M., 2012. – 161 p. 

 

Texts for home reading / [comp.: Maria Anischievici, Stella Tarita] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Calculat., Informat. şi Microelectr., Cat. Informat. Aplicată. – Ch.: U.T.M., 2013. – 45 p.


 

 

Фалько, Николай
Использование структур данных в алгоритмах на графах и деревьях : Методические указания и задания к лабораторным работам / [Николай Фалько, Михаил Кулев, Галина Марусик ; отв. ред.: Михаил Кулев] ; Технический Университет Молдовы, Факультет Информатики, Вычислительной Техники и Микроэлектроники, Кафедра Прикладной Информатики. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 49 p. 

 

Catedra Microelectronică şi Dispozitive cu SemiconductoriSamusi, Ion
Analiza structurală metode difractometrice si microscopice : manual / I. Samusi ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Cat. Microelectronică şi Dispozitive cu Semiconductori .- Ch.: Tehnica, 2006 .- 138 p.

Prefata

Tabel

Capitol I

Capitol II

Capitol III

Capitol IV


 

 

Лупан, Олег
Îndrumar metodic pentru executarea lucrărilor de laborator la „Analiza structurală” / Ion Samusi, Mihail Rusanovschi ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Calculat., Informat. şi Microelectron., Cat. Microelectron. şi Dispoz. cu Semicond. – Ch.: U.T.M., 2010. – 36 p. 

 

Лупан, Олег
Базы данных : Методические указания к лабораторным работам. Часть 1 / Лупан Олег, Миронов Беттин ; отв. ред.: Шонтя Виктор ; Техн. Унив. Молд., Фак. Вычислит. Техники, Информ. и Микроэлектр., Каф. Микроэлектр. и Полупров. - Кишинэу : ТУМ, 2008. - 76 p. 

 

Catedra Ştiinţe SocioumaneConferinţa ştiinţifică interuniversitară (2016 ; Chişinău)
Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific: Conf. şt. interuniv. Materialele comunicărilor ştiinţifice, 13 mai 2016 : Teoria şi practica integrării europene : (Conferinţă ştiinţifică studenţească) / col. red.: Braga Mihai, Vasilos Vasile, Lozovanu Ecaterina, Maftei Vitalie.– Ch.: Tehnica-UTM, 2016. – 276 p. 

 

Conferinţa ştiinţifică interuniversitară (2013 ; Chişinău)
Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific: Conf. şt. interuniv. Materialele comunicărilor ştiinţifice, 5 aprilie 2013 / col. red.: Braga Mihai, Vasilos Vasile, Lozovanu Ecaterina, Maftei Vitalie.– Ch.: U.T.M., 2013. – 257 p. 

 

Conferinţa ştiinţifică interuniversitară (2012 ; Chişinău)
Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific: Conf. şt. interuniv. Materialele comunicărilor ştiinţifice, 6 aprilie 2012 / col. red.: Braga Mihai, Vasilos Vasile, Lozovanu Ecaterina, Maftei Vitalie.– Ch.: U.T.M., 2012. – 178 p. 

 

Conferinţa ştiinţifică interuniversitară (2011 ; Chişinău)
Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific: Conf. şt. interuniv. Materialele comunicărilor ştiinţifice, 1 aprilie 2011 / col. red.: Braga Mihai, Vasilos Vasile, Lozovanu Ecaterina, Maftei Vitalie.– Ch.: U.T.M., 2011. – 310 p. 

 

Conferinţa ştiinţifică interuniversitară (2010 ; Chişinău)
Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific: Conf. şt. interuniv. Materialele comunicărilor ştiinţifice, 23 aprilie 2010 / col. red.: Mihai Braga, Vasilos Vasile, Maftei Vitalie.– Ch.: U.T.M., 2010. – 227 p. 

 

Conferinţa ştiinţifică interuniversitară (2009 ; Chişinău)
Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific: Conf. şt. interuniv. Materialele comunicărilor ştiinţifice, 27 martie 2009 / col. red.: Mihai Braga, Vasilos Vasile, Ion Vangheli, Constantin Lozovanu.– Ch.: U.T.M., 2009. – 243 p. 

 

Conferinţa ştiinţifică interuniversitară (2008; Chişinău)
Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific: Conf. şt. interuniv. Materialele comunicărilor ştiinţifice, 4 aprilie 2008 / col. red.: Mihai Braga, Vasilos Vasile, Ion Vangheli, Constantin Lozovanu.– Ch.: U.T.M., 2008. – 227 p. 

 

Politologie : Ciclu de prelegeri pentru învăţământul cu frecvenţă redusă / : Ion Vangheli, Manole Cartofeanu, Sergiu Tihun ; red. coord. : Ion Vangheli ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Cat. Ştiinţe Socioumane .- Ch.: U.T.M., 2007 .- 205 p.


 

 

“Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific”, conf. şt. interuniversitară (2015 ; Chişinău)
Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific : Conferinţă ştiinţifică interuniversitară : Materialele comunicărilor ştiinţifice, 3 aprilie 2015 / col. red.: Braga Mihai [et al.] ; Univ. Tehn. a Mold., Cat. Ştiinţe Socioumane. – Ch.: Tehnica –UTM, 2015. – 164 p. 

 

“Teoria şi practica integrării europene”, conf. şt. studenţească (2015 ; Chişinău)
Teoria şi practica integrării europene : Conferinţă ştiinţifică studenţească dedicată Zilei Europei : Materialele comunicărilor ştiinţifice, 8 mai 2015 / col. red.: Braga Mihai, Maftei Vitalie ; Univ. Tehn. a Mold., Cat. Ştiinţe Socioumane. – Ch.: Tehnica –UTM, 2015. – 127 p. 

 

Teoria şi practica integrării europene : Ciclu de prelegeri / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Catedra Ştiinţe Socioumane ; [elaboratori : Ion Vangheli, Ecaterina Lozovanu, Veronica Palii [ et al.] ; coordonator : Ion Vangheli]. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. - 308 p.


 

 

Teoria şi practica Integrării Europene : Suport pentru învăţământul cu frecvenţă la zi / [ Ion Vangheli, Manole Cartofeanu, Ecaterina Lozovanu, … ] ; - Universitatea Tehnică Moldovei, Catedra Ştiinţe Socioumane . Ch., 2014 . - 98 p.


 

 

Catedra Mecanică TeoreticăТеоретическая механика : Контр. задания для студ. заочной формы обуч. / сост.: Г. Коман, В. Русу ; отв. ред.: Г. Коман ; Техн. Унив. Молд., Фак. Вы-числ. Техники, Информ. и Микроэлектр., Каф. Теорет. Механики. – Кишинэу : ТУМ, 2010. – 28 p.


 

 
Cărţi noi
Mai mult
Repozitoriul instituţional
Proiecte
Baze de date abonate

Mai mult

© 2001 - 2016 Biblioteca
Tehnico–Ştiinţifică a UTM