Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
Autentificare  
Web Opac UTM;              Catalog Electronic;              Repozitoriu Institutional;
Tel. 022 509971;      E-mail: library@lib.utm.md        
  Lucrările profesorilor U.T.M.
library.utm.md 
Prima pagină
Despre bibliotecă Biblioteca electronică
Întreabă bibliotecarul Materiale editate la U.T.M  Expoziţie virtuală             
Anul 2017    Anul 2016    Anul 2015    Anul 2014    Anul 2013    Anul 2012    Anul 2011    Anul 2010    Anul 2009    Anul 2008    Anul 2007    Anul 2006    Anul 2005   
Literatura electronică       Achiziţii noi e-Resurse
Achiziţii de carte Publicaţii periodice
Baze de date Date de contact  
Noutăţi
03.04.2023
Dragi absolvenţi ai facultăţilor Agricole !

Cu prilejul jubileului de 90 ani ai învăţământului agricol din Republica Moldova, Biblioteca Filială a Facultăţilor de Ştiinţe Agricole, Silvice şi ale Mediului şi de Medicină Veterinară ale Bibliotecii Ştiinţifice a UTM lansează campania "O carte pentru generaţiile viitoare de agricultori".
Campania se va desfăşura în perioada aprilie – septembrie 2023.

Detalii aici ...

܀ ܀ ܀

Mai mult

Acum pe site sunt 3 utilizatori.
Acest site a fost accesat de ori

Boxa de idei:
Nume:

     


Web Opac UTM;


Informator


Conferinţe
Studii masterale
Studii doctorale
Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii
Facultatea Tehnologia Alimentelor
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Facultatea Urbanism şi Arhitectură
Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru
Facultatea Inginerie economică şi Business
Facultatea Textile şi Poligrafie
Facultatea Medicină Veterinară

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

Departamentul Microelectronică şi Inginerie BiomedicalăBuzdugan, Artur
Măsurări electronice: Indicaţii metodice şi breviar privind lucrările de laborator / Artur Buzdugan ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Dep. Microelectronică şi Inginerie Biomedicală. – Ch.: Tehnica-UTM, 2018. – 164 p. 

 

  
Lupan, Cristian
Dispozitive semiconductoare de putere: Îndrumar metodic pentru lucrările de laborator / Cristian Lupan, Oleg Lupan, Serghei Railean; redactor responsabil: Viorel Trofim; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 64 p. ISBN 978-9975-45-874-0. 

 

Lupan, Oleg
Circuite şi dispozitive electronice: Îndrumar metodic pentru lucrări de laborator / Oleg Lupan, Nicolai Ababii, Pavel Metlinschii; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2020. – 141, [2] p. 

 

  
Postica, Vasile
Circuite integrate digitale: Îndrumar metodic pentru lucrări de laborator / Vasile Postica, Nicolae Magariu; redactor responsabil: Oleg Lupan; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – 112 p. ISBN 978-9975-45-732-3. 

 

Лупан, Олег
Электронные цепи и устройства: Методические указания к лабораторным работам / Олег Лупан, Николай Абабий, Павел Метлинский, Валерий Вержбицки; Технический Университет Молдовы, Факультет Вычислительной Техники, Информатики и Микроэлектроники, Департамент Микроэлектроника и Биомедицинская Инженерия. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2020. – 155, [2] p. 

 

Departamentul Informatică şi Ingineria SistemelorBranişte, Rodica
Tehnologii informaţionale: (Windows 10, Word 2016, Excel 2016) : Note de curs / Rodica Branişte; redactor responsabil: Sudacevschi Viorica; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Departamentul Informatică şi Ingineria Sistemelor. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – 128 p. ISBN 978-9975-45-719-4. 

 

  
Coandă, Ilie
Programarea dispozitivelor mobile: Suport de curs / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 167 p. 

 

  
Guţuleac, Emilian
Analiza performabilității sistemelor de calcul prin rețele Petri stocastice reconfigurabile cu parametri fuzzy / Emilian Guţuleac; redactor responsabil: Sergiu Zaporojan; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Departamentul Informatică şi Ingineria Sistemelor. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – 304 p. ISBN 978-9975-45-742-2. 

 

Guţuleac, Emilian
Sisteme şi reţele de aşteptare markoviene / Emilian Guţuleac ; red. resp.: Sergiu Zaporojan ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Dep. Informatică şi Ingineria Sistemelor. – Ch.: Tehnica-UTM, 2019. – 284 p. 

 

  
Istrati, Daniela
Eléments de traduction et correspondance: Guide pratique / Daniela Istrati, Elena Gogoi; Université Technique de Moldova, Faculté Ordinateurs, Informatique et Microélectronique, Département Informatique et Ingénierie des Systèmes. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 112 p. ISBN 978-9975-45-768-2. 

 

Kulev, Mihail
Programarea calculatoarelor, structuri de de date şi algoritmi în limbajul C : Culegere de probleme pentru executarea lucrărilor de laborator şi de control / Mihail Kulev, Liudmila Luchianova, Lucia Stadler ; redactor responsabil: Mihail Kulev ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Departamentul Informatică şi Ingineria Sistemelor. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 40 p. 

 

Moraru, Vasile
Analyse numérique matricielle: Notes de cours / Vasile Moraru, Daniela Istrati; Universitatea Tehnică a Moldovei, Departamentul Informatică şi Ingineria Sistemelor. - Chişinău: Tehnica-UTM, 2020. – 96 p. 

 

  
Rotaru, Lilia
Arhitectura sistemelor de operare: Prezentare teoretică şi aplicaţii / Lilia Rotaru, Mariana Oşovschi; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Departamentul Informatică şi Ingineria Sistemelor. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – 98 p. ISBN 978-9975-45-729-3.


 

 

Rotaru, Lilia
Programarea concurentă şi distribuită : Prezentare teoretică şi aplicaţii / Lilia Rotaru, Mariana Oşovschi ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Departamentul Informatică şi Ingineria Sistemelor. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 97 p. : tab. 

 

  
Sisteme dedicate de control : Îndrumar de laborator și elaborare a lucrării individuale / Victor Ababii, Viorica Sudacevschi, Silvia Munteanu; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Departamentul Informatică şi Ingineria Sistemelor. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2022. - 61 p.


 

 

Sudacevschi, Viorica
Ghid metodic privind organizarea şi susţinerea stagiilor de practică de specialitate / Viorica Sudacevschi, Victor Ababii, Ana Ţurcan ; redactor responsabil: V. Sudacevschi ; Universit. Tehn. a Mold., Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Dep. Informatică şi Ingineria Sistemelor. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2020. - 40 p. 

 

  
Sudacevschi, Viorica
Proiectarea circuitelor digitale cu HDL: Indicaţii metodice pentru lucrările de laborator / Viorica Sudacevschi, Viorel Cărbune, Igor Calmîcov; redactor responsabil: Silvia Munteanu; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Departamentul Informatică şi Ingineria Sistemelor. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 67 p. ISBN 978-9975-45-797-2. 

 

  
Sudacevschi, Viorica
Proiectarea cu dispozitive programabile: Note de curs / Viorica Sudacevschi, Viorel Cărbune, Igor Calmîcov; redactor responsabil: Silvia Munteanu; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Departamentul Informatică şi Ingineria Sistemelor. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 124 p. 

 

  
Бузурнюк, Cтепан
Численные методы: Учебное пособие / Cтепан Бузурнюк, Василе Морару; Технический университет Молдовы, Факультет Вычислительной Техники, Информатики и Микроэлектроники. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 162 p. ISBN 978-9975-45-760-6. 

 

Departamentul Inginerie Software şi AutomaticăAspecte algoritmice din teoria grafurilor privind fluxul maxim şi drumurile minime (maxime): Indicaţii metodice la disciplinele Matematici speciale şi Structuri de date şi algoritmi / G. Marusic, N. Falico, M. Kulev [et al.]; Univ. Tehn. a Moldo-vei, Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Dep. Informatică şi Ingineria Sistemelor, Dep. Ingineria Software şi Automatică. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2018. – 48 p.


 

 

  
Beşliu, Victor
Conception de systèmes d'information: Guide méthodologique pour les travaux pratiques: (Normes, outils, indications méthodologiques et solutions proposées) / Victor Beşliu, Pavel Chirev, Daniela Istrati; Universite Technique de Moldova, Departement Genie Logiciel et Automatique. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – 92 p. ISBN 978-9975-45-733-0. 

 

Botnaru, Raisa
Dictionnaire français-roumain des locutions et expressions avec le mot "coup" / Raisa Botnaru ; Univ. Teh. a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Dep. Inginerie Software şi Automatică. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 156 p. 

 

  
Cojuhari, Irina
Formal Languages and Finite Automata: Guide for practical lessons/ Cojuhari Irina, Duca Ludmila, Fiodorov Ion; Technical University of Moldova, Faculty of Computers, Informatics and Microelectronics, Software Engineering and Automatics Department. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 120 p. 

 

  
Izvoreanu, B.
Ingineria sistemelor automate: Ghid pentru proiectarea de curs / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Departamentul Ingineria Software şi Automatică, Programul de Studii Automatică şi Informatică. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – 122 p. ISBN 978-9975-45-737-8. 

 

  
Izvoreanu, B.
Teoria sistemelor automate: Ghid pentru proiectarea de curs / B. Izvoreanu; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Departamentul Ingineria Software şi Automatică, Programul de Studii Automatică şi Informatică. –Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – 110 p. ISBN 978-9975-45-738-5. 

 

  
Izvoreanu, B.
Teoria sistemelor automate: Manual / Bartolomeu Izvoreanu; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Departamentul Ingineria Software și Automatică.– Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 349 p. ISBN 978-9975-45-853-5. 

 

Fiodorov, Ion
Prelucrarea semnalelor : Indicaţii de laborator : Pt. 1 / Ion Fiodorov, Alexandr Romanenko, Dumitru Moraru ; red. resp.: Bartolomeu Izvoreanu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Departamentul Ingineria Software şi Automatică. - Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 105 p. 

 

  
Moraru, Dumitru
Traductoare și măsurări: Îndrumar de laborator / Dumitru Moraru, Nadejda Palamarciuc; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Departamentul Ingineria Software și Automatică. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. ISBN 978-9975-45-766-8. 

 

  
Peca, Ludmila
Traductoare și măsurări: Îndrumar de laborator / Dumitru Moraru, Nadejda Palamarciuc; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Departamentul Ingineria Software și Automatică. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. ISBN 978-9975-45-766-8. 

 

Proiectarea sistemelor informaţionale : Suport de curs. Partea 1 : Modele ale ciclului de viaţă. Procesele ciclului de viaţă. standarde în modelare. limbaje de modelare. metode de proiectare. Analiza obiectului de informatizare / Pavel Chirev, Victor Beşliu, Dumitru Ciorbă, Nina Sava ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Departamentul Ingineria Software şi Automatică. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 220 p.


 

 

Programare în reţea. Introducere în dezvoltarea aplicaţiilor Java : Indicaţii metodice privind lucrările de laborator / Dumitru Ciorbă, Victor Beşliu, Andrei Poştaru, Rostislav Călin ; Univ. Teh. a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Dep. Inginerie Software şi Automatică. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 84 p.


 

 

Sisteme de operare, mecanisme interne şi principii de proiectare : Îndrumar de laborator / compilare: Victor Beşliu, Dumitru Ciorbă, Victor Colesnic ; redactor responsabil: Victor Colesnic ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Departamentul Ingineria Software şi Automatică. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 87 p.
CZU 004.451(036) 

 

Teoria probabilităţilor şi a informaţiei în sistemul de programe mathematica : (teorie, indicaţii metodice şi probleme propuse) / I. Balmuş, Gh. Ceban, A. Leahu [et al.]; Univ. Teh. a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Dep. Inginerie Software şi Automatică. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 130 p.


 

 

  
Человеко-компьютерное взаимодействие: Методические указания к лабораторным работам для студентов специальности 526.2 "Информационные технологии" / Технический университет Молдовы, Факультет вычислительной техники, Информатики и микроэлектроники, Департамент программной инженерии и автоматики; составители: Александр Романенко [и др.]; ответственный редактор: Ион Фёдоров. Кишинэу: Tehnica-UTM, 2021. – 35 p. ISBN 978-9975-45-730-9.


 

 

Departamentul Ştiinţe Socio-UmaneEtica profesională : Ciclu de prelegeri / Mihai Braga, Veronica Roşca, Veronica Palii (et al.) ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatică, şi Microelectronică, Dep. Ştiinţe Socioumane. – Ch.: Tehnica-UTM, 2019. – 248 p.


 

 

Filosofie / Ecaterina Lozovanu, Cristina Lazariuc; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Departamentul Ştiinţe Socio-Umane. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – ISBN 978-9975-45-710-1.
Partea 1-a. – 2021. – 348 p. ISBN 978-9975-45-711-8. 

 

Lozovanu, Ecaterina
Filosofia ştiinţei / Ecaterina Lozovanu ; red. resp.: Ecaterina Lozovanu ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Departamentul Ştiinţe Socio-umane. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 171 p. 

 

Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific, conferinţă ştiinţifică interuniversitară (2019, Chişinău)
Materialele conferinţelor: Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific (conf. şt. interuniversitară), 12 aprilie 2019; Teoria şi practica integrării europene: (conf. şt. studenţească dedicată Zilei Europei şi jubileului de 5 ani ai Acordului de Asociere R. Moldova – UE), 8 mai 2019 / Univ. Tehn. a Moldovei, Dep. Ştiinţe Socioumane ; red.: Mihai Braga [et al.]. – Ch.: Tehnica-UTM, 2019. – 289 p. 

 

Publicaţiile editate până în anul 2016Departamentul Informatica Aplicată şi Filiera FrancofonăMoraru, Vasile
Recherche operationnelle : Elements de cours / Vasile Moraru ; Univ. Tech. de Mold., Fac. Ordinateurs, Informatique et Microelectronique, Filiere Francophone Informatique ; Agence Universitaire de la Francophonie. – Ch.: U.T.M., 2012. – 115 p. 

 

Ethique professionnelle et techniques de communication : Elaboration metho-dique / [sel.: Raisa Botnaru, Olga Tcaci ; red. resp.: V. Moraru] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Calculat., Informatică şi Microelectr., Dep. Informatica Aplicată si Filiera Francofonă. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 159 p.


 

 

Catedra Automatică şi Tehnologii InformaţionaleNotă: Ediţiile publicaţiilor incepând cu anul 2017 le puteţi găsi la Departamentul Inginerie Software şi Automatică
Cojocaru, Svetlana
Ghid pentru desfăşurarea, elaborarea, redactarea şi susţinerea practicii de diplomă / [Svetlana Cojocaru, Alexandru Romanenko, Radu Melnic ; coord.: Victor Beşliu] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Catedra Automatică şi Tehnologii Informaţionale. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 19 p. 

 

Cojocaru, Svetlana
Ghid pentru desfăşurarea, elaborarea, redactarea şi susţinerea practicii în producţie [Svetlana Cojocaru, Alexandru Romanenko, Radu Melnic ; coord.: Victor Beşliu] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Catedra Automatică şi Tehnologii Informaţionale. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 24 p. 

 

Cojocaru, Svetlana
Ghid pentru desfăşurarea, elaborarea, redactarea şi susţinerea practicii tehnologice / [Svetlana Cojocaru, Alexandru Romanenko, Radu Melnic ; coord.: Victor Beşliu] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Catedra Automatică şi Tehnologii Informaţionale. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 27 p. 

 

Cojuhari, Irina
Modelare şi identificare : Ghid pentru proiectarea de curs / [Irina Cojuhari, B. Izvoreanu ; red. resp.: A. Gremalschi] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Calculat., Informatică şi Microelctr., Cat. Automat. şi Tehnol. Informaţ. – Ch.: Tehnica - UTM, 2015. – 121 p. 

 

Fiodorov, Ion
Prelucrarea semnalelor. Transmisii de date : Sisteme de achiziţie, distribuţie şi transmisii de date : Ghid pentru proiectarea de curs / [Ion Fiodorov ; red. resp.: B. Izvoreanu] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Calculat., Informatică şi Microelctr., Cat. Automat. şi Tehnol. Informaţ. – Ch.: U.T.M., 2013. – 116 p. 

 

Ghid pentru elaborarea, redactarea şi susţinerea tezelor de licenţă / elab.: Svetlana Cojocaru, Irina Marchitan, Victor Colesnic ; coord.: Victor Beşliu, Galina Marusic ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Informatică, Calculat şi Microelectr., Cat. Automat. şi Tehnol. Informaţ. – Ch. : U.T.M.; 2010. – 29 p.


 

 

Izvoreanu, B.
Teoria sistemelor : Îndrumar de laborator. Partea 1 / [B. Izvoreanu, I. Fiodorov, I. Cojuhari ; red. resp.: A. Gremalschi] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Calculat., Informat. şi Microelectron., Cat. de Automat. şi Tehnol. Informaţ. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 52 p. 

 

Izvoreanu, B.
Teoria sistemelor : Îndrumar de laborator. Partea 2 / [B. Izvoreanu, I. Fiodorov, I. Cojuhari ; red. resp.: A. Gremalschi] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Catedra Automatică şi Tehnologii Informaţionale. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. - 60 p. 

 

Izvoreanu, B.
Prelucrarea semnalelor folosind MATLAB : Îndrumar pentru lucrări de laborator / [Alexandru Romanenko, Svetlana Cojocaru ; coord.: Victor Beşliu] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Catedra Automatică şi Tehnologii Informaţionale. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. - 49 p. 

 

Unităţile centrale ale calculatoarelor : Îndrumar metodic pentru proiect de an / Univ. Tehn. a Mold., Fac. Inform., Calculat şi Microelectr., Cat. Automatica şi Tehnol. Informaţ. ; elab.: Victor Colesnic, … ; red. res p.: Victor Beşliu. - Ch.: U.T.M., 2009. – 47 p.


 

 

Дискретная математика : Методические указания к практическим заня-тиям / сост.: Галина Марусик, Георге Чебан, Родика Булай ; Техн. Унив. Молд., Фак. Вычисл. Техники, Информ. и Микроэлектр., Каф. Автомат. и Информац. Технол. – Кишинэу : ТУМ, 2008. – 93 p.


 

 

Романенко, Александр
Обработка сигналов с помощью MATLAB : Методическое руководство к выполнению лабораторных работ / [Романенко Александр, Кожокару Светлана ; коорд.: Бешлиу Виктор] ; Технический Университет Молдовы, Факультет Вычислительной Техники, Информатики и Микроэлектроники, Кафедра Автоматики и Информационных Технологий. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 52 p. 

 

Catedra CalculatoareCircuite integrate digitale : Indicaţii metodice privind elaborarea proiectului de an / [alcăt.: Valentin Negură ; red. resp.: Sergiu Zaporojan] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Informat., Calculat. si Microelectr., Cat. Calculat. – Ch.: U.T.M., 2013. – 55 p.


 

 

Cotelea, Vitalie
Interogarea bazelor de date relaţionale : Indicaţii metodice la disciplina "Baze de date" / Vitalie Cotelea, Rodica Bulai, Marian Cotelea ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Calcul., Informat. şi Microelectr., Cat. Automat. şi Tehnol. Informaţ. – Ch.: U.T.M., 2011. – 72 p. 

 

Negură, V.
Circuite analogice şi de conversie : Îndrumar de laborator / V. Negură ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Inform., Calculat şi Microelectr., Cat. Calculatoare. – Ch.: U.T.M., 2008. – 89 p. 

 

Rotaru, Lilia
Sisteme de operare şi limbaje de asamblare : Teorie şi aplicaţii : [Lilia Rotaru, Constantin Plotnic ; red. resp.: Victor Ababii] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Calculat., Informatica şi Microelectr., Cat. Calculatoare. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 104 p. 

 

Catedra Informatică AplicatăAnischevici, Maria
Grammar : Exercises for advanced students / Maria Anischevici, Liudmila Tutunaru ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Calculat., Informat. şi Microelectr., Cat. Informat. Aplicată. – Ch.: U.T.M., 2008. - 72 p. 

 

Anischevici, Maria
Cultura şi civilizaţia anglofonă : Îndrumar metodic / Maria Anischievici ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Calculat., Informatică şi Microelectron., Cat. Informatică Aplicată. – Ch.: U.T.M., 2010. – 53 p. 

 

Bobicev, Victoria
Baze de cunoştinţe lingvistice : Note de curs / [V. Bobicev ; red. resp.: L. Carcea] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Calculat., Informatică şi Microelectronică, Cat. Informatica Aplicată. – Ch.: U.T.M., 2012. – 97 p. 

 

Luchianova, L.
Programarea logică şi inteligenţa artificială : Îndrumar de laborator / [L. Luchianova, V. Lazu ; red. resp.: V. Lazu] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Calculat., Informatică şi Microelectronică, Cat. Informatică Aplicată. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 110 p. 

 

Luchianova, L.
Structuri de date şi algoritmi : Culegere de probleme pentru executarea lucrărilor de laborator şi de control / L. Luchianova, L. Stadler ; red. resp.: V. Moraru ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Calculat., Informat. şi Microelectr., Cat. Informatică Aplicată. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 33 p. 

 

Maxim, Victoria
Lingvistică generală : Note de curs. Vol. 1 / Victoria Maxim ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Calculat., Informat. şi Microelectr., Cat. Informatica Aplicată. – Ch.: U.T.M., 2009. – 164 p. 

 

Moraru, Vasile
Elemente de calcul numeric şi optimizări : Note de curs / Vasile Moraru ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Calculat., Informat. şi Microelectr., Cat. Informatica Aplicată. – Ch.: U.T.M., 2009. – 303 p. 

 

Perebinos, Mihail
Indicaţii metodice şi sarcini pentru executarea lucrărilor de laborator la cursul "Matematici speciale" / Mihail Perebinos ; [red. resp.: Vasile Moraru] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Calculat., Infor-mat. şi Microelectr., Cat. Informat. Aplicată. – Ch.: Tehnica –UTM, 2014. –
Lucrarea de laborator nr. 1 : Analiza matematică. – 2014. - 136 p. 

 

Perebinos, Mihail
Indicaţii metodice şi sarcini pentru executarea lucrărilor de laborator la cursul "Matematici speciale". Mihail Perebinos ; [red. resp.: Vasile Moraru] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Calculat., Informat. şi Microelectr., Cat. Informat. Aplicată. – Ch.: Tehnica –UTM, 2014. -
Lucrarea de laborator nr. 2 : Probabilitatea şi statistica. – 2014. – 139 p. 

 

Perebinos, Mihail
Matematica lingvistică : Culegere de probleme şi exercitii / Mihail Perebinos ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Calculat., Informat. şi Microelectr., Cat. Informat. Aplicată. – Ch.: U.T.M., 2012. – 80 p. 

 

Theory and techniques of translations : Îndrumar metodic / [comp.: Mihail Veleşcu, Maria Anischievici] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Calculat., Informat. şi Microelectr., Cat. Informat. Aplicată. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 41 p.


 

 

Perebinos, Mihail
Matematica lingvistică : Note de curs / Mihail Perebinos ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Calculat., Informat. şi Microelectr., Cat. Informat. Aplicată. – Ch.: U.T.M., 2012. – 161 p. 

 

Texts for home reading / [comp.: Maria Anischievici, Stella Tarita] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Calculat., Informat. şi Microelectr., Cat. Informat. Aplicată. – Ch.: U.T.M., 2013. – 45 p.


 

 

Фалько, Николай
Использование структур данных в алгоритмах на графах и деревьях : Методические указания и задания к лабораторным работам / [Николай Фалько, Михаил Кулев, Галина Марусик ; отв. ред.: Михаил Кулев] ; Технический Университет Молдовы, Факультет Информатики, Вычислительной Техники и Микроэлектроники, Кафедра Прикладной Информатики. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 49 p. 

 

Catedra Microelectronică şi Dispozitive cu SemiconductoriSamusi, Ion
Analiza structurală metode difractometrice si microscopice : manual / I. Samusi ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Cat. Microelectronică şi Dispozitive cu Semiconductori .- Ch.: Tehnica, 2006 .- 138 p.

Prefata

Tabel

Capitol I

Capitol II

Capitol III

Capitol IV


 

 

Лупан, Олег
Îndrumar metodic pentru executarea lucrărilor de laborator la „Analiza structurală” / Ion Samusi, Mihail Rusanovschi ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Calculat., Informat. şi Microelectron., Cat. Microelectron. şi Dispoz. cu Semicond. – Ch.: U.T.M., 2010. – 36 p. 

 

Лупан, Олег
Базы данных : Методические указания к лабораторным работам. Часть 1 / Лупан Олег, Миронов Беттин ; отв. ред.: Шонтя Виктор ; Техн. Унив. Молд., Фак. Вычислит. Техники, Информ. и Микроэлектр., Каф. Микроэлектр. и Полупров. - Кишинэу : ТУМ, 2008. - 76 p. 

 

Catedra Ştiinţe SocioumaneConferinţa ştiinţifică interuniversitară (2016 ; Chişinău)
Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific: Conf. şt. interuniv. Materialele comunicărilor ştiinţifice, 13 mai 2016 : Teoria şi practica integrării europene : (Conferinţă ştiinţifică studenţească) / col. red.: Braga Mihai, Vasilos Vasile, Lozovanu Ecaterina, Maftei Vitalie.– Ch.: Tehnica-UTM, 2016. – 276 p. 

 

Conferinţa ştiinţifică interuniversitară (2013 ; Chişinău)
Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific: Conf. şt. interuniv. Materialele comunicărilor ştiinţifice, 5 aprilie 2013 / col. red.: Braga Mihai, Vasilos Vasile, Lozovanu Ecaterina, Maftei Vitalie.– Ch.: U.T.M., 2013. – 257 p. 

 

Conferinţa ştiinţifică interuniversitară (2012 ; Chişinău)
Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific: Conf. şt. interuniv. Materialele comunicărilor ştiinţifice, 6 aprilie 2012 / col. red.: Braga Mihai, Vasilos Vasile, Lozovanu Ecaterina, Maftei Vitalie.– Ch.: U.T.M., 2012. – 178 p. 

 

Conferinţa ştiinţifică interuniversitară (2011 ; Chişinău)
Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific: Conf. şt. interuniv. Materialele comunicărilor ştiinţifice, 1 aprilie 2011 / col. red.: Braga Mihai, Vasilos Vasile, Lozovanu Ecaterina, Maftei Vitalie.– Ch.: U.T.M., 2011. – 310 p. 

 

Conferinţa ştiinţifică interuniversitară (2010 ; Chişinău)
Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific: Conf. şt. interuniv. Materialele comunicărilor ştiinţifice, 23 aprilie 2010 / col. red.: Mihai Braga, Vasilos Vasile, Maftei Vitalie.– Ch.: U.T.M., 2010. – 227 p. 

 

Conferinţa ştiinţifică interuniversitară (2009 ; Chişinău)
Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific: Conf. şt. interuniv. Materialele comunicărilor ştiinţifice, 27 martie 2009 / col. red.: Mihai Braga, Vasilos Vasile, Ion Vangheli, Constantin Lozovanu.– Ch.: U.T.M., 2009. – 243 p. 

 

Conferinţa ştiinţifică interuniversitară (2008; Chişinău)
Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific: Conf. şt. interuniv. Materialele comunicărilor ştiinţifice, 4 aprilie 2008 / col. red.: Mihai Braga, Vasilos Vasile, Ion Vangheli, Constantin Lozovanu.– Ch.: U.T.M., 2008. – 227 p. 

 

Politologie : Ciclu de prelegeri pentru învăţământul cu frecvenţă redusă / : Ion Vangheli, Manole Cartofeanu, Sergiu Tihun ; red. coord. : Ion Vangheli ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Cat. Ştiinţe Socioumane .- Ch.: U.T.M., 2007 .- 205 p.


 

 

“Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific”, conf. şt. interuniversitară (2015 ; Chişinău)
Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific : Conferinţă ştiinţifică interuniversitară : Materialele comunicărilor ştiinţifice, 3 aprilie 2015 / col. red.: Braga Mihai [et al.] ; Univ. Tehn. a Mold., Cat. Ştiinţe Socioumane. – Ch.: Tehnica –UTM, 2015. – 164 p. 

 

“Teoria şi practica integrării europene”, conf. şt. studenţească (2015 ; Chişinău)
Teoria şi practica integrării europene : Conferinţă ştiinţifică studenţească dedicată Zilei Europei : Materialele comunicărilor ştiinţifice, 8 mai 2015 / col. red.: Braga Mihai, Maftei Vitalie ; Univ. Tehn. a Mold., Cat. Ştiinţe Socioumane. – Ch.: Tehnica –UTM, 2015. – 127 p. 

 

Teoria şi practica integrării europene : Ciclu de prelegeri / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Catedra Ştiinţe Socioumane ; [elaboratori : Ion Vangheli, Ecaterina Lozovanu, Veronica Palii [ et al.] ; coordonator : Ion Vangheli]. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. - 308 p.


 

 

Teoria şi practica Integrării Europene : Suport pentru învăţământul cu frecvenţă la zi / [ Ion Vangheli, Manole Cartofeanu, Ecaterina Lozovanu, … ] ; - Universitatea Tehnică Moldovei, Catedra Ştiinţe Socioumane . Ch., 2014 . - 98 p.


 

 

Catedra Mecanică TeoreticăТеоретическая механика : Контр. задания для студ. заочной формы обуч. / сост.: Г. Коман, В. Русу ; отв. ред.: Г. Коман ; Техн. Унив. Молд., Фак. Вы-числ. Техники, Информ. и Микроэлектр., Каф. Теорет. Механики. – Кишинэу : ТУМ, 2010. – 28 p.


 

 
Cărţi noi
Mai mult
Repozitoriul instituţional
Proiecte
Baze de date abonate

Mai mult

© 2001 - 2016 Biblioteca
Tehnico–Ştiinţifică a UTM