Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
Autentificare  
Web Opac UTM;              Catalog Electronic;              Repozitoriu Institutional;
Tel. 022 509971;      E-mail: library@lib.utm.md        
  Lucrările profesorilor U.T.M.
library.utm.md 
Prima pagină
Despre bibliotecă Biblioteca electronică
Întreabă bibliotecarul Materiale editate la U.T.M  Expoziţie virtuală             
Anul 2017    Anul 2016    Anul 2015    Anul 2014    Anul 2013    Anul 2012    Anul 2011    Anul 2010    Anul 2009    Anul 2008    Anul 2007    Anul 2006    Anul 2005   
Literatura electronică       Achiziţii noi e-Resurse
Achiziţii de carte Publicaţii periodice
Baze de date Date de contact  
Noutăţi
01.10.2018

Achiziţii recente de carte, iunie 2018.
Consultaţi lista aici...

܀ ܀ ܀

Vă invităm la expoziţiile tematice de publicaţii organizate de BTŞ UTM în octombrie 2018

Program expoziţional ...

܀ ܀ ܀

ACHIZIŢII NOI !!!

Biblioteca a achiziţionat Standarde noi
în domeniul
Industria Uşoara.
Consultaţi lista aici......

܀ ܀ ܀

Mai mult

Acum pe site sunt 11 utilizatori.
Acest site a fost accesat de ori

Boxa de idei:
Nume:

     


Web Opac UTM;


Informator


Conferinţe
Studii masterale
Studii doctorale
Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii
Facultatea Tehnologia Alimentelor
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Facultatea Urbanism şi Arhitectură
Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru
Facultatea Inginerie economică şi Business
Facultatea Textile şi Poligrafie
Rapoarte de activitate. Regulamente

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

Departamentul Inginerie Software şi Automatică  
Aspecte algoritmice din teoria grafurilor privind fluxul maxim şi drumurile minime (maxime): Indicaţii metodice la disciplinele Matematici speciale şi Structuri de date şi algoritmi / G. Marusic, N. Falico, M. Kulev [et al.]; Univ. Tehn. a Moldo-vei, Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Dep. Informatică şi Ingineria Sistemelor, Dep. Ingineria Software şi Automatică. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2018. – 48 p.


 

 

Botnaru, Raisa
Dictionnaire français-roumain des locutions et expressions avec le mot "coup" / Raisa Botnaru ; Univ. Teh. a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Dep. Inginerie Software şi Automatică. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 156 p. 

 

Fiodorov, Ion
Prelucrarea semnalelor : Indicaţii de laborator : Pt. 1 / Ion Fiodorov, Alexandr Romanenko, Dumitru Moraru ; red. resp.: Bartolomeu Izvoreanu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Departamentul Ingineria Software şi Automatică. - Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 105 p. 

 

Programare în reţea. Introducere în dezvoltarea aplicațiilor Java : Indicaţii metodice privind lucrările de laborator / Dumitru Ciorbă, Victor Beșliu, Andrei Poștaru, Rostislav Călin ; Univ. Teh. a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Dep. Inginerie Software şi Automatică. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 84 p.


 

 

Teoria probabilităţilor şi a informaţiei în sistemul de programe mathematica : (teorie, indicaţii metodice şi probleme propuse) / I. Balmuş, Gh. Ceban, A. Leahu [et al.]; Univ. Teh. a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Dep. Inginerie Software şi Automatică. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 130 p.


 

 
Cărţi noi
Mai mult
Repozitoriul instituţional
Proiecte
Baze de date abonate

Mai mult

© 2001 - 2018 Biblioteca
Tehnico–Ştiinţifică a UTM