Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
Autentificare  
Web Opac UTM;              Catalog Electronic;              Repozitoriu Institutional;
Tel. 022 509971;      E-mail: library@lib.utm.md        
  Lucrările profesorilor U.T.M.
library.utm.md 
Prima pagină
Despre bibliotecă Biblioteca electronică
Întreabă bibliotecarul Materiale editate la U.T.M  Expoziţie virtuală             
Anul 2017    Anul 2016    Anul 2015    Anul 2014    Anul 2013    Anul 2012    Anul 2011    Anul 2010    Anul 2009    Anul 2008    Anul 2007    Anul 2006    Anul 2005   
Literatura electronică       Achiziţii noi e-Resurse
Achiziţii de carte Publicaţii periodice
Baze de date Date de contact  
Noutăţi
27.09.2023BIBLIOTECA ȘTIINŢIFICÂ UTM
VÂ INVITÂ

vineri, 29 septembrie ,
cu începere de la ora 12.30 ,
să participaţi la activităţile prilejuite de ediţia a XIII-a a Nocturnei Bibliotecilor cu genericul «BIBLIOTECA – SUNET – CULOARE – IMAGINE» .

Programul activităţilor

Mai mult

Acum pe site sunt 6 utilizatori.
Acest site a fost accesat de ori

Boxa de idei:
Nume:

     


Web Opac UTM;


Informator


Conferinţe
Studii masterale
Studii doctorale
Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii
Facultatea Tehnologia Alimentelor
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Facultatea Urbanism şi Arhitectură
Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru
Facultatea Inginerie economică şi Business
Facultatea Textile şi Poligrafie
Facultatea Medicină Veterinară

Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii

Departamentul Fizică  
Ciobanu, M.
Determinarea constantei lui Planck și a energiei cinetice fotoelectronilor prin metoda potențialului de reținere: Îndrumar de laborator la fizică / M. Ciobanu; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică și Comunicații, Departamentul Fizică. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 24 p. ISBN 978-9975-45-876-4. 

 

  
Chistol, Vitalie
Studiul pendulului gravitaţional: Îndrumar de laborator la fizică / Vitalie Chistol, Ana Popovici; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii, Departamentul Fizică. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. ISBN 978-9975-45-871-9. 

 

Introduction aux travaux pratique de physique : Guide métodique pour le TP d'initiation dans le laboratoire de physiuque / élaboration: Stratan Ion ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Electron. şi Telecomun., Dep. Fizica. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2020. - 24 p.


 

 

Magnétostatique et induction : Notes de cours / élaboration: Ion Stratan ; Univ.. Tehn. a Mold., Fac. Electron. şi Telecomun., Dep. Fizica. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2020. - 29 p.


 

 

Neaga, A.
Indicaţii metodice şi probleme rezolvate de mecanică / A. Neaga ; Univ Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Fizică. – Chişinău : Tehnica-UTM. – 2017. – 136 p. 

 

  
Pîntea, Valentina
Determinarea căldurii specifice a lichidului cu ajutorul calorimetrului electric: Îndrumar de laborator la fizică / Valentina Pîntea; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică și Comunicații, Departamentul Fizică. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 16 p. ISBN 978-9975-45-877-1. 

 

  
Pîntea, Valentina
Determinarea componentei orizontale a inducției câmpului magnetic al Pământului: Îndrumar de laborator la fizică / Valentina Pîntea, Oxana Bernat, Olga Mocreac; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii, Departamentul Fizica. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2023. – 21 p. 

 

  
Pîntea, Valentina
Determinarea inducției câmpului magnetic omogen: Îndrumar de laborator la fizică / Valentina Pîntea, Oxana Bernat, Olga Mocreac; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică și Telecomunicații, Departamentul Fizică. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 16 p. ISBN 978-9975-45-873-3. 

 

  
Pîrțac, C.
Determinarea momentului de inerție al pendulului Maxwell: Îndrumar de laborator la fizică / C. Pîrțac, A. Neaga, V. Pîntea; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică și Telecomunicații, Departamentul Fizica. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2023. – 20 p. ISBN 978-9975-45-904-4. 

 

Rusu, A.
Lucrări de laborator la oscilaţii mecanice asistate de calculator: Îndrumar de laborator la fizică / A. Rusu, S. Rusu, C. Pîrţac; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică și Telecomunicații, Departamentul Fizică. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 44 p. ISBN 978-9975-45-857-3. 

 

  
Rusu, A.
Lucrări de laborator la mecanică asistate de calculator: Îndrumar de laborator la fizică / A. Rusu, S. Rusu, C. Pîrţac; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică și Telecomunicații, Departamentul Fizică. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 76 p. ISBN 978-9975-45-856-6. 

 

Rusu, Alexandru
Curs de fizică : Ciclu de prelegeri. Volumul 5 : Elemente de fizică modernă / [Alexandru Rusu, Spiridon Rusu] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii, Departamentul Fizică. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 164 p. 

 

Rusu, Alexandru
Probleme de fizică: Ciclu preuniversitar / A. Rusu, S. Rusu ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Electron. şi Telecomun., Dep. Fizică. - Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 201 p. 

 

Ţopa, Mihail
Probleme de cinematică pentru concursuri şi olimpiade studenţeşti / Mihail Ţopa ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Fizică. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2020. - 52 p. ISBN 978-9975-45-616-6. 

 

Ţopa, Mihail
Probleme de dinamică pentru concursuri şi olimpiade studenţeşti / Mihail Ţopa; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Fizica. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2020. – 104 p. 

 

Ţopa, Mihail
Probleme de statică pentru concursuri şi olimpiade studenţeşti / Mihail Ţopa; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii, Departamentul Fizică. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. ISBN 978-9975-45-682-1. 

 

Ţiuleanu, Dumitru
Probleme de electrostatică, curent continuu şi electromagnetism: Îndrumar pentru uzul studenţilor / Dumitru Ţiuleanu, Marina Ciobanu, Olga Mocreac; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Fizica. – Ch.: Tehnica-UTM, 2020. – 72 p. 

 

Ţiuleanu, Dumitru
Probleme de mecanică, fizică moleculară şi termodinamică: Îndrumar pentru uzul studenţilor / Dumitru Ţiuleanu, Valentina Pîntea; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Fizica. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 108 p. 

 

Русу, Александру
Задачи по физике : Лицейский цикл [А. Русу, С. Русу] ; Техн. Ун-т Молдовы, Фак. Электроники и Телекоммуникаций, Деп. Физики. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2018. – 213 с. 

 

Departamentul Telecomunicaţii şi Sisteme Electronice  
Avram, Ion
Acoperirea teritoriului la proiectarea rețelelor de comunicații mobile: Îndrumar metodic: Lucrarea individuală nr. 2 / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii, Departamentul Telecomunicații și Sisteme Electronice. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 16 p. ISBN 978-9975-45-833-7. 

 

  
Avram, Ion
Proiectarea în frecvență a rețelelor de comunicații mobile: Îndrumar metodic: Lucrarea individuală nr. 1 / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii, Departamentul Telecomunicații și Sisteme Electronice. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 15 p. ISBN 978-9975-45-832-0. 

 

Bejan, N.
Dispozitive electronice. Bazele fizice ale electronicii: Note de curs: Partea 1 / N. Bejan, V. Morozova ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Telecomunicaţii. – Ch.: Tehnica-UTM, 2018. – 96 p. 

 

Bejan, Nicolae
Nanotehnologii în electronică şi telecomunicaţii : Note de curs / Nicolae Bejan ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Telecomunicaţii. – Ch.: Tehnica-UTM, 2019. – 129 p. 

 

Bejan, Nicolae
Optoelectronica. Fotodetectori : Note de curs. Partea a doua / N. Bejan, V. Moro-zova ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Telecomunicaţii. – Ch. : Tehnica-UTM, 2018. - 60 p. 

 

Blaja, Valeriu
Sisteme radio : Note de curs / Valeriu Blaja, Nicolae Bejan ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii, Departamentul Telecomunicaţii şi Sisteme Electronice. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 168 p. 

 

  
Ciclicci, Vladimir
Studierea proprietăților funcționale ale microcontrolerului 8051: Ghid pentru lucrările de laborator / Vladimir Ciclicci, Pavel Meriacri; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii, Departamentul Telecomunicații și Sisteme Electronice. – Chișinău: Tehnica-UTM, 2022. – 58 p. ISBN 978-9975-45-820-7. 

 

  
Dispozitive și circuite electronice: Ghid pentru lucrări de laborator în programul MULTISIM / Olga Rața, Nicolae Bejan, Pavel Nistiriuc; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii, Departamentul Telecomunicaţii şi Sisteme Electronice. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. - 113 p.


 

 

Economia ramurii de comunicații digitale: Aplicații practice / Silvia Gangan, Lilia Sava, Maria Grițco; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii, Departamentul Telecomunicaţii şi Sisteme Electronice. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. - 117 p.


 

 

Economia și marketingul ramurii de comunicaţii digitale : Note de curs / Silvia Gangan, Maria Griţco ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii, Departamentul Telecomunicaţii şi Sisteme Electronice. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2020. - 217 p.


 

 

  
Ganea, Victoria
Managementul performanțelor: Note de curs / Victoria Ganea; redactor responsabil: Pavel Nistiriuc; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică și Telecomunicații, Departamentul Telecomunicații și Electronică. Chişinău: Tehnica-UTM, 2023. – 103 p. ISBN 978-9975-45-928-0. 

 

  
Ganea, Victoria
Management și marketing: Note de curs / Victoria Ganea; redactor responsabil: Pavel Nistiriuc; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică și Telecomunicații, Departamentul Telecomunicații și Sisteme Electronice. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2023. ISBN 978-9975-45-929-7.
Partea 1. – 2023. – 94 p. 

 

Gangan, Silvia
Analiza eficienţelor economice şi ştiinţifice în tezele de licenţă şi de master : Studii de caz : Îndrumar metodic / Silvia Gangan ; red. resp.: Nicolae Bejan ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Telecomunicaţii. – Ch.: Tehnica-UTM, 2019. – 56 p. 

 

Gangan, Silvia
Managementul întreprinderii : Note de curs / Silvia Gangan ; red. resp.: Nicolae Bejan ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Telecomunicaţii. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 184 p. 

 

Gangan, Silvia
Materiale şi componente pasive : Ciclu de prelegeri: Partea 1 / [Silvia Gangan ; red. resp.: Nicolae Bejan] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Telecomunicaţii. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 120 p. 

 

Gangan, Silvia
Materiale şi componente pasive : Ciclu de prelegeri: Partea 2 / [Silvia Gangan ; red. resp.: Nicolae Sîrbu] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Telecomunicaţii. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 128 p. 

 

Gujuman, Lucia
Macroeconomie : Indicaţii metodice : Pt. 2 / Lucia Gujuman, Lilia Sava ; red. resp.: Pavel Nistiriuc ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Eelectronică şi Telecomunicaţii, Dep. Telecomunicaţii. – Ch.: Tehnica-UTM, 2019. – 56 p. 

 

Jdanov, V.
Proiectarea sistemelor electronice : Ghid practic pentru lucrări de laborator, proiectul de an şi de licenţă / V. Jdanov, T. Şestacov, Iu. Soroceanu ; Univ.Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Sisteme şi Dispozitive Electronice. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 28 p. 

 

  
Jdanov, V.
Proiectarea sistemelor IoT: Ghid pentru lucrări de laborator / V. Jdanov, T. Șestacova; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii, Departamentul Telecomunicaţii şi Sisteme Electronice. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 49 p. ISBN 978-9975-45-826-9. 

 

  
Morozova, Vera
Optoelectronica: Analiza asistată pe calculator a liniilor optice cu solitoni: Ghid pentru lucrările de laborator / Vera Morozova, Andrei Matoșa, Alisa Mașnic; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii, Departamentul Telecomunicaţii și Sisteme Electronice. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2023. – 33 p. ISBN 978-9975-45-886-3. 

 

Nanotehnologii în electronică și telecomunicaţii : Ghid pentru lucrările practice / Nicolae Bejan ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Telecomunicaţii. – Ch.: Tehnica-UTM, 2020. – 53 p.


 

 

Nastas, V.
Măsurarea impedanţei prin metoda rezonanţei simulate : Ghid de laborator / [V. Nastas, P. Nicolaev] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Telecomunicaţii. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 48 p. 

 

Nastasenco, Veaceslav
Materiale electronice şi componente pasive : Culegere de probleme / Veaceslav Nastasenco, Sergiu Andronic ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Electron. şi Telecomun., Dep. Sisteme şi Dispozitive Electronice. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 56 p. 

 

Nastasenco, Veaceslav
Materiale electronice şi componente pasive : Îndrumar de laborator / Veaceslav Nastasenco, Sergiu Tincovan ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Cat. Sisteme şi Dispozitive Electronice. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 64 p. 

 

Nazaroi, Ion
Reţele definite prin software : Ciclu de prelegeri / Ion Nazaroi; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Telecomunicaţii. – Ch.: Tehnica-UTM, 2019. – 56 p. 

 

Nazaroi, Ion
Teoria teletraficului. Simularea sistemelor de telecomunicaţii : Ghid de laborator / Ion Nazaroi, Nicolae Bejan ; red.: Eugenia Balan ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Telecomunicaţii. – Ch.: Tehnica-UTM, 2019. – 28 p. 

 

Nazaroi, Ion
Subsistemul multimedia IP: Ciclu de prelegeri. / Ion Nazaroi ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Electron. şi Telecomun., Dep. Telecomun. şi Sist. Electron. – Ch.: Tehnica-UTM, 2020. – 86 p. 

 

Nazaroi, Ion
Virtualizarea funcţiilor de reţea: Ciclu de prelegeri / Ion Nazaroi; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică și Telecomunicaţii, Departamentul Telecomunicaţii și Sisteme Electronice. – Chișinău: Tehnica-UTM, 2021. – 96 p. ISBN 978-9975-45-674-6. 

 

  
Nistiriuc, Pavel
Comunicații optice și securitatea lor: Note de curs / Pavel Nistiriuc, Lilia Sava, Andrei Chihai; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii, Departamentul Telecomunicaţii și Sisteme Electronice. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 75 p. ISBN 978-9975-45-859-7. 

 

Optoelectronica: Ghid pentru lucrări de laborator / Vera Morozov, Nicolae Bejan ; Bejan, Optoelectronica. Nicolae; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Telecomunicaţii. – Ch. : Tehnica-UTM, 2021. - 73 p.


 

 

Optoelectronica : Ghid pentru lucrările de laborator / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Telecomunicaţii şi Sisteme Electronice. – Ch.: Tehnica-UTM, 2020. – 49 p.


 

 

Optoelectronica. Surse de iradiere optică : Note de curs. Partea întâi / N. Bejan, V. Morozova ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Telecomunicaţii. – Ch. : Tehnica-UTM, 2018. - 64 p.


 

 

  
PowerPoint ca metodă de instruire la distanță: Ghidul utilizatorului / Andrian Anton, Nicolae Bejan, Pavel Nistiriuc ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Telecomunicaţii. – Ch. : Tehnica-UTM, 2021. - 113 p.


 

 

Proiectarea asistată de calculator a sistemelor şi dispozitivelor electronice : Material didactic / Iurie Soroceanu, Boris Chirilenco, Sergiu Tincovan, Diana Lazar ; resp.de ed.: Tatiana Şestacov ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Sisteme şi Dispozitive Electronice. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 40 p.


 

 

Programarea orientată pe obiecte : Note de curs. Partea 1: Introducere în limbajul de programare orientat pe obiecte Java / Pavel Nicolaev, Nicolae Bejan; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Sisteme şi Dispozitive Electronice. – Ch.: Tehnica-UTM, 2020. – 137 p.


 

 

Programarea orientată pe obiecte : Note de curs. Partea 2: Clase şi obiecte în limbajul Java / Pavel Nicolaev, Nicolae Bejan; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Sisteme şi Dispozitive Electronice. – Ch.: Tehnica-UTM, 2020. – 101 p.


 

 

Programarea orientată pe obiecte : Note de curs. Partea 3: Programarea avansată pe obiecte în JAVA / Pavel Nicolaev, Nicolae Bejan; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Sisteme şi Dispozitive Electronice. – Ch.: Tehnica-UTM, 2020. – 94 p.


 

 

Pulbere, Veronica
Analiza şi planificarea afacerii: Ghid pentru elaborarea lucrării de an : Partea 1 / Veronica Pulbere, Maria Griţco ; red. resp.: Ion Avram; Univ. Teh. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Telecomunicaţii. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 88 p. 

 

  
Sava, Lilia
Contabilitate: Note de curs / Lilia Sava, Iulita Popescu; redactor responsabil: Pavel Nistiriuc; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii, Departamentul Telecomunicaţii și Sisteme Electronice. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – ISBN 978-9975-45-803-0.
Partea 1-a. – 2022. – 108 p. ISBN 978-9975-45-804-7. 

 

  
Sava, Lilia
Organizarea şi analiza activităţii economice în domeniul telecomunicațiilor: Note de curs / Lilia Sava, Daniela Vortolomei; redactor responsabil: Pavel Nistiriuc; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii, Departamentul Telecomunicaţii și Sisteme Electronice. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 57 p. ISBN 978-9975-45-805-4. 

 

  
Sava, Lilia
Statistica ramurii: Note de curs / Lilia Sava, Vasile Blanaru; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii, Departamentul Telecomunicaţii și Sisteme Electronice. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 92 p. ISBN 978-9975-45-808-5. 

 

Soroceanu, Iurie
Grafica asistată de calculator : Ciclu de prelegeri / [Iurie Soroceanu ; resp. de ed.: Tatiana Şestacov] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Sisteme şi Dispozitive Electronice. – Ch.: Tehnica-Info, 2017. – 64 p. 

 

Soroceanu, Iurie
Grafica asistată de calculator : Ghid pentru lucrări de laborator : Pt. 1 /elab.: Iurie Soroceanu, Sergiu Tincovan ; resp. de ed.: Tatiana Şestacov ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Sisteme şi Dispozitive Electronice. – Ch.: Tehnica-UTM, 2019. – 80 p. 

 

Soroceanu, Iurie
Grafica asistată de calculator : Ghid pentru lucrări de laborator : Pt. 2 /elab.: Iurie Soroceanu, Sergiu Tincovan ; resp. de ed.: Tatiana Şestacov ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Sisteme şi Dispozitive Electronice. – Ch.: Tehnica-UTM, 2019 – 76 p. 

 

Soroceanu, Iurie
Grafica asistată de calculator : Material didactic : Pt. 1 / [Iurie Soroceanu, Sergiu Tincovan, Elena Sidorenco ; resp. de ed.: Tatiana Şestacov] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Sisteme şi Dispozitive Electronice. – Ch.: Tehnica-Info, 2017. – 65 p. 

 

Soroceanu, Iurie
Grafica asistată de calculator : Material didactic : Pt. 2 / [Iurie Soroceanu, Sergiu Tincovan, Elena Sidorenco ; resp.l de ed.: Tatiana Şestacov] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Sisteme şi Dispozitive Electronice. – Ch.: Tehnica-Info, 2017. – 89 p. 

 

Sorochin, Gh.
Sisteme video digitale: Note de curs [Gh. Sorochin, A. Balmuş, O. Stavila ; red. resp. : T. Şestacov] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Sisteme şi Dispozitive Electronice. – Ch.: Tehnica-UTM, 2018. – 105 p. 

 

Surse de alimentare în electronică. Stabilizator de tensiune în comutaţie step-down : Ghid de laborator / Nicolae Bejan, Vladimir Brînză, Ion Brunchi, Florentin Dîrzu ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Telecomunicaţii. – Ch.: Tehnica-UTM, 2019. – 48 p.


 

 

  
Surse de alimentare în telecomunicații : Ghid privind lucrările de laborator pentru programul MULTISIM / Ștefan Russu, Nicolae Bejan, Pavel Nistiriuc; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Telecomunicaţii și Sisteme Electronice. – Ch.: Tehnica-UTM, 2021. – 78 p.


 

 

  
Șestacova, Tatiana
Fiabilitatea sistemelor electronice: Note de curs / Tatiana Șestacova, Vladimir Jdanov; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii, Departamentul Telecomunicații și Sisteme Electronice. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2023. – 75 p. ISBN 978-9975-45-883-2. 

 

  
Șestacova, Tatiana
Metode de modelare matematică și optimizare experimentală a parametrilor obiectelor electronice: Ghid pentru lucrările de laborator / Tatiana Șestacova; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii, Departamentul Telecomunicații și Sisteme Electronice. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 35 p. ISBN 978-9975-45-875-7. 

 

  
Șestacova, Tatiana
Metode de prelucrare preliminară a datelor experimentale: Note de curs / Tatiana Șestacova; redactor responsabil: Lilia Sava; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii, Departamentul Telecomunicații și Sisteme Electronice. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 65 p. 

 

Teoria transmisiunii informaţiei : Coduri corectoare de erori : Ghid pentru lucrări de laborator / [V. Jdanov, Iu. Puşneac, V. Pocotilenco, I. Capcanari] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Sisteme şi Dispozitive Electronice. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 45 p.


 

 

Teoria transmisiunii informaţiei : Note de curs Partea a cincea : Influenţa zgomotului în sistemele analogice de transmisiune a informaţiei / [I. Chiţul, N. Bejan, S. Andronic [et al.]] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Telecomunicaţii. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 127 p.


 

 

Teoria transmisiunii informaţiei : Note de curs : Partea a şasea : Eşantionarea şi conversia analogic-digitală a semnalelor / [I. Chiţul, N. Bejan, S. Andronic [et al.]] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Telecomunicaţii. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 128 p.


 

 

Teoria transmisiunii informaţiei : Note de curs : Partea a şaptea : Caracteristicile informaţionale ale surselor şi canalelor de transmisiune a informaţiei / I. Chiţul, N. Bejan, S. Andronic [et al.] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Telecomunicaţii. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 145 p.


 

 

Teoria transmisiunii informaţiei : Note de curs : Partea a opta : Codarea surselor. Compensarea datelor / I. Chiţul, N. Bejan, S. Andronic [et al.] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Telecominicaţii. – Ch. : Tehnica-UTM, 2018. - 156 p.


 

 

  
Tîrșu, Valentina
Programare: Ghid metodic pentru lucrările de laborator / Valentina Tîrșu; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică și Telecomunicații, Departamentul Telecomunicații şi Sisteme Electronice. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 130 p. ISBN 978-9975-45-861-0. 

 

Ганган, Сильвия
Анализ экономической и научной эффективности в лицензионных и магистерских работах : Метод. пособие / С. Ганган ; отв. ред.: Н. Бежан ; Техн. Ун-т Молдовы, Фак. Электроники и Телекоммуникаций, Деп. Телекоммуникаций. – Кишинэу : Tehnica-UTM, 2019. – 56 c. 

 

Ганган, Сильвия
Менеджмент предприятия: учебник / Сильвия Ганган, Лилия Сава; отв. ред.: Павел Нистирюк; Технический Университет Молдовы, Факультет Электроники и Телекомуникаций, Департамент Телекомуникаций и Электронных Систем. – Chișinău: Tehnica-UTM, 2021. – 211 p. ISBN 978-9975-45-671-5. 

 

Оптоэлектроника : Методическое пособие по лабораторным работам / В. Морозова, Н. Бежан ; Техн. Ун-т Молдовы, Фак. Электроники и Телекоммуникаций, Деп. Телекоммуникаций и Электронных Систем. – Кишинэу : Tehnica-UTM, 2020. – 49 c.


 

 

Оптоэлектроника : Руководство по лабораторным работам / Вера Морозова, НиколайБежан ; Техн. Ун-т Молдовы, Фак. Электроники и Телекоммуникаций, Деп. Телекоммуникаций и Электронных Систем. – Кишинэу : Tehnica-UTM, 2021. – 73 c.


 

 

  
Морозова, Вера
Оптоэлектроника: Руководство по выполнению лабораторных работ / Вера Морозова, Андрей Матоша, Алиса Машник; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii, Departamentul Telecomunicaţii și Sisteme Electronice. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2023. – 41 p. ISBN 978-9975-45-888-7. 

 

Теория передачи информации : Цикл лекций. Часть 1 : Общие сведения о теории передачи информации / Кицул И., Бежан Н., Андроник С. [et al.] ; Техн. Унив. Молдовы, Фак. Электроники и Телекоммуникаций, Деп. Телекоммуника-ций. – Ch. : Tehnica-UTM, 2018. - 121 с. ; рис.. - Bibliogr.: p. 120.


 

 

Теория передачи информации: Цикл лекций: Часть 9: Канальное кодирование. Блоковые коды [И. Кицул, Н. Бежан, С. Андроник [et al.] ; Техн. Ун-т Молдовы, Фак. Электроники и Телекоммуникаций, Деп. Телекоммуникаций. – Ch.: Tehnica-UTM, 2018. - 140 с.


 

 

Теория передачи информации : Цикл лекций. Часть 10 : Канальное кодирование. Сверточные и комбинированные ходы / И. Кицул, Н. Бежан, С. Андроник [et al.] ; Технический Университет Молдовы, Факультет Электроники и Телекоммуникаций, Департамент Телекоммуникаций и Электронных систем. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 167 с. : рис.


 

 

Теория передачи информации : Цикл лекций. Часть 11 : Цифровая передача информации в основной полосе частот / И. Кицул, Н. Бежан, С. Андроник [et al.] ; Технический Университет Молдовы, Факультет Электроники и Телекоммуникаций, Департамент Телекоммуникаций и Электронных систем. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2020. - 175 с.


 

 

  
Цифровая электроника: Алгебра логики и комбинационные цифровые устройства: Лекционный курс / Kazak Artur, Sava Lilia, Sorochin Serafima, Kazak Natalia; redactor responsabil: L. Palamarciuc; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică și Telecomunicații, Departamentul Telecomunicații și Sisteme Electronice. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2023. – 40, [1] p. ISBN 978-9975-45-890-0.


 

 

  
Цифровая электроника: Последовательностные цифровые устройства: Лекционный курс / Kazak Artur, Nistiriuc Pavel, Sava Lilia, Kazak Natalia; redactor responsabil: L. Palamarciuc; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică și Telecomunicații, Departamentul Telecomunicații și Sisteme Electronice. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2023. – 40, [1] p. ISBN 978-9975-45-891-7.


 

 

  
Цифровая электроника: Полупроводниковые запоминающие устройства: Лекционный курс / Kazak Artur, Sava Lilia, Grițco Roman, Kazak Natalia; redactor responsabil: L. Palamarciuc; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică și Telecomunicații, Departamentul Telecomunicații și Sisteme Electronice. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2023. – 28 p. ISBN 978-9975-45-892-4.


 

 

Цифровые видеосистемы: Учебное пособие / Техн. ун-т Молдовы, Фак. электроники и телекоммуникации, Деп. электронных систем и устройств; сост.: Г.Ф.Сорокин, А. А., Балмуш ; отв. ред.: Т. В. Шестакова. – Ch.: Tehnica-UTM, 2018. – 97 p.


 

 

  
Шестакова, Т.
Методы первичной обработки экспериментальных данных: Учебное пособие / Т. Шестакова; ответственный редактор: Л. Сава; Технический университет Молдовы, Факультет электроники и телекоммуникаций, Департамент телекоммуникаций и электронных систем. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 64, [1] p. ISBN 978-9975-45-816-0. 

 

Publicaţiile editate până în anul 2016Catedra FizicăNotă: Ediţiile publicaţiilor incepând cu anul 2017 le puteţi găsi la Departamentul Fizică
Culegere de teste pentru admiterea la efectuarea lucrărilor de laborator la fizică : Îndrumar metodic / [A. Rusu, V. Pîntea, S. Gutium [et al.]] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Electron. şi Telecomun., Cat. Fizică. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 100 p.


 

 

Electromagnetism. Oscilaţii şi unde : Îndrumar de laborator la fizică / red. resp.: I. Stratan ; Univ. Tehn. a Mold., Cat. de Fizică. – Ch.: U.T.M., 2001. – 113 p.


 

 

Legile conservării impulsului şi energiei. Mişcarea de rotaţie a corpului rigid : Îndrumar metodic pentru rezolvarea problemelor de mecanică / alcăt.: Profir Bardeţ-chi, Mihai Vladimir, Mihai Marinciuc ; Univ. Tehn. a Mold., Cat. de Fizică nr. 1. – Ch.: U.T.M., 1997. – 28 p.


 

 

Mecanică, Fizică Moleculară şi Termodinamică : Îndrumar de laborator la fizică / V. Şura, I. Molodeanu ; red. res p.: I. Stratan ; Fac. Radioel. Şi Telecom., Cat. Fizica .- Ch.: U.T.M., 2007 .- 81 p.


 

 

Mecanică. Fizică moleculară şi termodinamică : Îndrumar de laborator / red. resp.: I. Molodeanu ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. de Radioel. şi Telecom., Cat. Fizică. – Ch.: U.T.M., 2010. – 77 p.


 

 

Optica ondulatorie. Fizica atomului. Fizica corpului solid : Îndrumar de laborator la fizică / red. resp. I. Stratan ; Univ. Tehn. a Mold., Cat. de Fizică. – Ch.: U.T.M., 2001. – 77 p.


 

 

Optica ondulatorie. Fizica atomului. Fizica corpului solid : Îndrumar de laborator la fizică / red. resp. I. Stratan ; Univ. Tehn. a Mold., Cat. de Fizică. – Ch.: U.T.M., 2001. – 77 p.


 

 

Probleme de fizică / alcăt.: Alexandru Rusu, Spiridon Rusu ; red. resp.: Mihai Marinciuc ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. de Radioel. şi Telecom., Cat. Fizică. – Ch.: U.T.M., 2004. – 93 p.


 

 

Rusu, A.
Curs de fizică : Ciclu de prelegeri / [A. Rusu, S. Rusu] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Fizică. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. -
[Vol. 3] : Electromagnetismul. – 2015. - 234 p. 

 

Rusu, A.
Lucrare de laborator “Determinarea căldurii specifice a lichidelor şi solidelor” : Îndrumar de laborator la fizică / A. Rusu, C. Pîrţac, S. Gutium ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Inginerie şi Manag. în Electron. şi Telecom., Cat. Fizică. – Ch.: Tehnica - UTM, 2015. – 21 p. 

 

Rusu, A.
Lucrare de laborator de iniţiere “Verificarea legii conservării energiei mecanice la rostogolirea unei bile pe un uluc înclinat” / Îndrumar de laborator la fizică / A. Rusu, C. Pîrţac, S. Gutium ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Inginerie şi Manag. în Electron. şi Telecom., Cat. Fizică. – Ch.: Tehnica - UTM, 2015. – 25 p. 

 

Rusu, A.
Lucrări de laborator la oscilaţii mecanice asistate de calculator : Îndrumar de laborator la fizica / [A. Rusu, S. Rusu, C. Pîrţac] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Radioel. şi Telecom., Cat. Fizică. – Ch.: U.T.M., 2013. – 44 p. 

 

Rusu, Alexandru
Curs de fizică : Ciclu de prelegeri / Alexandru Rusu, Spiridon Rusu ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Electron. si Telecomun., Cat. Fizică. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. -
[Vol. 1] : Bazele mecanicii clasice. – 2014. – 131 p. 

 

Rusu, Alexandru
Curs de fizică : Ciclu de prelegeri / Alexandru Rusu, Spiridon Rusu ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Electron. şi Telecomun., Cat. Fizică. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. -
[Vol. 2] : Bazele fizicii moleculare şi ale termodinamicii. – 2014. – 118 p. 

 

Rusu, Alexandru
Curs de fizică: Ciclu de prelegeri / Alexandru Rusu, Spiridon Rusu ; Univ. Teh. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Fizică. – Ch.: Tehnica-UTM, 2016. –
[Vol.] 4: Oscilaţii şi unde. Optică ondulatorie – 2016. – 172 p. 

 

Stratan, Ion
Distribuţia termoelectronilor după viteze : Indicaţii metodice pentru efectuarea lucrărilor de laborator / I. Stratan, V. Pîntea, S. Gutium ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Fizică. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 31 p. 

 

Stratan, Ion
Notes de co[u]rs de thermodynamique / Ion Stratan ; correcteur et rédacteur d'édition : Mariana Cerepanov ; Universite Technique de Moldavie, Faculté Ingénierie et Management en Electronique et Télécommunications, Département de Physique. - Chişinău : Tehnica - UTM, 2015. - 60 p. 

 

Studiul legii conservării momentului cinetic şi determinarea momentului de inerţie al volantului : Lucrare de laborator la fizică : Indicaţii metodice / [A. Rusu, S. Gutium, C. Pîrţac, A. Popovici] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Fizică. – Ch.: Tehnica-UTM, 2016. – 17 p.


 

 

Вводная лабораторная работа : Проверка закона сохранения механичес-кой энергии при скатывании шара с наклонной плоскости : Методические указания к лабораторному практикуму по физике / [А. Русу, К. Шербан, К. Пырцак [et. al.]] ; Технический Университет Молдовы, Факультет Инженерии и Менеджмента в Электронике и Телекоммуникациях, Кафедра Физики. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. - 27 с.: рис.


 

 

Волновая оптика. Физика атома. Физика твердого тела : Методические указания к лабораторному практикуму по физике / Технический Университет Молдовы, Факультет Инженерии и Менеджмента в Электронике и Телекоммуникациях, Кафедра Физики ; составители : К. Ф. Щербан, Э. В. Бурдужан ; ответственный редактор : К. Ф. Щербан. - Chişinău : Tehnica - UTM, 2015. - 80 p.


 

 

Задачи по физике / сост.: Русу Александр, Русу Спиридон ; отв. ред. Михай Маринчук ; Техн. Унив. Молд., Фак. Радиоэлектр. и Телеком., Каф. Физики. – Кишинэу : ТУМ, 2004. – 98 p.


 

 

Лабораторная работа : Определение удельной теплоемкости жидких и твёрдых тел : Методические указания к лабораторному практикуму по физике / [А. Русу, К. Шербан, К. Пырцак [et. al.]] ; Технический Университет Молдовы, Факультет Инженерии и Менеджмента в Электронике и Телекоммуникациях, Кафедра Физики. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. - 24 с.: рис.


 

 

Лабораторные работы по механике с компьютерной обработкой данных : Методические указания к лабораторному практикуму по физике / [А. Русу, С. Русу, К. Пырцак [et al.]] ; Тех. Унив. Молд., Фак. Инжен. и Менеджм. в Радиоэлектрон. и Телекоммун., Каф. Физики. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 88 p.


 

 

Няга, А.
Физика. Механика, молекулярная физика. Термодинамика : Курс лекций / Няга А. ; отв. ред.: Бардецкий П.И.;Техн. Университет Молдовы, Фак. Радиоэлектроники и Телекоммуникаций, Каф. Физики.- К.: Т.У.М., 2008.- 272 p. 

 

Резонансные технологии не только разрушают, но и созидают / П. Стойчев, А. Лупашко, П. Топала, В. Михайлов ; Техн. Унив. Молд. ; Гос. Унив. «А. Руссо» Бельцы // Meridian ingineresc. – 2009. – Nr. 4. – P. 52-59. – Bibliogr.: 15 tit.


 

 

Руссу, А.
Обработка экспериментальных данных : Методические указания к лабораторному практикуму по физике / [А. Руссу, С. Руссу, К. Пырцак] ; Техн. Унив. Молд., Фак. Инжен. и Менеджм. в Радиоэлектронике и Телекоммун., Каф. Физики. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 63 p. 

 

Русу, А.
Лаборатоные работы по механическим колебаниям с компьютерной обработкой данных : Методические указания к лабораторному практикуму по физике / [Русу А., Русу С., Пырцак К. ; пер. с рум.: Щербан К.] ; Техн. Унив. Молд., Фак. Инжен. и Менеджм. в Радиоэлектронике и Телекоммун., Каф. Физики. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 49 p. 

 

Электромагнетизм. Колебания и волны : Методические указания к лабораторному практикуму по физике / Тех. Унив. Молд., Фак. Инжен. и Менеджм. в Электронике и Телекоммун., Каф. Физики. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 100 p.


 

 

Catedra Construirea si Producerea Aparatajului ElectronicRadiotehnica: Îndrumar metodic pentru lucrări de laborator / Alcăt.: Gherman Sorochin; red. res p.: I. Mardare; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Radioelectronică şi Telecomunicaţii, Cat. Construirea si Producerea Aparatajului Electronic.- Ch.: U.T.M., 2007 .- 24 p.


 

 

Televiziune. Sisteme video: Îndrumar metodic pentru lucrări de laborator / Alcăt.: Gherman Sorochin, Alexandru Labuneţ; red. res p.: I. Mardare; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Radioelectronică şi Telecomunicaţii, Cat. Construirea si Producerea Aparatajului Electronic.- Ch.: U.T.M., 2007 .- 58 p.


 

 

Радиотехника: Методические указания к выполнению лабораторных работ / Сост.: Герман Федорович Сорокин; Техн. Университет Молдовы, Фак. Радиоэлектроники и Телекоммуникаций, Каф. конструирования и проектирования электронной аппаратуры .- К.: Т.У.М., 2007.- 26 p.


 

 

Электротехника: Методические указания к выполнению курсовых работ / Сост.: Герман Федорович Сорокин; Техн. Университет Молдовы, Фак. Радиоэлектроники и Телекоммуникаций, Каф. конструирования и проектирования электронной аппаратуры .- К.: Т.У.М., 2006.- 54 p.


 

 

Catedra Sisteme şi Reţele de Comunicaţii OptoelectroniceContabilitate : Îndrumar privind soluţionarea problemelor. Partea 2 / [Griţco Maria, Sava Lilia, Beţivu Natalia, Griţco Roman ; red. resp.: Nistiriuc Pavel] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Electron. şi Telecomun., Cat. Sisteme şi Reţele Optoelectronice. – Ch.: U.T.M., 2013. – 46 p.


 

 

Economia ramurii : Indicaţii privind soluţionarea problemelor. Partea 1 / [Natalia Beţivu, Maria Griţco, Lilia Sava, Andrian Gîrşcan ; red. resp.: Pavel Nistiriuc] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Inginerie şi Managem. în Electron. şi Telecomun., Cat. Sisteme şi Reţele de Comunicaţii Optoelectronice. – Ch.: Tehnica-UTM, 2013. – 40 p.


 

 

Optoelectronica : Îndrumar metodic la lucrări de laborator. Partea 1 / [V. Dorogan, P. Nistiriuc, T. Vieru,... ; red.: P. Nistiriuc] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Electron. şi Telecomun., Cat. Sisteme şi Reţele de Comunicaţii Optoelectronice. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 47 p.


 

 

Lachi, Arina
Securitatea sistemelor informaţionale / Arina Lachi ; red. resp.: Pavel Nistiriuc ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Radioelectronică şi Telecomunicaţii, Catedra Sisteme Optoelectronice. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. -
Partea 2 : Indicaţii de laborator. – 2016. – 33 p. 

 

Sava, Lilia
Microeconomie : Ciclu de prelegeri. Partea 1 / [Lilia Sava, Lucia Gujuman, Maria Gritco] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Electron. şi Telecomun., Cat. Sisteme şi Reţele de Comunicaţii Optoelectronice. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 115 p. 

 

Sava, Lilia
Microeconomie : Indicaţii metodice. Partea 1 / [Lilia Sava, Maria Gritco ; red. resp.: Pavel Nistiriuc] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Electronică şi Telecomun., Cat. Sisteme şi Reţele de Comunicaţii Optoelectronice. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 47 p. 

 

Sava, Lilia
Organizarea şi analiza activităţii economice în domeniul telecomunicaţiilor : Ghid metodic. Partea 1 / [Lilia Sava, Maria Griţco ; red. resp.: Pavel Nistiriuc] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomun., Cat. Sisteme şi Reţele de Comunicaţii Optoelectronice. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 55 p. 

 

Sava, Lilia
Organizarea şi analiza activităţii economice în domeniul telecomunicaţiilor : Ghid metodic. Partea 2 / [Lilia Sava, Maria Griţco ; red. resp.: Pavel Nistiriuc] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Electronică şi Telecomunicaţii, Cat. Sisteme şi Reţele de Comunicaţii Optoelectronice. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 57 p. 

 

Sisteme de transmisiuni optoelectronice : Ghid / [Pavel Nistiriuc, Ana Nistiriuc, Nicolae Bejan [et al.] ; redactor responsabil: Pavel Nistiriuc] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Electronică şi Telecomunicaţii, Cat. Sisteme şi Reţele de Comunicaţii Optoelectronice. – Ch.: Tehnica–UTM, 2016. – 36 p.


 

 

Оптоэлектроника : Методические указания к лабораторным работам. Ч. 1 / [В. Дороган, П. Нистирюк, Т. Виеру [et al.] ; отв. ред.: П. Нистирюк] ; Тех. Унив. Молд., Фак. Инжен. И Менеджм. в Электрон. И Телекоммун., Каф. Оптоэлектрон. Систем и Сетей Связи. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 49 p.


 

 

Catedra RadiocomunicaţiiAvram, Ion
Comunicaţii mobile : Lucrarea de laborator Nr. 4 "Studierea construcţiei staţiei de bază de tipul RBS (Radio Base Station) model ERICSSON pentru sistemele GSM" / [Ion Avram, Pavel Nistiriuc, Eugen Beregoi ; red. resp.: Ion Avram] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Radioelectron. şi Telecomun., Cat. Radiocomun. – Ch.: U.T.M., 2012. – 24 p. 

 

Avram, Ion
Comunicaţii mobile : Lucrarea de laborator Nr. 5 "Studierea interfeţelor siste-mului GSM" / [Ion Avram, Pavel Nistiriuc, Eugen Beregoi ; red. resp.: Ion Avram] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Radioelectron. şi Telecom., Cat. Radiocom. – Ch.: U.T.M., 2012. – 17 p. 

 

Pârvan, Vladimir
Televiziune : Ciclu de prelegeri. Partea 1 / Vladimir Pârvan ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Radioelectron. şi Telecomun., Cat. Radiocomun. – Ch.: U.T.M., 2009. – 102 p. 

 

Catedra TelecomunicaţiiAvram, Ion
Analiza circuitelor electronice : Ciclu de prelegeri : Partea 1 / [Ion Avram ; red. resp.: Ion Avram] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Electronică şi Telecomun., Cat. Radiocomunicaţii. – Ch.: Tehnica-UTM. – 2017. – 52 p. 

 

Bejan, N.
Surse de alimentare în telecomunicaţii : Ciclu de prelegeri. Partea 1 / [N. Bejan, V. Morozov, L. Nemerenco] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Electronică şi Telecomun., Cat. Telecomun. – Ch.: U.T.M., 2013. – 56 p. 

 

Bejan, N.
Surse de alimentare în telecomunicaţii : Ciclu de prelegeri. Partea 2 / [N. Bejan, V. Morozov, L. Nemerenco] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Electronică şi Telecomun., Cat. Telecomun. – Ch.: U.T.M., 2013. – 48 p. 

 

Bejan, N.
Surse de alimentare în telecomunicaţii : Ciclu de prelegeri. Partea 3 / [N. Bejan, V. Morozov, L. Nemerenco] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Electronică şi Telecomun., Cat. Telecomun. – Ch.: U.T.M., 2013. – 29 p. 

 

Bejan, N.
Surse de alimentare în telecomunicaţii : Ciclu de prelegeri. Partea 4 / [N. Bejan, V. Morozov, L. Nemerenco] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Electronică şi Telecomun., Cat. Telecomun. – Ch.: U.T.M., 2013. – 44 p. 

 

Bejan, N.
Surse de alimentare în telecomunicaţii : Ciclu de prelegeri. Partea 5 / [N. Bejan, V. Morozov, L. Nemerenco] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Electronică şi Telecomun., Cat. Telecomun. – Ch.: U.T.M., 2013. – 45 p. 

 

Bejan, N.
Surse de alimentare în telecomunicaţii : Ciclu de prelegeri. Partea 6 / [N. Bejan, V. Morozov, L. Nemerenco] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Electronică şi Telecomun., Cat. Telecomun. – Ch.: U.T.M., 2013. – 47 p. 

 

Chiţul, I.
Teoria transmisiunii informaţiei : Note de curs / [I. Chiţul, N. Bejan, S. Andronic] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Telecominicaţii. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. -
Partea 2 : Semnale determinate şi sisteme liniare. – 2016. – 147 p. 

 

Chiţul, I.
Teoria transmisiunii informaţiei : Note de curs / [I. Chiţul, N. Bejan, S. Andronic] ; Univ. Teh. a Moldovei, Fac. Ingin. şi Managem. în Electronică şi Telecomun., Cat. Telecominicaţii. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. -
Partea 3 : Semnale aleatoare şi zgomote. – 2016. – 156 p. 

 

Ciobanu, M.
Protecţia informaţiei : Ghid pentru lucrările de laborator / M. Ciobanu ; red. resp.: M. Ciobanu ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie şi Management în Electronică în Telecomunicaţii, Catedra Telecomunicaţii. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. - 140 p. 

 

Coduri de verificare a parităţii : Ghid de laborator / [P. Nicolaev, S. Andronic, N. Bejan, L. Nemerenco] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Electronică şi Telecomun., Cat. Telecomun. - Ch.: Tehnica – UTM, 2015. - 32 p.


 

 

Electronica digitală în telecomunicaţii : Circuite digitale secventiale : Îndrumar pentru lucrări de laborator / [V. Nastas, N. Bejan, P. Nicolaev, A. Cazac ; red. resp.: N. Bejan] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Electronică şi Telecomun., Cat. Telecomun. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 35 p.


 

 

Gangan, Silvia
Argumentarea economică a tezei de licenţă : Exemple numerice de studii ma-nageriale : Indicaţii metodice. Partea 3 / [Silvia Gangan ; red. resp.: Nicolae Bejan] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Telecomunicaţii. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 40 p. 

 

Gangan, Silvia
Materiale şi componente pasive : Culegere de probleme / [Silvia Gangan ; red. resp.: Nicolae Bejan] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Radioelectr. şi Telecomun., Cat. Telecomun. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. -
Partea 1: Materiale şi componente în electronică. – 2013. – 48 p. 

 

Gangan, Silvia
Materiale şi componente pasive : Materiale şi componente în electronică 1 : Îndrumar de laborator. [Partea 1] / [Silvia Gangan, Stepan Rudenco ; red. resp.: Nicolae Bejan] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Electronică şi Telecomun., Cat. Telecomun. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. - 40 p. 

 

Gangan, Silvia
Materiale şi componente pasive : Îndrumar de laborator / [Silvia Gangan, Stepan Rudenco ; red. resp.: Nicolae Bejan] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Inginerie şi Managem. în Electronica şi Telecomun., Cat. Telecomun. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. -
[Partea 2] : Materiale şi componente în electronică 1. – 2014. – 36 p. 

 

Gangan, Silvia
Materiale şi componente pasive : Materiale şi componente în electronică 1 : Îndrumar de laborator. Partea 3 / [Silvia Gangan, Stepan Rudenco ; red. resp.: Nicolae Bejan] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Inginerie şi Managem. în Electronică şi Telecomun., Cat. Telecomun. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 48 p. 

 

Gangan, Silvia
Materiale şi componente pasive : Studierea proprietăţilor electrice ale materialelor firoelectrice : Îndrumar de laborator. Partea 4 / [Silvia Gangan, Stepan Rudenco] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Telecominicaţii ; [red. resp.: Nicolae Bejan]. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 26 p. 

 

Maşnic, Alisa
Linii de transmisiuni : Ghid pentru lucrările de laborator / A. Maşnic, N. Bejan ; redactor responsabil : N. Bejan ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Telecomunicaţii. - Chişinău : Tehnica - UTM, 2015. - 52 p. 

 

Măsurări electronice : Metode de măsurare a frecvenţei şi defazajului : Indicaţii de laborator / [P. Nicolaev, N. Bejan, V. Nastas, A. Kazak] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Telecomunicaţii. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 45 p.


 

 

Metode criptografice de protecţie a informaţiei : Indicaţii didactico-metodice / [I. Chiţul, S. Andronic, N. Bejan [et al.] ; red. coord.: I. Chiţul] ; Univ. Teh. a Mold. Fac. Inginerie ş Manag. în Electronică şi Telecom., Cat. Telecom. – Ch.: U.T.M., 2013. -
Partea 1 : Cifruri simetrice clasice. – 2013. – 92 p. 

 

Nastas, V.
Arhitectura şi principiile de funcţionare a dispozitivului de calcul : Microprocesoare : Indicaţii metodice pentru lucrările de laborator / [V. Nastas, N. Bejan, P. Nicolaev ; redactor responsabil: N. Bejan] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Inginerie şi Managem. în Electronica şi Telecomun., Cat. Telecomun. – Ch.: Tehnica –UTM, 2016. – 52 p. 

 

Nazaroi, Ion
Proiectarea reţelei de acces de nouă generaţie : Îndrumar metodic pentru proiectul de an / [Ion Nazaroi] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Electronică şi Telecomun., Cat. Telecomun. – Ch.: U.T.M., 2013. – 24 p. 

 

Nazaroi, Ion
Sisteme şi reţele de comunicaţii digitale : Ciclu de prelegeri. Partea 1 / [Ion Nazaroi] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Inginerie şi Managem. în Electronica şi Telecomun., Cat. Telecomun. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 64 p. 

 

Nazaroi, Ion
Sisteme şi reţele de comunicaţii digitale : Ciclu de prelegeri. Partea 2 / [I. Nazaroi] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Electronică şi Telecomun., Cat. Telecomun. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 50 p. 

 

Nazaroi, Ion
Teoria teletraficului: Ciclu de prelegeri. Partea 1 / [Ion Nazaroi] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Electronică şi Telecomun., Cat. Telecomun. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 49 p. 

 

Nicolaev, P.
Coduri Hamming : Ghid de laborator / [P. Nicolaev, N. Bejan, L. Nemerenco] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Electronică şi Telecomun., Cat. Telecomun. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 24 p. 

 

Nicolaev, P.
Măsurări electronice. Erori de măsurare : Indicaţii de laborator / P. Nicolaev, N. Bejan, V. Nastas ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Telecomunicaţii. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 28 p. 

 

Nicolaev, P.
Teoria transmisiunii informaţiei : Coduri ciclice : Indicaţii de laborator / P. Nicolaev, N. Bejan ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Telecomunicaţii. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 41 p. 

 

Sisteme şi reţele de comunicaţii digitale : Ghid de laborator / [I. Nazaroi, E. Rusu, N. Bejan [et al. ; red. coord.: I. Nazaroi]] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Electronică şi Telecomun., Cat. Telecomun. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 61 p.


 

 

Tehnici de comutaţie : Ghid de laborator / [N. Bejan, L. Nemerenco, S. Andronic, A. Masnic ; red.: L. Nemerenco] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Telecomunicaţii. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. - 100 p.


 

 

Teoria transmisiunii informaţiei : Modulaţia binară în fază şi frecvenţă : Indicaţii de laborator / [P. Nicolaev, S. Andronic, N. Bejan, L. Nemerenco] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Inginerie şi Managem. în Electronică şi Telecomun., Cat. Telecomun. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 52 p.


 

 

Teoria transmisiunii informaţiei : Modulaţia discretă în amplitudine : Indicaţii de laborator / [P. Nicolaev, S. Andronic, N. Bejan, L. Nemerenco] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Inginerie şi Managem. în Electronică şi Telecomun., Cat. Telecomun. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 56 p.


 

 

Teoria transmisiunii informaţiei : Prelegeri electronice / [P. Nicolaev, S. Andronic, N. Bejan, L. Nemerenco] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Inginerie şi Managem. în Electronică şi Telecomun., Cat. Telecomun. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 112 p.


 

 

Teoria transmisiunii informaţiei : Note de curs. Partea 4 : Modularea analogică a semnalelor / [I. Chiţul, N. Bejan, S. Andronic, ...] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Telecominicaţii – Ch.: Tehnica-UTM, 2016. – 152 p.


 

 

Morozov, V.
Optoelectronica : Ghid pentru lucrările de laborator. Partea 3 / [V. Morozov, N. Bejan, A. Mitioglu ; red. resp.: V. Morozov] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Radioelectron. şi Telecomun., Cat. Telecomun. – Ch.: U.T.M., 2012. – 32 p. 

 

Sîrbu, Nicolae
Comunicaţii optice : Analiza şi calculul parametrilor fibrelor optice : Proiect de an / [Nicolae Sîrbu, Vladimir Pârvan ; red. resp.: Nicolae Bejan] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Electron. şi Telecomun., Cat. Telecomun. - Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 34 p. 

 

Бежан, Н.
Электронные приборы : Цикл лекций : Часть 1 : Физические основы электроники / Бежан Н., Морозова В. ; Техн. Унив. Молд., Фак. Инжен. и Менеджм. в Электронике и Телекоммун., Каф. Телекоммун. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. - 104 p. 

 

Бежан, Н.
Электропитание устройств связи : Электронные лекции. Ч. 1 / [Бежан Н., Морозова В., Немеренко Л. ; отв. ред.: Бежан Н.] ; Техн. Унив. Молд., Фак. Инжен. и Менеджм. в Электронике и Телекоммун., Каф. Телекоммун. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. - 40 p. 

 

Бежан, Н.
Электропитание устройств связи : Электронные лекции. Ч. 2 / [Бежан Н., Морозова В., Немеренко Л. ; отв. ред.: Бежан Н.] ; Техн. Унив. Молд., Фак.т Инжен. и Менеджм. в Электронике и Телекоммун., Каф. Телекоммун. – Ch. – Tehnica – UTM, 2014. – 36 p. 

 

Бежан, Н.
Электропитание устройств связи : Электронные лекции. Ч. 3 / [Бежан Н., Морозова В., Немеренко Л. ; отв. ред.: Бежан Н.] ; Техн. Унив. Молд., Фак. Инжен. и Менеджм. в Электронике и Телекоммун., Каф. Телекоммун. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 33 p. 

 

Бежан, Н.
Электропитание устройств связи : Электронные лекции. Ч. 4 / [Бежан Н., Морозова В., Немеренко Л. ; отв. ред.: Бежан Н.] ; Техн. Унив. Молд., Фак. Инжен. и Менеджм. в Электронике и Телекоммун.х, Каф. Телекоммун. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 48 p. 

 

Бежан, Н.
Электропитание устройств связи : Электронные лекции. Ч. 5 / [Бежан Н., Морозова В., Немеренко Л. ; отв. ред.: Бежан Н.] ; Техн. Унив. Молд., Фак. Инжен. и Менеджм. в Электронике и Телекоммун., Каф. Телекоммун. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 44 p. 

 

Бежан, Н.
Электропитание устройств связи : Электронные лекции. Ч. 6 / [Бежан Н., Морозова В., Немеренко Л. ; отв. ред.: Бежан Н.] ; Техн. Унив. Молд., Фак. Инжен. и Менеджм. в Электронике и Телекоммун., Каф. Телекоммун. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 48 p. 

 

Ганган, С.
Материалы и пассивные компоненты : Изучение электрических свойств сегнетоэлектрических материалов : Методические указания к лабораторной работе. Часть 4 / [Ганган С. В., Руденко С. М.] ; Технический Университет Молдовы, Факультет Инженерии и Менеджмента в Электронике и Телекоммуникациях, Кафедра Телекоммуникаций ; [ответственный редактор: Бежан Н. П.]. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 29 с. 

 

Ганган, Сильвия
Материалы и пассивные компоненты : Сборник задач / [Сильвия Ганган, отв. ред.: Николай Бежан] ; Техн. Унив. Молд., Фак. Инжен. и Менеджм. в Электронике и Телекоммун., Каф. Телекоммун. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. -
Часть 1 : Материалы и компоненты в электронике. – 2014. – 52 p. 

 

Ганган, Сильвия
Экономическое обоснование лицензионной работы : Примеры менеджментского анализа : Методическое пособие. Часть 3 / Ганган С. В. ; ответственный редактор : Бежан Н. П. ; Технический Университет Молдовы, Факультет Инженерии и Менеджмента в Электронике и Телекоммуникациях, Кафедра Телекоммуникаций. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 36 p. 

 

Ганган, С. В.
Материалы и пассивные компоненты : Материалы и компоненты в электронике 1 : Методические указания к лабораторным работам. Часть 1 / [Ганган С. В., Руденко С. М. ; отв. ред.: Бежан Н. П.] ; Техн. Унив. Молд., Фак. Инжен. и Менеджм. в Электронике и Телекоммун., Каф. Телекоммун. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 44 p. 

 

Ганган, С. В.
Материалы и пассивные компоненты : Методические указания к лабораторным работам Часть 2 Материалы и компоненты в электронике 1 [Ганган С. В., Руденко С. М. ; отв. ред.: Бежан Н. П.] ; Техн. Унив. Молд., Фак. Инжен. и Менеджм. в Электрон. и Телекоммун., Каф. Телекоммун. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. -
Часть 2 : Материалы и компоненты в электронике 1. – 2014. – 40 p. 

 

Ганган, С. В.
Материалы и пассивные компоненты : Материалы и компоненты в электронике 1 : Методические указания к лабораторным работам. Часть 3 [Ганган С. В., Руденко С. М. ; отв. ред.: Бежан Н. П.] ; Техн. Унив. Молд., Фак. Инжен. и Менеджм. в Электрон. и Телекоммун., Каф. Телекоммун. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 52 p. 

 

Морозова, В.
Оптоэлектроника : Курс лекций. Ч. 1 / [Морозова В., Бежан Н.] ; Тех. Унив. Молд., Фак. Инжен. и Менеджм. в Электрон. и Телекоммун., Каф. Телекоммун. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 68 p. 

 

Морозова, В.
Оптоэлектроника : Курс лекций. Ч. 2 / [Морозова В., Бежан Н.] ; Тех. Унив. Молд., Фак. Инжен. и Менеджм. в Электрон. и Телекоммун., Каф. Телекоммун. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 60 p. 

 

Теория передачи информации : Цикл лекций. Часть 2 / [Кицул И., Бежан Н., Андроник С., Немеренко Л.] ; Тех. Унив. Молд., Фак. Инжен. и Менеджм. в Электронике и Телекоммун. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 140 p.


 

 

Теория передачи информации : Цикл лекций. Ч. 3 / [Кицул И., Бежан H., Андроник C., Немеренко Л.] ; Тех. Унив. Молд., Фак. Инжен. и Менеджм. в Электронике и Телекоммун., Каф. Телекоммун. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 157 p.


 

 

Теория передачи информации : Цикл лекций. Ч. 4 / [Кицул И., Бежан H., Андроник C., Немеренко Л. ; отв. ред.: Кицул И.] ; Техн. Унив. Молд., Фак. Инжене. и Менеджм. в Электронике и Телекоммун., Каф. Телекоммун. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 155 p.


 

 

Теория передачи информации : Цикл лекций. Ч. 5 / [Кицул И., Бежан H., Андроник C., Немеренко Л. ; отв. ред.: Кицул И.] ; Техн. Унив. Молд., Фак. Инжен. и Менеджм. в Электронике и Телекоммун., Каф. Телекоммун. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 135 p.


 

 

Теория передачи информации : Цикл лекций. Ч. 6 / [Кицул И., Бежан H., Андроник C., Немеренко Л. ; отв. ред.: Кицул И.] ; Техн. Унив. Молд., Фак. Инжен. и Менеджм. в Электронике и Телекоммун., Каф. Телекоммун. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 127 p.


 

 

Теория передачи информации : Цикл лекций. Ч. 7 / [Кицул И., Бежан H., Андроник C., [et al.] ; отв. ред.: Кицул И.] ; Технический Университет Молдовы, Факультет Инженерии и Менеджмента в Электронике и Телекоммуникациях, Кафедра Телекоммуникаций. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 160 p.


 

 

Теория передачи информации : Цикл лекций. Ч. 8 / [Кицул И., Бежан H., Андроник C.] ; Технический Университет Молдовы, Факультет Инженерии и Менеджмента в Электронике и Телекоммуникациях, Кафедра Телекоммуникаций. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 185 p.


 

 

Теория передачи информации : Электронные лекции / [Николаев П., Бежан Н., Андроник С., Немеренко Л. ; отв. ред. Бежан Н.] ; Тех. Унив. Молд., Фак. Инжен. и Менеджм. в Электронике и Телекоммун., Каф. Телекоммун. – Ch:: Tehnica – UTM, 2014. – 112 p.


 

 

Catedra Sisteme şi Dispozitive ElectroniceNotă: Ediţiile publicaţiilor incepând cu anul 2017 le puteţi găsi la Departamentul Sisteme şi Dispozitive Electronice
Cornea, Ion
Electronica digitală : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor de laborator. (Partea I) / [Ion Cornea, Oleg Dergaci, Iurie Soroceanu ; red. resp.: Oleg Dergaci] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Electronică şi Telecomun., Cat. Sisteme şi Dispozitive Electronice. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 55 p. 

 

Cornea, Ion
Electronica digitală : Indicaâii metodice privind efectuarea lucrărilor de laborator. (Partea 2) / [Ion Cornea, Oleg Dergaci, Sergiu Tincovan ; resp. de ed.: Oleg Dergaci] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Electronică şi Telecomun., Cat. Sisteme şi Dispozitive Electronice. - Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 45 p. 

 

Derevlenco, Vasile
Programare : Indicaţii de laborator. Partea 1 / [Vasile Derevlenco, Ion Ichim, Ludmila Bodean] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Electronică şi Telecomun., Cat. Sisteme şi Dispozitive Electronice. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 87 p. 

 

Griţcov, S.
Proiectarea sistemelor electronice : Ghid pentru lucrări de laborator. Partea 1 / [S. Griţcov, D. Lazăr] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Electronică şi Telecomun., Cat. Sisteme şi Dispozitive Electronice. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 54 p. 

 

Griţcov, S.
Proiectarea sistemelor electronice : Ghid pentru lucrări de laborator. Partea 2 / [S. Griţcov, D. Lazăr] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Electronică şi Telecomun., Cat. Sisteme şi Dispozitive Electronice. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 65 p. 

 

Griţcov, S.
Testarea sistemelor electronice : Ghid pentru lucrări de laborator. Partea 1 / S. Griţcov, D. Lazăr ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Electronică şi Telecomun., Cat. Sisteme şi Dispozitive Electronice. – Ch.: Tehnica - UTM, 2016. – 34 p. 

 

Griţcov, S.
Testarea sistemelor electronice : Ghid pentru lucrări de laborator. Partea 1 / S. Griţcov, D. Lazăr ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Electronică şi Telecomun., Cat. Sisteme şi Dispozitive Electronice. – Ch.: Tehnica - UTM, 2016. – 34 p. 

 

Sisteme video : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor de laborator. Partea 2 / [elab.: Gh. Sorochin, I. Cornea ; red. resp.: T. Şestacov] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Electronică şi Telecomun., Cat. Sisteme şi Dispozitive Electronice. – Ch.: Tehnica-UTM, 2013. – 88 p.


 

 

Soroceanu, Iurie
Desen tehnic în electronică : Ciclu de prelegeri / [Iurie Soroceanu, Elena Sidorenco ; resp. de ed.: Tatiana Şestacov] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Inginerie şi Managem. în Electron. şi Telecomun., Cat. Sisteme şi Dispozitive Electronice. – Ch.: U.T.M., 2013. – 96 p. 

 

Soroceanu, Iurie
Desen tehnic în electronică : Indicaţii metodice privind executarea lucrărilor grafice / [Iurie Soroceanu, Elena Sidorenco, Sergiu Tincovan, Ion Capcanari ; resp. de ed.: Tatiana Şestacov] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Inginerie şi Managem. în Electron. şi Telecomun., Cat. Sisteme şi Dispozitive Electronice. – Ch.: U.T.M., 2013. – 49 p. 

 

Sorochin, Gh.
Semnale şi circuite : Ghid pentru lucrările de laborator. Partea 1 / [Gh. Sorochin, I. Capcanari] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Sisteme şi Dispozitive Electronice. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. - 28 p. 

 

Sorochin, Gh.
Semnale şi circuite : Ghid pentru lucrările de laborator. Partea 2 / [Gh. Sorochin, I. Capcanari] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Sisteme şi Dispozitive Electronice. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. - 40 p. 

 

Грицков, С.
Проектирование электронных систем : Гид по лабораторным работам. Часть 1 / [С. Грицков, Д. Лазэр] ; Техн. Унив. Молд., Фак. Инженерии и Менеджм. в Электронике и Телекоммун., Каф. Систем и Электронных Устройств. – Ch.: Tehnica –UTM, 2015. – 53 p. 

 

Грицков, С.
Проектирование электронных систем : Гид по лабораторным работам. Часть 2 / [С. Грицков, Д. Лазэр] ; Техн. Унив. Молд., Фак. Инженерии и Менеджм. в Электронике и Телекоммун., Каф. Систем и Электронных Устройств. – Ch.: Tehnica –UTM, 2015. – 65 p. 

 

Грицков, С.
Тестирование эллектронных систем : Гид к лабораторным работам. Часть 1 / С. Грицков, Д. Лазэр ; Техн. Унив. Молд., Фак. Инженерии и Менеджм. в Электронике и Телекоммун., Каф. Электронных Систем и Устройств. – Ch.: Tehnica –UTM, 2016. - 36 с. 

 

Грицков, С.
Тестирование эллектронных систем : Гид к лабораторным работам. Часть 2 / С. Грицков, Д. Лазэр ; Техн. Унив. Молд., Фак. Инженерии и Менеджм. в Электронике и Телекоммун., Каф. Электронных Систем и Устройств. – Ch.: Tehnica –UTM, 2016. - 25 с. 

 

Сигналы и цепи : Методические указания к выполнению лабораторных работ. Часть 1 / [сост.: Г. Сорокин, И. Капканарь] ; Технический Университет Молдовы, Факультет Инженерии и Менеджмента в Электронике и Телекоммуникациях, Кафедра Электронных Систем и Устройств. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 33 p.


 

 

Сигналы и цепи : Методические указания к выполнению лабораторных работ. Часть 2 / [сост.: Г. Сорокин, И. Капканарь] ; Технический Университет Молдовы, Факультет Инженерии и Менеджмента в Электронике и Телекоммуникациях, Кафедра Электронных Систем и Устройств. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 41 p.


 

 

Catedra Sisteme OptoelectroniceSava, Lilia
Contabilitate: Îndrumar privind soluţionarea problemelor. Partea 1 / [Sava Lilia, Griţco Maria] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Radioelectron. şi Telecomun., Cat. Sisteme Optoelectronice. – Ch.: U.T.M., 2012. – 64 p. 

 

Sava, Lilia
Planificarea şi analiza activităţii economice a întreprinderii : Îndrumar metodic privind proiectul de licenţă la compartimentul economic / [Lilia Sava, Silvia Gangan, Lucia Gujuman] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Radioelectron. şi Telecomun., Cat. Sisteme Optoelectron., Cat. Telecomun. – Ch.: U.T.M., 2012. – 72 p. 

 

Sava, Lilia
Statistică : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor de verificare / [Lilia Sava, Lucia Gujuman ; red. resp.: Pavel Nistiriuc] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Radioelectron. şi Telecomun., Cat. Sisteme Optoelectron. – Ch.: U.T.M., 2012. – 47 p. 

 
Cărţi noi
Mai mult
Repozitoriul instituţional
Proiecte
Baze de date abonate

Mai mult

© 2001 - 2016 Biblioteca
Tehnico–Ştiinţifică a UTM